Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir

  1 ziyaretçi

  kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde Kaymakam Ne İş Yapar?

  Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde Kaymakam Ne İş Yapar?

   Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

   Son aylarda kaymakamlığın görevleri ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalar da artmıştır. Kaymakamların görevleri kanunla belirlenmiştir. Kanuna göre de görev ve yetkilerini kullanırlar. Kaymakamlar ilçenin en büyük mülki amirleri olarak bilinir. Kaymakamlar se, hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapar.

   Ülkemizde ise, yerel idarelerde kaymakamın görevleri kanunla belirlenmiştir. Kaymakamlar doğrudan valiler aracılığı ile atanan kişilerdir. 5442 sayılı il idaresi kanunu ile kaymakamların tüm görevleri belirlenir. Her kaymakamın görevi ise, aynıdır. Kaymakamlar yapılan kaymakamlık sınavının sonucuna göre atanırlar. Kaymakam olmak için gerekli olan bazı şartlar bulunur. Bu şartları yerine getiren kişiler ise, kaymakam olarak göreve başlar.

   Maddeler Halinde Kaymakam Ne İş Yapar?

   Kaymakamın başlıca görevleri şunlardır;

  İlçe Memurların Tayini: Kaymakamlar ilçe bulunan memurların atamasını yapar. Kaymakamlara ise bazı zamanlarda mülki idare amirleri eşlik eder. İlçede bulunan tüm memurların tayini önceden kaymakam tarafından yapılır. Aynı zamanda da diğer kurumlar tarafından onaylanır.

  Genel İdareyi Denetler: Kaymakamlar ilçede genel idarenin düzenlenişi ve gelişini denetlemek ile yükümlüdür. Kaymakamlar düzenli bir şekilde genel idareyi denetlemekle yükümlüdür. Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda bunları not eder ve derhal ilgili yerlere bildirir.

  Kolluk Kuvvetlerin Amiridir: Bir ilçede güvenliği sağlamak amacı ile oluşturulan polis ve diğer teşkilatların kuvvet amiri de kaymakamdır. Kaymakamlar ise, kuruluşlara gerekli emirler verir ve doğrudan bu kuruluşları kontrol eder.

  Halkın İhtiyaçlarını Denetler: Kaymakamın en asli görevleri içinde halkın eğer ihtiyacı varsa bu ihtiyaçlarını yerine getirmek ve halkın dertlerini dinlemek yer alır. Bundan dolayı da kaymakam gerekli yerlere durumu iletir ve ilçedeki halk ile doğrudan iletişime geçer.

  Devir ve Teftiş: Kaymakamların görevleri arasında teftiş ve devir de yer alır. İlçenin bucaklarında yer alan her türlü teşkilatı teftiş eder ve kaymakamlar denetler. Teftiş yaptıktan sonra herhangi bir müdahale söz konusu olması durumunda ise kaymakam bu görevini yerine getirerek gerekli müdahaleyi yapmakla da yükümlüdür.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Kaymakamın görevleri ve yetkileri nelerdir? Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar

  Kaymakamın görevleri ve yetkileri nelerdir? Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar

  Kaymakamlar ilçenin mülki amirleri olarak bilinmektedirler. Kaymakamlar hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer almaktadır. Ülkemizde yerel idarelerde kaymakamın görevleri belirlenmiştir. Kaymakamlar doğrudan valiler tarafından atanan kişilerdir. 5442 sayılı il idaresi kanunu ile birlikte kaymakamların görevleri belirlenmiştir. Her kaymakamın görevi aynıdır. Kaymakamlar yapılan kaymakamlık sınavı ile birlikte atanırlar. Kaymakam olmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren kişiler kaymakam olarak göreve başlarlar.

   Kaymakamın Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

   1) Halk İhtiyaçlarını Karşılar

   Kaymakamın en önemli görevleri arasında halkın ihtiyacını karşılamaktır. İlk olarak bir kaymakam görev verdiği kişiler ile birlikte halkın ihtiyaçlarını denetler. Halkın ihtiyaçlarını yerine getirir ve onlara daha da refah bir ortam sağlar. Bunun için de diğer bakanlıklar ile birlikte görüşmeler yaparak halkın ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu görev kaymakamın asli görevleri arasında yer alan bir görev olarak bilinir.

   2) Devir ve Teftiş Görevi

   Kaymakamın bir diğer görevi ise devir ve teftiş görevidir. İlk olarak ilçe bucaklarında her türlü teşkilatın devir ve teftişini kaymakam yapar. Kaymakam belirli bir süre teftiş yaptıktan sonra herhangi bir müdahale söz konusu olduğu durumda bu müdahaleyi yapmak ile görevli olan bir mülki amirdir. İlçe bucaklarını sık sık denetleyen kaymakam burada meydana gelen usulsüzlüklerin de önüne geçmiş olur. Aynı zamanda ilçe bucaklarda yer alan bütün kurumlar doğrudan kaymakamlığa bağlıdır.

   3) Kolluk Kuvvetleri Denetler

   İlçede yer alan kolluk kuvvetleri kaymakamlara bağlıdır. Bu kişiler ilçe güvenliğini sağlamaktadırlar. Bunun için kolluk kuvveti amiri görevi devlet tarafından kaymakama verilmiştir. Kaymakamlar doğrudan belirli periyotlar ve düzen eşliğinde bu kuruluşları kontrol eder ve denetler. Bu kuruluşlarda ki herhangi bir yanlış söz konusu ise kurumların atamasını yapar. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine doğrudan emir veren kişi yine kaymakam olarak bilinmektedir.

   4) Resmi Törenler

   Kaymakamların en önemli görevleri arasında resmi törenler gelmektedir. Resmi törenlerde başkanlık ederler ve bu görev kanun ile birlikte onlara verilen bir görevdir. Bu yapılan törenlerde tebrikleri de yine kaymakamlar kabul eder.

   Kaymakamın Sorumlu Olduğu Kurumlar

   1) Özel Kolluk Kuvvetleri

   Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar arasında kolluk kuvvetleri gelmektedir. Bir ilçede düzeni ve refah ortamının sağlanması için özel kolluk kuvvetleri devamlı olarak çalışmaktadır. Kaymakamlar doğrudan bu kurumlara emirler vererek onlara yeni görevler tayin edebilirler Kanun ile belirlenen görev ve yetkiye göre kaymakamlar özel kolluk kuvvetlerinin mülki amirleridir.

   2) Devlet Daireleri

   İlçede yer alan devlet dairelerinden de yine kaymakam sorumludur. Kaymakam bu devlet dairelerini düzenli olarak denetler ve bu devlet dairelerinin düzenini sağlamak ile mükelleftir. Aynı zamanda tespit ettiği usulsüzlükleri de üst kişilere bildirirler.

   3) Belediye İdareleri

   Yine ilçede yer alan belediye idareleri kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar arasında yer almaktadır. Belediye idareleri kaymakama bağlı olduğundan dolayı sürekli olarak gerekli görev ve yetkilerini yapmakla mükelleftirler.

   4) Köy İdareleri

   İlçede eğer köy var ise köy idareleri de yine kaymakamın sorumlu olduğu yerlerdendir. Kaymakamlar yine buraların idarelerini denetleyen kişi olarak bilinmektedir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Kaymakam Nereyi Yönetir? Kısaca Kaymakamların Görevleri Nelerdir?

  Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir

  Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir

  Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir?

  İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. 


  Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.


  İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.


  Kaymakam nasıl olunur?

  İlçe memurlarının tayin usulü

  Madde 29 – Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikıyla tayin olunur.


  (Ek: 26/3/2002-4748/1 md.) Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.


  Madde 30 – Sekizinci maddenin (A) fıkrası haricinde kalan ilçe idare şube başkanları il idare şube başkanlarının inhası üzerine valilerce tayin ve aynı usule...

  Yazı kaynağı : emlakkulisi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap