Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kovalent bağlı bileşiklerin genel özellikleri nelerdir

  1 ziyaretçi

  kovalent bağlı bileşiklerin genel özellikleri nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İyonik ve Kovalent Bağlı Bileşiklerin Özellikleri by Erdal KARAÇAL

  Kovalent bağ nedir, özellikleri ve örnekleri nelerdir? Kovalent bağ elektriği iletilir mi ve kimler arasında olur

  Kovalent bağ nedir, özellikleri ve örnekleri nelerdir? Kovalent bağ elektriği iletilir mi ve kimler arasında olur

  Kovalent bağ ise, farklı ya da aynı tür elementler arasında ortaya çıkabilir. Aynı tür ametaller arasında oluşan kovalent bağ ise, element molekülü farklı tür ametallerin arasında oluşan kovalent bağa da bileşik molekülü adı verilir.

   Kovalent Bağ Nedir?

   İki atomun bir ya da daha çok elektronu paylaşması sonucunda aralarında kovalent bağ meydana gelir. Kovalent bağ, elde edilen molekülü bir arada tutan çekim gücüne verilen isimdir. Paylaşılan elektronlar ise, iki çekirdeğin etrafında gezer. İki çekirdek etrafında da uzun bir süre dolaşmaları nedeni ile burada (-) yüklü alan ortaya çıkar. Bu (-) yüklü alan her iki çekirdeğe de çekme kuvveti yapar. Bunun sonucunda da aralarında bir bağ meydana gelmesine yol açar.

   Kovalent bağ oluşumları, atomların dış yörüngeleri dolduğundan meydana gelir. Kovalent bağ, moleküllerin arasında yer alan hidrojen bağından çok daha güçlüdür. İyonik bağdan da ya daha güçlü ya da aynı güce sahiptir.

   Kovalent Bağ Elektriği İletilir Mi ve Kimler Arasında Olur?

   Hidrojen (H), Klor (Cl), azot (N), su (H2O), amonyak (NH3) gibi inorganik maddelerin molekülleri ve bütün organik maddelerin molekülleri arasında kovalent bağ yer alır. Kovalent bağlar, iyonik ve metalik bağların tersi yönlüdür. Bunun yanında bağ açılarının da etkileşimleri üzerinde olan etkisi çok fazladır.

   Kovalent bağ oluşumları çoğunlukla, benzer yapıya sahip olan atomların arasında gerçekleşir. Bu nedenle de özellikle de ametaller arasında kovalent bağ görülür. Metaller ise, genellikle metalik bağ yapar. Ametallerin arasındaki bulunan elektronların serbest kalması çok daha zor olduğundan dolayı aynı elektro negatifliğe sahip olan maddelerin aynı elektronu paylaşması daha kolay olur.

   Kimyasal Bağlar

   Kimyasal türler birbirine yaklaştığı zaman elektron bulutları ve çekirdekler arasında elektrostatik çekme ve itme kuvvetleri meydana gelir.

  Çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerinden daha büyükse güçlü etkileşimler yani kimyasal bir bağ meydana gelir.

  Çekme ve itme kuvvetlerinin birbirine yakın olduğu zaman ise zayıf etkileşimler ortaya çıkar.

  Güçlü etkileşimlerde atomların son aşamasında bulunan elektronlar etkileşir. Kimyasal bağ oluşumu için tercih edilen bağ oluşumu ve son katmanı göstermek için değerlik elektronlarının gösterildiği yapılar tercih edilir. Bu yapılar ise, Lewis Yapısı olarak tanımlanır.

   Lewis Yapısı

   Bir element sembolü ile birlikte son katman (değerlik) elektronlarının sayısını da gösteren noktalardan oluşur. Bir atomun Lewis yapısını yazabilmek için şu adımları takip etmek gerekir;

  Elementin katman ve elektron dizilimini yazarak ve son katmandaki elektron sayısını bulabiliriz.

  Aynı zamanda element sembolünü de yazarız.

  Element sembolünün çevresine bulunan değerlik elektron sayısı kadar nokta konur.

  İyonik Bağ

   Metaller genellikle elektron vererek (+) değerlik, ametaller ise, elektron alarak (–) değerlik alır. Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekmeye yardımcı olur. Bu çekim ise, iyonik bağın oluşumuna neden olur. Kısacası, ametal ve metal atomları bileşik oluşturduğu zaman oluşan çekime iyonik bağ denir. İyonik bağlı bileşikler, zıt yüklü iyonların bir araya gelmesi sonucunda oluşan elektrostatik çekim kuvveti olduğu için erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. İyonik bileşiklerin katı halleri ise oldukça sert ve kırılgandır. İyonik katılar, suda çözündüğü zaman elektrik akımını iletir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Kovalent bağlı bileşiklerin genel özellikleri nelerdir

  Kovalent bağ

  Kovalent bağ

  Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir. Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-) yüklü bir alan oluşturacaklardır. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ oluşturur. Kovalent bağ, Polar Kovalent Bağ ve Apolar Kovalent Bağ olmak üzere ikiye ayrılır.

  Kovalent bağ, söz konusu atomların dış yörüngelerinin dolması ile meydana gelir. Bu tür bağlar, moleküller arası hidrojen bağından daima daha güçlü, iyonik bağ ile ise ya aynı güçte ya da daha güçlüdür.

  Bazı inorganik maddelerin hidrojen(H), amonyak(NH3),klor(Cl), su(H2O) ve azot(N) molekülleri ile tüm organik maddelerin molekülleri kovalent bağ ile bir arada tutulmaktadır.

  Kovalent bağ (iyonik ve metalik bağın tersine) yönlüdür; bağ açılarının etkileşimin gücü üzerinde etkisi büyüktür. Bu etkinin kaynağı, kovalent bağların, atomik yörüngelerin üst üste binmesiyle oluşmasından ileri gelir. Atomik yörüngeler (p, d, ve f orbitalleri) hepsi yönlü karakterde olup, bağlanma esnasında önemli ölçüde yöne bağlı etkileşime neden olurlar.

  Kovalent bağ, genellikle benzer elektronegatifliğe sahip atomlar arasında gerçekleşir. Bu nedenle ametaller, daha kolaylıkla kovalent bağı tercih eder ve metaller de kolayca yerlerinden oynatılabilen elektronların daha serbestçe dolaşabildiği metalik bağ yaparlar. Ametallerde bir elektronun serbest kalması daha zordur, dolayısıyla benzer elektronegatifliğe sahip bir madde ile birleşme söz konusu olduğunda o elektronun paylaşılması tek seçenek haline gelir.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Kovalent Bağlı Bileşik Nedir?

  Kovalent Bağlı Bileşik Nedir?

  Yazı kaynağı : www.egitimveiletisimnasil.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap