Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kerden antlaşması kimler arasında yapılmıştır

  1 ziyaretçi

  kerden antlaşması kimler arasında yapılmıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kerden Antlaşması

  Kerden Antlaşması veya Karden Antlaşması, 14 Eylül 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Afşar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah'ın ve Raziya Sultan'ın yönettiği İran arasında İran'da imzalanmış bir antlaşmadır. 1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir.

  Bu antlaşma Nadir Şah'ın Tahran ile Kazvin arasında "Karden" mevkinde bulunan ordugâhında Osmanlı Elçisi "Mustafa Nazif Efendi" ile İran tarafında "Hasan Ali Hacı Han" arasında imzalanmıştır.

  Bu antlaşma II. Kasr-ı Şirin Antlaşması olarak da bilinir. Çünkü bu antlaşmayla Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırlarına geri dönülmüştür. Kerden Antlaşması Osmanlı-İran Savaşlarına bir süre ara verdi ve 1775'e kadar sürecek bir barış dönemini başlattı.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Kerden Antlaşması Nedir? Kerden Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

  Kerden Antlaşması Nedir? Kerden Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

  Kerden Antlaşması; Osmanlı İmparatorluğunun doğu sınırlarındaki İran ile sayısız savaşlar sonucu imzalamış olduğu antlaşmalardan birisidir. 

   Kerden Antlaşması Nedir? 

   Osmanlı' nın İran Devleti ile 1746 yılında imzalamış olduğu bu Antlaşma ismini, imzalandığı yerden almıştır. Tahran ile Kazvın arasında bulunan " Kardan" mevkinde bulunan ordugahta aktedilmiştir. Nadir Şah'ın ordugahında Osmanlı Elçisi Mustafa Nazif Efendi ile İran Devleti adına da Hasan Ali Hacı Han arasında imzalanmıştır. 

   Kerden Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir? 

   Kerden Antlaşması ya da Kardan Antlaşması denilen bu Antlaşma Osmanlı İmparatorluğu ile İran Devleti arasında ve İran'da imzalanmıştır. 14 Eylül 1746 yılında imzalanan bu antlaşma zamanında İran' da yönetimde bulunanlar Afşar Hanedanı' nın kurucusu Nadir Şah ve Raziya Sultanı idi. Kerden Antlaşması imzalandığında Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtında bulunan Padişah I. Mahmut idi. 

   Kerden Antlaşması Tarihi Ve Özeti 

   İran' da Safevi Hükümdarı Şah 3. Abbas' ı tahttan indiren ve tahta geçen Afşar Hanedanlığının başındaki isim olan Nadir Şah, İran Devleti' nin başına geçince en büyük hedefi olan eski Pers İmparatorluğunu yeniden kurmak hayalini gerçekleştirmeye çalıştı. 

   Bu amaçla Nadir Şah bazı zaferler de kazanmıştır. Osmanlı Devletine bağlı olan Irak topraklarının bir bölümünü ele geçirmişti. Yine Doğu Anadolu Bölgesinin bazı önemli şehirlerini de İran Topraklarına katmayı başarmıştı. 

   Bu dönem Nadir Şah'ın kazandığı zaferlerle en parlak dönemini yaşadığı dönemdir. İran hükümdarı Nadir Şah' ın bir diğer gayesi de Şii ile Sünni mezhepler arasındaki çatışma ve kavgalara son vermekti. Afşar Hanedanlığı bir Türk Boyu olan Afşar aşiretindendir. 

   Kerden Antlaşması Maddeleri 

   Kardan Antlaşması İran' da bulunan Afşar Hanedanlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 04 Eylül 1746 tarihinde imzalanmıştır. Bu tarihte Osmanlı Devletinin başında Padişah I. Mahmud hüküm sürmekteydi. Kerden Antlaşmasının Maddeleri özetle şöyledir: 

  l Osmanlı Devleti Afşar Hanedanlığını tanıyacaktır.

  l İki Devlet sınırları pek az bir değişiklikle Kasr-ı Şirin Antlaşması' ndakiler gibi olacak.

  l İran Devletinden gelecek hacıların güveni bir şekilde Mekke' ye gitmelerine Osmanlı Devleti izin verecek.

  l Osmanlı Devleti ile İran Devleti arasında karşılıklı olarak konsolosluklar açılacaktır.

  l Osmanlı Devleti Şii mezhebini tanımamayı kabul edilecektir.

  Kerden Antlaşması Önemi 

   Kardan Antlaşması aynı zamanda " 2. Kasr-ı Şirin Antlaşması " olarak da bilinir. Elbette bunun sebebi vardır. Kerden Antlaşması ile daha önceki yıllarda imzalanmış olan Kasr-ı Şirin Antlaşmasın' ndaki sınırlara geri dönülmüştür. 

   Kerden Antlaşmasının ikinci önemi de şudur. Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasında 1742 yılında başlayan ve 1746 yılında sona eren savaşlar bu antlaşma ile tamamen bitirilmiştir. Daha sonra da yani Kerden Antlaşmasının imzalanmasından sonra 1775 yılına kadar Osmanlı ile İran Devleti arasında savaş ve çatışma olmamıştır. Uzun yıllar süren bir barış dönemine girilmiştir. 

   Kerden Antlaşması Sonuçları 

   Kardan Antlaşmasının tarafları bakımından dikkat çekici bir husus da, bu antlaşma esasında Osmanlı İmparatorluğu ile o tarihte iktidarı elinde bulunduran ve İran Devletine hükmeden Afşar Hanedanlığı ve onun lideri olan Nadir Şah arasında imzalanmış olmasıdır. Kerden Antlaşmasının en önemli sonucu bu antlaşmanın imzalandığı tarihten sonra İran ile uzun yıllar süren bir çatışmasızlık ve savaşsız dönem yaşanmış olmasıdır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Kerden Antlaşması

  Kerden Antlaşması

  Kerden Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile İran’da bulunan Afşar Hanedanlığı arasında Padişah 1. Mahmud tahttayken 4 Eylül 1746’da yapılmış barış antlaşmasıdır.

  Safevi Hükümdarı Şah 3. Abbas’ı tahttan indiren Nadir Şah, 1743 yılı ortalarında Osmanlı’ya savaş ilan etti. Bugünkü İran topraklarında yer alan Safevi Hanedanlığı, Osmanlı ile çekişmeler içerisindeydi. Osmanlı orduları, Kafkasya ve İran’ın batı bölgelerini ele geçirmişti. Ayrıca Afganlar’da Horasan bölgesini almıştı.

  Nadir Şah tahta geçince Afşar Hanedanlığı kaybettiği bazı toprakları geri almayı başarabildi.

  Nadir Şah’ın amacı eski Pers İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı. Zaferlerle ülke en parlak dönemlerinden birisini yaşıyordu. Osmanlı’dan tahta geçtiği dönemde Irak’ın bir bölümü ve bugünlü Doğu Anadolu bölgesinden önemli şehirleri topraklarına katmayı başardı. Ayrıca Şii ile Sunni mezhepleri arasındaki çatışmalara da son vermeyi amaçlıyordu.  Kerden Antlaşması Maddeleri

  Kerden Antlaşması Önemi

  Yazı kaynağı : antlasmalar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap