Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kasko sigortası genel şartları

  1 ziyaretçi

  kasko sigortası genel şartları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  A -Sigortanin Kapsami

  A.l. Sigortanin Konusu

  Bu sigorta ile sigortaci, sigortalinin, karayolunda kullanilabilen motorlu, motorsuz tasitlardan, romörk veya karavanlar ile is makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden dogan menfaatinin asagidaki tehlikeler dolayisiyla ihlali sonucu ugrayacagi maddi zararlari temin eder .

  a) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalinin veya araci kullananin iradesi disinda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpmasi veya aracin böyle bir cisme çarpmasi, müsademesi, devrilmesi, düsmesi, yuvarlanmasi gibi kazalar ile üçüncü kisilerin kötü niyet veya muziplikle yaptiklari hareketler,

  b) Aracin yanmasi,

  c) Aracin çalinmasi veya çalinmaya tesebbüs.

  Teminat poliçede belirtmek sartiyla yukarida siralanan riziko gruplarindan sadece biri veya birkaçi için verilebilir.

  A.2. Sigortanin Cografi Siniri

  Bu sigorta Türkiye sinirlari içinde geçerlidir.

  A.3. Sigortanin Kapsami

  Poliçede belirtilen tasit ve yine poliçede belirtilmeleri kosulu ile tasita monte edilmis her türlü ses, iletisim ve görüntü cihazlari ile tasitta standardinin disinda yer alan ilave aksesuar sigorta kapsami içindedir.

  A.4. Ek Sözlesme ile Teminat Kapsamina Dahil Edilebilecek Zararlar

  Sigorta kapsamindaki seylerde meydana gelebilecek asagidaki zararlar sigorta teminatinin disinda olup ancak ek sözlesme ile teminat kapsami içine alinabilirler.

  4.1. Türkiye sinirlari disinda meydana gelen zararlar,
  4.2. Grev, Iokavt, kargasalik ile halk hareketleri ve bunlari önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafindan yapilan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
  4.3. 3713 sayili Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden dogan sabotaj ile bunlari önlemek ve etkilerini azaltmak amaciyla yetkili organlar tarafindan yapilan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

  4.4. Deprem veya yanardag püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
  4.5. Sel ve su baskini ile meydana gelen zararlar,
  4.6. Tasitta sigara benzeri maddelerin temasi ile meydana gelen yangin disindaki zararlar,
  4.7. Yetkili olmayan kisilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
  4.8. Tasitin sigorta kapsamina giren kismi bir zarara ugramasi nedeni ile kullanim ve gelir kaybindan dogan zararlar,
  4.9. Tasitin, kurallara uygun bir sekilde yasal olarak tasinmasina izin verilen patlayici, parlayici ve yakici maddeler tasinmasi nedeniyle ugrayacagi zararlar,
  4.10. Tasitin iddia ve yarislara katilmasi sonucu ile bunlara hazirlik denemeleri sirasinda meydana gelen zararlar.

  A.5. Teminat Disinda Kalan Zararlar

  Asagidaki haller dolayisiyla tasitta meydana gelen zararlar sigorta teminatinin disindadir:

  5.1. Savas, her türlü savas olaylari, istila, yabanci düsman hareketleri, çarpisma (Savas ilan edilmis olsun olmasin), iç savas, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlarin gerektirdigi inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
  5.2. Herhangi bir nükleer yakittan veya nükleer yakitin yanmasi sonucu nükleer atiklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayici radyasyonlarin veya radyo-aktivite bulasmalari ve bunlarin gerektirdigi askeri ve inzibati tedbirlerin neden oldugu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrisim olayini da kapsayacaktir).
  5.3. Kamu otoritesi tarafindan çekilme hali hariç tasitta yapilacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
  5.4. Poliçede gösterilen tasitin, Karayollari Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafindan kullanilmasi sirasinda meydana gelen zararlar,
  5.5. Tasitin, uyusturucu maddeler veya Karayollari Trafik Kanunu uyarinca yasaklanan miktardan fazla içki almis kisiler tarafindan kullanilmasi sirasinda meydana gelen zararlar,
  5.6. Tasita, sigortali veya fiillerinden sorumlu bulundugu kimseler veya birlikte yasadigi kisiler tarafindan kasten verilen zararlar ile sigortalinin fiillerinden sorumlu oldugu kimseler veya birlikte yasadigi kisiler tarafindan sigortali tasitin kaçirilmasi veya çalinmasi nedeniyle meydana gelen zararlar,
  5.7. Yagsizlik, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakimsizlik nedeniyle meydana gelen zararlar,
  5.8. Sigorta kapsamina giren bir olaydan dogmadikça ve böyle bir olayla sonuçlanmadikça tasitin mekanik, elektrik ve elektronik donanimda meydana gelen her türlü arizalar, kirilmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
  5.9. Tasitin bir hasar veya ariza nedeniyle zorunlu olarak tasinmasi veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamindaki zararlar hariç olmak üzere, tasitin kendi gücü ile girip çikacagi düzenli (tarifeli) ve ruhsatli sefer yapan gemiler ve trenler disinda, kara, deniz, nehir ve havada tasinmasi sirasinda ugrayacagi zararlar,
  5.10. Tasitin ruhsatinda belirtilen tasima haddinden fazla yük ve yolcu tasimasi sirasinda meydana gelen zararlar .

  A.6. Eksik Sigorta

  Poliçede belirti1en sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara ugradigi andaki degerinden düsük oldugu takdirde, menfaatin bir kisminin zarara ugramasi halinde sigortaci, aksine sözlesme bulunmadikça sigorta bedelinin sigorta degerine olan orani neden ibaretse zararin o kadarindan sorumludur.

  Sigorta ettiren, sigorta sözlesmesini, yukandaki oran gözönüne alinmaksizin sigorta bedelini asmayan zararin tamaminin sigortaci tarafindan ödenecegi seklinde degistirebilir. Sigorta ettiren sözlesmeyi bu sekilde degistirdigini, rizikonun gerçeklesmesinden önce, noter protestosu ile sigortaciya bildirdigi takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözlesme hükümleri, kendiliginden, sigortacinin sigorta bedelini asmayan zararin tamamindan sorumlu olacagi seklinde degistirilmis olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkini esas primin ödenmesine iliskin hükümler uyarinca öder.

  A.7. Askin Sigorta

  Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin degerini asarsa sigortanin bu degeri asan kismi geçersizdir.

  Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortaci bu durumu sigortaliya ve sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu askin bedele ait kismini indirir ve fazlasini sigorta ettirene iade eder.

  A.8. Muafiyetler

  Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlarin veya hasarin belli bir yüzdesini sigortaci tarafindan tazmin edilmeyecegi kararlastirilabilir.

  Bu sekilde belirlenen muafiyet oranlari veya tutarlari poliçeye yazilir.

  A.9. Sigortanin Baslangici ve Sonu

  Sigorta, poliçede baslama ve sona erme tarihleri olarak yazilan günlerde, aksi kararlastirilmadikça, Türkiye saati ile ögleyin saat 12.00'de baslar ve ögleyin saat 12.00'de sona erer.

  B -Hasar ve Tazminat

  B.l. Rizikonun Gerçeklesmesi Halinde Sigortali ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

  Sigortali ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçeklesmesi halinde asagidaki hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

  1.1. Rizikonun gerçeklestigini ögrendigi tarihten itibaren en geç bes is günü içinde sigortaciya bildirimde bulunmak,
  1.2. Sigortali degilmiscesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortaci tarafindan verilen talimata elinden geldigi kadar uymak,
  1.3. Tasitin çalinmasi halinde, durumu ögrenir ögrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,
  1.4. Zorunlu haller disinda, rizikonun gerçeklestigi yer veya seylerde bir degisiklik yapmamak,
  1.5. Sigortacinin istegi üzerine rizikonun gerçeklesmesi nedenlerini ayrintili sekilde belirlemeye, zarar miktariyla delilleri saptamaya ve rücu hakkinin kullanilmasina yararli, sigortali ve sigorta ettiren için saglanmasi mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortaciya vermek,
  1.6. Zararin tahmini miktarini belirtir yazili bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortaciya vermek,
  1.7. Tazminat yükümlülügü ve miktari ile rücu haklarinin saptanmasi için sigortacinin veya yetkili kildigi temsilcilerinin sigorta kapsaminda yer alan seylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklari arastirma ve incelemelere izin vermek,
  1.8. Sigorta konusu ile ilgili baskaca sigorta sözlesmeleri varsa bunlari sigortaciya bildirmek,
  1.9. Üçüncü kisilerin haksiz veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa taniklarin kimlikleri ile adreslerini en yakin yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanagi saglamak.

  B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

  Sigortali ve/veya sigorta ettiren, isbu söz1esme ile temin olunan rizikolarin gerçeklesmesinde zarari önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alinan önlemlerden dogan masraflar, bu önlemler faydasiz kalmis olsa bile, sigortaci tarafindan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortaci bu masraflari sigorta bedeliyle sigorta degeri arasindaki orana göre öder.

  B.3. Rizikonun Gerçeklesmesi Halinde Sigortacinin Yükümlülükleri

  3.1. Bildirim
  Sigortaci hasar miktarina iliskin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayip hasar ve tazminat miktarini tesbit edip sigortaliya bildirmek zorundadir.
  3.2. Zararin Tesbiti
  3.2.1. Bu sözlesme ile sigortalinin ugradigi zararin miktari sigortaci ile sigortali arasinda yapilacak anlasmayla tesbit edilir.
  3.2.2. Sigortaci ile sigortali zarar miktarinda anlasamadiklari takdirde, zarar miktarinin tayini hakem-bilirkisilerce asagidaki esaslara uyulmak suretiyle saptanir ve sigortacidan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktariyla ilgili hakem-bilirkisi karari tazminatin saptanmasina esas teskil eder. Su kadar ki, tek hakem-bilirkisi seçilmis ise atandigi tarihten itibaren, diger halde ise üçüncü hakem-bilirkisinin seçilmesinden itibaren en geç onbes isgünü içerisinde, herhalde rizikonun gerçeklestigi tarihten itibaren iki ay içerisinde raporun teblig edilmemesi halinde taraflar zarar miktarini her türlü delille ispat edebilirler.

  Sigortali ve sigortaci uyusmazligin çözümü için tek hakem-bilirkisi seçiminde anlasamadiklari takdirde, taraflardan her biri hakem-bilirkisisini seçer ve bu hususu noter eliyle diger tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkisileri ilk toplanti tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir üçüncü hakem-bilirkisi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkisi, ancak taraf hakem-bilirkisilerinin anlasamadiklari hususlarda, anlasamadiklari hadler içinde kalmak suretiyle, diger hakem-bilirkisilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkisi kararlari taraflara ayni zamanda teblig edilir.

  Sigortali veya sigortacidan herhangi biri, diger tarafça yapilan tebligden itibaren onbes gün içinde hakem-bilirkisisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkisiler üçüncü hakem-bilirkisinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlasamazlar ise, taraf hakem-bilirkisisi veya üçüncü hakem-bilirkisi, taraflardan birinin istegi üzerine hasar yerindeki ticaret davalarina bakmaya yetkili mahkeme tarafindan uzman kisiler arasindan seçilir.

  Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkisinin bu kisi ister taraf hakem-bilirkisileri ister yetkili mahkeme tarafindan seçilecek olsun sigortacinin veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettigi veya rizikonun gerçeklestigi yer disindan seçilmesini isteme hakkina sahip olup bu istegin yerine getirilmesi gereklidir.

  Hakem-bilirkisilere, uzmanliklarinin yeterli olmadigi nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkisinin kimliginin ögrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanilmayan itiraz hakki düser.

  Hakem-bilirkisi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise yerine ayni usule göre yenisi seçilir ve göreve kaldigi yerden devam olunur.

  Sigortalinin ölümü, seçilmis bulunan hakem-bilirkisinin görevini sona erdirmez.

  Hakem-bilirkisiler, zarar miktarinin saptanmasi konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalanan menfaatin, rizikonun gerçeklesmesi sirasindaki degerini saptamaya yarayacak kayit ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

  Hakem-bilirkisilerin veya üçüncü hakem bilirkisinin zarar miktari konusunda verecekleri karar kesindir, taraflari baglar.

  Hakem-bilirkisi kararlarina ancak tesbit edilen zarar miktarinin, gerçek durumdan önemli sekilde farkli oldugu anlasilir ise itiraz edilebilir ve bunlarin iptali kararin teblig tarihinden itibaren yedi gün içinde rizikonun gerçeklestigi yerdeki ticaret davalarina bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

  Taraflar kendi hakem-bilirkisilerinin ücret ve masraflarini öderler. Tek hakem-bilirkisinin veya üçüncü hakem-bilirkisinin ücret ve masraflari taraflarca yari yariya ödenir.

  Zarar miktarinin saptanmasi bu sözlesmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve sartlari ve bunlarin ileri sürülmesini etkilemez.

  3.3. Tazminatin Hesabi ve Ödenmesi
  3.3.1. Tazminatin Hesabi
  3.3.1.1. Sigorta tazminatinin hesabinda sigortali menfaatlerin rizikonun gerçeklesmesi anindaki tazmin kiymetleri esas tutulur.

  Sigorta sözlesmesinin yapildigi sirada veya sigorta süresi içinde; tasitin degeri sigorta ettiren ve sigortacinin mutabakati veya oybirligi ile seçtikleri bilirkisiler tarafindan saptanir ve taraflarca kabul olunursa, rizikon gerçeklesmesi ve tazminatin hesabinda bu degere taraflarca itiraz olunamaz.

  Mutabakatli deger esasiyla yapilacak sözlesmeler için saptanacak deger listesi en çok bir yillik sigorta süresi için geçerlidir.

  Bilirkisi masrafi, sözlesmeyi mutabakatli deger esasiyla isteyen tarafa aittir.

  3.3.1.2. Aracin tam ziyaa ugramasi halinde, sigortacinin azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anindaki sigorta degeri ödenir.

  Onarim masraflari sigortali tasitin rizikonun gerçeklestigi tarihteki degerini asar ya da tasit onarim kabul etmez bir hale gelirse tasit tam hasara ugramis sayilir. Bu durumda degeri tamamen ödenen araç ve aksami, talep ettigi takdirde sigortacinin mali olur.

  3.3.1.3. Sigorta bedeli, rizikonun gerçeklestigi andaki sigorta degerinden eksik oldugu takdirde, kismi hasar halinde, aksine sözlesme olmadikça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta degeri arasindaki orana göre ödenir.

  Kismi hasar halinde, onarim masraflari ve onarimin layiki ile yapilabilecegi en yakin yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masraflari ödenir. Onarimi mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçeklestigi tarihteki piyasa alim fiyati esas tutulur.

  Onarim sonucunda tasitta bariz bir kiymet artisi meydana gelirse, bu fark tazminat miktarindan indirilebilir. Ancak bu sekilde bir indirim yapilabilmesi için hangi parçalara ne oranda indirim yapilacaginin poliçede yazili olmasi gerekir.

  3.3.1.4. Aracin çalinmasi halinde, sigortacinin azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracin çalinma günündeki degeri ödenir.

  3.3.2. Tazminat Hakkinin Eksilmesi ve Düsmesi

  Sigortali ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçeklesmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarinda bir artis olursa, sigortacinin ödeyecegi tazminattan bu suretle artan kisim indirilir.

  Sigorta ettiren ve/veya sigortali, rizikonun gerçeklesmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarini. kasten arttirici eylemlerde bulunurlarsa, sigortalinin bu poliçeden dogan haklari düser.

  3.3.3. Tazminatin Ödenmesi
  3.3.3.1. Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktarinin Türk Ticaret Kanunu ve bu sözlesme hükümlerine göre saptanmasindan sonra sigortaci payina düsen kismi öder.
  3.3.3.2. Çalinmis olan aracin bulunmasi için ilgili makamlarca yapilacak arastirmalar 30 gün içinde sonuç vermedigi takdirde sigortali durumu ilgili makamlara basvurdugunu belgelemek suretiyle, sigortaciya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakkinda sorusturma açilmis ise bu sorusturmanin tamamlanmasina kadar sigortaci tazminat ödemesini bekletebilir.

  Çalinmis olan tasitin bulunmasi, sigorta tazminatinin ödenmesinden önce olmus ise sigortali, tasiti geri almak zorundadir.

  Sigortaci tarafindan degeri ödenen tasit, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortali keyfiyeti derhal sigortaciya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortali tazminati ya iade eder ya tasitin mülkiyetini sigortaciya devreder.

  Tasitta çalinma dolayisiyla bir zarar meydana gelmis ise sigortaci zarari öder.

  B.4. Hasar ve Tazminatin Sonuçlari

  4.1. Rizikonun gerçeklesmesi ile tam hasar meydana geldigi takdirde sigorta teminati sona erer. Kismi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçeklestigi tarihten itibaren, ödenen tazminat tutari kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrilmis olmasi halinde ayni yöntem uygulanir.

  Sigorta bedelinin eksildigi hallerde, sigorta ettirenin istedigi tarihten itibaren gün esasi ile prim alinmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.

  4.2. Kismi hasarlarda taraflar sigorta sözlesmesini feshetme hakkina sahiptir. Taraflar fesih hakkini ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

  Feshin hüküm ifade ettigi tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasi üzerinden hesap edilir ve fazlasi geri verilir.

  4.3. Sigortaci, ödedigi tazminat tutarinca hukuken sigortali yerine geçer. Sigorta ettiren ve sigortali, sigortacinin açabilecegi davaya yararli ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

  C -Çesitli Hükümler

  C. 1 . Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacinin Sorumlulugunun Baslamasi ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
  Sigorta priminin tamaminin, primin taksitle ödenmesi kararlastirilmissa pesinatin (ilk taksit) akit yapilir yapilmaz ve en geç poliçenin teslimi karsiliginda ödenmesi gerekir. Aksi kararlastirilmadikça, prim veya pesinat ödenmedigi takdirde poliçe teslim edilmis olsa dahi sigortacinin sorumlulugu baslamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazilir. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlastirildigi takdirde pesinatini, sigorta poliçesinin teslim edildigi günün bitimine kadar ödemedigi takdirde temerrüde düser ve prim borcunu temerrüde düstügü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemedigi takdirde sigorta sözlesmesi hiç bir ihtara gerek olmaksizin feshedilmis olur. Prim ödenmemis olmasina ragmen poliçenin teslimi ile sigortacinin mesuliyetinin baslayacaginin kararlastirildigi hallerde, bu bir aylik sürenin ilk 15 gününde sigortacinin sorumlulugu devam eder.

  Primin taksitle ödenmesi kararlastirildigi takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamani, miktari ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlari poliçe üzerine yazilir veya poliçe ile birlikte yazili olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazili olarak kendisine bildirilmis olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedigi takdirde temerrüde düser. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düstügü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemedigi takdirde sigorta teminati durur. Rizikonun gerçeklesmemesi kaydiyla, teminatin durdugu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durdugu yerden devam eder .Sigorta teminatinin durdugu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözlesmesi hiç bir ihtara gerek olmaksizin feshedilmis olur.

  Poliçenin ön yüzüne yazilmasi kaydiyla, rizikonun gerçeklesmesiyle henüz vadesi gelmemis prim taksitlerinin sigortacinin ödemekle yükümlü oldugu tazminat miktarini asmayan kismi, muaccel hale gelir .

  Bu madde uyarinca sigorta sözlesmesinin feshedilmis sayildigi hallerde, sigortacinin sorumlulugunun devam ettigi süreye tekabül eden prim gün esasi üzerinden hesap edilerek fazlasi sigorta ettirene iade edilir.

  C.2. Sigortali ve/veya Sigorta Ettirenin Sözlesme Yapildigi Sirada Beyan Yükümlülügü

  2.1. Sigortaci, bu sözlesmeyi, sigorta ettirenin ve/veya sigortalinin beyani ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazili sorulara verdigi cevaplara dayanarak yapmistir.

  2.2. Sigorta ettirenin ve/veya sigortalinin beyani gerçege aykiri, yanlis veya eksik ise, sigortacinin sözlesmeyi yapmamasini veya daha agir sartlarla yapmasini gerektirecek hallerde sigortaci durumu ögrendigi tarihten itibaren bir ay içinde sözlesmeden cayabilir veya sözlesmeyi yürürlükte tutarak ayni süre içinde prim farkini talep edebilir.

  Sigorta ettiren, talep edilen prim farkini kabul ettigini sekiz gün içinde bildirmedigi takdirde sözlesmeden cayilmis olur. Ancak, prim farkinin kabul edilmemesi nedeniyle sözlesmeden cayilmasi sigortacinin gerçege aykiri veya eksik beyani ögrendigi tarihten itibaren bir aylik süre içinde sözkonusudur.

  Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortalinin kasitli davrandigi anlasildigi takdirde sigortaci, riziko gerçeklesmis olsa bile sözlesmeden cayabilir ve prime hak kazanir.

  2.3. Sigorta ettiren ve/veya sigortalinin kasdi bulunmadigi durumlarda riziko, sigortaci durumu ögrenmeden önce veya sigortacinin cayabilecegi ya da caymanin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçeklesirse, sigortaci tazminati tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasindaki orana göre öder.

  2.4. Süresinde kullanilmayan cayma veya prim farkini talep etme hakki düser.

  C.3. Sigortali ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi Içinde Ihbar Yükümlülügü ve Sonuçlari

  Sözlesmenin yapilmasindan sonra aracin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen hali ve kullanis tarzi sigortacinin muvafakati olmadan sigortali ve/veya sigorta ettiren veya bir baskasi tarafindan degistirildigi takdirde, sigortali ve/veya sigorta ettiren durumu ögrendigi tarihten itibaren sekiz gün içinde bu degisikligi sigortaciya bildirmekle yükümlüdür.

  Durumun Sigortaci Tarafindan Ögrenilmesinden Sonra;

  3.1. Degisiklik, sigortacinin sözlesmeyi yapmamasini veya daha agir sartlarla yapmasini gerektiren hallerden ise sigortaci, sekiz gün içinde sözlesmeyi fesheder veya prim farkini talep etmek suretiyle sözlesmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkini kabul ettigini sekiz gün içinde bildirmedigi takdirde sözlesme feshedilmis olur.

  Feshin hüküm ifade ettigi tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasi üzerinden hesap edilir ve fazlasi geri verilir.

  Süresinde kullanilmayan fesih veya prim farkini talep etme hakki düser.

  Aracin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen halinin ve kullanis tarzinin degistigini ögrenen sigortaci, sigorta hükmünün devamina razi oldugunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakki düser.

  3.2. Degisiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasini gerektirir hallerden ise: Sigortaci, bu degisikligin yapildigi tarihten sözlesmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasina göre hesap edilecek prim farkini sigorta ettirene geri verir.

  3.3. Sigortacinin sözlesmeyi bu degisikliklere göre yapmamasini veya daha agir sartlarla yapmasini gerektiren hallerde:

  a) Sigortaci durumu ögrenmeden önce,

  b) Sigortacinin fesih ihbarinda bulunabilecegi süre içinde,

  c) Fesih ihbarinin hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçeklesirse, sigortaci, tazminati tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasindaki orana göre öder.

  C.4. Birden Çok Sigorta

  Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortali baska sigortacilarla ayni rizikolara karsi ve ayni süreye rastlayan baska sigorta sözlesmesi yapacak olursa bunu sigortaciya derhal bildirmekle yükümlüdür.

  C.5. Menfaat Sahibinin Degismesi

  Sözlesme süresi içinde, menfaat sahibinin degismesi halinde sigorta sözlesmesi kendiliginden feshedilmis olur ve feshin hüküm ifade ettigi tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasina göre hesap edilir ve fazlasi sigorta ettirene geri verilir.

  Sigortali ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanin hükmü devam eder ve sözlesmeden dogan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçilarina geçer .Bu durumda, sigortanin varligini ögrenen yeni hak sahibi durumu onbes gün içinde sigortaciya bildirmekle yükümlüdür.

  Sigortaci degisikligi, yeni hak sahibi de sigortanin varligini ögrendigi tarihten itibaren sekiz gün içinde sözlesmeyi feshedebilir.

  Feshin hüküm ifade ettigi tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasi üzerinden hesap edilir, fazlasi geri verilir.

  Süresinde kullanilmayan fesih hakki düser.

  C.6. Teblig ve Ihbarlar

  Sigorta ettirenin ve sigortalinin bildirimleri sigorta sirketinin merkezine veya sigorta sözlesmesine aracilik yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapilir.

  Sigortacinin bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalinin poliçede gösterilen adresine veya bu adres degismisse son bildirilen adresine ayni surette yapilir.

  Taraflar imza karsiligi ile elden verilen mektup veya telgrafla yapilan bildirimler de tahhütlü mektup hükmündedir.

  C.7. Sirlarin Sakli Tutulmasi

  Sigortaci ve sigortaci adina hareket edenler bu sözlesmenin yapilmasi dolayisiyla sigorta ettirene ve sigortaliya ait olarak ögrenecegi sirlarin sakli tutulmamasindan dogacak zararlardan sorumludurlar.

  C.8. Yetkili Mahkeme

  Bu sigorta sözlesmesinden dogan anlasmazliklar nedeniyle sigortaci aleyhine açilacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta sirketi merkezinin veya sigorta sözlesmesine aracilik yapan acentenin ikametgahinin bulundugu veya rizikonun gerçeklestigi yerde, sigortaci tarafindan açilacak davalarda ise davalinin ikametgahinin bulundugu yerde ticaret davalarina bakmakla görevli mahkemedir.

  C.9. Zaman Asimi

  Sigorta sözlesmesinden dogan bütün talepler iki yilda zaman asimina ugrar.

  C.10. Özel Sartlar

  Bu genel sartlara sigortali aleyhine olmamak üzere özel sartlar konulabilir.

  Son Düzenleme Tarihi: 12 Nisan 2005

  Yazı kaynağı : www.sbsigorta.com

  Kasko Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

  Kasko Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

  Kasko sigortası, aracınızda meydana gelen hasarların masraflarını karşılamak ve zararınızı azaltmak için vardır. Kasko sigortaları temel olarak aracın yanması, çalınması, aracın çarpma, çarpılma gibi durumlarda oluşan zararları teminat altına alır. Ayrıca çeşitli ek teminatlarla farklı riskleri de güvence altına alabilir.

  Kasko sigortaları yıllık olarak yapılmakta, prim peşin veya taksitlerle ödenebilmektedir.

  Kasko sigortalarında genel ve özel şartlar bulunur. Genel şartlar kanun tarafından düzenlenmiş olup sigortanın kapsamı, teminat dışı haller, hasar ve tazminat ödemelerine ilişkin birçok konuyu ele alır. Sizler için kasko sigortasının genel şartlarını bir araya getirdik.

  Kasko Sigortasının Konusu

  Kasko sigortası, bir motorlu aracın çalınması, yanması veya bir başka araçla çarpışması gibi durumlarda uğradığı zararları güvence altına almaktadır.

  Gerek hareket gerek durma halindeyken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi ile oluşan kazalar, aracın yanması, aracın çalınması sonucu ortaya çıkan hasarları karşılar.

  Ayrıca üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararları kapsar. Dar kasko, genişletilmiş kasko, tam kasko gibi çeşitli kasko türleri bulunmaktadır.

  Dar kasko, yukarıda belirtilen durumların bir kısmını kapsarken, standart kasko belirtilen teminatların tamamını kapsar.

  Genişletilmiş kasko, yukarıda bahsi geçen teminat gruplarının tamamını ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek risklerden bir kısmını içerir. Tam kasko ise yukarıda bahsi geçen teminat gruplarının hepsi ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskleri teminat altına almaktadır.

  Kasko sigortası nedir öğrenmek istiyorsanız, tıklayın.

  Sigortanın Kapsamı

  Poliçede belirtilen aracın standart donanımı olan her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile standardın dışında araca sonradan eklenmiş aksesuarlar poliçede belirtilmeleri şartıyla sigorta kapsamına girer.

  Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar

  Aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

  Teminat Dışında Kalan Zararlar

  Aşağıdaki hallerde araçta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

  Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun, olmasın.), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

  Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,

  Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

  Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.),

  Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

  Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

  Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

  Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,

  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

  Muafiyetler

  Kasko sigortasında muafiyetli poliçe seçeneği bulunmaktadır. Böylece araçta oluşacak hasarın belirli bir oranını sigortalı üstlenir. Belirlenen muafiyet oranı en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.

  Sigorta Teminatına İlişkin Özel Belirlemeler

  Sigorta poliçesi, sigorta konusu aracın belirli günlerde, belli mesafeler altında veya belli kişiler tarafından kullanılması ve benzeri durumlarda oluşacak zararları kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu madde uyarınca sigorta teminatına ilişkin olarak yapılan belirlemeler en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.

  Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

  Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

  Seçeceğiniz teminatlar priminizin artmasına ve azalmasına sebep olacağından, öncelikli olarak ihtiyacınız olan teminatları eklemenizi öneririz.

  Ek sözleşme ile teminat altına alabileceğiniz deprem, grev, lokavt, halk hareketleri gibi teminatların yanı sıra; anahtar kaybı-çalınma, yurtdışında geçerli olma, eskime payının düşülmemesi, gibi ek teminatlar da bulunmaktadır, ihtiyacınıza göre seçim yaparak dahil etmenizi veya hariç tutmanızı öneriririz. Ayrıca aynı poliçede satın aldığınız ferdi kaza ve ihtiyari mali mesuliyet sigortanızın limitlerini de mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

  Hasar ve Tazminat

  Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

  Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

  B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

  Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, iş bu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararı önlemeye, azaltmaya, artmasına engel olmaya veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunması için imkânlar ölçüsünde önlem almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden doğan makul masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir.

  Sigorta Bedeli, Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi

  Sigorta Bedeli

  Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas tutulur.

  Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır.


  Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi

  Tazminat Hakkının Eksilmesi ve Düşmesi

  Sigortalı ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halinde yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan sigortalı ve/veya sigorta ettirenin kusurunun ağırlığına göre indirim yapılır.

  Sigorta ettiren ve/veya sigortalı rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer.

  Tazminatın Ödenmesi

  Menfaat Sahibinin Değişmesi

  Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

  Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu on beş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

  Yetkili Mahkeme ve Tahkim

  Araç sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerde, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

  Sigortalının tahkim usulünden yararlanabilmesi için Sigorta Tahkim Sistemi’ne üye olması gereklidir. Sigortacının bu sisteme üye olması durumunda poliçede Sigorta Tahkim Komisyonunun iletişim bilgisi yer alır.

  Eksper Tayini

  Sigorta ettiren veya sigortalı bu sözleşmeden kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak eksper tayin edebilirler. Sigortacı, tazminatın belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri bunlar faydasız kalmış olsalar bile ödemek zorundadır.

  Online kasko sorgulama işlemleri için Koalay.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.koalay.com

  Kasko Genel Şartları

  Kasko Genel Şartları

  Kasko Genel Şartları

  Kasko hem aracını hem de seni güvence altına alarak bütçeni koruma amacı taşıyan bir sigorta ürünüdür. Sigorta şirketin kasko genel şartları çerçevesinde aracında meydana gelen hasarları karşılayarak zararını en aza indirmeyi hedefler. 

  Kara taşıtları kasko sigortası genel şartları çerçevesinde kasko genel olarak yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma gibi yüksek risk taşıyan durumları ana teminat olarak kapsarken ek teminatlarla farklı riskleri de güvence altına alabilir. Kasko şartlarında belirtildiği üzere poliçe, yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerli olur. 

  Sen de kasko sigortasıyaptırmak istiyorsan “Kasko genel şartları nelerdir?” diye merak ediyor olabilirsin. Kasko sigortasındaki genel şartlar, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık ve Emeklilik Mevzuatı kapsamında 01.04.2013 tarihinde belirlenmiştir. Sigortanın kapsamı, başlangıç ve sonu, teminat dışı hâller, sigorta bedeli, hasar durumu, tazminatın hesaplanması ve ödenmesi, zamanaşımı, eksper ataması, uyuşmazlıkta dava açılacak tahkim kurumu ve mahkeme gibi birçok konu genel şartlarda yer almaktadır. 

  Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

  Kasko genel şartları çerçevesindeki konuları şu şekilde sıralayabiliriz. 

  TSB Kasko Genel Şartları hakkında detaylı bilgi için mevzuatı okuyabilirsin.

  Kasko Genel Şartlarında Belirtilen Teminatlar

  Kasko sigortası genel şartları çerçevesinde belirlenmiş olan teminatları şu şekilde sıralayabiliriz. 

  Kasko Genel Şartlarına göre "LPG'li araca kasko yapılır mı?" öğrenmek için yazımızı okuyabilirsin. 

  Kasko Genel Şartlarına Göre Kasko Çeşitleri Nelerdir? 

  Kasko sigortası genel şartlarına görekasko çeşitleri; dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört farklı kategori içinde değerlendirilir ve kasko türüne göre teminat kapsamında değişiklik olur. 

  Kasko Genel Şartlarına Göre Ek Sözleşme ile Poliçe Kapsamına Alınabilecek Zararlar

  Kasko sigortasına genel şartlarına göre poliçene dâhil edebileceğin birçok teminat vardır. Kasko poliçesi fiyat araştırması yaparken bu teminatlara mutlaka göz atmanı öneririz. Çünkü teminatlarla konusunda bilgi sahibi olmazsan olası bir hasar durumunda sigorta şirketin ile problem yaşayabilirsin. Örneğin, bir hasar olayında poliçenin mevcut hasarı karşıladığını düşünüyor olabilirsin ancak sonradan poliçende ilgili teminatın yer almadığını öğrenebilir ve mağduriyet yaşayabilirsin. Ben nedenle bu ve benzeri durumlarla karşılaşmamak için kara taşıtları kasko sigortası genel şartlarının detaylarını okumak oldukça önemli. Peki kasko genel şartlarına göre ek sözleşme ile poliçe kapsamına alınabilen zararlar neler?  

  Kasko anahtar kaybıdurumunda ne yapmak gerektiği ile ilgili detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin. 

  Kasko Genel Şartlarına Göre Teminat Dışı Durumlar

  Kasko sigortası genel şartları 2022 çerçevesinde poliçe kapsamı dışında kalan durumları şu şekilde inceleyebiliriz.

  Kasko Genel Şartlarına Göre Hasar ve Tazminat

  Kara taşıtları kasko sigortası genel şartlarına göre sigorta poliçesinde gerçekleşme ihtimali olan bir riziko meydana geldiğinde hem sigorta şirketinin hem de sigortalının bazı yükümlülükleri başlar. Bunlar kasko sigortası genel şartlarında belirtilen riziko sonrası bildirim, hasarın tespiti, sigorta bedeli, ödenmesi gereken tazminat miktarı gibi konulardır. Eğer bu görevler yerine getirilmez ise tazminat alınması mümkün değildir. 

  Kasko Sigortasında Eksik Sigorta ve Aşkın Sigorta

  Kasko poliçesi genel şartlarında tanımlanan önemli bir diğer konu da eksik ve aşkın sigortadır. Eksik sigorta, kasko sigortası bedelinin aracın hasara uğradığı andaki değerinin altında olmasıdır. Kısaca sigorta poliçesinde eksik sigorta olması durumunda poliçe süresi içinde olan bir hasarda eksik ödeme alırsın. Örneğin, bir kaza yaptığını ve bunun sonucunda da aracın pert olduğunu varsayalım. Bu durumda sigorta şirketin poliçede yazan bedel kadar ödeme yapar. Aşkın sigorta ise sigorta bedelinin sigorta değerinden büyük olmasıdır ve tazminat poliçelerinde devreye girer. 

  Kasko Sigorta Poliçesinin Başlangıcı ve Bitişi

  Kasko sigortası yaptırdığında sigortanın başlangıç ve bitiş tarihleri poliçene eklenir. Poliçe, başlangıç tarihinde öğlen saat 12.00’de başlar ve bitiş tarihinde öğlen 12.00’de son bulur. 

  Kasko Sigortası İptal Şartları

  Kasko sigortasını devretmek isteyen kişileri duymuşsundur. Çünkü araç kullanıcılarının birçoğu kasko sigortasını devretmek istediklerini söyler. Ancak kara taşıtları kasko sigortası genel şartlarına göre sigortanı aracın yeni sahibine devredemezsin ancak dilersen aracını sattığında poliçeni iptal edebilirsin. Kasko sigortanın iptal olması için satış gerçekleştiğinde sigorta şirketine bilgi vermen yeterli olacaktır. İptal işleminden sonra yeni bir araç satın almazsan kaskonun kalan günlerine göre kasko prim hesaplaması yapılır ve hesaplama sonucu çıkan ücret, sigorta şirketi tarafından ödenir. 

  En Ucuz ve Kapsamlı Kasko Sigortası Sigortam.net’te!

  Güvenli bir yolculuk yapmak için Sigortam.net’ten kasko sigortası yaptırabilir ve hem aracını hem de kendini olası risklere karşı güvence altına alabilirsin. Sigortam.netsenin için 20’den fazla sigorta şirketinin teklifini karşılaştırır ve sana en uygun sigorta tekliflerini sunar. Dilersen Sigorta Destek Hattımız ya da web sitemiz üzerinden bize ulaşabilir ve kasko sigortası hakkında daha detaylı bilgi alabilirsin. 
   

  Yazı kaynağı : www.sigortam.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap