Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar

  1 ziyaretçi

  kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kira Yardımı müracaatında istenilen belgeler

  Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.

  • Kira yardımı aylık 535 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.

  • Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

  • Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

  • Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

  Kira yardımı başvuruları;

  • Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu

  belgesine istinaden ilgili kuruma,

  • Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu

  belgesine istinaden Müdürlüğümüze yapılır.

  Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

  • Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce

  uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine

  ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,

  • Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

  Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

  KİRA ve TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

  KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

  Malik Başvurusu İçin:


  1. Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)


  2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi


  3. Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi


  Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)


  4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)


  5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)


  6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)


  Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

  1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

  2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

  3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi


  TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER


  Konut Kiracıları İçin:


  1. Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)


  2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi


  3. Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)


  4. Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)


  5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi


  6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

  İş Yeri Kiracıları İçin:


  1. Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)


  2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi


  3. Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası


  4. Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası


  5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi


  6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

  Yazı kaynağı : adiyaman.csb.gov.tr

  Kira ve Taşınma Yardımı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

  B. KONUT KİRACISI BAŞVURULARI

    1) İstenilen evraklar için tıklayınız

    2) Ek-5 Dilekçe Örneği için tıklayınız

  C. İŞ YERİ KİRACILARI BAŞVURULARI

   1) İstenilen evraklar için tıklayınız

   2) Ek-6 Dilekçe Örneği içintıklayınız

  Kira Yardımı ile ilgili Genelgelere ulaşmak için tıklayınız

  Yazı kaynağı : usak.csb.gov.tr

  Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

  Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

  6306 sayılı kanun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut veya iş yeri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm kira yardımı alınıyor. Devlet tarafından sağlanan kira yardımından faydalanabilmek için gerekli olan şartların ve istenilen belgelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Emlak Kulusi’nde yer alan habere göre, geçtiğimiz sene İstanbul için 960 TL olan kentsel dönüşüm kira yardım bedeli 2019 yılında 1.150 TL'ye çıkarıldı. Kiracıya bir defaya mahsus olarak ödenen bedel ise 1.190 liradan 2 bin 300 liraya çıktı. Yine İstanbul'da sınırlı ayni hak sahibine ödenecek bedel de 4 bin 800 TL iken 5 bin 750 TL oldu.

  Kentsel dönüşüm kira yardımı 2019 için gerekli belgeler

  2019 yılı kira yardım başvuruları bağlı bulunduğunuz belediyelere yapılıyor ve müracaat sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler talep ediliyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı 2019 başvurusu yapan kişilerden istenen belgeler şu şekilde;

  – Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

  – Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi

  – Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu

  – Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi

  – Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur.

  – Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturanın son üç aylık süreçte olması gerekir.

  Yazı kaynağı : www.emlakjet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap