Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kolda sinir sıkışması nasıl geçer

  1 ziyaretçi

  kolda sinir sıkışması nasıl geçer bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sinir sıkışması nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

  Sinir sıkışması nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

  Sinirlerin çevresindeki dokuların sinirlere baskı yapması sonucu oluşan sinir sıkışması; ağrı, kaslarda kuvvetsizlik, uyuşma ve karıncalanma ile kendini belli ediyor. Sağlığı olumsuz etkileyerek yaşam konforunu bozan sinir sıkışması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Sinir sıkışması, tedavi edilmediğinde ise zamanla his ve kas kaybına neden olabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, sinir sıkışması ve nedenleri hakkında bilgi verdi.

  Yazı kaynağı : www.memorial.com.tr

  Sinir sıkışması nedir?

  Sinir sıkışması nedir?

  Sinir sıkışması bir sinir lifinin baskı altında kalması ile sıkışması halini tariflemek için kullanılır. Genellikle tek bir bölgenin etkilendiği bu durumdan gövde, kollar ya da bacaklar etkilenebilir. Sinir sıkışması sonrasında ağrı, uyuşukluk ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler oluşabilir.

  Sinir sıkışmalarının altında yatan neden genellikle tekrarlayan travmalardır. Bu durum dışında romatoid artrit, şeker hastalığı ve tiroid bezi ile ilgili hipotiroidizm gibi rahatsızlıklarda da sinir sıkışması meydana gelebilir.

  Sinir Sıkışması Nedir?

  Sinir sıkışması bir sinirin çevresindeki kemik, kıkırdak, kas veya tendon gibi dokular tarafından oluşturulan basınç nedeniyle meydana gelen durumdur. Bu baskı etkisi sonucunda sinir fonksiyonları olumsuz yönde etkilenir ve ağrı, karıncalanma, uyuşma ya da güçsüzlük gibi belirtiler meydana gelebilir.

  Birçok tipte sinir sıkışma sendromu mevcuttur. Bu tiplendirme etkilenen sinir ve bölgeye göre gerçekleştirilir. En sık karşılaşılan sinir sıkışma sendromları şu şekildedir:

  Karpal Tünel Sendromu

  Karpal tünel sendromu en sık görülen sinir sıkışmasıdır. Median sinir adı verilen yapının el bileği çevresinde sıkışması sonucu meydana gelir. Bu sinir kolun üst bölümlerinden başlayarak baş parmağa kadar uzanım gösterir. Bilekten geçiş noktası karpal tünel adı verilen bir yapı içerisinden olur. El bileğinde meydana gelen ödem gibi nedenler tünel içerisinden geçen sinir üzerinde bir ekstra basınç oluşturur ve bu durum zaman içerisinde karpal tünel sendromu gelişimi ile sonuçlanabilir.

  Meralgia Paresthetica

  Uyluk bölgesindeki duyu siniri olan “lateral femoral kutanöz sinir” alt ekstremitede geçtiği bölgelerde basıya maruz kalırsa meraljia parestetika olarak isimlendirilen sinir sıkışması meydana gelebilir. Bu rahatsızlıkta özellikle uyluğun yan dış bölgesinde (pantolon cebinin olduğu bölümde) ağrı ve duyu kaybı ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle tek taraflı olarak oluşma eğilimindedir.

  Sinir Sıkışması Belirtileri Nelerdir?

  Sinir sıkışması sonucu oluşan belirtiler etkilenen bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Boyun bölgesinde meydana gelen sinir sıkışması genellikle omuza doğru yansıyan ağrı şeklinde ortaya çıkar. Servikal radikülopati olarak isimlendirilen bu durumda ağrıya ek olarak birçok belirti daha oluşabilir:

  Boyun, omuz ve kollarda yanma şeklinde ağrı
  Baş hareketleri ile ağrının şiddetinde değişiklik oluşması
  El bileği ve parmaklarda karıncalanma
  Kol ve omuz bölgesindeki kaslarda güçsüzlük
  El, kol veya omuz bölgesinde his kaybı oluşması

  Servikal radikülopati hastalarında kişi ellerini başının üzerine koyduğunda belirtilerin hafiflediği tespit edilebilir. Bu durum yapılan hareket sonrası sinir üzerindeki basının azalmasından kaynaklanır.

  Dirsek bölgesinde meydana gelen kübital tünel sendromu belirtileri kişinin dirseğini bükmesi ile şiddetlenebilir. El ve parmaklarda uyuşma veya karıncalanma, güçsüzlük ve koordinasyon problemleri, bu sendroma bağlı oluşabilecek belirtiler arasında yer alır.

  En sık sinir sıkışması rahatsızlığı olan karpal tünel sendromu kadınlarda daha sık ortaya çıkan bir durumdur. Bu sendromun gelişmesi ile birlikte özellikle geceleri kötüleşen el ve kol ağrısı belirtisi oluşabilir. Ağrıya ek olarak elektriklenme, güçsüzlük veya nesneleri kavrama gibi hareketler ile ilgili çeşitli şikayetler hastalık tablosuna eklenebilir. Karpal tünel sendromu belirtileri gelip geçici bir özellik gösterir. Sinir sıkışmasının zaman içerisinde şiddetlenmesi sonucu şikayetlerin ortaya çıkma ve devam etme süresinde bir artış meydana gelebilir.

  Bacaklardaki sinir sıkışması durumları siyatik olarak bilinir. Vücudun en büyük siniri olan siyatik sinir leğen kemiği bölgesinden başlar ve bacaklardan aşağıya doğru devam eder. Uyluğun arka kısmı veya kalçadan aşağıya doğru yayılan bel ağrısı siyatiğe işaret eden bir şikayettir. İlerlemiş vakalarda ise bacaklarda güçsüzlük ve uyuşukluk gibi belirtiler oluşabilir.

  Sinir Sıkışması Nedenleri Nelerdir?

  Sinir sıkışması genellikle tekrarlayan yaralanmalara bağlı olarak meydana gelir. Bu yaralanmalar özellikle kişinin mesleği ve çalışma koşulları ile ilişkili olarak tespit edilir. Örnek olarak sürekli klavye ve mouse kullanımı gerektiren meslekler veya piyano gibi müzik aletlerini çalan sanatçılarda el bileğini ilgilendiren karpal tünel sendromu gelişme ihtimalinde bir artış söz konusudur. Bu tekrarlayan travmalar dışında ani olarak gelişen zorlama veya kemik kırığı gibi durumlar da sinirler üzerinde basınç oluşturarak sinir sıkışması gelişimi ile sonuçlanabilir. Tekrarlayan travmalar ve kazaların sinirlere bu şekilde yansıması sinirin besleyen kan akışının kesilmesi, çevre dokularının ödemlenerek şişmesi, siniri saran miyelin kılıfta hasar oluşması ya da sinir hücresinde meydana gelen yapısal değişiklikler nedeniyle oluşabilir. Tüm bu değişiklikler sinirin elektriksel bilgiyi alma ve iletme gibi işlevlerini olumsuz yönde etkiler ve bu durumun sonucunda ağrı, uyuşukluk ve fonksiyon kaybı gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

  Tekrarlayan travma ve kazalara ek olarak çeşitli rahatsızlıkların ve sağlık ile ilgili durumların seyri sırasında da sinir sıkışması meydana gelebileceği için dikkatli olunmalıdır:

  Sinir Sıkışması Tanısı Nasıldır?

  Sinir sıkışmasına tanısal yaklaşımda öncelikle hekimler tarafından fizik muayene ve tıbbi öykü alımına başvurulur. Fizik muayene sırasında etkilenen bölgeye göre uygulanabilecek çeşitli hareket testleri kullanılabilir. Fizik muayene sonrasında sinir sıkışmasının tam olarak aydınlatılması amacıyla çeşitli tetkiklere başvurulur:

  Sinir İletim Çalışmaları

  Elektriksel sinir uyarılarının ölçümünü ve işlevini değerlendirmeyi sağlayan bu tetkik, cilt üzerine yerleştirilen elektrotlar vasıtası ile gerçekleştirilir. Sinir iletim çalışmaları sinirin üzerinden düşük miktarda bir akım geçerken oluşan elektriksel yanıtı kaydeder. Hekimler bu yanıtı değerlendirerek ilgili sinirde olası bir hasar varlığını tespit edebilir.

  Elektromiyografi (EMG)

  EMG, iğne şeklindeki elektrotların kasların üzerine yerleştirilmesi ile yapılan tetkiktir. EMG testi kasların hem dinlenme halindeki hem de aktivasyon sırasındaki elektriksel aktivitesini ölçmeyi sağlar. Test sonucunda bu kaslara ulaşan sinirlerde herhangi bir anormallik olup olmadığının ortaya konması amaçlanır.

  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

  Radyo dalgaları üreterek oluşturulan güçlü manyetik alanda vücut yapılarının detaylı görüntülenebilmesini sağlayan MRI, özellikle sinir kökü basısı gibi durumlarda başvurulabilen bir görüntüleme tetkikidir. MRI sayesinde ganglion kistleri, eklem yüzeyi ya da kas yapılarındaki büyümeler, ödem, damar hastalıkları ve sinir yapısındaki değişiklikler tespit edilebilir.

  Sinir Sıkışması Tedavisi Nasıldır?


  Sinir sıkışması tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi olmak üzere temelde 2 ana gruba ayrılır. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve fizik tedavi uygulamalarıdır. Ağrıyı tetikleyen hareketten kaçınmak, ev ve işyerinde ergonomik çalışma koşullarını sağlamak veya şikayetleri kötüleştiren işler yerine farklı görev tanımı olan işleri tercih etmek, sinir sıkışmasının kontrol altına alınabilmesi için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri arasında yer alır. Obezite gibi nedenlerle oluşan sinir sıkışmasında vücut ağırlığının azaltılması şikayetlerin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.


  Fizik tedavi uygulamaları hastaların etkilenen bölgesindeki esneklik, güç ve hareket açıklığının arttırılmasını hedefler. Bu uygulamalar ile aynı zamanda ağrı ve uyuşukluk gibi belirtilerde de iyileşme sağlanabilir. Uzuvlarda meydana gelen bazı sinir sıkışması vakalarında geceleri uykudayken farkında olmadan yapılacak zorlayıcı hareketlerin önlenmesi adına atel uygulamaları fayda sağlayabilir. Non-steroid anti inflamatuarlar veya kortikosteroid türevi ilaçlar, sinir sıkışması olan kişilerde hekimler tarafından reçetelendirilen ilaçlar arasında yer alırlar. Bu ilaçlar sinirin sıkıştığı bölgedeki ödemin azalmasına ve iltihaplanmanın baskılanmasına destek olur.


  Cerrahi dışı tedavi uygulamalarından sonuç alınamayan ilerlemiş vakalarda çeşitli bölgesel rahatlatıcı ameliyatlara başvurulabilir. Bu ameliyatlarda etkilenen sinir ve etkilendiği nokta tespit edilir ve bu bölgedeki bağ doku veya yumuşak dokunun bir kısmı çıkartılarak sinir üzerindeki baskının azaltılması sağlanabilir.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

  Yazı kaynağı : www.medicalpark.com.tr

  Sinir sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinir sıkışmasını önlemek için yapılması gerekenler nelerdir?

  Sinir sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinir sıkışmasını önlemek için yapılması gerekenler nelerdir?

  Günümüzde birçok kişinin yakındığı sıklıkla görülebilen hastalıklardan biri de sinir sıkışması. Sinirlere çok fazla basınç uygulanmasına bağlı olarak ellerde, bacaklarda ve vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan sinir sıkışmaları tedavi yöntemleri merak ediliyor. Bu açıdan Sinir sıkışmasına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Sinir sıkışmasını önlemek için yapılması gerekenleri detaylı olarak hazırladık. Sinirlerin kıkırdak, kemik, kas ve tendonlar tarafından aşırı derecede baskılanması ile sinir sıkışmaları oluşmaktadır. Bu basınç, sinirin işlevini bozmakta ve ağrıya yol açmaktadır. Vücudun bir kaç bölümünde görülebilen sinir sıkışması doğru ve etkin tedavi çözümleri ile iyileşerek düzelebilmektedir. Kişiler, eski sağlıklarına kavuşabilmek için bu faydalı yöntemleri öğrenmeli ve uygulamalıdır.

  Sinir sıkışmasının sebepleri ve belirtileri nelerdir?

  Kırık, tendinit ve kitleler gibi bölgesel bozukluklar, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, gebelik, duruş bozuklukları ve aşırı kullanım sinir sıkışmasının başlıca nedenleri arasında yer alır. Bası altında kalan sinir, normal bir şekilde işlevini yerine getiremez hale gelir. Bununla birlikte türlü şikayetler baş gösterir.

  Sinir sıkışmalarının en önemli belirtileri, özellikle geceleri artan ağrılar, uyuşma durumu, karıncalanma hissi, duyu kaybına bağlı olarak ilerleyen evrede görülen kas güçsüzlükleri ve hareket etme zorlukları şeklinde görülmektedir. Siniri sıkışıklığı problemi yaşayan kişilerin klinik durumu ve çekilen EMG sonucu uygulanacak tedavinin şeklinin belirlemektedir. Daha ciddi durumlarda yani ileri düzeyde görülen sinir sıkışmaların da ise cerrahi tedavi gerekebilmektedir.

  Sinir sıkışması hangi sinirlerde daha fazla görülür?

  Beyin, omurilik ve çevresel sinirlerden meydana gelen sinir sisteminde çevresel sinirler, vücudun hareket etmesini ve duyuların algılamasını sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Çevresel sinirler, vücutta ilerledikleri yol boyunca bası altında kalırlarsa tıbben tuzak nöropatiler denilen sinir sıkışmaları görülür. En çok karşılaşılan sinir sıkışmaları, el bileğinde median sinirin sıkışması olarak bilinen karpal tünel sendromudur. Karpal tünel sendromu, geceleri daha da belirginleşen ve elin ilk üç parmağında karıncalanma, uyuşma ve güç kaybına bağlı kol ağrılarına yol açan bir rahatsızlıktır.

  Kübitel tünel sendromu ise ulnar sinirin dirsek hizasında sıkışması sonucu oluşmaktadır. Dirsekten başlayarak 4. ve 5. parmaklara uzanan ağrı, uyuşma şikayeti ile parmaklarda hissedilen güçsüzlüklerle kendini belli etmektedir.

  Torasik çıkış sendromu, son zamanlarda boyun kaslarında oluşan spazm ile kısalmalara bağlı olarak karşılaşılan bir başka sinir sıkışması türüdür. Kola doğru giden bütün sinirleri içine alan sinir ağının boyun kasları arasında sıkışması ile gelişmektedir. Bu sendrom, tüm kol bölgesinde ağrı ve uyuşukluk hissine yol açabilmektedir.

  Sinir sıkışması nasıl geçer?

  Sinir sıkışması belirtileri görüldüğü zaman, sinir sıkışması ve katlanılması zor olan ağrılarından kısa zamanda kurtulabilmek için ilk olarak yapılması gereken uzman bir doktora başvurmak olmalıdır. Çünkü sinir sıkışmasının geçebilmesi için sebebi ve doğru teşhis son derece önemlidir. Doğru teşhis akabinde doğru tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bunun için kesin tanı konulabilmesi için tıbbi testlerden geçmek gerekmektedir. Uzman hekim gözetimindeki muayene sonrası hasta kişi EMG adı verilen bir testten geçirilir. Böylece vücuttaki sinirlerin durumu yakından incelenebilmektedir.

  Hasta kişinin, vücudundaki sinirlerin incelenmesi sonucunda sinir sıkışması olduğu tespit edilir ve vakanın ileri bir derecede olmadığı, hastada herhangi bir güç kaybı meydana gelmediği durumlarda fizik tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Fizik tedavi ile sinir sıkışması oluşan bölgenin rahatlaması ve sinir sıkışması probleminde iyileşme sürecinin kısa zaman alması amaçlanır.

  Muayene ve tetkikler sonucunda hastanın yakındığı sinir sıkışması durumunun ileri boyuta ulaştığı ortaya çıkar ise hiç zaman kaybedilmeden cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. El ya da ayak bileğinde gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler ile sinir geçişlerinin rahatlatılması hedef alınır. Ciddi durumlarda ameliyat ardından hastaya, 15 ile 20 seanslık bir fizik tedavi programı uygulanır. Bu fizik tedavi programı ile kasların tekrar güç kazanması ve eklemde oluşan sertliklerin önüne geçilmesi sağlanır. Sinir sıkışmalarında kullanılan başlıca fizik tedavi yöntemleri:

  - Ultrason

  - Su tedavisi

  - Lazer ve manyetik alan tedavisi

  - Parafin olarak sayılabilir.

  Sinir sıkışmasına ne iyi gelir?

  Sinir sıkışmasında etkilenen bölge dinlendirilmelidir. Tekrarlanan hareketler sinir sıkışmasına neden oluyorsa bu hareketler tekrarlanmamalıdır. Fiziksel tedavi, doktor tavsiyesi ve gözetiminde sıkışan sinirin bir boyun ya da bel çevresi sorunlarından doğduğu durumlarda çoğunlukla faydalı olmakta ve etkin sonuçlar alınmaktadır. Yapılması önerilen egzersizler, doğru ve istenilen şekilde yapılabilir. Bu egzersizler, sırt ya da orta kasları güçlendirerek sinir kökü üzerindeki baskıyı azaltabilmektedir. Hatta tamamen ortadan kaldırdığı da görülmektedir.

  Karpal tünel sendromu durumunda bilek splinti veya tokmak kullanımı da önerilmektedir. Bazı sinir sıkışmalarında ise vücut pozisyonunu değiştirmek öneriler arasında yer almaktadır. Kilo kaybının da birçok sinir sıkışması türünde faydalı olduğu bilinmektedir.

  Sinir sıkışmasını önlemek için yapılması gerekenler

  Sinir sıkışmasını önlemek için bu sıkışmalara neden olabilecek fiziksel koşullar öncelikle ortadan kaldırılmalıdır. Bileği zorlayan ve ağırlık taşıma gibi işlerden kaçınılmalıdır. Yükün artmasına bağlı olarak taşıma işleminde kollar biraz daha açılmakta ve bilekler daha fazla bükülmektedir. Bu pozisyonda el bilekleri ezilmekte ve baskı altında kalmaktadır. Bu tarz fiziksel baskılardan kaçınılmalıdır.

  Ofis ortamında çalışanların, dirseklerini masaya dayamaları dirseklerde sinir sıkışmalarına yol açabilir. Masaya dirsek konulacaksa dirseğin iç kısmı değil sivri bölümünün değmesine özen gösterilmelidir. Sandalyede otururken sandalyenin sivri kenarının diz kapağının arakasında bulunan eklem yerine denk gelmemesine dikkat edilmelidir. 

  Yazı kaynağı : www.fanatik.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap