Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kaplumbağa omurgalı mı omurgasız mı

  1 ziyaretçi

  kaplumbağa omurgalı mı omurgasız mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kaplumbağa omurgalı mı yoksa omurgasız mıdır?

  Kaplumbağa omurgalı mı yoksa omurgasız mıdır?

  Dünyanın en yavaş hareket eden hayvanları içerisinde kaplumbağalar yer alır. Aynı zamanda kabuğu ve görüntüsü ile beraber en değişik hayvan çeşitleri içerisinde bulunur. Tabii eğitim üzerinden özellikle omurgalı olup olmadığı önemli bir yere sahiptir.

   Kaplumbağa Omurgalı mı Yoksa Omurgasız mıdır?

   Kaplumbağalar kabukları bulunan ve aynı zamanda yumurtlayarak çoğalan bir canlı türüdür. Aynı zamanda su kaplumbağası gibi birçok değişik türü bulunur. Fizyolojik yapısı üzerinden ele alındığı vakit ise kaplumbağa omurgalı bir hayvandır.

   Kaplumbağa Omurgalı mı?

   Özellikle otluk alanlarda yaşayan kaplumbağalar omurgalı hayvan türleri içerisinde gelir. Oldukça yavaş hareket etmeleri ile beraber sırtlarında sert bir kabuğu bulunur. Aynı zamanda bu kabuğu yuvaları olarak kullanırlar. Bu doğrultuda Kaplumbağaların bütün farklı türleri üzerinden omurgalı hayvan olduklarını ifade etmek mümkündür.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Kaplumbağa Omurgası, Kabuğun Hemen Altındadır!

  Kaplumbağa Omurgası, Kabuğun Hemen Altındadır!

  Bir kaplumbağanın iskeleti... Ne kadar tuhaf gözükürseniz gözükün, vücut planınız evrimsel süreçte atalarınızınki ile neredeyse birebir aynı kalıba sahip olacaktır. Tek fark, evrimsel süreçte şekillenen vücut yapınıza bağlı olarak iskeletinizin genel görünümünün uyum sağlaması olacaktır, belki ufak tefek bazı farklılaşmalar olacaktır hepsi bu. 

  Bir kaplumbağada da, tüm omurgalı hayvanlarda (insan, zürafa, fil, yunus, papağan vs.) olduğu gibi bir "omurga" bulunur; ancak kabuğunun altındadır. Dolayısıyla dışarıdan göremiyor olmanız, bu yapının olmadığı anlamına gelmez. 

  Kaplumbağaların da kol ve bacaklarında, o kısa uzuvlarına rağmen, diğer tüm omurgalı hayvanlardaki gibi "1 kemik, 2 kemik, çok sayıda kemik (bilek kemikleri) ve parmaklar" düzeni bulunur. 

  Kaplumbağalarda da, neredeyse bütün omurgalılarda olduğu gibi bir kuyruk vardır. Kuyruğu olmayan bazı omurgalılar olsa da (örneğin insanların da dahil olduğu Kuyruksuz Maymunlar gibi), bu kuyruksuz hayvanlarda bile atalarda kuyruğun varlığına dair bariz izler vardır (bizlerde ve diğer tüm Kuyruksuz Maymunlar'daki kuyruk sokumu ve kuyruğa ait genler gibi). 

  Boyunlarında 8 omur bulunur. Çoğu omurgalıda bu sayı 7'dir; ancak kaplumbağalarda evrimleşen ek omur, boynun yukarıya dönmesini kolaylaştırdığı için seçilerek evrimleşmiştir.

  Bunlar haricinde kaplumbağa gibi ufacık bir hayvanın, zürafa gibi dev bir hayvanla, yunus gibi denizlerde yüzen bir hayvanla, insan gibi süper-zeki bir hayvanla inanılmaz fazla sayıda ortaklığı bulunur; bunların hepsini listelemeye kalksak sırf bunun için ayrı bir internet sitesi açabilirdik. Fakat bu kadar ortak nokta üzerine inşa edilmiş türe (veya taksonomik gruba) has farklılıklar, evrimsel ortak ata ilişkilerini net bir şekilde gözlerimiz önüne sermektedir. Bunlar bir de genetik verilerle birebir doğrulandığında, ortada tartışacak pek de bir şey kalmamaktadır.

  Yazı kaynağı : evrimagaci.org

  Fenokulu.net

  Çevremizde kedi, köpek, ku�, solucan, sivrisinek, ar� gibi hayvanlar vard�r. Bu hayvanlar�n hareketlerini gözlemledi�imizde solucan�n istedi�i gibi sa�a sola k�vr�larak hareket etti�ini, kedi ve köpe�in solucan gibi hareket edemedi�ini görürüz. Buna kar��n kedi, köpek ve ku� gibi hayvanlar dik durabildikleri hâlde solucan dik duramaz. Bilim insanlar� hayvanlar� vücutlar�nda omurga olup olmamas�na göre s�n�fland�rm��lard�r.
  Vücutlar�nda kemikten veya k�k�rdaktan yap�l� bir iskelete sahip olan hayvanlara omurgal� hayvanlar, kemikten veya k�k�rdaktan yap�l� iskelete sahip olmayanlara ise omurgas�z hayvanlar denir.
  Omurgal� hayvanlar ise kendi aralar�nda Memeliler Ku�lar Sürüngenler Kurba�alar Bal�klar gibi s�n�fland�r�l�r.

  Memeliler: Memeli hayvanlar�n hepsi yavrular�n� süt bezlerinden salg�lad�klar� sütle beslerler. Do�urarak ço�al�rlar. Suda ve karada ya�ayanlar� vard�r. Memelilerin baz�lar� otla, baz�lar� etle, baz�lar� ise hem et hem de ot ile beslenirler. Karada ya�ayan memelilerden ba�ka yarasa gibi uçan memelilerle; balina, yunus gibi yüzen memeliler

  Ku�lar: Ku�lar; su kenarlar�nda, �ehirlerde ormanlarda ve bozk�rlarda ya�ayabilen omurgal�lard�r. Hepsinin üzeri tüylerle kapl�d�r. Vücutlar�nda dört üye vard�r. Ön üyeler uçmaya yarayan kanat, arka üyeler ise yürümeye yarayan ayak hâline gelmi�tir. Ku�lar yumurta ile ürer, yumurta ve yavrular�yla ilgilenirler.


  Sürüngenler: Sürüngenler dedi�imiz omurgal� canl�lar grubu oldukça çe�itlilik gösterir. Kertenkele, timsah, y�lan, kaplumba�a bu gruba girer. Vücut yap�lar� birbirine göre biraz de�i�iklik gösterir. Derilerinin üzeri pullarla örtülüdür. Kurak yerlere uyum sa�lam�� hayvanlard�r. Çok az suya gereksinim duyarlar. Ço�unlukla karada ya�arlar. Fakat su y�lan�, su kaplumba�as� sularda, timsah batakl�k ve nehirlerde ya�ar.


  Kurba�alar Kurba�alar tatl� sularda ve tatl� su kenarlar�nda ya�arlar. Vücutlar� yüzmeye ve karada z�playarak hareket etmeye uygun özellik ta��r. Yumurta ile ürerler. Yumurtalardan ç�kan yavrular bal��a benzer. Bir dizi de�i�iklikler geçirerek kurba�aya benzer hâle gelir. Bu olaya ba�kala��m denir. Erginle�mi� kurba�alar genellikle kuyruksuzdurlar.


  Bal�klar: Bal�klar; sularda ya�ayan bitkilerle, böcekler ve daha küçük bal�klarla beslenirler. Yumurta ile ço�al�rlar. Vücutlar� suda yüzmeye en uygun �ekli alm��t�r. Derilerinin üzeri pullarla ve yap��kan, kaygan bir madde ile örtülüdür.
   

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap