Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kentsel dönüşümde kira yardımı şartları

  1 ziyaretçi

  kentsel dönüşümde kira yardımı şartları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

  Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

  SORU-1: Riskli olarak tespit edilen yapıda kira yardımından faydalanabilmek için ne kadar bir süre içinde başvuru yapılması gerekir?

  CEVAP-1: Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

  SORU-2: Yapısı riskli olarak tespit edilen ve onaylanan hak sahibinin vefatı halinde varisleri kira yardımı başvurusu yapabilir mi?

  CEVAP-2: Hak sahibinin vefat etmesi durumunda:

  a) Hak sahibinin kira yardımı ödemeleri devam ederken vefat etmesi durumunda, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden ödeme planı durdurularak kalan kira yardımı taksitlerinin varislere ödenmesi sağlanacaktır. Bunun için, Müdürlük/Belediyeler tarafından varisler, mirasçılık belgesi, varislerin kimlik fotokopileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdanı fotokopileri ile A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine tanımlanarak varislere hisseleri oranında kira yardımı ödenmeye devam edilecektir.

  b) Kira yardımı başvurusu yapmış ancak ödemeleri başlamadan vefat etmiş olan hak sahiplerinin mirasçılarının, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında girişleri yapılarak ödemeleri başlatılacaktır.

  SORU-3: Yurtdışında ikamet eden vatandaşlar Türkiye’de bulunan taşınmazları için kira yardımı başvurusunda bulunabilirler mi?

  CEVAP-3: Yurtdışında ikamet eden kişiler, Türkiye’de bulunan riskli yapıları için riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde kira yardımına müraacat etmesi halinde kira yardımı başvurusu değerlendirilebilecektir. 

  SORU-4: Malikler farklı bağımsız bölümler için kira yardımı başvurusu yapabilir mi?

  CEVAP-4: Malikler, riskli yapıdaki konut ve işyerleri için 2019 yılı Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen bilgi ve belgeler doğrultusunda kira yardımı başvurusu yapabileceklerdir. Maliklere ikamet şartı aranmaksızın, aynı türden en fazla (1) bağımsız bölüm için kira yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda, maliklerin farklı türden (1) konut + (1) işyeri için yapacakları kira yardımı başvuruları değerlendirilebilecektir

  SORU-5: Malik kendi bağımsız bölümü için kira yardımı ödemesi almakta iken bu bağımsız bölümde oturan kiracıların başvurması halinde kira yardımı ödemesi alabilirler mi?

  CEVAP-5: Malikin ve riskli yapıda ikamet eden kiracının veya sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümden dolayı kira yardımı için başvurması durumunda, 2019 yılı Kılavuzunda belirtilen şartların sağlanması halinde hem malik ve hem de riskli yapıda ikamet eden kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kira yardımından faydalanabilecektir. 

  SORU-6: Hisseli tapularda tüm hissedarlar hissesi oranında kira yardımı alabilirler mi?

  CEVAP-6: Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçesi alınacaktır.Arsa paylı tapularda, ilgili belediyeden alınacak bina emlak vergi beyannamesinde ve fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekir. Kira yardımı başvuruları, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte geçerli olan bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse oranları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Aynı bağımsız bölüm üzerinde hissedar olanlar, kira yardımı haklarını noterden verecekleri muvafakatname/feragatname ile diğer hissedarlara devredebilir. Verilecek muvafakatnamede/feragatnamede “söz konusu bağımsız bölümden dolayı alınacak kira yardımı hakkından diğer hissedar lehine feragat edildiğinin, 6306 sayılı Kanun kapsamından Bakanlıktan hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının ve faiz desteğinden de yararlanılmayacağının” açıkça belirtmesi gerekir.

  SORU-7: Riskli olarak tespit edilen bina yıkıldıktan sonra Adres Bilgileri Raporunda eski adres silinmektedir. Bu durumda kira yardımı başvurusu nasıl değerlendirilecektir?

  CEVAP-7: Riskli yapı yıktırıldıktan sonra Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki eski adres silinmiş olacağından riskli yapının tahliyesinden sonra alınması gereken Adres Bilgileri Raporu’nun, riskli yapı yıktırılmadan önce alınması esastır. Ancak, riskli yapı yıktırıldıktan sonra alınan Adres Bilgileri Raporu’nda riskli yapı adresinin silindiğine dair kayıt bulunuyor ise, eski adresi gösteren, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili fatura ile eski adresin tespiti mümkün olacaktır.

  SORU-8: Riskli yapı içerisinde bulunan garaj, depo ve ahır gibi alanlar veya riskli yapının eklentileri için yapılan kira yardımı başvuruları nasıl değerlendirilecektir?

  CEVAP-8: a) Riskli Yapı Tespit Raporu’na bağımsız bölüm olarak işlenmemiş olan söz konusu alanlar kira yardımında dikkate alınmayacaktır. Depo, garaj ve ahır gibi alanların Riskli Yapı Tespit Raporu’nda ayrı birer bağımsız birim olarak gösterilmiş olması durumunda kira yardımında dikkate alınacaktır.

  b) Riskli yapıdaki konutun veya iş yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olan ve depo veya ahır olarak kullanıldığı resmi kurumlardan alınacak (vergi dairesi ile bağlı bulunulan oda ya da kurumun) onaylı bir yazı ile tespit edilen depo veya ahırlar, işyeri olarak kabul edilerek kira yardımı başvuruları değerlendirilecektir.

  SORU-9: Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıdan tahliye şartı mı yoksa riskli yapının yıktırılması şartı mı dikkate alınacaktır?

  CEVAP-9: Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda istenen bütün belgelerin ibrazı halinde ödeme yapılabilecektir. Dolayısıyla tahliye veya yıkıma ilişkin şartların sağlanması gerekmektedir.

  SORU-10: Muvafakatname ile kira yardımı başvurusu kabul edilecek midir?

  CEVAP-10: Aynı bağımsız bölüm üzerinde hissedar olanlar, kira yardımı haklarını noterden verecekleri muvafakatname/feragatname ile diğer hissedarlara devredebilir. Verilecek muvafakatnamede/feragatnamede “söz konusu bağımsız bölümden dolayı alınacak kira yardımı hakkından diğer hissedar lehine feragat edildiğinin, 6306 sayılı Kanun kapsamından Bakanlıktan hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının ve faiz desteğinden de yararlanılmayacağının” açıkça belirtmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kira yardımı başvurusu değerlendirilebilecektir.

  SORU-11: Aynı taşınmazda hem konutu hem de işyeri bulunan hak sahibi 2 adet kira yardımı ödemesi alabilir mi?

  CEVAP-11 : Maliklere ikamet şartı aranmaksızın, aynı türden en fazla (1) bağımsız bölüm için kira yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda, maliklerin farklı türden (1) konut + (1) işyeri için yapacakları kira yardımı başvuruları değerlendirilebilecektir

  SORU-12: Hak sahibinin kira yardımı ödemeleri devam ederken riskli olarak tespit edilmiş yapıyı/arsayı satması durumunda yeni malik kira yardımı başvurusunda bulunabilir mi? Eski malikin kira yardımı ödemeleri durdurulur mu?

  CEVAP-12: Riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra bağımsız bölümün satılması durumunda, Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte malik olan kira yardımından faydalanmamış ise yeni malik kira yardımı için başvurabilir. Ancak, eski malikin kira yardımı başvurusu yaptıktan sonra veya ödemeleri başladıktan sonra riskli yapıdaki bağımsız bölümünü satması halinde kira yardımı ödemeleri eski malike yapılacaktır.

  SORU-13: Vekaletname ile kira yardımı başvurusu yapılabilir mi?

  CEVAP-13 : Vekâletname ile yapılan başvurularda;

  a) Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,

  b) Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekir. Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekir.

  SORU-14: Kısıtlılar ve 18 yaşından küçük çocuklar adına kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

  CEVAP-14 : Kısıtlılar adına, mahkeme kararı ile atanan vasileri, 18 yaşından küçük çocuklar adına ise, velileri veya vasileri kira yardımı için başvuruda bulunacaktır.

  SORU-15: Kira yardımı başvurularında fatura hangi durumlarda talep edilmektedir ?

  CEVAP-15 : Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile Adres Bilgileri Raporu’nda belirtilen adresin uyumsuz olması halinde, hak sahibi adına (veya hak sahibinin 1., 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı olan aile bireyleri adına) kayıtlı ve Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olan, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura veya ilgili belediyesinden alınmış numarataj belgesiyle bu belgeler arasındaki adres uyumsuzluğu giderilebilecektir.

  Kira yardımı başvurularında fatura talep edilen durumlarda:

  a) Faturanın temin edilememesi halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı sağlanmış olacaktır.

  b) Faturanın, hak sahibinden farklı bir kişi adına olması durumunda; faturanın, 1. Derece (Anne, Baba, Çocuklar, Evlatlık), 2. Derece (Dedeler, Nineler, Kardeşler, Torunlar) ve 3. Derece (Amca, Hala, Dayı, Teyze, Yeğenler) kan ve 1. Derece (Kayınana, Kayınbaba), 2. Derece (Eşin kardeşleri, dedesi ve ninesi) ve 3. Derece (Eşin Yeğenleri, Dayısı, Halası, Amcası) kayın hısımlığı olan aile bireylerinden biri adına olması durumunda ve bu durumun Nüfus Kayıt Örneği ile belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

  c) Faturanın vefat eden eş, 1. 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı aile bireylerinden biri adına olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği ile) halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

  SORU-16: Aynı kişiye hem kira yardımı ödemesi hem de faiz desteği ödemesi yapılabilir mi?

  CEVAP-16 : Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği ödemesi yapılamaz. Hak sahibi kira yardımı için başvurması durumunda faiz destekli krediye başvuramayacaktır.

  SORU-17: Adres Bilgileri Raporu’nda yer alan “diğer adres” bilgileri, “yerleşim yeri adresi” olarak kabul edilecek midir?

  CEVAP-17 : 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 48 inci maddesi uyarınca, Adres Bilgileri Raporu’nda yer alan “diğer adres” bilgileri, “yerleşim yeri adresi” olarak kabul edilecektir.

  Yazı kaynağı : www.sancaktepe.bel.tr

  Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ücretine zam!

  Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı ücretine zam!

  KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulunurken, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında da açıklamalar yaptı.

  Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 TL'ye çıkarıldığını paylaştı.

  Eski kira yardım ücreti 1.150 TL idi.

  Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:

  "Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, ne kadar? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman yatacak?

  Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, ne kadar? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman yatacak?

  Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, ne kadar? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman yatacak?

  Kentsel dönüşüm kira yardımları ile ilgili Bakan Kurum'dan geçtiğimiz gün önemli açıklamalar geldi. Bakan Kurum, kira yardımlarının artacağını ve ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurdu. Konuyla ilgili olarak Kurum; "Kira yardımı, kamulaştırma yardımı bu noktada finans ve faiz desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Kira yardımlarını artıracağız" ifadelerini kullandı. Peki, Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, ne kadar? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman yatacak? İşte detaylar.

  Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un açıklamalarının ardından kentsel dönüşüm kira ödemesi 2023 ile ilgili bilgiler netlik kazandı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira ödemesi, finans ve faiz desteği verdiklerinin altını çizerek, kentsel dönüşüm kira yardımı artacağı müjdesini verdi. Kentsel dönüşümde kira yardımlarının artırıldığını açıklayan Kurum, kira yardımlarının ne zaman yatırılacağını da duyurdu.

  KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

  İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteğini 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da ve İzmir'de 3 bin liraya yükseltildi. Diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, diğer illerde 2 bin lira oldu.

  KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

  Kira yardımı ödemelerinin arttığını belirten Kurum, ödemelerin de Nisan ayında yapılacağını söyledi.

  KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI

  Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap