Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kayaçların ekonomik değeri olanlara ne denir

  1 ziyaretçi

  kayaçların ekonomik değeri olanlara ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ekonomik Değeri Olan Mineral Ve Kayaçlara Ne Denir?

  Ekonomik Değeri Olan Mineral Ve Kayaçlara Ne Denir?

  Ülkemizin birçok yerinde mineral ve kayaç bulunabilir. Bu mineral ve kayaçlar içerisinde ekonomik değeri olanlar vardır. Ekonomik değer işin içine girdiği zaman bulunan mineral ve kayacın kullanılması gerekir. Bu sayede ülke ekonomisi daha iyi bir duruma gelebilecektir.

  Ekonomik Değeri Olan Mineral ve Kayaçlara Ne Denir?

  Kayaçlar ve mineraller, ekonomik değerine göre ayrılmaktadır. Bazılarının ekonomik değeri varken bazılarının ise ekonomik değeri yoktur. Ekonomik değeri olan kayaç ve mineraller oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ekonomik değeri olan kayaç ve mineraller profesyonel bir şekilde aranmaktadır.

  Ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlara maden adı verilmektedir. Diğer bir adı ise cevherdir. Madenler oldukça değerli bir ham madde kaynağıdır. Yani günlük hayattaki birçok ürünün bu madenlerden geldiğini söyleyebiliriz. Madenler farklı alanlarda kullanılabilir. Bu alanlara göre ekonomik değerleri belirlenmektedir.

  Türkiye, maden açısından zengin ülkelerden birisidir. Çıkarılan madenler, günlük hayatta kullanılabilecek bir şekle dönüştürülmektedir. Yani madenlerin insan hayatı için önemi oldukça çoktur. Daha iyi bir hayat sürmek için madenlere ihtiyaç vardır. Madenleri zengin olan ülkelerin ekonomisi de daha düzgün olmaktadır. Profesyonel aramalar ile madenlere ulaşılmaya çalışılır.

  Ülkemizde yer alan çok değerli madenler vardır. Madenler bulunup yeryüzüne çıkartıldıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilmelidir. Bu işlemlerin ardından günlük hayatta kullanılan ürünler meydana getirilmektedir. Görüldüğü gibi ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlar bir ülke için çok önemli bir yere sahiptir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Ekonomik de�eri olan kaya�lara verilen isim nedir?

  Ekonomik de�eri olan kaya�lara verilen isim nedir?

  Kaya�lar ekonomik de�eri olan ve olmayan �eklinde ayr�l�r. Ekonomik de�eri olan bir�ok ki�i taraf�ndan profesyonel ekipmanlar ile aranmaktad�r. �lkemiz maden a��s�ndan zengin bir �lkedir. Ayr�ca madenler insanlar�n g�nl�k hayatlar�nda kullanabilecekleri �r�nler haline getirilebilir. Detaylar haberimizde...

  EKONOM�K DE�ER� OLAN KAYA�LARA NE DEN�R?

  Ekonomik de�eri olan kaya� ve minerallere maden / cevher denir. Bu maden kaynaklar� asl�nda g�nl�k hayatta kullanm�� oldu�umuz bir�ok �r�n�n ham maddesi olarak kullan�l�yor. Kaya� ve mineraller kullan�ld�klar� alanlara g�re farkl� farkl� ekonomik de�erlere sahiptirler.

  �lkemizin topraklar�nda bir�ok maden bulunmaktad�r. Bu madenler yery�z�ne ��kart�ld�ktan sonra �e�itli i�lemlere tabi tutulur ve bu i�lemlerin ard�ndan g�nl�k hayat�m�zda kullanabilece�imiz �e�itli �r�nler haline getirilerek insanlar�n kullan�m�na sunulur.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir?

  ekonomik değeri olan mineral veya kayaçlara verilen ad.

  Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Ne Denir?

  Kayaçlar, farklı minerallerin bir araya gelmesiyle oraya çıkan birikinti maddeleridir. Yerkabuğunun önemli bir kısmı kayaçlardan oluşmuştur. Kayaçlar içerdikleri minerallere göre farklı özellikler gösterir. Buna göre ekonomik değeri olan ve ekonomik değeri olmayan kayaçlardan bahsedebiliriz. Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir cevaplayalım.

  Ekonomik değeri olan kayaçlara “maden” denir. Maden kelimesi yerine bazen “cevher” kelimesi de kullanılır. Madenler veya cevherler ekonomik değeri olan kayaçlardır.

  Maden cevherleri farklı ekonomik değerlere göre sınıflandırılabilir. Örneğin altın ve demir çok farklı ekonomik değere sahip iki metal mineraldir.

  Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir

  Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Örnekler

  Ekonomik değeri olan kayaçlar yani madenler ülkeler için önemli birer zenginlik kaynağıdır. Bu madenlere birkaç örnek verelim:

  Ekonomik değeri olan mineral ve taşlara maden dendiğini gördük ve önemli madenlere de örnekler verdik. Bu örnekleri her sınıf düzeyinde ödevleriniz için kullanabilirsiniz.

  Kayaçların Sınıflandırılması

  Kayaçları farklı açılardan sınıflandırmak mümkündür. Yukarıda yaptığımız gibi ekonomik değeri olan veya olmayan şeklinde bir sınıflandırma da yapılabilir. Ancak coğrafya dersinde karşılaşacağımız temel sınıflandırma kayaçların oluşum şekline göre yapılmaktadır.

  Oluşum şekillerine göre kayaçlar üç gruba ayrılmaktadır:

  Püskürük kayaçlar iç püskürük kayaçlar ve dış püskürük kayaçlar olarak ikiye ayrılır. Tortul kayaçlar ise fiziksel tortul, kimyasal tortul ve organik tortul kayaçlar olarak 3 ayrı alt gruba ayırılır.

  Püskürük kayaçlardan granit iç püskürük kayaçlara örnek verilebilir. Andezit ya da bazalt ise dış püskürük kayaçlara örnektir.

  Tortul kayaçlardan çakıl taşı ya da kil taşı fiziksel tortul kayaçtır. Kalker ve jips gibi kayaçlar ise kimyasal tortul kayaçlar olarak sınıflandırılır. Kömür, linyit gibi madenler ise organik tortul kayaçlara örnek gösterilebilir.

  Başkalaşım kayaçları ise genellikle daha alt gruplara ayırmayız. Bu kayaçlar diğer kayaçların dönüşmesiyle oluşurlar. Örneğin kömürün başkalaşması sonucu elmas oluşur.

  Yazı kaynağı : tercihrehberin.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap