Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kars antlaşması kimler arasında imzalanmıştır

  1 ziyaretçi

  kars antlaşması kimler arasında imzalanmıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kars Antlaşması

  Kars Antlaşması

  Kars Antlaşması, Rusya, 1917'den sonra Kafkasya’dan çekildi. Bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adında üç devlet kurulmuştur. Fakat Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti iki yıl sonra Kafkasya’yı yeniden işgal etmiştir. Bölgedeki üç devlet Sovyetler Birliği ismini alan yeni Sovyet rejiminin idaresine girdi. Sakarya Muharebesinin Ankara Hükûmetinin zaferiyle sonuçlanmasından sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla üç Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzım Karabekir'in temsil ettiği TBMM Hükûmeti arasında 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalandı. Bu anӀaşmaya göre her üç Cumhuriyet, Moskova Antlaşması'nı kendileri için de geçerli sayıyordu. Böylece Türkiye’nin doğu sınırı kesinleşti ve Ermeni Sorunu da sona erdi.

  Bir giriş bölümü, 20 madde ve eklerinden oluşmaktadır. Sözleşmenin geçerli şartı kabul edilmemiştir. Ancak, bazı bilgilere göre antlaşmanın hükümleri 25 yıllık geçerliliği olan ek protokolleri mevcuttur. Böylece, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesinin hamilik hakkında 5. maddede ifade edilen şartı açıktır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber Ermenistan bu konuda farklı görüşler belirtmiş farklı makamlar Kars Antlaşması'nı kabul etmediklerini açıklamıştır.

  Potsdam Konferansı'nın liderlerinin 6. toplantısında SSCB Dışişleri Halk Komiseri Vyaçeslav Molotov'un 22 Temmuz 1945 yılında Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması'nın koşulları hakkında yapılmış açıklaması bu süre ile koşullandırılmıştır. Bu koşulları Kars, Artvin ve Ardahan hariç bölgelerin geri vermesi ve Karadeniz Boğazlar sorunları çözüm hükümleri kapsamaktadır.

  Konferans ve imza[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kars'ta yapılan konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'ni temsilen, baş delege olarak Doğu Cephesi Komutanı Ferik Kâzım Karabekir Paşa, delege olarak Burdur milletvekili Veli Bey, Ankara Hükûmeti'nin Azerbaycan temsilcisi Memduh Şevket Bey, Doğu Anadolu Bölgesi Demiryolları İnşaat Başmühendisi Muhtar Bey, Müşavir olarak Batum milletvekili Edip Bey, Reji Umûmî Müfettişi Muvaffak Bey, Doğu Cephesi Kurmay Başkanı Kadri Bey, Kurmay Binbaşı Veysel Bey, Kurmay Binbaşı Talât Bey ve kâtip olarak dışişleri memurlarından Zühtü Bey, Osman Bey ve Cephe yaverleri Nazmi Bey ve Selahattin Bey katılmışlardır.

  Antlaşma, Türkiye'yi temsil eden Kazım Karabekir Paşa, Veli Bey, Muhtar Bey, Memduh Şevket Bey, Sovyetler'i temsil eden Rusya Büyükelçisi Yakov Ganetsky, Ermenistan Dışişleri Bakanı Aşkanaz Mravyan ve iç işleri bakanı Bogos Makinçiyan ile Azerbaycan Devlet Bakanı Behbud Şahtahtinski ve Gürcistan Savunma Bakanı Şalva Eliava ve Dışişleri bakanı Aleksandr Svanidze'nin katıldığı bir toplantıyla imzalandı.

  II. Dünya Savaşı[değiştir | kaynağı değiştir]

  II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Sovyetlerin Türkiye üzerindeki toprak iddiaları devam etmiştir. Bu durum, Türkiye'nin hem savaşın son döneminde Müttefik Devletler yanında savaşa dahil olmasına, hem de birkaç yıl sonra NATO'ya üye olmasında rol oynayan unsurlardan biri oldu.

  Şimdiki durum[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1991'de dağıldıktan sonra bağımsız olan Ermenistan Kars Antlaşması'nı tanımadı.[1] Taşnak Partisi Erivan Temsilcisi Kiro Manoyan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan, Kars Antlaşması'nın Sovyetler Birliği ile imzalandığını bağımsız Ermenistan tarafından imzalanmadığını öne sürerek bu sınırların geçerli olmadığını, daha farklı bölgeleri sınır belirlemiş Sevr Antlaşması'nı esas aldıklarını belirtti.[2]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Kars Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

  Kars Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

  Kars Antlaşması özellikle yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için çevresindeki devletlerle anlaşmalar yapmayı gerekli, devletleri birbirine yakınlaştıran antlaşmalardan biridir. Kars Antlaşması Türkiye'nin doğu sınırını korumak amacıyla oldukça etkili olan bir antlaşmadır.

  Kars Antlaşması Kısaca Özeti

  Kars Antlaşması; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM arasında Kars Konferansı'nda görüşüldükten sonra 13 Ekim 1920'de tarihinde imzalanan anlaşmadır. Anlaşmaya göre Türkiye'nin doğu sınırı çizilmiş Doğu cephesi kapanmış, TBMM’yi Doğu Cephesi'nde en çok uğraştıran Ermeni
  sorunu ortadan kaldırılmıştır.

  Kars Antlaşması 20 maddeden oluşmaktadır ve Moskova Antlaşmasının temellerine dayanmaktadır. Kars Antlaşması'nda Doğu Cephesi'nde aktif olan Kazım Karabekir Paşa katılmıştır.

  Kars Antlaşması Sakarya Meydan Savaşı yapıldıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nın kazanacağına inanılarak diğer devletlerin de bu durumu görmesi ile imzalanmıştır.

  Kars Antlaşması Tarihi

  Kars Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından 13 Ekim 1921 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM tarafları arasında imzalanmış bir anlaşmadır.

  Kars Antlaşması Maddeleri

  20 maddeden oluşan Kars Antlaşması tarafları Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM'dir. Bu devletlerle imzalanan anlaşma sayesinde Türkiye'nin doğu sınırı belirlenmiş, doğu sınır ile ilgili herhangi bir sıkıntı kalmamıştır. 20 maddeden oluşan Kars Antlaşması'nın önemli maddeleri ise şu şekildedir:

  - Boğazlarda Ticaret yapılması İstanbul'un güvenliğine bağlı olacak,
  - Azeri Türklerin yoğun olarak yaşadığı Nahçıvan bölgesi özerklik verilecek,
  - Batum Gürcistan'a verilecek,
  - Anlaşmada herhangi bir devlet kanunları tanımazsa diğer Devletler de tanımayacak,
  - Her ülke azınlık haklarını koruyarak ülkesinde bulunan insanlara iyi davranacak,
  - İmzacı devletler imza tarihinden itibaren 3 ay içerisinde konsolosluk sözleşmelerini imzalayacak,
  - 2 ay içerisinde taraflar askeri ve sivil mahkumları göndermeyi kabul edecek,
  - Kafkas cephesinde savaş sırasında işlenen tüm suçlar için tam bir af ilan etmeyi taraflar kabul edecek,
  - Ülkeler arasında dostluk ve ticari ilişkileri daha iyi duruma getirmek için Tiflis'te bir konferans
  toplanacak. Bu maddeler devletlerin açık ve net bir şekilde eşitlik ilkesine dayanarak birbirlerinin
  tanıdığı haklar görülmektedir.

  Kars Antlaşması Önemi ve Özellikleri

  Kars Anlaşması Türkiye'nin doğu sınırının belirlenmesini sağlayan ve doğudaki sorunların aşılmasını sağlayan en önemli anlaşmalardan bir tanesidir. Anlaşmanın yapıldığı süreçte Doğu sorununun çözülmesi Her devlet için bölgede güvenliği sağlamak amacıyla önem arz etmektedir. Bölgede bulunan devletler kargaşadan uzak kalarak rahat hareket etme imkanı elde edeceklerdir.

  Kars Antlaşması Azerbaycan ile yapılan en önemli anlaşmalardan bir tanesi olarak görülür. Anlaşması ile Ermenilerin çıkarabileceği sorunlar ve karşı önlem alınmış ve Ermenilere karşı sınırlar korunmuştur. Ermenistan dışında diğer ülkeler anlaşmada değişiklikler yapılmamış anlaşma maddeleri birebir uygulanmıştır.

  Anlaşma sayesinde devletler hızlı bir gelişme kat etmiştir. Kars Antlaşması TBMM için çok avantajı bir anlaşmasına anlaşma olmasına rağmen negatif yönü Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan Batum'un Gürcistan'a bırakılmasıdır. Ancak dönemin şartlarına göre bu taviz bölgedeki kargaşayı önlemek açısından alınan bir tedbirdir.

  Ermenistan hükümeti Kars Antlaşması'nın tanımamıştır bu süreçte Sovyet Rusya’nın dağılması ile Ermenistan bağımsızlığını kazanmıştır. Ermenistan Kars Antlaşması tanımadığı için Sevr Anlaşması'nı tanımakta ve bölgedeki sorunlara da sebep olmaktadır. Bölgede daha sonra yaşanacak olan Dağlık Karabağ Bölgesi'nin işgali de Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler arasında yaşanan sıkıntılar Ermenistan'ın Sevr Antlaşması’nı tanımasından kaynaklanmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Kars Antlaşması Nedir? Kars Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

  Kars Antlaşması Nedir? Kars Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

  Kars Antlaşması aslında Osmanlı devletinin resmen sona ermesi ile birlikte toprakları üzerinde kurulan devletlerin yansıması olarak görülebilir. Temelde yeni Türkiye cumhuriyeti, Azerbaycan cumhuriyeti ve Ermenistan arasında sınır güvenliği için Kars Antlaşması imzalanmamıştır.

  Kars Antlaşması Nedir?

  Kars Antlaşması Osmanlı devletinin son bulması ile yenidünya düzenin oluşmasının bir ürünüdür. İlk olarak dünya üzerinde yeni yeni ve genellikle millî devletler kurulmuştur. Bu devletlerden birkaçı ise Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti olmaktadır Bu devletler daha sağlıklı bir gelecek elde edilmesi için aralarında Kars Antlaşması imzalamışlardır.

  Bu Kars Antlaşması sayesinde tüm devletler bir birinin varlığı ı tanımış olmaktadır. Bu sayede dünya genelinde ve kamuoyunda yeni devletlerin kurulduğu algısı daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca arlarında savaş yapı daha da güçsüz duruma düşmemek için de Kars Antlaşması oldukça önemli olmaktadır.

  Kars Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

  Kars Antlaşması Osmanlı devletinin bitmesi ile birlikte kurulan yeni devletlerarasında gerçekleşmiştir. Bu devletler Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti olmaktadır. Temelde bu Kars Antlaşması metni birbirinin bağımsızlığına saygı göstermek ile alakalı olmaktadır.

  Kars Antlaşması Tarihi Ve Özeti

  Kars Antlaşması 13 Ekim 1921 yılında Türkiye için doğu cephesinin kapanmasının ardından gerçekleşmiş bir anlaşmadır. Bu anlaşma temelde üç devletin bir birine saygı göstermesi ile alakalı olmaktadır.

  Çünkü Kuzeyde yer alan Rusya Federasyonu Bu dört devletin de gelecekte bağımsızlığını tehlikeye düşürmektedir. Ayrıca batıda hala Yeni Türk devleti işgal altındandır. Bu durum sonucunda bu yeni kurulmuş dört devlet aralarında anlaşma yapmaya kararlı olmaktadırlar.

  Kars Antlaşması Maddeleri

  Kars Antlaşması maddeleri her dört devletinde görüşmelere katılması ile alınmıştır. Görüşmeler sırasında her devletin kendi dilini konuşmasından dolayı oldukça fazla tercüman ve danışman bulunmaktadır. Anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti adına Kazım Paşa imzalamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması maddelerde şöyle olmaktadır.

  Kars Antlaşması Önemi

  Kars Antlaşması hem Osmanlı devletinin devamı olan ülkeler hem de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığı açısından son derece önemli olmaktadır. Bu anlaşma sayesinde Yeni kurulan devletler diğer devletlere daha saygılı davranmıştır. Kars Antlaşması en önemli noktası azınlık hakları olmaktadır. Ve Kars Antlaşması içerisinde doğuda yapılan bir anlaşma olmasında rağmen içinde batı ile ilgili kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar Kars Antlaşması içinde bulunana boğazlar maddesi olmaktadır.

  Kars Antlaşması Sonuçları

  Kars Antlaşması sonuçlarında resmen dört adet yeni devlet kurulmuştur. Bunun farkına varan Sovyet Rusya bu dört devleti işgal etmiştir. Bu devletlerin üç tanesi tekrar bağımsızlıklarını 1991 yılında Rusya’nın yıkılması ile kazanmışlardır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap