Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kira gelir vergisi hesaplama 2023

  1 ziyaretçi

  kira gelir vergisi hesaplama 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kira Vergisi Hesaplama

  Gelir Vergisi Hesaplama

  Gelir Vergisi Hesaplama

  Ücret gelirleri için:

  70.000 TL'ye kadar %15
  150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası için %20
  550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası için %27
  1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası için %35
  1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası için %40

  Ücret dışı gelirler içinse:

  70.000 TL'ye kadar %15
  150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası için %20
  370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası için %27
  1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, fazlası için %35
  1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, fazlası için %40

  Yazı kaynağı : gelir-vergisi.hesaplama.net

  Kira Vergisi Hesaplama

  Kira Vergisi Hesaplama

  MGC Legal ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, 2023 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiş olan Kira Vergisi Hesaplama Aracını kullanmak için aşağıda yer alan Kira Gelir Vergisi Hesaplama Robotumuzdan faydalanabilirsiniz.

  Hesaplama yapabilmek için; aşağıda yer alan Kira Vergisi Hesaplama Aracımızın alanlarını uygun şekilde doldurunuz. Hesaplama yöntemi seçilirken alanların gerçekçi bir şekilde doldurulması doğru hesaplamalar için önemlidir.

  Kira Vergisi Hesaplama

  2023 Yılında Kira Vergisi Hesaplama

  Yukarıda yer alan Kira Vergisi Hesaplama Aracı, 2023 yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ve vergi oranlarına göre hesaplama yapmaktadır. Kira Vergisi Hesaplama Robotumuz, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kira Vergisi Rehberine göre hazırlanmış olup; sadece bilgi amaçlıdır. Garanti sonuç vermeyi taahhüt etmez. Asıl hesaplamalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

  Not: Kira Vergisi Hesaplama Aracımız 2023 yılı için güncellenmiştir. MGC Legal (MGC Danışmanlık A.Ş.), Kira Vergisi Hesaplama Robotunun %100 doğru sonuç vereceğini garanti etmez.

  Yazı kaynağı : www.mgc.com.tr

  Kira Vergisi Hesaplama

  Kira Vergisi Hesaplama

  Kira Vergisi Hesaplama

  *Hesaplama aracı, 2022 yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ve vergi oranlarına göre hesaplama yapıyor.

  *Hesaplama aracımız Gelir İdaresi Başkanlığının Kira Vergisi Rehberine göre hazırlanmış olup, sadece bilgi amaçlıdır. Asıl hesaplama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

  *Hangi hesaplama yönteminin kira vergisinde daha kârlı olduğunu öğrenmek için kira vergisinde gerçek gider mi götürü gider mi hesaplama aracımızı, yasal olarak yapılabilecek kira artışı hesaplaması için kira artışı hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.

  Kira Vergisi Nasıl Hesaplanır?

  Kira vergisi hesaplama aracımızda yer alan alanların açıklama detayları aşağıda yer alıyor. Özellikle hesaplama yöntemi olarak “gerçek gider yöntemi” seçilmesi durumda, aşağıdaki alanların gerçekçi bir şekilde doldurulması ve tercih edilmesi doğru bir hesaplama için önem arz ediyor.

  1- Hesaplama Yöntemi: “götürü gider” veya “gerçek gider” olarak hesaplama yönteminizi seçtiğiniz alandır. Gerçek gider yöntemi, faturalı giderlerin kira gelirinden düşüldüğü, götürü gider yöntemi ise kira gelirinden %15 standart gider düşüldüğü yöntemlerdir. Hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgi yazımızın içerisinde mevcuttur.

  2- Beyan Verilen Gayrimenkul: Kiraya verilen gayrimenkul türünü seçtiğiniz alandır. Konut haricindeki gayrimenkullerin istisna tutarından yararlanamayacağı için sorulmaktadır.

  3- Yıllık Toplam Kira Geliri: Yıllık toplam elde edilen tüm kira gelirlerini gireceğiniz alandır.

  4- İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj: İş yeri için ödenen bir stopaj varsa, girileceği alandır.

  5- Kira Harici Vergiye Tabi Gelir: Bu alana 2020 yılı içerisinde elde edilen, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı girilecektir. Eğer girilen toplam gelirler, 2020 yılı için 180.000 TL’yi geçiyorsa, istisnadan yararlanamazsınız. Öte yandan “Uygulanacak Vergi Oranı” kısmının doğru hesaplanabilmesi içinde bu alanı doğru bir şekilde doldurulması gereklidir.

  6- Gelir Beyanı Verecek misiniz?: Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar. Bunun için girilmesi gerek bir alandır.

  7- Makbuzlu Bağışlar: Gelir idaresi tarafından belirlenen kurumlara yapılan makbuzlu bağış varsa, hesaplanan vergiden düşülmesi için girilmesi gereken alandır.

  8- Amortisman ve Faturalı Giderler:  Gerçek gider yöntemi seçilmesi durumunda, gayrimenkul satın alınırken ödenen kredi faizleri, amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri (altyapı çalışmaları için) , idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, faturalı olmak şartı ile gider olarak girilebilir. Ayrıca KDV işlemleri hakkında bilgi almak ve hesaplama yapmak için KDV hesaplama aracımızı kullanın.

  Kira Vergisi Nedir?

  Kira vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen gayrimenkul (ev, arsa, iş yeri), mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazanç üzerinden alından bir gelir vergisi türüdür. Sadece konutlarda kira gelirinin elde edildiği yıl içerisindeki istisna tutarının altında kalan kira gelirleri vergiye tabi tutulmaz.

  Konut Kira Vergisi Alt Sınırı Nedir?

  Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2021 yılı için istisna tutarı 7.000 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmadığı için kira vergisine tabii değildir. Sonuç olarak 2021 yılı içinde elde ettiğiniz toplam kira geliriniz 7.000 TL’nin altındaysa kira vergisi ödemiyorsunuz.

  Kira vergi borcunuzu yapılandırmayı düşünüyorsanız nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini vergi borcu yapılandırmasayfamızdan öğrenin.

  Kira Vergisi Ödeme Tarihleri

  Kira vergisi beyannamesi kira gelirinin elde edildiği yıl için bir sonraki yılın mart ayının 1 ila 31 arasında verilir. Örneğin 2020 yılı için elde edilen kira gelirinin beyannamesi 2022 Mart ayının 1 ila 31’i arasında verilir. Verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.  Hesaplanan vergi;

  Konut Kira Gelirlerinde İstisna Nedir?

  Konutun yıllık kira gelirlerinde her yıl belirlenen bir oranda yasal olarak bir istisna tutarı düşülmektedir. Bu oran her yıl Gelir İdaresi Başlığı tarafından açıklanmakta ve konut kira gelirleri için çeşitli istisnalara göre uygulanmaktadır. Öte yandan hangi yıl kira geliri elde edildi ise o yılın istisna tutarı düşülerek hesaplama işlemi yapılmaktadır.

  Konut Kira Geliri İstisna Tutarları

  Konut Kira Geliri İstisna İndirimde Bilinmesi Gerekenler

  Konutunuzu satmanız durumunda ödeyeceğiniz vergiyi gayrimenkul değer artış kazancı vergisi aracımızdan, bankaların güncel faiz getirisini ise mevduat faiz hesaplama aracımızdan anında hesaplayın.

  Bankaya Kira Yatırma Limiti Ne Kadar?

  Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerini kiraya verenler ile kiracıların (tüm iş yerlerinin), kira ödeme işlemleri banka veya posta idaresi aracılığı ile yapması gereklidir.

  Kira ödeme işlemlerinin banka ve posta idaresi aracılığı ile yapılmaması durumunda kesilecek ceza, Vergi Usul Kanununun 355. maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

  Kira Vergisi Ödenmeyecek Durumlar

  Aşağıda belirtilen durumlar içerisinde olunması halinde herhangi bir kira vergisi ödemesi yapılmıyor.

  1. Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

  2. Bina mal sahibi çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)

  3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

  4. Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

  Kira Gelirinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler

  Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

  Mükellefler istedikleri usulü seçebilirler. Ancak, götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Ayrıca götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

  Kira Vergisinde Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi

  Mükellef tarafından götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 15’i oranında gider düşünülmektedir.

  Kira Vergisi Götürü Gider Yöntemi Hesaplama

  Götürü yönteminde hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

  Örnek Götürü Gider Hesaplaması

  2021 yılı içerisinde toplam konut kirası 35.000 TL olan bir kişinin, Götürü Yöntemi’ne göre kira vergisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

  (Kişinin gelir durumuna göre vergi dilimi oranı ve istisna tutarı uygulaması değişiklik gösterebilir.)

  Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

  NOT: Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir

  Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İktisap Bedelinin Düşülmesi

  Konut olarak kiraya verilen ve sadece kişinin bir adet gayrimenkulün için geçerli olmak şartı ile iktisap yılından (edinme yılından) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, “gerçek gider” yöntemi seçilmesi durumunda hesaplanan kira vergisinden düşülecektir.  Örneğin, 2020 yılında 300.000 TL bedel ile alınarak kiraya verilen konuttan 60.000 TL kira geliri elde edildiğini varsayalım. Bu durumda kira vergisi hesaplaması için kullanılacak kira tutarından (300.000 TL*%5) 15.000 TL iktisap bedeli düşülerek, (60.000 TL- 15.000 TL) 45.000 TL vergiye tabi kira bedeli bulunacaktır.

  Gayrimenkul Alımı İçin Ödenen Faizlerin Kira Vergisinden Düşülmesi

  İş yeri veya konut fark etmeden, gayrimenkul alımı sırasından kullanılan kredilerin sadece faiz kısımları toplam kira tutarından “gerçek gider” yöntemi seçilmesi durumda düşülüyor. Örneğin, yıllık toplam 60.000 TL kira geliri elde etmiş ve gerçek gider yöntemini seçmiş olan bir kişinin konut kredisi için yıl içerisinde toplam 10.000 TL faiz ödediğini varsayalım.  Bu durumda vergi hesaplaması için kullanılacak olan toplam kira geliri (60.000 TL -10.000 TL) =50.000 TL olacaktır.

  Konut kredisi hesaplaması yaparak ödeme

  Kira Vergisinden Tamamı Düşülebilecek Bağışlar

  Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

  (Bağışlar ile alakalı daha detaylı bilgiye ve listenin tamamını Gelir İdaresi Kira Vergisi Rehberi’nin “bağış ve yardımlar” başlıklı kısmından ulaşabilirsiniz. Sayfanın sonundaki linkten Kira Vergisi Rehberi’ne ulaşabilirsiniz.)

  Yılı Vergi Dilimleri (2021 yılında elde edilen kira geliri için)

  Örnek Kira Vergisi Hesaplama (2021 yılında elde edilen kira geliri için)

  Kaynaklar:

  2021 Şubat Tarihli 371 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2021

  2020 Şubat Tarihli 333 Yayın Numaralı Gelir İdaresi BaşkanlığıKira Geliri Vergi Rehberi 2020

  2019 Şubat Tarihli 306 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2019

  2018 Şubat Tarihli 262 Yayın Numaralı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Vergi Rehberi 2018

  Gelir İdaresi Başkanlığı Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları

  Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Tarifesi

  Kayserinin ve Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

  Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : www.alemdarbinayonetimi.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap