Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kocaeli üniversitesi personel alımı basvuru

  1 ziyaretçi

  kocaeli üniversitesi personel alımı basvuru bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuruları ne zaman? Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

  Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuruları ne zaman? Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

  Kocaeli Üniversitesi, bünyesine 165 personel alacak. Üniversiteden şu açıklama geldi: ''Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.'' İşte ayrıntılar...

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HANGI BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

  Hemşire, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımları yapılacak.

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

  Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuruları 13 Mart - 27 Mart (saat 17:00'ye kadar) tarihlerinde yapılacak.

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:00’a kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Üniversiteye bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

  Adaylar, başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail gönderebilirler.

  Adaylar, sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

  Adaylar, Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  Genel şartlar:

  A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.


  1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,


  2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.


  3) Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.


  4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.


  5) 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.


  6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


  7) Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.


  B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.


  C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.


  D- 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için KPSS P94, puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.


  E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.


  F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.


  G- Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; ilanın yayınlandığı tarih itibariyle istenilen sertifikalar ve kurs bitirme belgelerine sahip olmak gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan ve E-Devlete yüklenen sertifikalar ile kurs bitirme belgeleri başvuruda kabul edilmeyecektir.

  KOCAELİ ÜNIVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

  Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Kocaeli Üniversitesi 165 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

  Kocaeli Üniversitesi personel alımı yapacak

  Kocaeli Üniversitesi personel alımı yapacak

  ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:00’e kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

  Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail gönderilebilir.

  Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

  Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.
  ÖNE ÇIKAN VİDEO

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Kocaeli Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Kocaeli Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelen ilana göre Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 165 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B fıkrası kapsamında personel alımı yapılacak.

  Alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek olup adaylardan aranan şatları ve ilan detaylarını paylaşıyoruz.

  Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

  Lise Mezunu: 34 Destek Personeli, 

  Ön Lisans Mezunu: 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, 20 Büro Personeli, 23 Sağlık Teknikeri,

  Lisans Mezunu: 1 Destek Personeli, 35 Hemşire

  Mülakat Yapılmayacak!

  165 sözleşmeli personel alımında adaylara herhangi bir Mülakat yapılmayacak. Sadece KPSS Puanı ele alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralamaya göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

  Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

  Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar arancak. Bu kapsamda genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgili olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacak.

  KPSS Şartı Olacak Mı?

  Sözleşmeli personel alımında adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

  Mezuniyete Göre Özel Nitelikler:

  Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

  Üniversite sözleşmeli personel alımı başvuruları ilanların yayımlanması ile birlikte başladı. Başvuru için adaylara 15 gün süre verilmiş olup adaylar başvurularını sadece online yapabilecekler.

  Başvuru Tarihleri: 13 - 27 Mart 2023

  Başvuru Adresi: https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap