Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kayaçların birbirinden farklı özellikte ve yapıda olmasını sağlayan maddelerdir

  1 ziyaretçi

  kayaçların birbirinden farklı özellikte ve yapıda olmasını sağlayan maddelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kayaçların birbirinden farklı özellikte olmasını sağlayan yapılara ne ad verilir?

  Kayaçların birbirinden farklı özellikte olmasını sağlayan yapılara ne ad verilir?

  Merhaba;

   Kayaçlar, bir veya birden fazla mineralin bir araya gelerek oluşturduğu doğal oluşumlara denir. Yani kayaçları mineral topluluğu olarak ifade edebiliriz. Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi adı verilir.

   Dünya'da milyonlarca kayaç türü vardır. Bu kayaçların renk, şekli, yapı, sertlik olarak farklı özelliklere sahip olmasının sebebi; içerisinde bulunan minerallerin ve bu minerallerin oranlarının farklı olmasıdır.

    Şimdi minareller hakkında biraz bilgi verelim.

  Mineral, doğada kendiliğinden oluşan, belirli kimyasal yollarda meydana gelen inorganik olan maddelerdir.

  Minerallerin genel özellikleri:

  Doğada çok sayıda mineral madde bulunur. Bunlar:

  Çeşitli minerallerin birleşmesi sonucu oluşmuş maddelere ne denir sorusu için;

  eodev.com/gorev/5064030

  Yazı kaynağı : eodev.com

  kayaclarin yapisini olusturan ve bir birinden farkli olmasını saglayan maddedir​ - Eodev.com

  kayaclarin yapisini olusturan ve bir birinden farkli olmasını saglayan maddedir​ - Eodev.com

  Cevap:

  Merhabalar,

  KAYAÇLAR

  Kayaçlar, yer kabuğunun en üst katmanını oluşturan toprak, kaya ve taş parçalarına denir. Kayaçlar yer kabuğunun kara tabakasını oluşturmaktadır. Karalarda kalın iken denizlerde ise ince halde bulunur. Kayaçlar birer yer kabuğu kütlesidir.

  Bir veya birden çok mineralin bir araya gelmesi sonucunda doğal olarak oluşan kütlelere kayaç adı verilir. Aynı zamanda kayaç bir çok farklı mineral topluluklarına verilen addır.

  Kayaçların yapısı oluşturan ve birbirlerinden farklı olmasını sağlayan şey mineral ve madenlerdir. Kayaçlar mineral topluluğudur.  

  Kayaçların kökeni magmadır. Magma tabakasının katılaşması sonucuyla oluşan kayaçların farklı sıcaklık ve basınçtan etkilenmeleri veya ufalanıp farklı bölgelere taşınarak birikmesi süreci boyunca, birbirinden farklı özelliklerde kayaç türleri oluşur. Kayaçlar farklı oluşumları esas alınarak üç ana gruba ayrılır:

  1. Püskürük (Katılaşım) Kayaçlar

  Yer kabuğunun altında bulunan magma, çok yüksek derecede sıcaklık altında erimiş mineral ve gazlardan oluşan az akışkan özellikte sıvı ve yarı sıvı  halde olan bir maddedir.

  Magmanın soğuyup katılaşması sonucunda püskürük (katılaşım, magmatik) kayaçlar oluşmaktadır. Püskürük yani katılaşım kayaçlar oluşumlarının yerlerine göre ikiye ayrılırlar.

  2. Tortul Kayaçlar

  Yeryüzündeki kayaçlar akarsu, rüzgar, buzul, dalga gibi dış kuvvetler vasıtasıyla aşındırılıp ufalanır.

  Aşındırılan parça ile erimiş halde taşınan kayaçlar, yeryüzündeki çukur alanlarda (deniz tabanı, göl, bataklık gibi) çökmesi sonucunda birikir.

  Biriken maddeler zamanla sıkışır ve sertleşir. Bunun sonucunda tortul kayaçlar meydana gelmektedir.

  Tortul kayaçların görünümü genellikle tabakalı haldedir.

  3. Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar

  Katılaşım ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmesi sonucu oluşan kayaçlara başkalaşım (metamorfik) kayaçlar denir.

  Basınç ve sıcaklık etkisi sonucu taşların fiziksel ve kimyasal yapıları değişir, sertleşir ve renkleri koyulaşır .

  Gnays, mermer, killi şist, mika şist, kuvarsit başkalaşım kayaç örnekleri arasındadır.

  Kayaçların başkalaşım geçirmelerinde bir takım jeolojik olaylar rol oynamaktadır. Yer kabuğunun içine giren magmanın teması sonucunda kayaçlar yüksek sıcaklık etkisine maruz kalırlar ve başkalaşım geçirir.

  Levha hareketlerinin etkilerinden biri olan dağ oluşumu nedeniyle kıvrılma ve kırılma olayları meydana gelir. Bunun sonucunda ortaya çıkan sıcaklık ve basınç, kayaçların yapısını değiştirir. Yapısı değişen kayaçlar sonucunda yeni kayaçlar oluşmuş olur.

  Kayaçların dönüşümü ve kayaçların günümüzdeki kullanım alanları konusunda daha farklı bilgiye erişim sağlamak için kayaç konusunda vermiş olduğum aşağıda yer alan bir başka soruyu inceleyebilirsiniz.

  eodev.com/gorev/16174590#

  Ayrıca kayaçlara daha fazla örnek bulmanız için aşağıda bulunan linkteki soru ve cevabı incelemenizi öneririm.

  eodev.com/gorev/11336

  Ayrıntılı şekilde konuyu anlatmaya özen gösterdim. Umarım Faydalı olabilmişimdir.

  İyi çalışmalar.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlar ve yapısını oluşturur

  kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlar ve yapısını oluşturur

  kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlar ve yapısını oluştururi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  kayaclarin yapisini olusturan ve bir birinden farkli olmasını saglayan maddedir​ - Eodev.com

  Cevap:

  Merhabalar,

  KAYAÇLAR

  Kayaçlar, yer kabuğunun en üst katmanını oluşturan toprak, kaya ve taş parçalarına denir. Kayaçlar yer kabuğunun kara tabakasını oluşturmaktadır. Karalarda kalın iken denizlerde ise ince halde bulunur. Kayaçlar birer yer kabuğu kütlesidir.

  Bir veya birden çok mineralin bir araya gelmesi sonucunda doğal olarak oluşan kütlelere kayaç adı verilir. Aynı zamanda kayaç bir çok farklı mineral topluluklarına verilen addır.

  Kayaçların yapısı oluşturan ve birbirlerinden farklı olmasını sağlayan şey mineral ve madenlerdir. Kayaçlar mineral topluluğudur.  

  Kayaçların kökeni magmadır. Magma tabakasının katılaşması sonucuyla oluşan kayaçların farklı sıcaklık ve basınçtan etkilenmeleri veya ufalanıp farklı bölgelere taşınarak birikmesi süreci boyunca, birbirinden farklı özelliklerde kayaç türleri oluşur. Kayaçlar farklı oluşumları esas alınarak üç ana gruba ayrılır:

  1. Püskürük (Katılaşım) Kayaçlar

  Yer kabuğunun altında bulunan magma, çok yüksek derecede sıcaklık altında erimiş mineral ve gazlardan oluşan az akışkan özellikte sıvı ve yarı sıvı  halde olan bir maddedir.

  Magmanın soğuyup katılaşması sonucunda püskürük (katılaşım, magmatik) kayaçlar oluşmaktadır. Püskürük yani katılaşım kayaçlar oluşumlarının yerlerine göre ikiye ayrılırlar.

  2. Tortul Kayaçlar

  Yeryüzündeki kayaçlar akarsu, rüzgar, buzul, dalga gibi dış kuvvetler vasıtasıyla aşındırılıp ufalanır.

  Aşındırılan parça ile erimiş halde taşınan kayaçlar, yeryüzündeki çukur alanlarda (deniz tabanı, göl, bataklık gibi) çökmesi sonucunda birikir.

  Biriken maddeler zamanla sıkışır ve sertleşir. Bunun sonucunda tortul kayaçlar meydana gelmektedir.

  Tortul kayaçların görünümü genellikle tabakalı haldedir.

  3. Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar

  Katılaşım ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmesi sonucu oluşan kayaçlara başkalaşım (metamorfik) kayaçlar denir.

  Basınç ve sıcaklık etkisi sonucu taşların fiziksel ve kimyasal yapıları değişir, sertleşir ve renkleri koyulaşır .

  Gnays, mermer, killi şist, mika şist, kuvarsit başkalaşım kayaç örnekleri arasındadır.

  Kayaçların başkalaşım geçirmelerinde bir takım jeolojik olaylar rol oynamaktadır. Yer kabuğunun içine giren magmanın teması sonucunda kayaçlar yüksek sıcaklık etkisine maruz kalırlar ve başkalaşım geçirir.

  Levha hareketlerinin etkilerinden biri olan dağ oluşumu nedeniyle kıvrılma ve kırılma olayları meydana gelir. Bunun sonucunda ortaya çıkan sıcaklık ve basınç, kayaçların yapısını değiştirir. Yapısı değişen kayaçlar sonucunda yeni kayaçlar oluşmuş olur.

  Kayaçların dönüşümü ve kayaçların günümüzdeki kullanım alanları konusunda daha farklı bilgiye erişim sağlamak için kayaç konusunda vermiş olduğum aşağıda yer alan bir başka soruyu inceleyebilirsiniz.

  eodev.com/gorev/16174590#

  Ayrıca kayaçlara daha fazla örnek bulmanız için aşağıda bulunan linkteki soru ve cevabı incelemenizi öneririm.

  eodev.com/gorev/11336

  Ayrıntılı şekilde konuyu anlatmaya özen gösterdim. Umarım Faydalı olabilmişimdir.

  İyi çalışmalar.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik nedir ??? 2 cümle ile açıklayabilirmisiniz - Eodev.com

  Merhaba

  Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik şöyledir;

  -Kayaçların yapısında bulunan minerallerdir. Çünkü yer kabuğunu oluşturan ve dünyamızı sarsan yapı olan kayaç, bir çok mineralin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

  Yeryüzünde kayaçlar, farklı madenler ve zengin mineraller sayesinde oluşmaktadır.

  Kayaç Türleri ;

  Magmatik kayaçlar, Metamorfik kayaçlar, Tortul kayaçlardır.

  Bu kayaçlar zamanla aşınır ve parçalanır ve bu doğa olayına neden olan bir takım etkenler vardır. Bunlar; su, rüzgar, güneş ışınları, yerküre hareketleri'dir. Kayaçların yapısı birbirinden farklı olduğu için, kayaçlardan bazıları bu doğa olaylarına dayanamaz ve zamanla parçalanır ya da aşınır. Kayaç'ın maddesi sert ise bu doğa olaylarına karşı biraz daha dayanıklı olabilir. Bu sebeple, aşınma ve parçalanma kayaçlar arasında yapılarına göre değişkenlik gösterir.

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Kayaçların birbirinden farklı özellikte olmasını sağlayan yapılara ne ad verilir?

  Merhaba;

   Kayaçlar, bir veya birden fazla mineralin bir araya gelerek oluşturduğu doğal oluşumlara denir. Yani kayaçları mineral topluluğu olarak ifade edebiliriz. Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi adı verilir.

   Dünya'da milyonlarca kayaç türü vardır. Bu kayaçların renk, şekli, yapı, sertlik olarak farklı özelliklere sahip olmasının sebebi; içerisinde bulunan minerallerin ve bu minerallerin oranlarının farklı olmasıdır.

    Şimdi minareller hakkında biraz bilgi verelim.

  Mineral, doğada kendiliğinden oluşan, belirli kimyasal yollarda meydana gelen inorganik olan maddelerdir.

  Minerallerin genel özellikleri:

  Doğada çok sayıda mineral madde bulunur. Bunlar:

  Çeşitli minerallerin birleşmesi sonucu oluşmuş maddelere ne denir sorusu için;

  eodev.com/gorev/5064030

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap