Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kara yosunu çiçekli bir bitki midir

  1 ziyaretçi

  kara yosunu çiçekli bir bitki midir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Çiçeksiz bitkiler nedir? Çiçeksiz bitki türleri nelerdir?

  Çiçeksiz bitkiler nedir? Çiçeksiz bitki türleri nelerdir?

  Çiçeksiz bitkiler sporla çoğalan ve çiçeği ya da tohumu olmayan bitkilere verilen addır. Çiçeksiz bitkiler Cryptogamae olarak da adlandırılır. Cryptogamae adı Yunanca'dan gelir (kryptos - gizli; gameein - evlenmek). Cryptogamae, gizli üretim anlamı taşır ve tohumsuz üremeyi temsil eder.

  Çiçeksiz bitkiler için thallophytes terimi de kullanılır. Bu terim bodur boylu spor bitkiler anlamını taşır.

  Çiçeksiz bitkiler anlamına gelen Cryptogamae kelimesinin zıttı tohumlu bitkiler ya da çiçekli bitkiler anlamına gelen Phanerogamae'dir. Phanerogamae kelimesi de Yunanca'dan gelmektedir (phaneros - görülebilir).

  Çiçeksiz bitkilerin en bilinen türleri algler, likenler, yosunlar ve eğrelti otudur. Ayrıca fotosentetik özelliğe sahip olmayan mantar, cıvık mantar ve bakteriler de çiçeksiz bitkiler kategorisine girer.

  Bitkiler arasındaki sınıflandırmada çiçeksiz bitkiler bir grup olarak değerlendiriliyordu. İsveçli biyolog Carl Linnaeus, bitkileri 24 sınıfa ayırmıştır. Bunlardan birisi de çiçeksiz bitkiler sınıfıdır. Carl Linnaeus çiçeksiz bitkileri 4 sınıfta incelemiştir. Bunlar; algler, yapraklı kara yosunu, eğrelti otu ve mantarlardır.

  Çiçeksiz bitkilerin tümü bitki kategorisinde değerlendirilmez. Özellikle mantar, bitki türü olarak değil bir hayvan türü olarak sınıflandırılır. Mavi yeşil agler ise bakteri türü olarak değerlendirilir. Bu sebeple çiçeksiz bitkiler terimi sınıflandırma olarak birbiri ile ilgili bitkiler sınıfına girmez, bunun yerine kladistik olarak polifiletik diye tanımlanır.

  Yine de çiçeksiz bitkiler olarak bilinen tüm canlı türleri botanik bilimcilerin çalışma alanında yer alır ve tüm çiçeksiz bitki türleri Bitkiler, Algler ve Mantarlar için Uluslararası Terimlendirme Kuralları'nın kapsamındadır.

  İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz istihbarat kurumu GCHQ, deniz biyoloğu olan Geoffrey Tandy'i çiçeksiz bitkileri sınıflandırmaya yardımcı olması için görevlendirmiştir.

  Çiçeksiz bitki türleri nelerdir?

  1. Eğrelti Otu

  2. Liken

  3. Su Yosunu (Algler)

  4. At Kuyruğu

  5. Kara Yosunu

  6. Kibrit Otu

  Instagram.com/mehmetcankmrc
  twitter.com/mehmetcankmrc
  YouTube.com/mehmetcankomurcu

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yazı kaynağı : kadinloji.com

  Kara yosunları

  Kara yosunları

  Kara yosunları (Bryophyta), ciğer otları, boynuz otları ve yapraklı kara yosunlarını kapsayan bitkiler bölümü.

  "Bryopsida" tek sınıfını kapsar. Sistematikdeki yeri değişkenlik gösteren bir gruptur.

  Çok hücreli, fotosentetik bitkilerdir. Kara yosunlarının iletim sistemleri ve gerçek kök, yaprak ve gövdeleri yoktur. Çoğu yapraklı olan küçük yapılı türler içerirler. Kök yerine bir ya da çok hücreden oluşan rizoidler (köksü yapılar) bulunur.

  Kara yosunlarında sporofit ve gametofit evre olmak üzere 2 farklı yaşam evresi vardır.

  Gametofit evrede bitki tamamen ince ve yumuşak yapraksı formda ve bir sapa bağlı olup, birkaç hücre kalınlığında olan yapraklar orta ana damar genellikle içermez. Döl almaşıyla eşeyli ürerler. Fotosentezin büyük bir kısmını gametofit nesil gerçekleştirir. Fotosentez sonucu oluşan besinlerini depolayan bitkilerdendirler. Yaklaşık 16.000 türü bilinmektedir.

  Resimler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Üreme[değiştir | kaynağı değiştir]

  Küçük bir gövdeye sahip olan bu bitki uç kısmında,içinde sporların üretildiği kesecikler taşır.Spor keselerinin içindeki sporların olgunlaşmasıyla keseler çatlar,içlerindeki sporlar rüzgarın etkisiyle etrafa yayılır.Nemli yerlerde çimlenen sporlar genç kara yosunu bitkisini oluşturur.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap