Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kırgın çiçekler gökhan gerçek adı

  1 ziyaretçi

  kırgın çiçekler gökhan gerçek adı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kırgın Çiçekler - Gökhan - Furkan Andıç Kimdir (Gerçek İsmi, Rolü, Öldü mü, Ayrıldı mı)

  Kırgın Çiçekler Oyuncuları, Kadrosu, Gerçek İsimleri, Cast Listesi

  K�rg�n �icekler Oyuncu Kadrosu

  K�rg�n Çiçekler Eylül: Biran Damla Y�lmaz

  Biran Damla Y�lmaz Kimdir?

  -Ya��: 18
  -Boyu: 1.64 m
  -Kilosu: 55 kg

  Biran Damla Y�lmaz 1997 y�l�nda �stanbul' da do�mu�. 18 ya��ndaki oyuncu ilk kez Muhte�em Yüzy�l dizisinde kamera kar��s�na geçmi�tir. �imdilerde k�rg�n çiçekler oyuncular� Eylül karakterini canland�rmakta.

  Biran Damla Y�lmaz' �n Oynad��� Diziler:

  -2014 �lg�n Dersane 4: Ada filmi
  -2015 Beyaz Yalan dizisi: Nesrin
  -2015 K�rg�n Çiçekler dizisi: Eylül
   


  K�rg�n Çiçekler Dizisi Serkan: Mehmet Aykaç

  Mehmet Aykaç Kimdir?

  -Ya�� : 22
  -Nereli : Hatay
  -Boyu : 1,75
  -Kilosu : 70
  -Saç Rengi: Sar�
  -Göz Rengi: Ela

  25 Nisan 1992 Hatay/Erzin do�umlu olan oyuncu Mehmet Aykaç K�rg�n Çiçekler dizisinde Serkan karakteri ile sevenlerinin kar��s�na ç�kmaktad�r. �lk oyunculuk deneyimini TRT1 ekranlar�nda yay�nlanan Eski Hikaye adl� dizi ile yapan oyuncu daha sonra Sil Ba�tan adl� dizide rol alm��t�r son olarak K�rg�n Çiçekler dizisinde Serkan rolü ile ekranlarda oluyor.
   


  K�rg�n Çiçekler Songül: Gökçe Aky�ld�z

  Gökçe Aky�ld�z Kimdir?

  -Do�um Yeri: Sinop
  -Do�um Tarihi: 30 Ekim 1992
  -Ya��: 23
  -E�itim Durumu: Lise

  Gökçe Aky�ld�z 2002 y�l�ndan beri TV dünyas�n�n içinde yer almaktad�r. Oyuncu pek çok dizi de yer alm��t�r. Oyuncunun yer ald��� diziler aras�nda S�rlar Dünyas� / S�r Kap�s�, Ç�nar alt�, Büyümü� de Küçülmü�, Sahra dizisi, Be�inci Boyut, Zeynep, Ezo Gelin, Büyük Bulu�ma, Parmakl�klar Ard�nda, Gazi, Kollama ve Fatih Harbiye adl� dizilerde yer alm��t�r.  K�rg�n çiçekler Güney: Arif Diren

  Arif Diren Kimdir?

  -Güney Ya��: 24

  K�rg�n Çiçekler dizisinde Güney karakterini canland�ran Arif Diren, 1991 y�l�nda �stanbul' da do�mu�. 24 ya��nda olan yoyuncu Arif Diren 1,79 boyunda ve 73 kilo a��rl���nda. Yer ald��� her projede ad�ndan söz ettiren ba�ar�l� oyuncu Arif Diren’ i herkes sinema filmi olan Sen Kimsin’ de canland�rd��� Çayc� Selim karakteri ile tan�m��t�r. Sonras�nda ise 2014 y�l�nda yay�nlanan Sil Ba�tan adl� dizide Tunç karakterini canland�ran Arif Diren yeni dönemde ise ATV ekran�nda yay�nlanan K�rg�n Çiçekler dizisi oyuncular� kadrosunda yer almakta ve bu dizide Güney karakterini canland�rmaktad�r.

  Arif Diren‘ in Oynad��� Diziler:

  -2015 – K�rg�n Çiçekler – Güney
  -2014 – Sil Ba�tan – Tunç
  -2011 – Sen Kimsin – Selim (Çayc�)  K�rg�n Çiçekler Cemre: Hazar MOTAN

  Hazar MOTAN Kimdir?

  -Ya��: 25

  Hazar Motan’ �n Oynad��� Dizi ve Filmler:

  -Yanl�� Saks�n�n Çiçe�i
  -Hesapla�ma
  -Bizim Evin Halleri
  -Aziz Nesin Öyküler
  -Di�er Yar�m
  -Pa�a Gönlüm
  -K�rg�n Çiçekler

   


  K�rg�n Çiçekler Gökhan : Furkan And�ç

  Furkan And�ç Kimdir?

  -Ya��: 25
  -Boyu: 1.90
  -Saç Rengi: Kahverengi
  -Göz Rengi: Ela

  Furkan And�ç, 4 Nisan 1990 �stanbul do�umludur. �lk ve orta e�itimini Ata�ehirde tamamlad�. Lise e�itiminden sonra bir süreli�ine Ukrayna'ya gitti. Burada iki y�l Politeknik üniversitesinde dil e�itimi ald�. Kievdeki e�itimini tamamlad�ktan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Furkan And�ç daha Sonra Bilgi Üniversitesi Radyo ve televizyon bölümünde okuduktan sonra da Yeditepe Üniversitesine geçi� yapt�. Annesi Bo�nak olan yak���kl� oyuncunun babas� Trabzonludur. �imdilerde ATV de yay�nlanan K�rg�n Çiçekler isimli dizide Gökhan karakterini canland�r�yor.

  Furkan And�ç Oynad��� Diziler:

  -Kolej Günlü�ü (Mert)
  -Umutsuz Ev Kad�nlar� (Levent)
  -Ya�murdan Kaçrken
  -A�k Emek Hayaller
  -Kaçak Gelinler (Selim)
  -K�rg�n Çiçekler (Gökhan)
   


  K�rg�n Çiçekler Kader: Ça�la Irmak

  Ça�la Irmak Kimdir?

  -Ya��: 18

  Güzel oyuncu asl�nda Hülya Gül�en Irmak’�n k�z�d�r. Naz Ça�la Irmak, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde e�itimini alm��t�r.Yine ayn� okulda çe�itli tiyatro oyunlar�nda görev alan güzel oyuncu Bu oyunlardan birisi de “Kanl� Dü�ün” oyunudur. Ayn� zamanda Naz Ça�la Irmak annesi ile beraber Bizim Evin Halleri adl� dizide rol alm�� ve bu dizide Anatolia’ y� canland�rm��t�r.

  Ça�la Irmak Oynad��� Diziler:

  -Bizim Evin Halleri
  -K�rg�n Çiçekler
   


  K�rg�n Çiçekler Feride: �pek Karap�nar

  �pek Karap�nar Kimdir?

  -Ya��: 31


  1984 tarihinde �stanbul’da dünyaya gelmi�tir.Boyu 1.65 kilosu ise 52-54 aras�ndad�r. En tan�nd��� dizi ise Küçük S�rlar dizisi olmu�tur.Küçük S�rlar Arzu karakterini canland�rm��t�r.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’ nde keman e�itimi görmü�tür.�lk oynam�� oldu�u dizi ise Hat�rla Sevgili ad�ndaki dizi olmu�tur.Dizi oyunculu�una ilk ad�m att��� dizi olmas� nedeniyle bu dizi Ünlü Sanatç� için önemlidir. K�rg�n Çiçekler Feride rolü ile yaz�n ekrana ç�kacak olan oyuncu Zengin bir ailenin k�z�n� oynayacak.Baba paras� yiyip e�lenmesine bakmay�p Yeti�tirme Yurdundaki k�zlarla ilgilenen iyi kalpli birini canland�rm�� olacak.
   

  �pek Karap�nar Oynad��� Diziler:

  -Hat�rla Sevgili (Emine)
  -Kurtlar Vadisi Pusu (Funda Büyük)
  -Zehirli Sarma��k (Sinem)
  -Doludizgin Y�llar Gül�en
  -Köprü (Asl� Yaz�c�)
  -Küçük S�rlar (Arzu)
  -Ustura Kemal (Nihal)
  -Talih Ku�u (Cansu)
  -Ad�n� Kalbime Yazd�m (Leyla)
  -K�rg�n Çiçekler(Feride)
   


  K�rg�n Çiçekler Toprak: Özgür Çevik

  Özgür Çevik Kimdir?

  -Ya��: 34


  27 May�s 1981 tarihinde Ankara’da ya�ama merhaba diyen yak���kl� oyuncu Özgür Çevik; ilk olarak ATV’ de yay�nlanan Akademi Türkiye �ark� yar��mas�nda tan�nd�. Yabanc� Damat dizisi ile oyunculu�a ilk ad�m� atan Çevik’in oyunculuk performans� tam not ald� ve takdir toplad�. Leyla ile Mecnun, Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yarad�r, �ubat ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol ald�. �tiraz�m Var isimli bir sinema filminde oynad�.

  Özgür Çevik Oynad��� Diziler:

  -Yabanc� Damat - Niko Angelopoulos (2004-2007)
  -Küçük K�yamet - Konuk Oyuncu (2007)
  -Kavak Yelleri - Konuk Oyuncu (2008)
  -Avrupa Yakas� - Konuk Oyuncu (2008)
  -Gece Sesleri - Seyhan Akal�n (2008)
  -Vali - Levent (2009)
  -Balkan Dü�ünü - Ömer (2009-2010)
  -Sensiz Ya�ayamam - Serdar (2010)
  -Mazi Kalbimde Yarad�r - Ferit (2011)
  -Leyla ile Mecnun (dizi) - Konuk Oyuncu (2012)
  -Evlerden Biri - �skender (2012)
  -�ubat (dizi) - Ali Poyraz (2013)
  -Ben de Özledim - (2013)
  -Sakl� Kalan - Onur Cevher (2013 – günümüz)
  -�tiraz�m Var - Doktor Tolga (2014)
  -Ye�il Deniz (2014)
  -Kiraz Mevsimi - Derin ( Konuk Oyuncu) (2014)
  -K�rg�n Çiçekler - Toprak 2015
   


  K�rg�n Çiçekler Defne : Nil Keser

  Nil Keser Kimdir?

  -Ya��: 20

  Nil Keser Ç�lg�n Dersane adl� dizide Özlem karakterini canland�rm��t�r. �lk oyunculuk kariyerine bu dizide ad�m atan Nil Keser 2015 y�l� yaz sezonu dizilerinden ATV ekranlar�nda yay�nlanan K�rg�n Çiçekler adl� dizide Defne karakterini canland�rmaktad�r. Nil Keser �stanbul do�umludur.
   


  K�rg�n Çiçekler Meral: Aleyna Solaker

  Aleyna Solaker Kimdir?

  -Ya��: 21

  Meral 16 ya��nda. Gayri me�ru oldu�undan annesi taraf�ndan yetimhaneye verilmi�. Aleyna Solaker oyunculu�un yan� podyumlarda gelece�in mankeni olarak dikkatleri üzerine çekmeyi ba�aran güzel oyunculardand�r. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi ö�rencisi Aleyna Solaker Tiyatro Bölümünde e�itim hayat�n� sürdürmektedir. Show Tv’de Alt�nda�l� dizisinde Cemre karakteri ile oyunculu�unu sergilemi� ard�ndan Ku� Dili ve ��te Benim adl� dizilerde rol alm��t�r. 2015 yaz sezonu dizilerinden olan K�rg�n Çiçekler dizisinde Meral karakterini canland�ran Aleyna Solaker �stanbul do�umludur.

   


  K�rg�n Çiçekler Meral'in Annesi Seher : Gökçe Yanarda�

  Gökçe Yanarda� Kimdir?

  18 Eylül 1975 �stanbul do�umlu ba�ar�l� oyuncu 1991 y�l�nda mankenlik yapmaya ba�lad�. 1996' da Türkiye' de düzenlenen güzellik yar��mas�na kat�ld� ve 4. oldu. Daha sonra Japonya'da düzenlenen güzellik yar��mas�na kat�ld� ve 10. tamamlad�. Haziran Gecesi, S�la, Hesapla�ma, A�k ve Ceza, Güne�i Beklerken, Sevdam Alabora ve Tatl� Küçük Yalanc�lar gibi dizilerde rol alm��t�r.
   


  K�rg�n Çiçekler Zeyno: Ya�mur Ün

  Ya�mur Ün Kimdir?

  1995 y�l�nda 4 Kas�mda do�an Ya�mur Ün �stanbulludur. �lk olarak ATV ekranlar�nda Alemin Kral� dizisinde rol alan  daha sonra �u dizilerde rol ald�;

  Ya�mur Ün Oynad��� Diziler:

  -Alemin Kral�
  -Elde Var Hayat
  -Nerede O Yeminler
  -Medine
  -H�zl� Adamlar
  -Zerda Haziran Gecesi
  -Yetim Gönüller
  -K�rg�n Çiçekler
   


  K�rg�n çiçekler Mesude: Derya Artemel

  Derya Artemel Kimdir?

  Do�um Tarihi: 21 Ekim 1980 �zmir Do�umlu Burcu: Terazi, 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.


  Derya Artemel Oynad��� Diziler:

  -K�rg�n Çiçekler Masude
  -Cinayet Cinayet (Y�lmaz Seyhan’�n kar�s�) TV Dizisi 2014
  -Bitmeyen �ark� Bitmeyen �ark� (Melek) TV Dizisi 2010
  -Yol Arkada��m 2. Sezon Yol Arkada��m TV Dizisi
  -2. Sezon (Ay�en) 2009
  -1. Sezon (Ay�en) 2008
  -Fikrimin �nce Gülü Fikrimin �nce Gülü (Elvan) TV Dizisi 2007
  -Seher Vakti Seher Vakti (Müjde) TV Dizisi 2005
  -Organize ��ler Organize ��ler (Kemal) Sinema Filmi 2005
  -Aliye Aliye (Zeliha) TV Dizisi 2004
  -Zerda Zerda (S�la Ero�lu) TV Dizisi
   


  K�rg�n Çiçekler Kemal: Cansu F�r�nc�

  Cansu F�r�nc� Kimdir?

  1982 Ankara do�umlu olan sinema ve tiyatro oyuncusu 33 ya��ndad�r. Urfal�yam Ezelden dizisinde oynad��� Recep rolü ile kendisini televizyon alemine tan�tan Cansu F�r�nc� uzun y�llard�r tiyatro oyunculu�u yapmaktad�r.

  Cansu F�r�nc� O0ynad��� Diziler:

  -Fatmagül’ün Suçu Ne ?
  -Beyaz Karanfil
  -K�rg�n Çiçekler
   


  K�rg�n Çiçekler Nazan: Veda Yurtseven �pek

  Veda Yurtseven Kimdir?

  K�rg�n Çiçekler Serkan�n Annesi rolünü oynayan Veda Yurtseven �pek 1969 y�l�nda Bingöl’de dünyaya gelmi�tir. E�itimini Diyarbak�r Devlet Tiyatrosunda tamamlam��t�r. Veda Yurtseven �pek Zengin K�z fakir o�lan dizisinden tan�d���m�z Sarp karakekterini canland�ran Mahir �pek ile evlidir.

  Veda Yurtseven �pek Oynad��� Diziler:

  -K�rg�n çiçekler-Nazan 2015
  -Beyaz Karanfil - 2014
  -Fatmagülün �uçu ne -2010

  Yazı kaynağı : www.yuzuksitesi.com

  Kırgın Çiçekler’deki Gökhan’ın Furkan Andıç yaşı duyanları şaşırttı - Galeri - Yeni Asır

  Kırgın Çiçekler

  Kırgın Çiçekler

  Kırgın Çiçekler, 2015-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan dram, gençlik ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker paylaşmıştır.

  Dizinin ilk bölümü 29 Haziran 2015 tarihinde, final olan 113. bölümü ise 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Toplam 3 sezondan oluşmaktadır.

  Dizi, 12 Ocak 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Vakfı En İyi Dram ödülünü almıştır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan ödül töreninde en iyi dizi ödülünü almıştır. Kore ve Fransa'daki ödül törenlerinde adaylıkları vardır. 6 Eylül 2021'den 8 Şubat 2022'ye kadar a2 kanalında tekrarları yayınlanan dizi halen büyük ilgi görmektedir.

  Konusu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Eylül 16 yaşında bir genç kızdır. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiştir. Küçük bir gecekonduda annesi Mesude, kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal ile birlikte yaşamaktadır. Ancak üvey babası Kemal'in bir süredir devam eden sözlü tacizleri evdeki bütün huzurunu kaçırmaktadır. Nihayet bir gün tacizin boyutu arttığında Eylül her şeyi annesine anlatır. Annesinin üvey babasını evden göndereceğini zannederken Eylül, kendisini yetimhanenin kapısında bulur. Eylül için o günden sonra yetimhane günleri başlar. Eylül'ün kaldığı odadaki Cemre, Songül, Kader ve Meral ile aralarındaki bağ hiç kopmaz.

  Dizi, beş kızın hayata karşı mücadelelerini ve anne-baba özlemlerini anlatmaktadır.

  Oyuncu kadrosu ve karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ana karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Diğer karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bitirilen karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Konuk şarkıcılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yayın takvimi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap