Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  koç yumurtası yemek helal mi sorularla islamiyet

  1 ziyaretçi

  koç yumurtası yemek helal mi sorularla islamiyet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Koç Yumurtası haram mıdır?

  Koç Yumurtası haram mıdır?

  Koç yumurtası ile ilgili oldukça fazla sorular geliyor. Helal mi haram mı olduğuna açıklık getirmeye çalışacağız.

  Koç Yumurtası nedir?

  Koyunların erkeğine koç denir. Bilimsel ismi testis veya er bezi olarak da bilinmektedir. Testisler işlev olarak testosteron hormonu salgılanması, spermlerin üretilmesi ve erkeklere özgü bazı fiziksel özelliklerin gelişmesi gibi görevleri vardır.

  Hayvanların 7 yerinin yenmemesi ile ilgili rivayetler vardır. Bu yenilmemesi* gereken yer şunlardır:

  1) Hayvanlardan akıp çıkan kan (haram)
  2) Erkeklik âleti (tahrimen mekruh)
  3) Dişilik âleti (tahrimen mekruh)
  4) Erkeklerde yumurtalar (tahrimen mekruh)
  5) Et içinde toparlak guddeler
  6) İdrar torbası (mesane) (tahrimen mekruh)
  7) Öd kesesi

  Koç Yumurtası Haram mı?

  Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 553; el-Fetâva’l-Hindiyye, VI, 495).

  Bir hadisi şerifte Hz. Peygamberin (s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12).

  Tahrimen mekruh nedir?

  İslam’da ayetlerin yorumlanması yoluyla müştehitlerin bulgularına dayanan yapılmaması istenen şeydir. Yapılması helalden çok, harama yakındır. Ancak, açık ayet gibi kesin olmayan bir delile dayandığından veya delaletindeki bir kapalılıktan dolayı haram sınıfına alınmamıştır.

  *Yukarıdaki hadislerden de anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “yemeyin haramdır” gibi kesin bir dil kullanmamış yenilmemesi uygundur demiştir. Ancak leş ve kan için aşağıda ki ayette görüldüğü gibi ayetle kesin hüküm vardır.

  “De ki: Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki pistir- ve Allah yolundan çıkarak Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum…” (En’âm, 6/145)

  Yazı kaynağı : www.helalplatform.com

  Eti Yenen Hayvanların Yenmeyen Kısımları Nelerdir?

  Eti yenen hayvanlardan yedi şey (kısım) yenmez; haramdır.

  1) Hayvanlardan akıp çıkan kan,

  2) Erkeklik âleti,

  3) Dişilik âleti,

  4) Erkeklerde yumurtalar (husyeler),

  5) Et içinde toparlak guddeler,

  6) İdrar torbası (mesane),

  7) Öd kesesi...

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Kokoreç yemek caiz mi?

  Değerli kardeşimiz,

  Eti yenen hayvanların işkembe, karaciğer, dalak gibi sakatatlarının yenmesi caizdir. Bunlardan ve diğer helal olan yiyeceklerden yapılan kokoreç de helaldir, yenilebilir.

  Ancak eti yenen hayvanların da olsa, akıp çıkan kanı, erkeklik âleti ve yumurtaları (husyeler), dişilik âleti, et içinde toparlak guddeler, idrar torbası (mesane) ve öd kesesi yenilmez. Eğer kokorecin içine bunlardan (yenmeyen kısımlardan) biri giriyorsa, yenilmez. Örneğin bazı yerlerde içine koç yumurtasının da konulduğu söyleniyor. Eğer konuyorsa yenilmez.

  Ayrıca şart olarak hayvan sakatatlarının pisliklerinden arındırılması icin çok iyi temizlenmesi ve kaynatılması gerekir. Eğer temizlenmeden kaynatılırsa pislik etin icine nüfuz edeceğinden dolayı temizlik sağlanmış olmaz. Bu sebeple mümkünse üç kere suda iyice temizleyerek sonra da suda kaynatılarak etlerin temizlenmesi gerekir.

  Diğer taraftan, bir şeyin caiz olması diğer kişilerin onu ille de yapması gerektiği anlamına gelmez. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri "Bir avuç necaset elbisede olduğunda yine namaz kılınabilir." dediği halde, en ufak bir necaset bulandığı takdirde, tüm elbiselerini değiştitirdi. Ona, "Ya imam! Siz hem buna fetva verdiniz hem de kendiniz uygulamıyorsunuz." diyenlere, "Biz fetvayı emreder, ama takva dairesinde yaşarız." cevabını verirdi.

  Buna ek olarak bu tip yiyecekler ağızda kötü koku yapabileceğinden dolayı, bunları yedikten sonra gerekirse bu koku gidene kadar beklemeli veya bu kokuyu giderici çözümler bulunca insanlarla muhatap olmalıyız. Aksi halde helal bir yiyecek yediğimiz halde etrafımızdaki insanları rahatsız edeceğimizden dolayı kul hakkına girmiş olabiliriz.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap