Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  konuşma cümlelerinin başına ne konur

  1 ziyaretçi

  konuşma cümlelerinin başına ne konur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri konu anlatımı

  2. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri konu anlatımı

  Nokta, virgül, soru işareti, ünlem işareti gibi işaretlere noktalama işaretleri deniliyor. Nokta, soru ve ünlem işaretlerinin cümleye kattıkları anlam bakımından ayrı görevleri bulunuyor. 

   Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 

   Metinleri kurallı ve anlaşılır bir şekilde okuyup, aktarabilmek için noktalama işaretleri çok önemlidir. Her bir işaretin ayrı bir görevi ve gücü bulunuyor. Nokta, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, parantez, kesme işareti, hece çizgisi noktalama işaretlerini oluşturuyorlar. 

   NOKTA (.)

   Noktanın birçok kullanıldığı yer vardır. Cümlenin sonunda, kısaltmalarda, tarih ve sayılarda, sıra bildiren sayılarda noktalardan yararlanılır.

   * Bir haberi, olayı, durumu veya bilgiyi anlatan cümlelerin sonuna konulur. Nokta, cümlenin bittiğini gösterir.

   Yarın yazılı sınav olacaksınız.

   Ankara, Türkiye’nin başkentidir.

   * Kısaltmaların sonuna konur.

   Doktor ---- Dr.

   Mahalle --- Mah.

   * Sıra bildiren rakam ve harflerden sonra konur. Nokta “-inci eki” görevi görüyor.

   * Gün, ay ve yıl şeklinde yazılan tarihler arasına konur.

   21.06.2020

   19.05.1919

   * Saat ve dakikaların arasına konur.

   22.30

   05.00

   VİRGÜL (,)

   * Eş yani aynı görevde olan kelimelerin arasına konuluyor.

   Pazardan elma, kiraz, muz aldım.

   Ali, Murat, Hakan, Mustafa okula gelmediler.

   * Mektuba başlarken en başta yazılan hitap sözlerinden sonra konur.

   Sevgili Dayıcığım,

   Canım Öğretmenim,

   İKİ NOKTA (:)

   * Bir cümleden sonra açıklama yapılacaksa cümlenin sonuna konuluyor.

   İnce sesli harfler şunlardır: e, i, ö, ü

   * İki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşmalarından önce konuluyor.

   Misafir, evin küçük oğluna sordu:

   -Söyle bakalım kaç yaşındasın?

   Küçük çocuk hemen atıldı:

   -Tam yedi yaşındayım.

   ÜÇ NOKTA (…)

   Tamamlanmamış, fakat söylenecek daha çok söz var, anlamını taşıyan sözcük veya söz gruplarının sonuna konuyor.

   Sınıf öğretmeni, sınıfa yeni gelen öğrenciye sordu:

   - Söyle bakalım büyüyünce ne olacaksın?

   Yeni öğrenci hiç düşünmeden cevap verdi:

   -Doktor…

   SORU İŞARETİ (?)

   Soru soran ve soru anlamı taşıyan sözcük ve cümlelerin sonuna konur. Ne, nerede, ne zaman, niçin, neden, nasıl, kim gibi soru sözcükleri ve “-misin, -mısın, -musun, -müsün” gibi soru eklerinin sonuna soru işareti konulması gerekiyor.

   Nerede doğdun?

   Ne iş yapıyorsun?

   Niçin, bugün okula gitmedin?

   Bu otobüs ne zaman gelecek?

   ÜNLEM İŞARETİ (!)

   Şaşma, acıma, sevinç, heyecan ve korkma gibi duygu ve düşünceleri anlatan söz ve cümlelerin sonuna konuluyor.

   İmdat!

   Eyvah, yangın!

   TIRNAK İŞARETİ (“ “)

   Başka bir kişi veya yazıdan alınarak, yazıya eklenen söz ve cümleleri göstermek için konuluyor. Tırnak işareti çift olduğu için biri sözün başına diğeri de sonuna ekleniyor.

   “Ey Türk Gençliği!”, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” (M. Kemal Atatürk)

   PARANTEZ İŞARETİ ( )

   * Cümledeki anlamı tamamlayan ek bilgi vermek, yani kelimenin eş anlamını veya daha iyi vurgulamak için kullanılıyor.

   Bu akşam Ankara’ya (başkentimize) uçacağım.

   "İnsan ikrarından (sözünden), hayvan yularından tutulur"

   * Alıntı yapılan eserin veya sözün sahibini göstermek için kullanılır.

   “Yaş otuz beş” (Cahit Sıtkı Tarancı)

   KESME İŞARETİ (‘)

   * Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmada kullanılıyor.

   Mustafa, Selanik’te doğdu.

   Babam, Suna’ya 10 lira verdi.

   * Tarih ve sıra bildiren sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılıyor.

   Atatürk, 23 Nisan 1920’de TBMM’ni açtı.

   Fatmalar 5’inci katta oturuyorlar.

   HECE ÇİZGİSİ (KISA ÇİZGİ -)

   * Satır sonuna gelindiğinde, yazılmak istenen sığmadığında, o kelime hecesinden bölünüp, kesme işareti konuluyor.

   Satır sonuna sığmayan kelimelerin hecelerini ayırmada kullanılır.

   * Kelimeleri hecelerine bölmede/ayırmada hece çizgisi kullanılıyor.

   Te-le-viz-yonsi-nekson-ba-har   ge-le-cek      kar-puz

   KONUŞMA ÇİZGİSİ (_)

   Diyalog şeklinde karşılıklı konuşmalarda, söz ve cümlelerin başına konur.

   _Adın nedir?

   _ Murat.

   _ Nerelisin?

   _ Mersin.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Uzun Çizgi, konuşma çizgisi işareti, uzun konuşma çizgisinin kullanıldığı yerler, kullanımı, özellikleri, noktalama işaretleri | Çokbilgi.com - Türkçe ve Edebiyat Güncesi

  uzun konuşma çizgisi, noktalama işaretleri1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.  Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır.
  Örnek: Bir hikâye müsveddesi, Panco ‘nun bir resmi, bir kalemi daha.
  —Nüfus kâğıdın yok mu senin?

  —Ne iş yaparsın?
  Yazı yazarım.
  —Ne yazısı, kâtip misin?
  —Kâtibim.
  —Kimin yanında ?
  —Kocaeli, İkbal ambarında (Sait Faik Abasıyanık).
  Anjelik— (Anna ‘ya) Uyuyor musun kızım?
  Anna — Seni rahatsız etmezsem azıcık dizinde yatayım valideciğim.
  Anjelik— Yat kızım. (Koynundan kitabını çıkarıp mütalâaya başlar.)
  (Recaizade Mahmut Ekrem).

  Not: Konuşmalar uzun çizgi içinde verildiği zaman konuşma çizgisi kullanılmaz.


  2. Çizgiden önce konuşan kişinin isimleri de yazılabilir.
  Örnek: Nöbetçi — Kimsin?
  Nöbetçi — Parola nedir?
  Çavuş — Senin çavuşun.

  3. Karşılıklı konuşma şeklinde olmayan sözler de konuşma cizgisi ile verilebilir. Öğretmeninin yanına sokuldu.
  Örnek: — Bana izin veriniz gideceğim, dedi.

  Not: Oyunlarda uzun çizgi, konuşanın adından sonra da konabilir:
  Büyük nine — Okuduğun ne, kızım?
  Kız — Bir roman.
  Büyük nine  Neden bahsediyor?
  Kız — Hiç.
  Büyük nine tekrar daldı.

  “Noktalama İşaretleri“ sayfasına dön! «|

  Yazı kaynağı : www.cokbilgi.com

  Uzun Çizgi (—) Nedir, Nerelerde Kullanılır? Konuşma Çizgisi ile İlgili Cümleler ve Kullanım Alanları

  Uzun Çizgi (—) Nedir, Nerelerde Kullanılır? Konuşma Çizgisi ile İlgili Cümleler ve Kullanım Alanları

  Türkçede kullanılan birçok noktalama işaretinden biri de uzun çizgidir. Uzun çizgi genel olarak konuşmaları belirtirken kullanılır. Farklı görevlerinin olup olmadığı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Uzun çizginin bir diğer adı da konuşma çizgisidir. Konuşma çizgisinin kullanımı özellikleri roman gibi uzun ve bol konuşma içeren yazılı metinlerde kullanılır.

  Uzun Çizgi (—) Nedir?

  Uzun çizgi bir yazının içeriğinin doğru şekilde anlaşılabilmesi, kolay okunabilmesi ve duygular ile düşünceleri net bir şekilde ifade edilmesini sağlayan noktalama işaretlerinden biridir. Uzun çizgi; yazılı olan herhangi bir metinde geçen konuşmalarda kullanılan bir noktalama işaretidir.

  Uzun Çizgi Görevleri Nelerdir?

  Uzun çizgi adı verilen noktalama işaretinin Türk Dil Kurumunun belirlemiş olduğu kullanım alanına ve yazım kurallarına göre kullanılır. Türk Dil Kurumunun belirtmiş olduğu yazım kurallarının dışında farklı şekillerde noktalama işaretlerinin kullanımı hatalı kullanıma girmektedir. Uzun çizginin bir diğer adı ile konuşma çizgisinin kendine ait kullanım alanı bulunur. Yazılan yazılardaki satırların başında kullanılır. Yazı içerisinde geçen konuşmalarda konuşanın değiştiğini belirtmek için satır başlarında kullanılmaktadır.

  Konuşmaları belirttiği için uzun çizgiye konuşma çizgisi de denilmektedir. Konuşma çizgisi oyunlarda satırbaşı yerine konuşan kişinin isminin verilmesinin hemen ardından da kullanılabilmektedir. Oyun ya da herhangi bir yazıdaki konuşmalar eğer tırnak içerisinde veriliyorsa bu noktada uzun çizgi kullanılmaz. Tırnak işareti ile belirtilmeyen konuşmalar satır başlarında uzun çizgi konularak belirtilir.

  Konuşma Çizgisi Kullanım Alanları ve Cümle İçerisinde Örnekler

  İçerisinde karşılıklı konuşma geçen yazılarda konuşan kişinin değişiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin;

  Uzun bekleyişin ardından sonunda doktorun yanına girebilmiştim.

  Hasta sen misin?

  Evet benim.

  Anlat bakalım, şikayetin nedir?

  Birkaç gündür mide ağrıları yaşıyorum, iştah kaybım ve baş ağrılarım oluyor.

  Kaç yaşındasın bakalım sen?

  17 yaşındayım.

  Son zamanlarda üzüldüğün bir şey yaşadın mı? Seni etkileyen bir olay oldu mu?

  Şey… Evet.

  Anlıyorum. Bu geçici psikolojik bir durum. Bir nevi depresyon atağı geçiriyorsun. Sana önereceğim birkaç şey ve bir de ilaç var. Şöyle geç otur bakalım.

  Geçip koltuğa turdum ve huzursuzca ne söyleyeceğini beklemeye başladım.

  Konuşma çizgisi oyunlarda ya da bazı yazılarda kişi isminin hemen sonrasında kullanılabilir. Örneğin;

   Öğretmen — Yine derse neden geç kaldın?

   Erdem — Bugünde servisi kaçırdım, özür dilerim öğretmenim.

   Öğretmen — Bu kaçıncı be evladım ama neden hep kaçırıyorsun?

   Erdem — Şey öğretmenim…

   Öğretmen — Dersten sonra öğretmenler odasına geliyorsun, şimdi geç otur yerine.

   Erdem — Peki öğretmenim.

   Öğretmen — Evet devam edelim nerede kaldığımızı bana kim söyleyebilir çocuklar?

   Ayşe heyecanla parmak kaldırır. Öğretmen Ayşe’ye söylemesi için eli ile işaret eder.

   Ayşe — Matematikte denklem kurmayı öğrenmiştik bize birkaç daha örnek göstererek açıklayacaktınız öğretmenim.

   Öğretmen — Teşekkür ederim Ayşe

  Uzun çizgi içerisinde karşılıklı konuşma geçmeyen fakat tek taraflı söylenen bir söz ile de kullanılır. Örneğin;

  Tartışmanın ardından ikisi de birbirinin yüzüne kırgın, üzgün ve öfkeli şekilde bakıyordu. Yaptığı hatanın farkında olan Ahmet, Yelda’nın da hatalarını söylememek için kendini zor tutmuştu fakat buna daha fazla dayanamadı.

   Ahmet — Beni hep azarlamandan, yaptığım tüm iyi şeyleri görmemenden ve sürekli şikâyet etmenden neden bahsetmiyorsun?

   Kısa bir sessizliğin ardından, Ahmet odayı terk etti.

  Uzun Çizgi ile İlgili Cümle Örneği 1

  Şinasi Halil Bey’e baktı ve:

  — Bu mektup sana, dedi.

  — Bana mı, kimden?

  — Evden olacak!

  — Evden? Ne münasebet?

  Şinasi Bey mektubu aldı. Saide’nin yazısı ile şu satırları okudu:

  Uzun Çizgi ile İlgili Cümle Örneği 2

  Büyük nine sordu:

  — Okuduğun ne, kızım?

  — Bir roman.

  — Neden bahsediyor?

  — Hiç.

  Büyük nine tekrar daldı.

  Uzun Çizgi ile İlgili Cümle Örneği 3

  * Oyunlarda uzun çizgi, konuşanın adından sonra da konabilir:

  Büyük nine — Okuduğun ne, kızım?

  Kız — Bir roman.

  Büyük nine — Neden bahsediyor?

  Kız — Hiç.

  Büyük nine tekrar daldı.

  * Konuşmalar uzun çizgi içinde verildiği zaman konuşma çizgisi kullanılmaz.

  Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:

  “Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?”

  Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,

  Dedi:

  — Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!

  (Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları)

  Uzun Çizgi ile İlgili Cümle Örneği 5

  Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:

  — Eski şehri gezdin mi?

  — Rothshild’in evine gittin mi?

  — Goethe’nin evini gezdin mi?

  (Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi)

  Uzun Çizgi ile İlgili Cümle Örneği 6

  (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

  Uzun Çizgi ile İlgili Cümle Örneği 7

  Sıtkı Bey — Oğlum ben kalenin teslimini düşünmüyorum. Kurtarmağa bir çare arıyorum. Kalenin teslimini düşünen seninle müzakere etmez a!

  İslâm Bey — Kurtarmağa çare… Kavga ederiz… Ölürüz… Teslim olmayız…

  Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.

  İslâm Bey — Ben daha ölmedim.

  (Namık Kemal, Vatan yahut Silistre)

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap