Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi 2021

  1 ziyaretçi

  kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Anasayfa

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Anasayfa

  4857 sayılı İş Kanununun 7’nci maddesine göre, geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.

  Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş sağlama sözleşmesi; analık hali izni esnasında, analık hali izni sonrası isteğe bağlı verilen ücretsiz izin esnasında ve analık hali izni sonrası kısmi süreli çalışılan hallerde, işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde bu hallerin devamı süresince; mevsimlik tarım işlerinde; ev hizmetlerinde; işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde; iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde; işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde; mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde kurulabilir.

  Geçici iş sağlama sözleşmesi,

  - Analık hali izni esnasında, analık hali izni sonrası isteğe bağlı verilen ücretsiz izin esnasında ve analık hali izni sonrası kısmi süreli çalışılan hallerde, işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde bu hallerin devamı süresince,

  - Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın,

  - Diğer durumlar için en fazla dört ay süreyle

  Kurulabilir. Bu sözleşme, dönemsellik arz eden iş artışları hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.

  - İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde, geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa yenilenebilir.


  Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz.

  Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.

  Yazı kaynağı : www.csgb.gov.tr

  Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi

  Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi

  Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi ? , İşten ayrılan bireyler bu sürecin sonunda çalışma süreçleri ile ilgili tazminat talebinde bulanma hakkını elde edip etmediği oldukça önemlidir.

  Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusu çalıştığı iş yerinde sıkıntı yaşayan işçilerin kafasını fazlasıyla meşgul etmektedir. Ve maalesef ki bu konuda kanunlar oldukça açık ve nettir. Hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesin hükümler vardır. İşçi kanununda Kıdem tazminatı alabilmenin şartlarını incelediğinizde eleştirilebilecek çok tarafı da mutlaka vardır.

  Kişilerin kendi istedikleri doğrultusunda iş süreçlerini sona erdirmeleri durumunda herhangi bir hak talep edemeyecekleri belirtilmektedir. Yani özetle işçi hiçbir gerekçe olmadan iş yerinden ayrılırsa ne kıdem ne de ihbar ne de diğer haklarını (fazla mesai, hafta sonu, bayram, resmi tatil) iş verenden talep edebilir. Burada önemli olan nokta kişilerin iş akdinin ne şekilde sona erdiğidir. Buna bağlı olacak şekilde hak kazanıp kazanmadığı değişkenlik gösterebilmektedir.

  Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?

  Bir birey işi iş mevzuatı kapsamında gerekli sebeplerin varlığı ile sona erdiriyorsa bu noktada bir hak elde edecektir. Nasıl tazminat alabilir, nasıl işlemler devam edebilir buna bağlı olacak şekilde akıllara takılan tüm sorular cevap bulabilmektedir. Önemli olan her zaman bireyin haklılık sebebinin bulunması ve bu bağlamda çıkarılma sürecini yaşamasıdır. Burada hak kazanacak olan kişilerin iş kazasına, yaşanılan meslek hastalığına maruz kalması gibi oldukça mühim noktaların bulunması gerekecektir. Bu sağlandığı takdirde kişilerin tazminat elde edebilme hakkı bulunmaktadır. İşten ayrılan tazminat alabilir mi soruları bu şekilde doğru çözümler ortaya koymaktadır.

  İş Akdinin Sona Erme Sürecinde Önemli Noktalar

  Tazminat elde etmek ve iş sürecinin sonunda sürekli gelir elde edemeyecek duruma gelmek verilen tazminatlar açısından önem arz etmektedir. Kişi kendi isteği ile işten ayrılmış dahi olsa bunun haklı bir gerekçesi bulunmalıdır. Aksi takdirde iş akdine uygun çıkarılmada tazminat hakkı kaybedilmektedir. Kıdem tazminatı kimler alabilir http://cozumavukatlik.org/kidem-tazminati-kimler-alabilir/buna uygun sonuçların doğabilmesi için kişinin mutlaka gereken detaylara özen göstermesi her zaman gerekecektir.

  Kendi isteği ile istifa eden tazminat alabilir mi?

  4857 sayılı iş kanunu gereğince mazeretsiz iş yerinden ayrılan (istifa eden) işçiye tazminat ödemesi yapılmaz. Fakat işçi sözleşmesini haklı bir neden ile fes ederse tazminat alabilir. Bir başka söyleyişle işten istifa eden işçiye tazminat ödenmiyor ancak haklı nedenlerle istifa eden işçi kıdem tazminatı alabiliyor. Yargıtay’ın son kararları bu yönde. Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusunun cevabını aslında bu kararıyla Yargıtay vermiş oluyor.

  Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Yargıtay Kararları

  İşveren size ödediği gerçek maaş üzerinden SGK primlerinizi yatırmıyorsa o iş yerinden istifa ederek çıkabilirsiniz. Haklarınızı ise dava yolu ile almanız mümkün. Biraz daha açacak olursak maaşınızı iş yeriniz asgari ücret üzerinden gösteriyor. Maaş hesabınıza asgari ücret yatıyor ve SGK primleriniz de bu şekilde yatıyor. Ancak siz elden de belli bir miktar para alıyorsunuzdur. Şirket hesabından değil de başka bir şahıs hesabından size para gönderiliyordur.

  Bu şekilde bir uygulama var ise iş yerinden gerekçe göstermeden ayrılabilirsiniz. Ve bütün haklarınız tam olmasa da kısmen alabilirsiniz. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2019 yılında verdiği emsal niteliğindeki kararla aynen yukarıda anlattığımız durumda olan bir işçinin davası hakkında; Kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen, yıllık izin talebi tamamen kabul edildi. Fazla mesai ücret talebi ise tamamen reddedildi.

  Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek işyerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

  Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için o iş yerinde en az bir yılı doldurmuş olması gerekmektedir.

  Bir başka kıdem tazminatına hak kazanma durumu ise uzun yıllar çalışmak ile oluyor. İş kanuna göre bir işçi çalıştığı iş yerinde 10 yılı doldurduysa bütün haklarını alarak o iş yerinden ayrılabiliyor. 10 yıllık tazminat ve bütün hakların işçiye eksiksiz bir şeklide ödenerek dosyası kapatılabilir.

  Aniden İşten Ayrılma 2021

  İş yerinden ani bir kararla ayrılan ya da ayrılmak zorunda kalan işçileri 2021 yılında bekleyen yeni düzenleme ve içtihatlar bekliyor. Yargıtay’da iş davalarına bakan birimler ve hukuk genel kurulları 2021 yılı içerisinde bu anlamda yüzlerce emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Aslında makalemizin tamamı güncel içtihatlar dikkate alınarak hazırlandı. Ancak Daha detaylı bir inceleme yapmak isterseniz. Yargıtay Kararlarını incelemenizde fayda var.

  Aniden İstifa Etmek de aynı ölçüde değerlendirilebilir. İstifa gerekçeleri ve bu noktada hukukun ne dediği ilgili mevzuatlarda neler bulunabilir buna uzman bir işçi avukatı ile bakmanızda fayda var.

  Çalışan işçinin bir yılın sonunda hak ettiği ancak belli şartlar altında alabildiği tazminat türüne Kıdem Tazminatı denir. Kıdem Tazminatı iş veren tarafından çalıştırdığı işçiye ödenir.

  Kıdem Tazminatı hesaplamagenelde iş verenler tarafından yapılarak işten ayrılan işçiye belli evraklar imzalatılarak süreç tamamlanır. Ancak kıdem tazminatınızı kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Bir yıllık kıdem tazminatınız aylık bürüt maaşınıza denk gelir. Bir örnek üzerinden hesaplayalım, Ahmet 9 yıl 6 aydır bir işyerinde çalışıyor. Ve bürüt maaşı 1000 lira olduğunu varsayalım. 9×1000 = 9.000 6 ayda yarım bürüt maaşınızı denk geliyor. Toplamda 9 bin 500 lira kıdem tazminatı almanız gerekiyor.

  Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi 2021?

  Yaslar gereği Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan kişi tazminat alma hakkına sahip değildir. Bunun yanı sıra bazı durumlar kişiye tazminat alma hakkını kazandırmaktadır. Bundan dolayı merak edilenler olurken Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi 2021? Sorusuna da yanıt aranır.

  İşten Kendi Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021?

  İşten kendi ayrılan bir kişi haklı bir nedene dayanmadığı sürece tazminat almaya hak kazanamamaktadır. İşçinin haklı bir nedene dayanarak işten ayrılması durumunda ise bunu belgelerle ispat etmesi gerekir. İşten Kendi Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021? Merak edilirken işçinin kendi rızası ile işten ayrıldığı durumlarda tazminat alma hakkı olmaz.

  Haklı neden olarak görülen sebepler de çeşitlidir. Bunlar arasında sağlık problemi ya da zorlayıcı sebepler örnek olarak verilebilirken bu durumların belgeler ile ispat edilmesi gerekir.

  Kendi İşten Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021?

  İş hukuku söz konusu olduğunda merak edilebilecek birçok konu olur. Bunlar arasında yer alanlardan biri de istifa eden işçilere yönelik olarak ortaya çıkar. Kendi İşten Çıkan Tazminat Alabilir mi 2021? Merak edilenler arasındadır ve bir işçi kendiliğinden haklı bir nedene dayanmadan işten ayrılırsa kıdem tazminatı alma hakkını kaybetmektedir.

  Bundan dolayı da işçinin istifa etmesi gerektiğinde ve haklı bir nedene de sahipse bunu belgeleri ile ispatlaması istenir. Yaşanacak hukuki süreçlerde bu tür belgelerin ibraz edilmesi zorunlu olurken aksi durumda hak kaybı yaşamak kaçınılmaz olur.

  Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi 2021?

  İş hukuku birçok konuda çalışanların haklarının neler olduğu konusunda bilgi verirken aynı zamanda işverenler açısından da açıklayıcıdır. Bundan dolayı da işçi kendi isteği ile işten ayrıldığında ne tür haklara sahip olduğunu öğrenmek ister. Kendi İsteği ile İşten Ayrılan İŞSİZLİK Maaşı Alabilir mi 2021? De bu tür konular arasında merak edilen bir sorudur.

  İstifa eden işçinin işsizlik ödeneği alamayacağına dair yasada açık bir hüküm bulunur. Bunun yanı sıra İŞKUR tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 2020 yılı için geçerli olan durum işçinin iş akdinin hangi nedenle sonlandığına bakılmaksızın kısa çalışma ödeneğine ait süre düşülerek kalan süre dahilinde işsizlik ödeneğinden yararlanabileceğidir.

  İşten Çıkan Tazminat Alır mı 2021?

  İşten ayrılan işçinin bunu kendi isteği ile yapması durumunda ve haklı bir nedene de dayanmadığı takdirde kıdem tazminatı almaya hakkı olmaz. İşten Çıkan Tazminat Alır mı 2021? Sorusu için yapılan araştırmalardan elde edilen sonuca göre işçi haklı bir nedene dayanmadan işten ayrılırsa tazminat alamaz.

  Kendi İsteği ile İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi 2021?

  Yaslar açık ve net bir biçimde işçinin kendi isteği ile işten ayrıldığı durumlarda işsizlik maaşı alamayacağını ifade eder. Kendi isteği ile işten ayrılan İŞSİZLİK MAAŞI alabilir mi? Sorusuna yanıt aranırken 2020 yılında yaşanan pandemi sebebi ile kısa çalışma ödeneği alan sigortalının iş akdi feshedilmiş olsa dahi bunun sebebine bakılmaksızın işsizlik ödeneğinden yararlanacağı belirtilir.

  Bundan dolayı da işçi sigortalı olması durumunda kendi isteği ile işten ayrılmış olsa dahi işsizlik maaşı alabilmektedir.

  2021 Tazminat Alma Şartları

  İş hukukuna göre işçi kendi isteği ile istifa ettiğinde tazminat alma hakkına sahip olmazken haklı olması durumunda bunu ispatla yükümlü tutulur. İstifa gerekçesi haklı bulunduğunda ise kıdem tazminatı alabilmektedir. 2021 tazminat alma şartları bu sebeplerle merak edilir.

  İşten ayrılan bireyler bu sürecin sonunda çalışma süreçleri ile ilgili tazminat talebinde bulanma hakkını elde edip etmediği oldukça önemlidir. Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusu çalıştığı iş yerinde sıkıntı yaşayan işçilerin kafasını fazlasıyla meşgul etmektedir. Ve maalesef ki bu konuda kanunlar oldukça açık ve nettir.

  İstifa Sonrası İş Yerinden Tazminat Alma Sartları 

  Hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesin hükümler vardır. İşçi kanununda Kıdem tazminatı alabilmenin şartlarını incelediğinizde eleştirilebilecek çok tarafı da mutlaka vardır.  Kişilerin kendi istedikleri doğrultusunda iş süreçlerini sona erdirmeleri durumunda herhangi bir hak talep edemeyecekleri belirtilmektedir. Yani özetle işçi hiçbir gerekçe olmadan iş yerinden ayrılırsa ne kıdem ne de ihbar ne de diğer haklarını (fazla mesai, hafta sonu, bayram, resmi tatil) iş verenden talep edebilir. Burada önemli olan nokta kişilerin iş akdinin ne şekilde sona erdiğidir. Buna bağlı olacak şekilde hak kazanıp kazanmadığı değişkenlik gösterebilmektedir.

  Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek iş yerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

  Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi haklılık durumunu ispat ederse kötüniyet tazminatı için de gerekli yolu açmış olur. Yine iş yerinde yaşanan olumsuzlukların başında yapılan ayrımcılık geliyor ise ve bu mahkeme yolu ile ispat edilmiş durumdaysa işçi ayrımcılık tazminatı başvurusunda da bulunabilir.

  Yazı kaynağı : cozumavukatlik.org

  İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir Mi?

  İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir Mi?

  İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. İstifa eden işçinin, kıdem tazminatına hak kazanamayacağını söylemek her zaman doğru olmaz. Bazı durumlarda işçi istifa etmiş olsa bile kıdem tazminatına hak kazabilmektedir.

  İş hukuku uygulamasında ‘istifa’, işçinin iş sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın ve bildirim süresine uymadan feshi anlamında kullanmaktadır. Kural olarak iş sözleşmesini feshetmek isteyen işçinin, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için bildirim süresine uyması yeterli olup, ayrıca haklı bir sebebe dayanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Ancak kıdem tazminatına hak kazanma bakımından, sözleşmenin sona erdirilme şekli önemlidir. İşçi, iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde sayılan nedenlerle feshi halinde veya mülga 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14. maddesinde sayılan (evlilik, yaşlılık aylığına hak kazanma vb gibi) nedenlerden birine dayanarak feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

  Bu noktada belirtmek gerekir ki, işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığının tespiti için, iş sözleşmesini sona erdirirken ortaya çıkan gerçek iradesinin araştırılması oldukça önemlidir. Çünkü işverenin aksine, işçinin sözleşmeyi feshi herhangi bir şekle bağlı değildir. Uygulamada, işçinin eylemli olarak “işi terk suretiyle” iş sözleşmesini feshettiği veya herhangi bir gerekçe bildirmeden yahut genel geçer bir ifade ile “istifa” iradesini açıkladığı haller sıklıkla görülmektedir.

  Bu hallerde, işçi iş sözleşmesini gerçekte “haklı bir sebeple” feshettiğini ileri sürdüğü takdirde, bu haklı sebebin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği mutlaka araştırılmalı, yapılacak araştırmanın sonucuna göre iş sözleşmesinin haklı bir sebeple sona erip ermediği belirlenmelidir.

  İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çoğu zaman işverenler, işçilerin ancak istifa dilekçesi yazdığı takdirde haklarının ödeyeceğini kabul etmektedir.

  İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü vermek ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde, istifa iradesinin bulunmadığına yönelik olarak irade fesadı iddiası tanık dahil her türlü delil ile ispatlanabilir.

  Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Yazı kaynağı : avukatcerenyanik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap