Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kaynama noktası buhar basıncı ilişkisi

  1 ziyaretçi

  kaynama noktası buhar basıncı ilişkisi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kaynama noktası

  Buhar Basıncı Kaynama Noktası Ve Dış Basınç İlişkisi Nedir?

  Buhar Basıncı Kaynama Noktası Ve Dış Basınç İlişkisi Nedir?


  Maddenin değişik halleri ile beraber farklı yapılara üzerinden ortak noktaları bulunmaktadır. Bu ortak noktalar ilişki ya da bağlantı olarak ifade edilebilir. Özellikle birbirini tetiklemesi ile beraber farklı yapılara geçiş sağlanır.

  Buhar Basıncı Kaynama Noktası ve Dış Basınç İlişkisi Nedir?

  Buhar basıncı dış basınca eşit olduğu vakit doğal olarak sıvı kaynamaya başlar. Bu durum sıvı ağzı açık bir kapta bulunuyor ise atmosfer basıncına eşit oranda olduğunu gösterir. Böylece bir sıvının kaynama noktasının, dış basınca bağlı olduğu ortaya çıkar. Bu da iki durumun birbiri ile ilişkisini ve bağlantısını göstermektedir.

  Buhar Basıncı Kaynama Noktası ve Dış Basınç İlişkisi

  Buhar basıncı kaynama noktası ile beraber dış basıncı arasında belli bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki doğrultusunda buhar basıncı ile dış basınca eşit olduğu zaman sıvı kaynama noktasına gelmektedir. Bu sebepten dolayı yüksek rakamında yerlerde sıvılar deniz seviyesine göre, kaynama noktasından daha düşük sıcaklıklarda kaynama durumunu yaşarlar. Bu durum buhar basıncı kaynama noktası ile dış basınç arasındaki ilişkiyi gösterir. Özellikle fiziksel açıdan ve iklim şartları kapsamında önemli bir yere sahiptir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Sıvıların Buhar Basıncı

   

  Bir sıvıyı oluşturan taneciklerin bir kısmı, gaz haline geçerek sıvının yüzeyinde basınç oluşturur. Yüzeyden buharlaşan sıvı moleküllerinin uyguladığı basınca sıvı buhar basıncı denir.

  Buna göre,

  Örneğin,
  50 °C deki suyun buhar basıncı, 25°C deki suyun buhar basıncından yüksektir.

  Örnek:
  Aynı ortamda bulunan sıvıların kaynama noktaları tablodaki gibidir.

  Çözüm:Kaynama noktası ile buhar basıncı aynı sıcaklıkta ters orantılıdır. Buhar basıncı büyük olan sıvının kaynama noktası daha düşüktür.
  Yanıt A

   

  Örnek:

  A) Yalnızl B)Yalnızll C) l ve ll D) II ve Ill E) l, ll ve lll

  Çözüm:Buhar basıncı madde miktarına bağlı değildir. l.grafik yalnıştır. Kaynama noktası sıcaklıkla değişmez, dolayısıyla lll. grafikte yanlıştır. Sıcaklık ile buhar basıncı doğru orantılıdır.
  Yanıt B

  Örnek:

  l. Buharlaşma sıvının yüzeyinde, kaynama sıvının her yerinde olur.
  ll. Aynı basınçta sıvılar her sıcaklıkta kaynar.
  lll. Buharlaşma hızı, sıvının cinsine, sıcaklığına ve sıvının yüzeyine bağlıdır.

  yargılardan hangileri doğrudur?

  A) Yalnızl B)l vell C)l ve lll D) lI ve lll E) l, ll ve lll

  Çözüm:Sıvılar her sıcaklıkta kaynamaz, her sıcaklıkta buharlaşır. Buna göre, II yanlıştır. I ve III ise genel özellikler olarak doğrudur.
  Yanıt C

   

  Örnek:
  Sıvı halde bulunan saf bir madde, erime noktasının altına kadar soğutulduğunda aşağıdaki değişimlerden hangisinin olması beklenmez?

  A) Moleküllerin serbest hareketlerinin azalması
  B) Daha düzenli bir yapıya geçmesi
  C) Dışarıya ısı vermesi
  D) Katı hale geçmesi
  E) Potansiyel enerjisinin artması

  Çözüm:Erime noktasının altına kadar soğutulan bir madde katı hale geçer ve potansiyel enerjisi azalır.
  Yanıt E

  Örnek:

  Arı suyun,

  I. Aynı yerde cezvedekine göre çaydanlıkta,
  II. Açık tencerede, dağın tepesine göre deniz seviyesinde,
  III. Aynı yerde, açık tenceredekine göre düdüklü tencerede, daha yüksek sıcaklıkta kaynaması beklenir.

  Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?

  A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  Çözüm:I. Aynı yerde dış basınç aynı olduğundan kaynama noktası aynıdır. (I yanlış) II. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça dış basınç düşer. Basınç azaldığından kaynama noktası da azalır. (II doğru) III. Kapalı sistemlerde, içerdeki basınç, dışarı çıkamayan buhar moleküllerinden dolayı artar. Bu nedenle kaynama noktası da artar. (III doğru)
  Yanıt E

  Yazı kaynağı : www.bilgicik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap