Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kanunla özel hak tanınan kontenjanı ne demek

  1 ziyaretçi

  kanunla özel hak tanınan kontenjanı ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İOKBS Bursluluk Sınavı 2020

  İOKBS Bursluluk Sınavı 2020

  Bursluluk sınavı İOKBS nedir? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS ‘ ye kimler girebilir. 2020 yılı Bursluluk sınavı ne zaman. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı konuları nedir? Bu yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.

  Yazımızın devamına geçmeden önce dilerseniz eğitim yardımları hakkında diğer yazılarımızı incelemek ister misiniz?

  İOKBS Bursluluk Sınavı Nedir?

  İOKBS bursluluk sınavı eski ismiyle Devlet Parasız ve Yatılılık Bursluluk sınavıdır. Maddi zorluklardan eğitim hayatını giderlerini karşılamakta zorluk çeken öğrenciler içindir. Devlet her yıl yaptığı bu sınavda yüksek not alan öğrencilere devlet yurtlarında kalacak yer ve burs imkanı tanır.

  Sınav Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılıyor. İOKBS 2020 yılı için 25 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanmaktaydı, fakat Covid-19 salgını sebebiyle ertelenmişti.

  İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Koşulları – Kimler Girebilir?

  Öncelikli olarak İOKBS Yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için ön koşulları nelerdir gelin hep beraber inceleyelim.

  İOKBS Bursluluk Sınavı Aile Kişi Başı Gelir Hesaplama

  Yukarıda yıllık kişi başı başı gelir kriteri için 14.640 TL’den az olmalı demiştik.

  Dilerseniz bunu 5 kişilik bir aile için hesaplayalım.

  Hane geliri aylık : 4000 TL

  Hane yıllık gelir : 4.500 TL * 12 Ay : 54.000 TL

  Kişi başı için düşen yıllık gelir; senelik hane geliri aile fert sayısına bölünerek bulunur : 54.000 TL / 5 Kişi : 10.800 TL kişi başı yıllık gelir hesaplanır. Bu durumda bu ailenin çocuğunun sınava girmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

  Meb Bursluluk Sınavı Başvurusu Kimler Yapamaz? Kimler Burstan Yararlanamaz?

  Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler Kimlerdir?

  Bursluluk Sınavı için kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler kimlerdedir sorununa ilgili kanun maddelerine fazla girerek kafa karışıklığına yol açmamak adına girmeden açıklamak istiyorum. İsteyenler MEB’in kılavuzundan detaylı kanun bilgilerine ulaşabilir.

  İOKSB Bursluluk Sınavı 2020 Konuları Nedir? Konu Dağılımı Nedir

  Youtube ‘da bununla ilgili güzel bir video buldum. Hocamız tek tek anlaşmış. İOKSB Bursluluk Sınavı 2020 için hangi dersten hangi konulardan sorular çıkacak aşağıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

  Ortaöğretim süresi boyunca öğrenci yalnız bir defaya mahsus parasız yatılıdan bursluluğa veya bursluluktan ise parasız yatılıya geçilebilir.

  Bursluluk Sınavı 2020 Ne Zaman Yapılacak?

  İOKBS 2020 bursluluk sınavı 2020 sınav tarihi bakanlığın yaptığı açıklama göre bu yıl 06 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

  İKBS Bursluluk Sınavı Burs Miktarı Ne Kadar?

  İKBS Bursluluk Sınavı Burs miktarı geçen yıl MEB’ nın verdiği miktar şuan için yaklaşık olarak 300 TL ‘dir. Önümüzdeki yıl için zam alabilir veya almayabilir bunu bekleyip hep beraber göreceğiz.

  İOKBS Bursluluk Sınavı 2020 Kontejyanları

  Merak edilen diğer bir konuda bursluluk sınavı kontejyan rakamları. Yazımızı bunlardan bahsederek biteceğiz. Örnek vermek gerekirse 100 kişi burs alacaksa;

  Yazı kaynağı : yardimlar.com

  Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler kimlerdir

  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

  GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Bu kılavuzda, İOKBS'nin uygulanması ve İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa

  yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

  2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2021

  tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır.

  3. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde

  gerçekleştirilecektir.

  4. Sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan

  öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

  5. Öğrenciler "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021" ve ilgili mevzuata,

  http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

  6. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel

  olması gerekmektedir.

  7. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve

  Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

  8. Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan

  öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

  9. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS'ye müracaat edebilecekler;

  sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara

  (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar

  kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

  Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî

  Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 5 inci

  maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk

  hakları devam edecektir.

  10. Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere,

  parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu

  öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri

  ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları

  ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden

  öğrencilere ayrıca burs verilmez.

  11. İOKBS'ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için

  öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan

  türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı

  ile kontrol edilmesi, ayrıca "2021 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU"nun

  komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik

  ortamda onaylanması gerekmektedir.

  12. Bu kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe

  yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri

  doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  1. BAŞVURU ŞARTLARI

  a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

  c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve

  8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci

  sınıflarında öğrenci olmak,

  ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme

  yaptırımı/ cezası almamış olmak,

  d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde

  bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı

  okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan

  yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam

  miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi

  gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

  Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu

  rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın

  kabul edilmeyecektir.

  Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve

  Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu

  Gösterir Beyanname" de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

   EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin

  ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,

  muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam

  gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

   Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı

  beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

   Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile

  doğum tarihlerinin yazılı beyanı

  esastır.

   "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla

  "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" istenmez.

  1.1. Kontenjan Dağılımı:

  1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

  a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

  b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

  çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip

  ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

  ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

  2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması

  hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde

  ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki

  Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için

  kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

  Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla

  okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının

  başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu

  komisyon tarafından, maddi durumları 2021 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve

  kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli

  düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

  2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

  2.1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

  a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet

  adreslerinden yapılabilecektir.

  b. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

  c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü

  okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

  ç. Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve

  eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

  Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından

  kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda

  tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı)

  varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

  d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun

  yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru

  belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

  e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru

  bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu

  veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve

  talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  Başvuru Kılavuzunu incelemek için TIKLAYINIZ.

  Yazı kaynağı : tuzlucaalikoseoo.meb.k12.tr

  Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler Kimlerdir?

  İOKBS Bursluluk Sınavında Kontenjanlar 2021

  İOKBS Bursluluk Sınavında Kontenjanlar 2021

  İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavında kontenjanlar 2021 yılına göre aşağıda verilmiştir. Birçok öğrenci ve veli, hangi öğrencilere ne kadar kontenjan ayrıldığını merak ediyor.

  Bursluluk sınavına katılan öğrenciler farklı gruplara ayrılıyor. MEB, bu gruplandırmayı bazı kriterlere göre yapıyor. Öğrenciye tanınan özel haklara, öğrencinin anne veya babasının öğretmen olma durumuna, öğrencinin bulunduğu yerde okul olmamasına göre yapmaktadır. Bu gruplandırmanın dışında kalan öğrenciler ise diğer kontenjan olarak bilinen gruplandırma içindedir.

  Bursluluk Sınavı (İOKBS) Kontenjan Dağılımı

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
  a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
  b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
  c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
  ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılmaktadır.

  Burada, fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki
  Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

  İOKBS Bursluluk Sınavında Kontenjanlar konusunda merak edilen diğer konu kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler.

  MEB UYUMLU İOKBS PUAN HESAPLAMA 2021

  Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler Kimlerdir?

  Bursluluk sınavında kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere %10 kontenjan ayrılmaktadır. Peki kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler kimdir?

  Bunun yanında kontenjanın %5 i öğretmen çocuklarına, %5’i ise ailesinin oturduğu yerde okul olmayan öğrencilere ayrılıyor. Diğer öğrenci grubundaki öğrenciler tüm kontenjanın %80 ini almaktadı

  Diğer çocuk kontenjanı dışında kalan kontenjanlar dolmaz ise diğer çocuk kontenjanına aktarılmaktadır. İOKBS bursluluk sınavında kontenjanlar 2021 yazımızı okudunuz. Birçok kişinin özellikle öğretmen çocuklarına ayrıcalık tanındığı yönünde düşüncelere sahipti. Bu yazımızda kısmen aktarılan kontenjanın düşük olduğunu ve eğer dolmaz ise diğer kontenjana aktarıldığını açıklamış olduk.

  Yazı kaynağı : yazili-sorulari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap