Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kenzül arş duası ile dileği kabul olanlar

  1 ziyaretçi

  kenzül arş duası ile dileği kabul olanlar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KENZÜL ARŞ DUASI YÜZDE 100 ETKİLİ BİR DİLEK DUASI

  KENZÜL ARŞ DUASI YÜZDE 100 ETKİLİ BİR DİLEK DUASI

  Bu dua, Allah’ın 5 mukaddes esmasını taşıyan bu duadır.Kenzül Arş Duası Hakkında 5 Hayati Bilgi

  Sevgili okurlarımız, İslâm alimleri bize birkaç tane farklı kenzül arş duası aktarmış ve hepsinde de benzer ifadelere yer vermişlerdir. Fakat bir tanesinde, ayrıca Allah’ın esma-yı hüsnasından 5 ism-i şerife de yer vererek duanın etki gücüne muazzam bir güç katmışlardır. İşte bizim aktaracağımız dua da, Allah’ın 5 mukaddes esmasını taşıyan bu duadır.

  Bu dua, kişinin niyetine göre, her türlü dilek ve istek için okunabilir. Zaten bu yüzden bu dua, dilek duası veya hacet duası olarak da geçer. İşte bu noktada, devreye “niyet getirme kısmı” giriyor. Muhtemelen kenzül arş duasını tatbik edip de duadan gerekli faydayı göremeyenler “niyet getirme kısmı”nı ihmal ettikleri için duanın etkisini göremiyorlar. Biz, burada niyet üzerinde de ayrıca duracağız ve duayı niyetle beraber aktaracağız.

  Bu dua, sadece kişinin kendisi adına tatbik ettiği bir dua değil, aynı zamanda başkası adına da uygulanabilen bir duadır. Örneğin, arkadaşınız ruhsal çöküntü veya maddi sıkıntı içindeyse, onun bu sıkıntıdan kurtulması için de bu duayı onun yerine tatbik edebilirsiniz. Yeter ki niyet getirme kısmında bunu dile getirin.

  Peygamber Efendimiz, yapılan dualarda Allah’ın esmasını dile getirmenin, duanın faziletini arttıracağını dile getirir; aynı zamanda yapılan dualarda Ayetel Kürsi okumanın da duaya güç katacağını ifade etmiştir.

  İşte bu sebeple Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şerifine uyarak kenzül arş duasında, Allah’ın esmasını da Ayetel Kürsi’yi de okumamız gerekiyor.

  Duaların kabul şartları içerisinde en önemlisi, içtenlik ve samimiyet olarak ifade edilir ve içtenlikle yapılan duaların Arş-ı Ala’yı titreteceği dile getirilir. Bu nedenle, duaya durmadan evvel mutlaka ama mutlaka kalbimizi dünyevi kirlerden arındırıp içtenlikle Allah’a yönelmemiz gerekir.

  Kenzül Arş Duası Nasıl Yapılır?

  Öncelikle sabah erken, mümkünse seher vakti kalkılır ve mümkünse güzelce abdest alınır; gerçi abdest şart değil ama abdestin alınması daha iyi olur. Sonra kıbleye doğru dönülür ve diz üstü çökülür, bu noktada eller semaya açılır ve şöyle niyet getirilir:

  “Allah’ım, kullarının her türlü ihtiyacına vakti vaktine cevap veren merhametine ve kudretine sığınarak senden “şu amacım için” kenzül arş duasını kabul buyurmanı niyaz ediyorum.”

  Yukarıdaki niyette yer alan “şu amacım için” kısmında siz kendi dileğinizi okuyacaksınız. Örneğin “bolluk ve bereket için” veya “aşk acısından kurtulmak için” veya “babamın hastalıktan kurtulması için” gibi.

  Bu niyetin ardından 7 kez Ayetel Kürsi okumamız gerekiyor ve niyetle 7 Ayetel Kürsi’den sonra da kenzül arş duasının orijinal şeklini 1 kez, Türkçe mealini de yine 1 kez okuyoruz.

  Kenzül Arş Duasının Orijinal Metni

  Bismillahirrahmanirrahim

  La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

  La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

  Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

  La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

  La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

  Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

  La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

  La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

  Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.

  Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

  Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

  Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

  Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

  Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

  Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

  Inneke entel kerimül kebiru.

  Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

  Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

  Kenzül Arş Duasının Türkçe Meali

  Melik, Hakk ve Mübin olan Allahu Teala’dan gayrı hiçbir ilah ve tanrı yoktur, olamaz.

  Allah hem bizim hem de eski atalarımızın ilahı ve Rabbi’dir.

  Senden başka İlah yoktur, olamaz; nitekim sen bütün kusurlardan ve eksiklerden münezzehsin.

  Allah’ın hiçbir ortağı yoktur ve olamaz; nitekim yönetim ve idare ancak ve ancak Allah’ındır.

  Bütün övgüler ve tüm hamd u senalar onun içindir.

  Allah her mahluku diriltir ve öldürür. O diri olan Hayy ve ve ebediyen ölmeyen Kadim’dir.

  Her şey Allah’ın denetim ve kontrolündedir ve zaten dönüş de sadece onadır.

  Biz mümin kullar sadece ve sadece Allah’tan yardım isteriz.

  Ey Allahım!

  Cebrail’in kanadında yazılı olan yüce ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı olan mübarek adın hürmetine ve İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine duamızı kabul et.

  Azrail’in avucunda yazılı olan ismin hürmetine, kullarının sendeki sırları ve gizemleri hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın mukaddes ismin hürmetine dualarımıza cevap ver.

  Allah’ım!

  Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana hitap ettiği ve senin de kabul buyurduğun ismin hürmetine, Şit’in sana hitap ederek seslendiği ismin hatırına, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin mukaddes ismin hürmetine bize merhamet buyur.

  Allah’ım!

  İshak aleyhisselam sana hangi mukaddes isminle yalvardı ise ve sen bu sayede onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o mübarek ve muazzez ismin hürmetine bizim ellerimizi boş çevirme.

  Hud aleyhisselam sana hangi isminle hitap ettiyse, işte o mübeccel ismin hürmetine, Yakup peygamber sana hangi ism-i şerifinle dua ettiyse ve sen bu sayede onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine bizi yardımınla şereflendir.

  Davut peygamber sana hangi esma-yı hünsan ile seslendi ve sen onu o yüce esmanın hümetine yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hakkı için bize merhamet buyur.

  Allah’ım!

  Hazret-i Süleyman sana hangi esmanı tercih ederek dua ederek senin iradenle yeryüzüne kral olduysa işte o ismin hürmetine bizi yarı yolda bırakma.

  Hazret-i Eyyüb hangi isminle sana seslendi ve bu sayede içinde bulunduğu musibetlerden kurtulduysa işte o ismin hatırına, Meryem oğlu İsa hangi esmana sığındıysa ve bu sayede ölüyü onun için dirilttiysen işte o ismin hürmetine bizi yarı yolda bırakıp kimsesiz koyma.

  Allah’ım!

  Musa hangi esmana iltica ederek sana sığındıysa ve ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine, Firavun’un karısı Asiye sana hangi esmanla hitap edip seslendiyse ve bu sayede cennette rızıklandırıldıysa işte o ismin hürmetine bizim gizli dileklerimize merhametinle cevap ver.

  Allah’ım!

  İsrailoğulları sana hangi isminle hitap ettiler ve bu sayede Kızıl denizi geçmelerine müsaade ettiysen işte o ismin hürmetine, Hızır aleyhisselam hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine kenzül arş duamızı kabul buyur.

  Allah’ım!

  Kâinatın medar-ı iftiharı olan Hazret-i Muhammed (sav) sana mağarada hangi isminle seslendi ve bu sayede mağaradan ve düşmanlarından kurtardıysan işte o ismin hürmetine sana sığınıyorum.

  Hiç şüphesiz sen bütün cömertlerden ve cömertliklerden cömertsin. Bütün mümin kulların gibi biz de: “Bize Allah yeter.” Diyoruz ve bu ikrarla iman ediyoruz. Sen ne güzel vekilsin.

  Allahu Teâlâ seyidimiz ve rehberimiz olan Hazret-i Muhammed’e, onun mübarek ailesine ve birer yıldız olan arkadaşlarına destek versin, onların emniyetlerini sağlasın!

  Âmin!

  Yazı kaynağı : hisleraynasi.net

  Kenzül Arş Duasını 17 Defa Okuyan Muradına Kavuşuyor

  Kenzül arş duası nedir, hangi dileklerin gerçekleşmesi için okunur?

  Kenzül arş duası İslam dünyasında en yaygın biçimde okunan dilek dualarından biridir. “Gökyüzünün hazineleri” anlamına gelen bu dua neredeyse bütün büyük dua kitaplarında geçmektedir.

  Kenzül arş duasının şu sayılarda okunması halinde müminlerin murat ettikleri şeylere kavuştukları ifade edilmektedir:

  İfade edilen bu okumalar dışında akla gelebilecek her konuda kenzül arş duası “dilek duası” hükmünde okunabilir. Dua diğer alanlarla ilgili okunduğunda büyük alimler dua sözlerinin peş peşe 3 defa tekrar edilmesini tavsiye etmektedir.

  Duanın faziletlerine şahit olan sayısız müminin anlatımları

  Kenzül arş duasının çok fazla rağbet görmesinde etkili olan temel husus duayı okuyan kişilerin anlatımlarıdır. Zira duayı okuyarak yüce Rabbinden yardım isteyen pek çok mümin kısa sürede dileklerinin gerçekleştiğini ifade etmektedir.

  Hayırlı evlatlara sahip olmak isteyen, sevdiği insan ile mutlu bir yaşam sürdürmeyi dileyen, geniş rızka kavuşmayı arzulayan, kötü alışkanlıklarından kurtulmayı dileyen kısacası çok farklı konulardaki isteklerinin gerçekleşmesi için bu duaya müracaat eden pek çok mümin, dualarının kabul gördüğüne “kendi gözleri ile” şahit olmuştur. İşte bu örnekler kenzül arş duasının halk arasında “her kapıyı açan dilek duası” olarak anılmasını sağlamıştır.

  Peki Kenzül arş duası okunurken nelere dikkat edilmelidir?

  Dua etmek her şeyden önce ibadet etmek hükmünde kabul edilir. Zira dua ederek el açan bir kişi bilmelidir ki yüce Rabbinin huzuruna çıkmıştır. Bu itibarla dua ederken adabına ve usulüne göre hareket etmek büyük önem taşımaktadır.

  Büyük alimler kenzül arş duasını okuyacak müminlere şu tavsiyelerde bulunmaktadır:

  Dua öncesinde bir müddet tefekkür edilmelidir

  Dua okuyacak kişilerin alelacele davranarak hemen dua sözlerine geçmesi doğru değildir. Mümin dua etmek için oturduğunda en az birkaç dakika da olsa yüce Allah’ın azametini düşünmeli, verdiği bütün nimetler için O’na şükretmelidir. Ayrıca dua öncesinde Peygamber Efendimize (SAV) salavat getirmek de inşallah rahmet kapılarının açılmasına vesile olmaktadır.

  Duanın niyeti açık ve net biçimde ifade edilmelidir

  Ne yazık ki son zamanlarda dua eden müminlerin bir kısmı sadece dua sözlerini okumakta ve duanın niyet kısmını ihmal etmektedir. Halbuki müminin hangi konuda dua ettiğini açık ve net biçimde niyet etmesi duanın kabul görmesinde son derece etkili olmaktadır.

  Dua için sessiz ve sakin bir ortam tercih edilmelidir

  Duaların kabul görmesinde en önemli şart samimi duygularla el açmaktır. Müminin kalpten gelen hislerle Allah’a yönelmesi halinde inşallah sesi Arş-ı Ala’da duyulacak yani duaları kabul görecektir. Samimi biçimde dua etmenin yolu da sakin bir yerde niyaz etmektir. Kenzül arş duası okuyacak kişilerin bu manada rahatsız edilmeyecekleri bir yere çekilerek dilekte bulunmaları faydalı olacaktır.

  Dua için makbul kabul edilen iki zaman dilimi vardır

  Kadim dua kitaplarında kenzül arş duası için tavsiye edilen iki makbul zaman vardır. Bunlar sabahın erken saatleri ile gece yatmadan önceki vakitlerdir. Özel hayatla ilgili dua okunduğunda yatmadan önce el açılması tavsiye edilmektedir. Eğer dua maddi konularla alakalı okunacaksa sabahın erken saatleri tercih edilmelidir.

  Kenzül arş duası okuyacak müminler sadaka vererek duanın icabetini arttırabilir

  Sadaka vermek kaza belayı def eder ve malın bereketlenmesini sağlar. Sadakanın bir diğer fazileti ise duaların kabul görmesinde olumlu tesir göstermesidir. Müminlerin kenzül arş duasını okudukları günlerde güçleri nispetinde küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri faydalı olacaktır.

  Kenzül arş duasının sözleri

  Bismillahirrahmanirrahim.

  Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

  La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

  Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

  La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

  Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

  Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

  Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

  Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

  Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

  İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem. (Amin)

  Yazı kaynağı : www.zenginlikduasi.com

  Kenzül Arş Duası

  Kenzül Arş Duası

  Toplum arasında az bilinen en etkili dualardan biri de kenzül arş duasıdır. Duayı sahabelere bizzat Hz. Muhammed’in öğrettiğine dair çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Kenzül arş duası bütün İslam coğrafyasında yayılmış ve yüzyıllar boyu okunmuştur.

  Kenzül Arş Duası Oku Dileğin Gerçek Olsun ?

  kenzül arş duasıDilek için okunan dua araştırmaları yaptığınızda karşınıza pek çok dua çıkmaktadır. Bunlardan bazıları İslam alimlerinden bazıları da Peygamberimize ait hadislerden günümüze kadar gelmiş dualardır. Zaten Allah Kuran’ı Kerim’de de bizlere nasıl dua edeceğimizi öğretmektedir. Ancak bazı dualar vardır ki ancak kurallarına uyularak edildiğinde kabul olmaktadır. Bu dualardan bir tanesi de kenzul ars duasi. Peygamberimizin hadislerinden ve İslam alimlerinden bizlere ulaşan fazileti oldukça fazla bir duadır. Duanın oldukça etkili olmasının en büyük nedeni ise öncesinde ve sonrasında okunan Ayet-ül Kursi ve çekilen esmalardır. Okunan esmalar en az 5 olmakla birlikte bu esmalar 10’a kadar çıkarılmaktadır. Kenzul dua da denilen bu faziletli dua her türlü dilek ve istekler için okunabilmektedir. Genellikle hastalıklardan ve borçlardan kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak ya da sevdiğine kavuşmak isteyenler için oldukça etkilidir.

  Kenzul Ars Duasi

  Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumlarda okunabilen, faziletleri ve faydaları oldukça güçlü bir duadır kenzül duası. Faziletlerini saymakla bitmez. Kenzül dua ile dilek ve hacet dilerken okunuşuna dikkat etmek gereklidir.

  kenzül arş duası

  Duanın Fazileti ve Kullanım Alanları ?

  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’den rivayet edildiği üzere kenzul dua İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Kafirun surelerinin üçer defa okunmasından sonra okunursa dua edenin tüm istekleri kabul olmaktadır. Özellikle kötü niyetli insanların şerrinden ve hastalıklardan korunmak için okunan bu dua tüm isteklerin yerine gelmesinde de etkilidir. Çalışma hayatının düzelmesi, çalınan malların ya da eksilen eşyaların geri getirilmesi istendiğinde ise dua yanında taşınmalı veya bir kağıda yazılarak yastığın altına koyularak uyunmalıdır. Hem ahrette hem de bu dünyada isteklerin yerine gelmesi edilen duaların kabul olması için kenzül arş duası okunmadan önce 2 rekat namaz kılınmalı ve tüm rekatlarda İhlas, Fatiha ve Kenzul dua okunmalıdır. Duanın faziletini anlayan birkaç önemli rivayet de aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Sözü edilen rivayetler Cebrail A.s tarafından peygamber efendimize rüyasında vahiy olunmuştur. Bu vahiye göre bu duayı yaşamı boyunca bir kez bile okuyan olursa;

  Kenzül arş duası oku

  Kenzül Arş Duasının Fazileti:

  Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S. A. V.)‘den rivayete göre.

  Şöyle buyuruyor:

  “Cebrail bana dedi ki:

  “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah Teala onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak hasreder. Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir Burak getirilir.

  Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazılır.

  Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa rızık verir,  açıkta olan okursa giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya veyahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve mahlukattan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder.

  Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.

  Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhi sselam’ı rüyasında görür.

  Ebu Bekir Sıddik (r.a.) bu duanın fazileti hakkında şöyle buyuruyor:

  “Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum. Peygamber Aleyhisselamı rüyamda gördüm.”

  Hazreti Ömer de şöyle buyuruyor: “Hiç bir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.”

  Hazreti Osman (r.a.) diyor ki:

  “Ben Kur’an-ı Kerim’i ezberleyemezdim. Resulü EKrem (s.a.v.)’e bu hususu şikayet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeyi başardım.”

  Hazreti Ali (k.v.) buyuruyor ki:

  “Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım.”
  Kim ki Fatiha’yı, îhlas suresini, Kâfırûn, Felak ve Nâs suresini üç kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden emin kılar ve bütün isteklerini verir.

  Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa, Allah Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.

  Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de ıhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur, biz burada kısa olarak zikrettik.

  Kimseye Asr suresi okunursa, şifa bulur. Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunmasını istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenabı Hakk o yeri her türlü felakete karşı himaye eder.

  Kenzül arş duasını kimler okumalı?

  Abdulkadir Çelik’in  dua yolu ile Allah’a sesimizi duyurmamızı sağlayan Kenzül Dua her kapıyı açan anahtar dualar kitabını kimler okumalıdır? 

  Şeytani olan büyü, tılsım, muska gibi kötülükleri içinde barındırmayan, sadece dualardan ve o duaların nasıl okunması gerektiğinden oluşan Kenzül Arş Duası  kitabı, her bireyin elinde olması gereken çok özel bir eserdir. Tüm teslimiyetle ve içtenlikle okunduğu zaman mutlaka işe yarayan anahtar dualardan oluşan kenzül arş duası kitabını mutlaka okunmalıdır.

  🌸 Kenzül Arş Duası! 🌸

  Kenzül Arş Duasının Faziletleri saymakla bitmez.

  Her kapıyı açan anahtar duaları!

  Kimler Bilmek İster?

  kenzul ars duasi

  kenzul ars duasi

  kenzul ars duasi al

  Yazı kaynağı : www.kenzuldua.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap