Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kayıt alanı dışındaki okullara tercih yapabilir mi

  1 ziyaretçi

  kayıt alanı dışındaki okullara tercih yapabilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  LGS tercihler ne zaman bitiyor? Öğrencilere LGS tercih uyarısı…

  LGS tercihler ne zaman bitiyor? Öğrencilere LGS tercih uyarısı…

  İstedikleri lisede okumanın hayalini kuran milyonlar LGS tercihlerini yapıyor. 16 Temmuz’da sona erecek tercih dönemi öncesinde öğrenciler toplam üç ayrı alanda 20 okul tercih edebilecek.

  LGS TERCİH İŞLEMLERİ EKRANI

  LGS TERCİH KILAVUZU

  LGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

  Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercihlerini http://www.meb.gov.tr ya da https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

  LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde “http://www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

  TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

  a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

  b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

  c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

  ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır, tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacaktır.

  d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

  e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek
  şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

  f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

  g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

  ğ) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

  h) Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,
  yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

  ı) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

  i) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

  j) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

  k) Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

  l) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 05- 16 Temmuz 2021 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

  m) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme
  Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (16 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar)

  n) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercihlerini bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.

  o) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde
  öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

  ö) Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

  p) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

  r) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

  s) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

  ş)“Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan
  sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

  t) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri
  süresince bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır. u) 05-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

  ü) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

  UZMANDAN LGS TERCİHLERİ UYARISI

  Rehberlik uzmanı Lokman Tekin, 5-16 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak olan tercihlerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Doğru tercih hayat kurtarır” dedi.

  Lokman Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını hatırlatarak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin toplamda 20 tercih hakkının olduğunu ifade eden Tekin, “Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan okullar, yerel tercih okulları ve pansiyonlu okul tercihleri. Toplamda 20 tercih hakkı var. Bunlardan 5 tanesi yerel okul tercihi, 5 tanesi pansiyonlu okul tercihi, 10 tanesi de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan okullar. Tercih işlemlerinde puandan çok, yüzdelik dilime dikkat etmek daha doğru olacaktır. Merkezi yerleştirmede, öğrencinin girdiği LGS sonucu dikkate alınacak, yerel yerleştirmedeyse okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanı'nın (OBP) üstünlüğü kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olması durumunda ise sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılacak” dedi.

  Tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi yapmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Tekin, “Ancak öğrenci, yerleştirme işlemi sonucunda merkezi sınav puanıyla okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak, puanı yeten merkezi yerleştirme okullarından birine yerleşecek. LGS'ye girmemiş olan öğrenciler ise merkezi yerleştirme tercihi yapamaz ama yerel ve pansiyonlu okul tercihi yapabilir. Tercih yapmak zorunlu değildir. Ancak tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleşmeyen öğrenciler, açık öğretim lisesine ya da özel okullara kayıt yapabilir. Öğrencilerin puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak” ifadelerini kullandı.

  Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmelerde devamsızlığın bir etkisinin olmadığını da sözlerine ekleyen Tekin, “Özel okula ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Tercih süresi içinde (16 Temmuz'a kadar) kayıt iptali yapan öğrenciler, devlet okullarını tercih edebilecek. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemini 16 Temmuz'a kadar okul müdürlüğüne başvurarak talep edebilir. Bunun yanında tercih listesinde yer almayan, yazılmayan bir okula yerleştirilme yapılmaz. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz'da açıklanacak olup, nakil dönemi başvuruları ise 26-30 Temmuz ve 2-6 Ağustos tarihleri arasında olmak üzere 2 dönemde yapılacak. Bu anlamda tercihlerin bütün öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  LGS’de kendi alanından tercih yapan öğrenciler avantajlı olacak

  LGS’de kendi alanından tercih yapan öğrenciler avantajlı olacak

  Tüm öğrencilerin tercih yapmak zorunda olduğu yerel yerleştirme sistemi ile yaklaşık 1 milyon öğrenci liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yerel yerleştirmenin kuralları da anlatılıyor. Yerel yerleştirmede öğrenci kendi kayıt alanı içinde okulları tercih ettiği zaman şansı daha yüksek olacak.

  Peki yerel yerleştirmenin kuralları nedir? Tercihlerinizi yaparken neleri dikkate almanız gerekiyor? Gelin önce bu kurallara bakmadan yerel yerleştirmenin kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve kayıt alanı dışı olarak nitelendirilen tanımlarının ne olduğuna bakalım:

  KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR

  Kayıt alanı, eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı anlatıyor. “Kayıt alanındaki okullar” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu alanı ifade ediyor. Bu bölümde çıkan okullar öğrencinin adresi dikkate alınarak tercih yapması için listeye alınmış okullardan oluşuyor. Bu okullar yeşil olarak gösteriliyor.

  KOMŞU KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR

  Mavi renkte gösterilen okullar ise yine öğrencinin ikamet adresi dikkate alınarak, tercihi için hazırlanmış okulları kapsıyor.

  KAYIT ALANI DIŞINDAKİ OKULLAR

  Kayıt alanı dışındaki okullar ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları gösteriyor. Ancak birçok öğrenci için bu alanda hiç okul yer almıyor. Bu alana tıklayanlar “Kayıt dışı alanınızda okul yoktur” ibaresiyle karşılaşıyor. Eğer bu alanda okul çıkarsa bunlar da kırmızı renk ile gösteriliyor.

  YEREL YERLEŞTİRMEDE 5 TERCİH HAKKI VAR

  Öğrenciler tercih ekranında yerel yerleştirmede 3 okul türünden 5 okul seçebilecek. Bu okul türleri Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bu okullardan 3’ünü kendi kayıt alanından seçecek. Diğerlerini komşu kayıt alanından ve okul çıkıyorsa kayıt dışı okullar alanından listeye alacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu arada MEB, 5 okul seçme zorunluluğunu kaldırdı. İsteyen tek okul da seçebilecek. Ama bu durumda da yerleşme olasılığı düşük olacak.

  1 ANADOLU LİSESİ VARSA

  Ancak burada yaşanacak sıkıntı şu. Kayıt bölgesinde 1 tane Anadolu lisesi varsa ve sadece 1 Anadolu lisesi seçerse komşu bölgeden ve diğer alanlardan 1’er Anadolu lisesi seçemeyecek. Çünkü ilk üç tercih kendi kayıt bölgesinden olmalı. Ancak kendi kayıt bölgesinde bu tek okulu seçip, yine kayıt bölgesinden farklı türde iki okul seçtikten sonra 4 ve 5’inci tercihlerde başka bölgelerden 2 Anadolu lisesi daha seçebilecek.

  BÖLGE SINIRLAMASI GETİRİYOR

  Sistemin başka sıkıntısı öncelikle öğrenci ilk 3 tercihini kayıt bölgesinden yapmak zorunda. Komşu kayıt bölgesi veya diğer kayıt bölgesinden bir okula daha çok gitmek istese bile tercih önceliğindeki ilk 3 okul öğrenciyi kendi bölgesinde kalmaya zorluyor. Yani siz Sultangazi’de oturuyorsanız ve sınavla öğrenci alan bir okul kazanamamışsanız siz bir anlamda Sultangazi’ye mahkûmsunuz. Örneğin Beşiktaş’a gitmeniz çok zor.

  TÜR KISITLAMASI GETİRİYOR

  Burada da tür sınırlaması getiriyor. Örneğin Kırşehir’de yaşayan bir çocuk, İstanbul ve Ankara’dan birer tane olmak üzere 2 Anadolu lisesi tercih etmek isterse kendi kayıt alanından ilk üç tercihini yapmak zorunda. Yani bu bölgeden en fazla bir Anadolu lisesi seçebilir. Kalan 2 tercihini Anadolu imam hatip veya teknik meslek liselerinden seçecek. Kendi kayıt alanı kritik ise açıkta kalmamak için iki Anadolu lisesi seçerse diğer illerden bir tane Anadolu lisesi seçebilir. Gördüğünüz gibi bir matematik formülü gibi ve de kısıtlayıcı. Ayrıca yerel yerleştirmede yapılacak beş tercih içinde 3 tane Anadolu Lisesi seçen öğrenci kalan iki tercihini yaparken Anadolu mesleki teknik veya Anadolu imam hatip olarak yapmak zorunda. Eğer iki tane okulu mesleki teknik seçerse imam hatip seçemez.

  3’ü kendi kayıt alanından olmak üzere yerel yerleştirmede 5 okul seçilecek. Ancak bu okulların en fazla 3’ü aynı okul türünden olacak. Yani Anadolu lisesi istiyorsanız sadece 3 okul yazabilirsiniz. Yerleştirmede ise kayıt alanından okul seçen, diğer alanlardan aynı okulu seçeceklere göre avantajlı

  *********** 

  YEREL YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİKLER NEDİR?

  KAYIT ALANI ÖNCELİĞİ: Öğrenci ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih ettiğinde aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak.

  Bulunduğu “Kayıt Alanında” ki okulda okuyan “Komşu Kayıt Alanı”ndakine ; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt Alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlı.

  Aynı kayıt alanındaki okulda okuyanlardan ise bu alandaki okulda dönem olarak daha fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacak.

  TERCİH SIRALAMASI ÖNCELİĞİ: Öğrencilerin tercih sıralamaları yerleştirmelerinde öncelik alınacak.

  ORTAOKUL BAŞARISI KRİTER: Öğrencilerin Ortaokuldaki Başarı Puanı yerleştirmede değerlendirilecek. Ortaokul Başarı Puanı 80.00-100 başarı diliminde olan öğrenciler, 60.00-79.99 başarı diliminde olan öğrencilere göre; 60.00-79.99 başarı diliminde olan öğrenciler de 60.00’ın altında başarı diliminde olan öğrencilere göre daha avantajlı olacak.

  DEVAM VE DEVAMSIZLIKLARI ÖLÇÜT: Öğrencilerin 8’inci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecek. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5.5-10 gün olanlara, 5.5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10.5-15 gün olanlara, 10.5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15.5-20 gün olanlara, 15.5- 20 gün devamsızlığı olanlar 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacak.

  YAŞI KÜÇÜK OLMAK KRİTER OLACAK: Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

  *********** 

  SİSTEMİN SORU İŞARETLERİ NEDİR?

  Yerleştirme önceliklerinin açıklığa kavuşması gerekiyor. Örneğin ben Beykoz’da oturuyorsam ve Kadıköy’den tercihte bulunduysam ve OBP 100 isem, Kadıköy’de ikamet eden ve OBP’si 60’ın altında olan bir öğrenci benim önümde mi olacak. Yazıldığı sıra öncelik sırası ise böyle olacak.

  Ya da örneğin siz de ben de Beykoz’da oturalım. İkimizde Kadıköy’den tercihte bulunalım. Sizin OBP 100, benim OBP 60 olsun. Siz Beykoz’da bir ortaokulda okumuş olsanız ve eğer ben Kadıköy’de bir ortaokulda okumuşsam Kadıköy’deki liseye sizi değil beni mi alacaklar. Bu kriterlerin öncelik sırası nedir? Burada yazıldığı sıra mıdır? Net olarak belirtilmeli.

  PANSİYONLU OKUL OLMAYACAK: Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okula yerleşenlerin pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Veliler ve öğrenciler dikkat... Bu yazıyı okumadan lise tercihi yapmayın

  Veliler ve öğrenciler dikkat... Bu yazıyı okumadan lise tercihi yapmayın

  -  26 Temmuz yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi,

  -  26-30 Temmuz 1’inci nakil tercih başvurularının alınması,

  -  2 Ağustos 1 inci nakil sonuçlarının açıklanması,

  -  2-6 Ağustos 2’nci nakil tercih başvurularının alınması,

  -  9 Ağustos 2’nci nakil sonuçlarının açıklanması,

  -  19-13 Ağustos Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması,

  -  20 Ağustos İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

  - 06 Eylül 2021 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

  LİSELERE KAYIT NASIL YAPILACAK

  Öncelikle sevgili veli ve öğrencilerimiz tercih ve yerleştirme kılavuzunu çok dikkatli okumalısınız. MEB’in yayınladığı kılavuzu anlayıp yorumlamak, tercih ve kayıt sürecini takip etmek için mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Aksi halde hata yapma olasılığınız yüksek olacaktır.

  Kaç çeşit yerleştirme işlemi yapılacak;

  a)   Merkezî Yerleştirme,

  b)   Yerel Yerleştirme

  c)   Yetenek sınavı ile öğrenci alan proje okulu olan fen liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme

  d)   Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre yerleştirme,

  TERCİHLER NASIL YAPILACAK

  - Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

  - Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

  - Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

  - Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir.

  - Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

  - Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında”öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

  Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

  Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

  - Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler 2 kez nakil başvurusunda bulunabilecek. Öğrenciler üç tercihte bulunabilecek.

  - Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir. Başka bir deyiş ile ilk başvuruda tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler aynı okul türünden en fazla 2 tercihte bulunabilecekler.

  İLK TURDA YERLEŞEMEYENLERE MESLEK YA DA İMAM HATİP LİSESİ…

  Örnek: İlk turda hiçbir okula yerleşemeyen öğrenci kendi kayıt alanından 2 Anadolu Lisesi tercih ederse, 3 üncü tercihi İmam Hatip ya da Mesleki ve Teknik Lise olması gerekecek.

    Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

    Özel okula ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptıranlar tercihte bulunamayacak.

  Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

  YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

  2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

  Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecektir.

  Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

  Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

  Eğitim Uzmanı Ali Taştan

  Odatv.com

  Yazı kaynağı : odatv4.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap