Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  klavunat 875 mg 125 mg ne için kullanılır

  1 ziyaretçi

  klavunat 875 mg 125 mg ne için kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Klavunat Nedir? Ne İşe Yarar?

  Etkin madde: Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir.

  Etkin madde: Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir.

  Transkript

  1 KULLANMA TALİMATI KLAVUNAT-BID 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir. Yardımcı maddeler: Krospovidon, kroskarmelloz sodyum, avicel ph 102, magnezyum stearat, aerosil 200, film kaplama için beyaz kaplama maddesi, metanol ve metilen klorür Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: 1. KLAVUNAT nedir ve ne için kullanılır? 2. KLAVUNAT ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. KLAVUNAT nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. KLAVUNAT ın saklanması Başlıkları yer almaktadır. 1. KLAVUNAT nedir ve ne için kullanılır? KLAVUNAT, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır. KLAVUNAT BID 1000 mg film tablet, blister ambalajlarda 10 ve 14 adet, beyaz ile beyaza yakın, bir yüzünde kırılma çizgisi olan oblong film kaplı tabletler halindedir. KLAVUNAT, aşağıdaki durumlarda KLAVUNAT a duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir: Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları 1

  2 İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması. 2. KLAVUNAT ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KLAVUNAT ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz Geçmişte, KLAVUNAT veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz. KLAVUNAT ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz, Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (KLAVUNAT kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir), KLAVUNAT ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla KLAVUNAT dan etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn; mantar), KLAVUNAT uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir, Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa, Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir, Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinizin şiddetine göre ayarlanmalıdır, Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. KLAVUNAT ın yiyecek ve içecek ile kullanılması KLAVUNAT mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. 2

  3 Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. KLAVUNAT ın iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir. Araç ve makine kullanımı KLAVUNAT alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız. KLAVUNAT ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler KLAVUNAT ın içeriğindeki yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı KLAVUNAT la birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir. Probenesid alıyorsa (gut için kullanılır); doktoru KLAVUNAT dozunu ayarlama kararı verebilir. KLAVUNAT la birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir. KLAVUNAT, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı çocuğunuz şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 3. KLAVUNAT nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için; Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g tablet 3

  4 Diş enfeksiyonlarda doz: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu: Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım: KLAVUNAT ın tablet formları 12 yaş ve altı çocukları için uygun değildir. Bu grup çocukları için KLAVUNAT ın süspansiyon formu mevcuttur. Yaşlılarda kullanımı: Veri bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır. Eğer KLAVUNAT ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAVUNAT kullandıysanız: Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. KLAVUNAT ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir. KLAVUNAT dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. KLAVUNAT dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. KLAVUNAT ı kullanmayı unutursanız Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz. KLAVUNAT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler KLAVUNAT ı, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile KLAVUNAT ı almayı bırakmamalısınız. 4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi KLAVUNAT ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. 4

  5 Aşağıdakilerden biri olursa, KLAVUNAT ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Çok seyrek görülen yan etkiler: Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyonörotik ödem) Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi) İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom) Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti) Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu) Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (Toksik Epidermal Nekrolizis). İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı deri döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit) Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu döküntü (Akut generalize ekzantemöz) Seyrek görülen yan etkiler: Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KLAVUNAT a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Çok seyrek görülen yan etkiler: Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz) Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi) 5

  6 İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal Dilin renginin siyah renk olması Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit) İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri) Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit) Deri ve/veya gözlerde sararma (kolestatik sarılık) Bunları hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerektirebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Çok seyrek görülen yan etkiler: Diş renginde değişiklik, Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir. Aşırı hareketlilik Kasılma, nöbet ya da çırpınma Yaygın olmayan yan etkiler: Baş dönmesi Baş ağrısı Sindirim güçlüğü Deride döküntü Kaşıntı Kurdeşen Yaygın görülen yan etkiler: Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis) İshal Bulantı Kusma Bunlar KLAVUNAT ın hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 5. KLAVUNAT ın saklanması KLAVUNAT ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. 6

  7 Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KLAVUNAT ı kullanmayınız. Ruhsat sahibi : Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. Acıbadem Köftüncü Sokak No: Kadıköy/İSTANBUL Üretim yeri : Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. Tavşanlı Köyü Esentepe Mevkii Gebze/KOCAELİ Bu kullanma talimatı / /.. tarihinde onaylanmıştır. 7

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  klavunat bid

  Klavunat Etkisini Kaç Günde Gösterir?

  Klavunat Etkisini Kaç Günde Gösterir?

  Klavunat içerisinde etken madde olarak amoksisilin ve klavulanik asit bulunduran antibiyotik özellik gösteren bir ilaçtır. Geniş spektrumlu yani çok fazla sayıda bakteriyel ajana karşı etkilidir. Klavunat içerisinde bulunan amoksisilin bakterilere karşı ciddi derecede öldürücü etkiye sahiptir. Klavulanik asit ise bakterilerin antibiyotiklere karşı koyma mekanizmalarını yok eder. İki etken madde bir araya geldiğinde oldukça güçlü bir ilaç ortaya çıkmaktadır.

  İlacın gastrointestinal kanaldan emilimi besinler varken veya yokken çok değişmediği için aç veya tok karnına alınabilmektedir. Bu tercih hekiminize aittir. Klavunat beyin dışında vücutta bulunan bütün dokulara ulaşır ve etki gösterir. İlaç karaciğer tarafından yakalanır ve metabolitlerine ayrılır. Metabolitler zaman içerisinde böbreklere gelir ve idrar yoluyla dışarı atılır.

  Genelde kulak iltihabı,bademcik iltihabı ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında, bronşit, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında, çıban, selülit,yara iltihabı gibi cilt enfeksiyonlarında, diş ve diş eti ile ilişkili enfeksiyonlarda ve son olarak idrar yollarının enfeksiyonlarında sıkça kullanılmaktadır. Kullanımı bu hastalıklarla sınırlı değildir. Hekimler vücudun herhangi bir bölümünde ortaya çıkan enfeksiyonlar için klavunatı tercih edebilir.

  Özellikle penisilin allerjisi olan hastalar bu ilacı kesinlikle kullanmamalıdır. Biraz önce bahsettiğim gibi ilaç vücuttan atılırken böbrek ve karaciğer kullanıldığından bu organlarında hastalık olan bireyler ilaçtan doktor önerisi dışında uzak durmalıdır. Emzirme döneminde ilaç anne sütü ile bebeğe geçmektedir. Dolayısıyla emzirme döneminde olan anneler doktor önerisi dışında bu ilacı kullanmamalıdırlar. Gebelik döneminde ise yine sadece doktor önerisi olması halinde kuıllanabilirsiniz. Gebelik kategorisi B olan bir ilaçtır. Gebelik kategorisi a olan ilaçlara göre daha zararlıdır.

  Klavunatın bilinen ve görülen yan etkileri arasından en sık görülenleri ishal ve bulantıdır. Deride kızarıklık, kaşıntı, kusma ve vajinit yani vajina enfeksiyonu da sık görülür. Bunların dışında diğer ortaya çıkabilecek yan etkiler daha seyrek görülürler.

  Hastaların klavunat kullanırken yaptığı en büyük hata sadece şikayetleri olduğu zaman bir iki tablet kullanıp bırakmalarıdır. Bu oldukça yanlış bir kullanım şeklidir. Genelde 5 ile 7 günlük bir tedavi uygulanmalıdır. Bu tipte antibiyotik kullanan hastalarda ilerleyen yıllarda antibiyotik direnci gelişme durumu çok yüksektir.

  5 ile 7 günlük bir tedavinin ardından enfeksiyon kırıcı etkisi net olarak görülür. Sıklıkla 2 ile 3. Gün etki hissedilmeye başlanır ve tedavi sürecinin sonunda tam olarak etkisi görülür.

  Antibiyotik kategorisinde yer alan ilaçları eczanelerden doğrudan ücret karşılığı alamazsınız. Antibiyotikleri alabilmek için hekiminizin sizi muayene etmesi ve muayene sonrasında ilacı reçete etmesi gerekir.

  Bana sormak istediğiniz soruları veya aklınıza takılanları yorum olarak yazabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim efendim.

  Yazı kaynağı : www.erhanyavuz.com

  Klavunat Bid Ne İşe Yarar? Klavunat Bid Kullanıcı Yorumları

  Klavunat Bid Ne İşe Yarar? Klavunat Bid Kullanıcı Yorumları

  Klavunat Bid etken maddesi Amoksisilin, klavulanik asittir bakteri mikroplara karşı kullanılan antibakteriyel ilaçtır. KLAVUNAT bakterilerin sebep olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. KLAVUNAT Bit 12 yaş ve üzeri yetişkinler için kullanımı uygudur. Klavunat’ın etken maddesi klavulanik asit anne sütüne geçer dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı yüksektir. Emzirirken Klavunat doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Peki Klavunat Bid Nedir? Klavunat Bid Ne İşe Yarar? Klavunat Bid Ne İçin Kullanılır? Klavunat Bid Nasıl Kullanılır? Klavunat Bid Kullanıcı Yorumları Nelerdir? Gelin hep birlikte bu soruların yanıtlarını inceleyelim…

  Klavunat Bid 1000 Mg Film Tablet Nedir, Ne İşe Yarar?

  KLAVUNAT, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.
  KLAVUNAT BID 1000 mg film tablet, blister ambalajlarda 10 ve 14 adet, beyaz ile beyaza yakın, bir yüzünde kırılma çizgisi olan oblong film kaplı tabletler halindedir.

  KLAVUNAT, aşağıdaki bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde etkilidir:

  KLAVUNAT Bid Nasıl Kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  -Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;
  -Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet
  -Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g tablet

  Diş enfeksiyonlarda doz:

  -Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet
  -Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır

  Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Klavunat Bid Film Tablet Kullanma Talimatı İçin Tıklayınız…

  Klavunat Bid Kullanıcı Yorumları

  Kullanıcı Yorumu:  bütün antibiyotiklerin içerikleri aynı mı oluyo acaba ? Bana da doktor emzirdiğimi biliyo verdi ilacı ama tereddütteyim. Sadece anne sütü veriyorum çünkü.

  Kullanıcı Yorumu: ben kullanıyorum önce emzirin sonra içim dediler ama sürekli oğlum meme istiyor bende verdim birşey olmadı şükür yarın bitiyor çok şükür.

  Yazı kaynağı : ogrencigundemi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap