Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kocaeli hoşgeldin bebek başvuru formu

  1 ziyaretçi

  kocaeli hoşgeldin bebek başvuru formu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SOSYAL HİZMETLER

  SOSYAL HİZMETLER

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’de ikamet eden yoksulluk ve yoksunluk içerisinde olan vatandaşlarımız için ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır.

  Yardımlarımıza başvuran vatandaşlarımızın kurumumuzda çalışan uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeleri neticesinde ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğu ve giderilmesi için neler yapılabileceği Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanmaktadır. Yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerin başvurularını;

  SOSYAL PROJELERİMİZ

  Müdürlüğümüz sosyal yardım ve projeleri yürütürken çağın gereği teknolojik imkânlarını da sonuna kadar kullanmaktadır. Bu amaç için oluşturulan yazılım ve “Sosyal Doku” programı ile yardımlarımızın sistemli, düzenli ve etkin bir şekilde yürütülerek takibinin yapılması sağlanmıştır.

  Vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılmasında geçen tüm süreçler sistemden takip edilebilmekte ve aksaklıklar anında tespit edilebilmektedir. Program aracılığı ile vatandaşa yardımın ulaşma süreci kısalırken, mükerrer yardımlar engellenmektedir. Program aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tüm işlemler adım adım kayıt altına alınmakta, Kocaeli’nin sosyal haritası ortaya konulmakta ve ilimizde yapılacak olan tüm sosyal projeler için bir alt yapı ve veri tabanı oluşturulmaktadır.

  Ekonomik durumları itibariyle sağlıklı beslenme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza gıda yardımı verilmektedir. Daha önceki yıllarda vatandaşlarımızın bu ihtiyaçları kurumumuz tarafından verilen gıda kolileri ile giderilmekteydi. Ancak vatandaşlarımıza daha hızlı daha kaliteli hizmet verilmesi ve gıda yardımının daha kolay ulaştırılabilmesi amacıyla öncelikle “Sosyal Doku” programı daha sonra da eklenen yeni bir yazılım ile “41 Kart Projesi” oluşturulmuştur. 01.09.2011 tarihi itibariyle “Gıda Tanımlı 41 Kart” uygulaması hayata geçirilmiş ve vatandaşlarımızın anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapabilmeleri, kurumumuz tarafından da yardımların kolaylıkla takibi sağlanmıştır.

  Gıda noktasında desteklenen ailelerimizin giyim ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri için İzmit ve Gebze’de olmak üzere 2 adet Sevgi Mağazası kurulmuştur. Giyim yardımından faydalanacak aileler kendilerine en yakın Sevgi Mağazası şubelerinden randevu alarak yeni kıyafetler arasından istediklerini seçebilmekte ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aile tamamen ücretsiz alışveriş yapabilmekte ve uygun fiyatlar sayesinde belirtilen miktarla birden fazla kişinin giyim ihtiyacı karşılanabilmektedir.

  Sosyal yardımların sistematik hale gelmesini sağlamak adına gıda da kullanılan “41 Kart“ uygulamasına eklenen yeni bir yazılım ile giyim yardımları “Giyim Tanımlı Nakit 41 Kart” üzerinden yapılması planlanmıştır. Aralık ayı itibari ile giyim kartlarımız basılmaya başlanmıştır.

  Anne adaylarının hamilelik veya emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik süt içme, alışkanlık ve imkân kazandırılması ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak için yürütülen bu proje ile 2006 yılından bu yana doğumdan önce 3 ay doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlanmaktadır.

  Mevcut sistemde doğuma 3 ay kala anne adayı Aile Sağlığı Merkezine kontrol amacıyla gittiğinde kendisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık olarak 12 litre kullanmak üzere süt fişi verilmekteydi. Anne adayı ise ikamet ettiği yere en yakın anlaşmalı marketten kendisine verilen fişlerle süt almaktaydı. Doğumdan sonraki 3 ayda da sistem aynı şekilde çalışmaktaydı.

  Ancak bu projeyi daha işler bir hale getirmek ve hizmetin kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak için daha önce aktif olarak kullanılan 41 kart projesine ek olarak, sadece gebelere verilmek üzere süt alışverişi yapabilecekleri “Süt Tanımlı 41 Kart” planlanmış ve 01.01.2012 tarihi itibari ile annelere süt desteği bu kart vasıtası ile yapılmaktadır.

  Müdürlüğümüz tarafından yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, özürlü, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılmaktadır hasta, yaşlı ve özürlü olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere çözüm olarak “Gönül Kazan” dondurulmuş gıda yardımı yapılmaktadır. Ailelere günlük 2 öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılmaktadır.

  Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan bireylerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmıştır. Ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmayan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, çeşitli nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşmüş ve asgari seviyede hayatını sürdürmekten aciz durumdaki vatandaşlarımızın, acil vakalar karşısında kalıcı çözümler bulununcaya kadar yaşamlarını devam ettirmek, toplumdan soyutlanmadan yaşamalarına, yeme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir. Barınma evi hizmeti aciliyet ortadan kalkıncaya kadar en fazla 3 ay süreli olmak üzere geçici himaye sağlamaktadır.

  Ayrıca Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen, geçici süreli barınma ihtiyacı olan, kalacak yeri olmayan, ekonomik gücü yetersiz olup yoksulluk içinde bulunan kişilerin hiçbir ücret ödemeden kalacağı, barınma ihtiyaçlarını giderebileceği Barınma merkezine bağlı olarak Konaklama Merkezi de 2013 Eylül ayı itibari ile hizmete açılmıştır.

  Hoş Geldin Bebek Projesi, Kocaeli’de dünyaya gelen 0-1 yaş arası bebeklerin zihinsel, fiziksel, duygusal gelişimlerine destek vermek ve bebek bakımı ile ilgili önemli bilgileri ailelere aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla yeni doğan bebeklerimiz için özel paketlerimiz hazırlanmıştır.

  Hoş Geldin Bebek hediye paketi içerisinde; gelişim takvimi, bebeğim büyüyor kitapçığı, ateş ölçer, bebek çantası ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bebeğin ismine yazdığı mektup bulunmaktadır.

  Bebeğin ismine gönderilen paketlerimiz, aileler evde olmaması nedeni ile teslim edilemediğinde ikinci bir taşıma gerçekleştirilmekte ve aileye ulaştırılmaktadır. Ailenin ikinci defa da evde bulunamaması durumunda ise, paketler sisteme iade olarak girilip belediyemize teslim edilmektedir.

  Kocaeli’ de ikamet eden, 12 -18 yaş aralığında, eğitimine ara vererek ya da eğitimini aksatarak sokakta çalışan, korunmaya muhtaç, risk grubunda bulunan çocukların tespit edilmesi, oryantasyonlarının sağlanması, durumlarına uygun sosyal hizmet çalışmalarının gerçekleştirilmesi aynı zamanda risk grubundaki çocukların ve ailelerinin, sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik vb. ihtiyaçların karşılanmasına yönelik gerekli çalışmaların imkânlar dâhilinde yapılmasını hedefleyen bu proje çok yönlü bir çalışmayı içermektedir.

  Merkezimizin içerisinde var olan meslek edindirme kurslarımıza devam ederek mesleki yeterlilik kazanmaları ve yeteneğine uygun işlerde çalışmaları için kurum olarak gerekli imkânların sunulması hedeflenmektedir.

  Merkez içerisinde eğitim verecek atölyeler arasında; Elektrik Eğitim Atölyesi, Sıhhi Tesisat Atölyesi, Cam Boncuk Atölyesi, Mutfak( Aşçılık, Garsonluk Eğitimi), Ritim Atölyesi, Spor Salonu, Model Uçak Yapım Atölyesi, Çizim Atölyesi, Bilgisayar Salonu bulunmaktadır

  Proje Kocaeli ilinde yaşamakta olan zihinsel, bedensel, işitme engelli ve otistik bireylerin kapasiteleri ve performansları dâhilinde yüzmeyi öğrenmelerini, yeni sosyal ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştırarak eğitimlerini, uyum süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu hedef engelli bireylerin suda hareket kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yüzmeyi öğrenmeleri ve suda rehabilite edilmeleri ile sağlanmıştır.

  2009 yılında 6 haftalık periyotlar olarak başlayan proje, 2010 yılında 6 aylık periyotlarla, 2011 ve 2012 ‘de 1 yıllık periyotlarla devam etmekte olup; “Yıldızlar Yüzme Kulübü”yle yapılan protokolle proje yenilenmiş ve protokol süresi sonunda proje de son bulmuştur.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmüş olan bu proje ile üç farklı amaca hizmet edilmiştir:

  Bu amaçlarla 7 (yedi) farklı okul ile yapılan görüşmelerin ardından rehber öğretmenler ve özel eğitim öğretmenleri aracılığı ile, 11 engelli ve 11 engelli olmayan ilköğretim öğrencisi belirlenmiş, öğrencilerin ailelerinden öğretmenleri vasıtası ile onayları alınarak mektup koçları marifeti ile öğrenciler arasında mektup akışı sağlanmış ve gönüllüler tarafından mektupların karşılıklı olarak iletileceği tarihler de daha önceden belirlenmiştir.

  Gün boyunca süren aktivite ve etkinlikler ile hem engelli hem de engelli olmayan bireylerin bir arada keyifli bir şekilde vakit geçirmeleri amaçlanmıştır.

  Bu proje ile:

  SOSYAL YARDIMLARIMIZ

  Yangın, sel gibi afet durumlarından dolayı mağdur durumda olan, ev ve eşyaları zarar görmüş ailelere nakdi yardım yapılarak mağduriyetleri giderilmektedir. Bu yardımdan yararlanabilmek için ailelerin başvuru evraklarının arasında yangın ve sel durumunu kanıtlayan resmi bir raporun olması gerekmektedir.

  Ekonomik yetersizlik nedeni ile eşya ihtiyacını karşılayamayan aileler belediyemiz tarafından desteklenmektedir. Kurumumuz tarafından verilen ev eşyalarının arasında çekyat, soba, buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, halı ve elzem olan diğer ev eşyaları sayılabilir.

  Doktor tarafından mama kullanması öngörülen, ikiz ya da üçüzleri olan ve bu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere uzman doktorun raporu ile mama yardımı yapılmaktadır. Ayrıca normal gıda ile beslenmesinde sıkıntı ile karşılaşan ve doktorun uygun bulduğu glutensiz gıda tüketmek zorunda kalanlar için glutensiz gıda yardımı yapılmaktadır.

  İkizleri, üçüzleri olan ya da engelli çocuğu olan ve bu ihtiyacını karşılamakta sıkıntı yaşayan ailelere çocuk bezi yardımı yapılmaktadır.

  Barınma Merkezi’nde kalan, şehirlerarası yolculuk yapması gereken, muhtaç kimselerin otobüs bileti karşılanarak, ulaşım yardımı yapılmaktadır.

  Su faturalarını ödeyemeyen muhtaç ailelere, borçlarının ödenmesi ile ilgili olmak üzere, sadece 1 defa için yapılan yardımdır. Başvuru için teslim edilmesi gereken evraklar arasında; su aboneliğinin başvuran kişi üzerine olması, su faturası fotokopisi ya da su abone numarası ile sicil numarasını beyan eden belgelerin de verilmesi gerekmektedir.

  Çeşitli nedenlerle evsiz kalan veya kalma riski taşıyan ailelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak konteyner ev yardımı yapılmaktadır. Başvuruda bulunan kişilerin talep ettikleri konteyner ev yardımından faydalanabilmek için arsaya ait tapunun ya da tapu sahiplerinin onaylı izin belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Sosyal güvencesinin karşılamadığı giderlerini ödeyecek yeterlilikte olmayan vatandaşlara yönelik olarak, tedavi masrafları, ilaç ve medikal giderleri ile ilgili yardım yapılmaktadır. Bunun için ailenin sağlık raporu ve reçeteleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

  Ayrıca sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara hasta bezi ve doktorunun uygun bulması ve gerekli raporu vermesi durumunda hasta karyolası yardımı ile ihtiyacı olan aileler için akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımı yapılmaktadır. Bunun için hastanın durumunu gösterir sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Göç ettikleri yerlerde umduklarını bulamayan, tutunamayan vatandaşlarımızın bu sıkıntısını giderebilmek adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2005 yılı itibariyle “Köye Dönüş” çalışması yürütmekteyiz. Bu amaçla köylerine dönmek isteyen ailelerimizin eşyaları evlerinden alınarak gitmek istedikleri illere nakliye yardımı yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında; Van’dan Adana’ya, Trabzon’dan Mersin’e kadar Türkiye’nin pek çok iline geri dönüşler sağlanmıştır.

  Bu hizmet Kocaeli ili içerisinde ikamet etmekte olan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşlarımızın evlerinden alınıp gitmek istedikleri adreslere ulaştırılıp işleri bittiğinde tekrar evlerine götürmek amacıyla kurulmuştur.

  Engelli vatandaşlar sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara 331 39 00 numaralı telefondan 1 gün önce randevu alarak hizmetten faydalanabilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.kocaeli.bel.tr

  Happy Mom Forum

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu vatandaşlarımız tarafından merak edilen bir sorudur. Körfez Büyükşehir Belediyesi yardımları nelerdir? Kimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardımlarına başvurabilir? Bu soruların cevapları ve daha fazlası yazımızda mevcuttur. 

  Tüm illerimizde var olan ihtiyaç sahibi ailelerin sayısı Koronavirüs salgını döneminde artmıştır. Bu sebeple devlet yardımlarının yanı sıra başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere ilçe belediyeleri de ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu konusu da burada oturan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için önem arz etmektedir.

  Kocaeli büyükşehir belediyesi yardımları ile birçok farklı alanda öne çıkmaktadır. Peki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardımları nelerdir? Bu yardımlara başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları için yazımızı okumanız yeterlidir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?

  Kocaeli Büyükşehir belediyesi yardımları çok çeşitlidir. Bir çok kalemde bu yardımları görmeniz mümkündür. Yazımınızın alt kısımlarında hepsine teker teker başlık açarak ayrıntılı bir şekilde anlattık. şimdi de Kocaeli büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap verelim.

  Belediyenin yardım kalemleri çok çeşitli olduğu için başvuru noktaları da değişmektedir. Başlıca başvuru mecraları şöyledir:

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu genellikle  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına yapılmaktadır. Bunun yanında 444 11 41 ve 331 39 00 numaralı çağrı merkezlerinden de bilgi almak mümkündür. 

  Başvuru durumuna göre kimlerin faydalanacağı değişkenlik gösterir. Ancak genel manada muhtaçlık durumunu belli ederek 41 kart, gıda yardımı, giyim yardımı ve yardım kolisi gibi yardımlardan faydalanabilirsiniz. Ancak kişilerin bu yardımlardan faydalanabilmesi için öncelikle muhtardan fakirlik belgesi alması gerekir. Su yardımı alabilmek için öksüz, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal desteklerden faydalanan bireyler faydalanabilir. 

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuru Formu

  Gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerekse online yapılan başvurularda mutlaka başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir. Yanlış bilgi beyan edilmesi durumunda başvuru iptal edilecektir. 

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başvuru Telefon Numarası

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başvurusunda telefon numarası olarak 444 11 41 ulaşabilirsiniz. 

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

  Ayrıca başvuru durumunu ve sonuçlarını öğrenmek için https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/cozummasasi/basvuruSorgula adresinden başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

  Gördüğünüz gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu sorgulama işlemi de kolaylıkla yapılabilmektedir. İnternetin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasından veya
  444 11 41 ve 331 39 00 numaralı çağrı merkezleri numaralarından da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama işlemini yapmanız mümkündür.

  Körfez Belediyesi Yardımları

  Körfez Belediyesi yardım başvurusu konusunu şu alt başlıklarda toplayabiliriz. öncelikle bu şekilde liste olarak sunduğumuz bu yardım kalemlerini yazımızın devamında madde madde açıklıyoruz.

  41 Kart Başvurusu

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan bir proje olan 41 KART ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi amaçlanmaktadır. Peki 41KART başvurusu nasıl yapılır? 41 KART başvurusu için şartlar nelerdir?

  41 Kart, Kocaeli Belediyesinden yardım almaya hak kazanmış, daha önceden de yardım alan ihtiyaç sahiplerinin Vakıfbank ile anlaşmalı yerlerden alışveriş yapmasını sağlayan bir sistemdir. İhtiyaç sahibi vatandaşların mağdur ve rencide olmadan alışveriş yapmalarına olanak sağlayan bir kart olan 41 KART, marketlerden banka kartı ile alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını giderebiliyor.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardımlarından biri olan 41 KART başvurusu nasıl yapılır peki? 41 KART başvurusu için gerekli evraklar:

  41 Kart Bakiye Sorgulama

  Bu evraklarla 41 KART için başvuru yapabilirsiniz. Başvurular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına yapılıyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman ekip tarafından ev ziyaretleri yapılıyor ve toplanan veriler Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kuruluna sunuluyor. Yapılan toplantıda sunulan dosyalar görüşülerek başvuru sahiplerinin yardıma ihtiyaçları olup olmadığı ve ne kadar yardım yapılması gerektiği görüşülerek karara bağlanıyor. Sonuç başvuru sahibine mesajla bildirilmektedir.

   Ayrıntılı bilgi için 444 11 41 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/cozummasasi/basvuruSorgula adresinden başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

  41 KART Süt parası yardımı 

  Anne adaylarının gebelik ve doğum sonrası emzirme dönemlerinde gerekli besini alabilmeleri, kontrollerinin düzenli sürdürülebilmesi için 2006 yılından beri anne adaylarına ve yeni doğum yapmış annelere süt desteği sağlanmaktadır. Bu destek doğumdan 3 ay önce başlar, doğumdan 3 ay sonraya kadar devam eder.

  41 KART süt desteği başvurusu için anne adayının kendisini takip eden Aile Sağlığı merkezindeki doktoruna başvurması gerekmektedir. Süt desteğinden yararlanmak için annelerin 6 ay boyunca düzenli olarak Aile Sağlığı Merkezine giderek muayene olmaları gerekmektedir.

  Süt desteği önceden annelerin sağlık ocağından aldıkları fişlerle anlaşmalı marketlerden sütlerini almaları şeklinde olurken artık 41 KART’lara her ay 12 litre süt bedeli yatırılıyor. Daha sonra anneler bu kartla anlaşmalı marketlerden sütlerini alabiliyorlar.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gıda Kolisi

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşlar; kronik hastalığı olanlar, Koronavirüs salgını sebebiyle zarara uğramış vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda ve hijyen paketi desteği sağlamaktadır. Bu sebeple hazırladığı 50 bin gıda ve 15 bin hijyen paketi bulunmaktadır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gıda yardımı ve hijyen paketlerine başvuru salgın sebebiyle internetten olmaktadır. https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/sosyalhizmetler/sosyalyardim adresine girip gerekli bilgileri doldurup Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Paketi için başvuru yapabilirsiniz.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Faturası Desteği 

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlara su faturası desteği verecek. Bu destekten 18.300 ailenin yararlanması planlanmaktadır. Bu destekten faydalanacak vatandaşların 41 KART’ına 50 TL su parası yatırılacak. İSU Şube Müdürlüklerinde bu 50 TL ile su faturaları ödenebilecek.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardımı olan Su yardımıdır. 65 yaşın üstünde olanlar, öksüz, yetim, dul vatandaşlar ve sosyal destek alan vatandaşların su faturalarında da %50 indirim yapılmasını sağlamıştır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Giysi yardımı 

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yardımlarından biri de gıda yardımı alan ailelerin giyim ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Sevgi Mağazalarıdır. İzmit ve Gebze’de bulunan mağazalardan ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz bir şekilde kıyafet alması sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaş istediği Sevgi Mağazasından randevu alarak mağazada yer alan yeni kıyafetlerden istediğini seçebilmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi giysi yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine giyim tanımlı 41 KART verilmektedir. Bu kartla giysi alışverişi yapılabilmektedir.

  Peki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi giysi yardımından nasıl yararlanılır, giysi yardımı başvurusu nereye yapılır, başvuru için hangi belgeler gerekmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin giysi yardımından yararlanmak için;

  Bu evraklarla giyim ücreti tanımlı 41 KART için başvuru yapabilirsiniz. Başvurular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına yapılıyor.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Erzak Yardımı

   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Gönül Kazan” projesi ile hasta, engelli ve yaşlı; kendi yemeğini yapamayacak durumda olanlara günlük iki öğün yemek yardımı yapmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım kolisi dışında  Şartlara uyan vatandaşlara günlük iki öğün yemek kapılarına kadar götürülerek bırakılmaktadır. Böylece yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli bireylerin sağlıklı şekilde beslenmeleri amaçlanmaktadır. 

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yardımlarından biri olan “Gönül Kazan” projesinden faydalanmak amacıyla;

  İle Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. Başvurular Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulunda görüşülerek, başvuru sahibinin ne tür bir yardıma ihtiyacı olduğu karara bağlanıyor ve ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Bu sayede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi erzak yardımı ile vatandaşların rahatlaması amaçlanmıştır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bebek Yardımı

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nde doğan bebeklere Hoş Geldin Bebek Paketi hediye ediyor. Belediye bu sayede dar gelirli ailelere de el uzatmış oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal projelerinden biri olan “Hoş Geldin Bebek paketi” ile anne ve bebeğin temel birkaç ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yeni doğan bebeklere destek olarak verdiği Hoş Geldin Paketi içinde ateş ölçer, gelişim takvimi, bilgilendirici bir kitapçık ve çanta bulunmaktadır.

  8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nakdi Yardım

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi erzak yardımı dışında bir çok yardım yapmaktadır. Ev ve ev eşyaları yangın, sel gibi doğal afetler sebebiyle zarar gören vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi yardım yapılmaktadır. Bu yardımla mağduriyetlerinin giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu yardımdan yararlanmak için;

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma 

  Belediyenin yaptığı yardımlar bunlarla da sınırlı değil. Bir çok alanda yardım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlaşma konusunda öncü belediyelerden biri olma yolundadır.

  Ekonomik açıdan sıkıntı çeken vatandaşların eşya ihtiyacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Bir evin ihtiyacı olan tüm temel eşyalar ihtiyaç sahiplerine verilmekte, bu noktada ihtiyaçları giderilmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım konusunda çocuklara da el uzatmaktadır. ikiz, üçüz bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mama ve çocuk bezi yardımı da yapılmaktadır. Bunun dışında özel beslenme gereken kişiler için glütensiz gıda yardımı da yapılmaktadır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Yardımları

  Yine bunlara ek olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal güvencesinin sağlık giderlerini karşılamayan vatandaşlara tedavi masrafları, ilaç ve medikal malzemeleri için yardımda bulunmaktadır. Bu yardımdan yararlanmak için sağlık raporu ve reçete ibrazı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlık yardımlarından biri de sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yapılan hasta bezi ve -doktor raporu ile başvurulduğunda- hasta karyolası, akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımıdır.

  Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardımları engelli vatandaşları da kapsamaktadır. Belediye, Engelli vatandaşlar için engelsiz nakil aracı hizmeti sağlamaktadır. Kocaeli’nde ikamet eden tekerlekli sandalyedeki vatandaşlar, belediyeye bağlı ekiplerce evlerinden alınarak istedikleri yerlere bırakılmaktadır; işleri bittikten sonra da evlerine geri bırakılmaktadır. Bu hizmetten faydalanmak için 331 39 00 numaralı telefondan bir gün öncesinden randevu alınması gerekmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası iletişim

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu genellikle  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına yapılmaktadır. Bunun yanında 444 11 41 ve 331 39 00 numaralı çağrı merkezlerinden de bilgi almak mümkündür. Bu iletişim noktaları sürekli açıktır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İletişim

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin başlıca iletişim kanalları şunlardır:

  1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası iletişim
  2- 444 11 41 ve 331 39 00 numaralı çağrı merkezleri
  3- https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/contact

  Ayrıca diğer büyükşehir belediyelerimizin yardımlarını merak ediyorsanız burayı tıklayınız.

  Yazı kaynağı : www.sosyalyardimlar.com

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Şikayetleri - Şikayetvar

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu 2022-2023

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu 2022-2023

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu

  Büyükşehir Belediyeleri, sayısı gittikçe fazlalaşan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmektedir. Korana virüs salgını ile artan yardımlar sistemleştirilmiş ve çeşitli yardım faaliyetleri düzenlenmeye başlanmıştır. Bu yazımızda sizlere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yardımları anlatarak nasıl ve nereden yardım başvurusu yapabileceğinizi göstereceğiz.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nereden Yapılır?

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına yönelik çok çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere, başlıklarımızla birlikte tek tek cevap vermeye çalıştık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Yardım Başvurusu Nereden Yapılabilir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dört koldan yardımlarını sürdürdüğü için birden fazla başvuru noktasına sahiptir.

  Yardım başvurusunda bulunabileceğiniz başlıca yerler:

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nereden Sorgulanır?

  Yardım başvurunuzun durumunu ve sonuçlarını https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/cozummasasi/basvuruSorgula şu adres üzerinden öğrenebilirsiniz. İnternetten sorgulama işleminin dışında

  Yardım başvurusu durumunuz ile alakalı sorgulama yapabilirsiniz.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Yapmış Olduğu Yardımlar

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yardımlar şu şekilde sıralanabilir:

  41 kart nerden alinir basvuru kosullari nelerdir - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu 2022-2023

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 41 Kart Uygulaması

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde yaşayan insanların en çok merak ettiği konulardan biri olan 41 Kart, ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılmış bir uygulamadır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış yardıma muhtaç vatandaşlarımız Vakıfbank aracılığıyla şehrin dört bir yanındaki anlaşmalı market ve bakkallardan alışveriş yapabilir, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. 41 Kart, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın banka kartı ile alışveriş yaparcasına ihtiyaçlarını gidermelerini sağlamaktadır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 41 Kart Uygulamasına Başvurmak için Gerekli Evraklar

  41 Kart başvurusu için gerekli olan tüm evraklar aşağıda listelenmiştir:

  Bu evraklar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

  Tamamlanan başvuruların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışan meslek elamanları ev ziyaretleri yaparak toplanmış tüm gerekli bilgileri Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kuruluna sunmaktadır. Görüşmelerin sonucunda yardıma muhtaç olan vatandaşlar belirlenip ne kadar yardıma ihtiyaçları olduğu karara bağlanmaktadır.

  Sonuçlar başvuru yapmış vatandaşlarımıza mesajla bildirilmektedir. Eğer ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız 444 11 41 numaralı çağrı merkezini arayabilir ve https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/cozummasasi/basvuruSorgula adresinden başvuru durumunuz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

  kocaeli sut yardimi nasil alinir - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu 2022-2023

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 41 Kart Süt Parası Yardımı

  2006 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen süt parası desteğinde, anne adayı olan vatandaşlarımızın gerekli besinlerini alarak kontrollerinin düzenli sürdürülebilmesi amaçlanmıştır. Doğumdan 3 ay önce başlayan destek doğumdan 3 ay sonraya kadar devam etmektedir.

  Anne adayı olan vatandaşlarımız, Aile Sağlığı Merkezindeki doktoruna başvurmalıdır. Destekten yararlanmak isteyen anne adaylarımızın 6 ay boyunca ilgili Aile Sağlığı Merkezine gitmesi ve muayene olması gerekmektedir. 41 Kartın içine her ay 12 litre olarak yatırılan süt bedeli ile anne adaylarımız bu kartla anlaşmalı marketlerden süt temin edebilmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gıda Kolisi Yardımı

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu gıda kolisi yardımı, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanlar, korana virüs sebebiyle vatandaşlara destek olmak için gıda ve temizlik desteği sağlamaktadır. 50 bin gıda ve 15 bin temizlik paketi bulunmaktadır. Salgın yüzünden internet üzerinden yapılan başvurular https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/sosyalhizmetler/sosyalyardim adresinden gerekli bilgiler doldurulduktan sonra yapılabilmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Faturası Desteği

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği su faturası desteği 18.300 ailenin yararlanmasını hedef almaktadır. Destekten yararlanan vatandaşların 41 Kartına 50 TL yüklemesi yapılmaktadır. Böylece vatandaşlar su faturalarını ödeme imkanı yakalamış olurlar.

  65 yaşın üstünde olanlar, öksüz, yetim, dul vatandaşlar ve sosyal destek alan vatandaşlar da %50 indirimli olarak su faturalarını ödeyebilmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Yardımı

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gıda yardımı alan ailelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için Sevgi Mağazaları kurmuştur. Kıyafet tanımlı 41 Kart üzerinden kıyafet alışverişi yapılabilmektedir.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Yardımına Başvurmak için Gereken Evraklar

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına bu evrakları ile başvuruda bulunabilirsiniz.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Erzak Yardımı

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi yemeğini yapamayan vatandaşlarımız için “Gönül Kazan” projesi ile hastalara engellilere ve yaşlılara gün içinde iki öğün yemek yardımı yapmaktadır.

  “Gönül Kazan” projesinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız

  Gerekli evrakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ileterek başvuruda bulunabilirler.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bebek Yardımı

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Hoş Geldin Bebek Paketi” ile, anne ve bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  Hoş Geldin Bebek Paketi içinde ateş ölçer, gelişim takvimi, bilgilendirici kitapçık ve çanta bulunmaktadır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nakit Yardımı

  Doğal afetler sebebiyle, ev ve ev eşyaları zarar gören vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nakit yardımında bulunmaktadır. Yardımdan yararlanmak için gerekli başvuru evrakları,

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar

  Ekonomik sıkıntılar sebebiyle eşya almakta güçlük çeken vatandaşlarımıza eşya yardımı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara mama, çocuk bezi ve glütensiz gıda yardımı da yapmaktadır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Yardımları

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık güvenceleri ile sağlık giderlerini karşılayamayacak durumda olan vatandaşlarımızın tedavi, ilaç ve medikal malzemelerinin masraflarını karşılamaktadır. Sağlık raporu ve reçete ibrazı ile gerekli yerlere başvurularda bulunulabilir. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan hasta bezi ve hasta karyolası, akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımı da yapılmaktadır. Bunun için doktor raporuna gerek duyulur.

  Engelli vatandaşlarını da göz önünde bulunduran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için engelsiz nakil aracı hizmeti sağlamaktadır.

  Bu hizmetten yararlanmak için 331 39 00 numaralı hattan bir gün öncesinden randevu alınmalıdır.

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İletişim Adresleri

  1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası
  2- 444 11 41 ve 331 39 00 numaralı çağrı merkezleri
  3- https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/contact

  Yazı kaynağı : yardimbasvuru.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap