Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kanda enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır

  1 ziyaretçi

  kanda enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kanda Enfeksiyon Nedir, Neden Olur? Kanda Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Kanda Enfeksiyon Nedir, Neden Olur? Kanda Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Septisemi da sepsis adı verilen, genelleştirilmiş enfeksiyon olduğunu vücutta yayılır kandır. Bazen sepsisin kanın enfeksiyonu olduğunu duyuyoruz. 

  Kanda Enfeksiyon Nedir?

  Kan enfeksiyonları, genellikle ölüme yol açan ciddi enfeksiyonlardır. Her yıl ülkemizde binlerce hasta hastanede kaldıkları süre boyunca kana bulaşır. Bazı nozokomiyal kan enfeksiyonları (hastanede kapılan) uluslararası kabul görmüş kılavuzlar izlenerek önlenebilir.

  Bir mikroorganizma (bir bakteri, virüs veya parazit gibi) vücudun bir kısmından ( örneğin deri, mesane ) geçtiğinde kan enfeksiyonundan (popüler tabirle "kan zehirlenmesi") bahsediyoruz. Bu tehlikelidir, çünkü eğer böyle bir mikroorganizma kan dolaşımına girerse ürettiği zararlı ürünlerle birlikte vücuda yayılabilir. Hastanın hastanede kaldığı süre boyunca ortaya çıkan kan enfeksiyonlarına nozokomiyal kan enfeksiyonları denir.

  Kanda Enfeksiyona Ne Neden Olur?

  Kandaki bakteri salımı, diş fırçalama, diş bakımı gibi bazen önemsiz durumlarla veya bir yarayı temizleme, sonda değiştirme, ameliyat ve hatta daha nadir durumlarla bağlantılı olabilir. pulmoner, idrar, osteo-artiküler, sindirim enfeksiyonu (özellikle safra yolunda), deri (enfekte yaralar, apseler veya yatak yaraları) veya endokardit (patolojik kalp kapakçığının enfeksiyonu) sebepleri vardır.

  Kemik veya eklem protezi, protez kalp kapağı, vasküler kateter, idrar veya sindirim kateteri, trakeal entübasyon tüpü gibi vücutta yabancı cisim bulunması sepsis riskini artırır. Bu yabancı maddede veya bulaşıcı bir odakta biriken bakteriler, epizodik olarak kan dolaşımına salınır.

  Kanda Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Kanda enfeksiyon özellikle septik şok, ilk veya ikincil enfeksiyonlardan kaynaklanan komplikasyonlar ve enfeksiyon iyileştikten sonra sekel bırakabilen asil organların hasar görmesi durumunda ölüm riski olan özellikle ciddi bir hastalıktır.

  Komplikasyon riski kişinin kırılganlığına, tedaviye başlama hızına ve antibiyotik direncinin varlığına bağlıdır. 

  Antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyon belirtilerinin devam etmesi halinde, özellikle hassas bir kişi olması, kalp kapak hastalığından muzdarip olması veya yabancı madde taşıması nedeniyle acilen başvurmak gerekir. 

  Enfeksiyonun tedavisi, kan kültürlerinden sonra mümkün olan en kısa sürede ancak sonuçlarını beklemeden başlatılan intravenöz antibiyotiklere dayanır. Genellikle 2 veya 3 antibiyotik birleştirilir, seçim ilk enfeksiyonun varsayılan kaynağına, deneğin durumuna ve diğer patolojilerin varlığına dayanır. 

  Kanda Enfeksiyonun Tanısı Nasıl Koyulur?

  Kandaki CRP (C Reaktif Protein) ve prokalsitonin iltihabın kanıtıdır, ancak yükselmeleri enfeksiyona özgü değildir. Bununla birlikte, düşük seviyeler, sepsisin var olma ihtimalini ortadan kaldırır.

  Mikroskop altında doğrudan incelemede bazen görülebilen bir bakteri olan kanda bir bakteri varlığını gösteren bir kan örneğinde bakteremi gözlenir. 

  Sorumlu bakteri belirlemek ve bunların çeşitli antibiyotiklere olan duyarlılığını belirlemek için kan örneği kültürlenir (dolayısıyla kan kültürü , "kan kültürü" terimi). Kan kültürü ideal olarak, sonuçları etkileyebilecek herhangi bir antibiyotik almadan önce, bakteriyemiden şüphelenildiği anda yapılmalıdır. Bu her zaman yapılmaz ve sonuçların yorumlanmasını zorlaştırır. 

  İlk enfeksiyonun yerini, ikincil bulaşıcı lokalizasyonları bulmak ve enfeksiyonun ve şokun ciddiyetini ve özellikle kardiyovasküler ve solunum sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için başka radyolojik, biyolojik veya kardiyolojik incelemeler gereklidir. Sepsis bulaşıcı değildir, ancak ilk enfeksiyona neden olan patojen (mikrop, mikrop) olabilir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Sepsis nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

  Sepsis nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

  Vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki ile organ ve dokularda hasarlar ortaya çıkabilir. Tekli veya çoklu organ yetmezliklerinden ölüme kadar gidebilen bu ciddi tablo sepsis olarak adlandırılır. Mikroorganizmaların kana karışmasıyla başlayan bu durum kan zehirlenmesi olarak da bilinmektedir. Her türlü enfeksiyona bağlı olarak gelişebilecek olan sepsis, yaşamı tehdit eden bir durumdur ve tedavisine ne kadar erken başlanırsa organ hasarlarının önlenebilmesi olasılığı da o kadar yüksektir. Sepsisin önlenebilmesi için enfeksiyonlar ciddiye alınarak ilerlemeden tedavi edilmelidir.

  Sepsis nedir?

  Vücutta bir enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı büyük bir savunma tepkisi göstermesi ile sepsis ortaya çıkar. Normal şartlarda vücudun kana karışan bakterilere karşı bir bağışıklık yanıtı geliştirmesi normal ve olması gereken bir durumdur. Fakat bu yanıt bazı durumlarda olması gerekenden çok daha güçlü olduğunda, organ ve dokulara hasar verebilmektedir. Ağır sepsis vakalarında tüm vücutta iltihaplanmalar meydana gelir ve septik şok adı verilen tablo ortaya çıkabilir. Bu durum tansiyonda ciddi bir düşüşü de beraberinde getirir ve ölümle sonuçlanabilir. Birçok enfeksiyon sepsisle sonuçlanabilir. Bunun önlenebilmesi için gerekli antibiyotik tedavilerinin ve intravenöz sıvı uygulamalarının zamanında yapılması gerekir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, 1 yaşın altındaki çocuklar ve 60 yaşın üzerindeki erişkinlerde sepsisin gelişebilme olasılığı diğer bireylere oranla oldukça yüksektir.

  Sepsis belirtileri nelerdir?

  Geçirilen ağır enfeksiyonlarda sepsisin belirtileri çok net olmayabilir. Bu nedenle sepsisin enfeksiyona bağlı olarak görülen farklı semptomlarla karıştırılabilmesi mümkündür. Tanısı konulmuş veya konulmamış her türlü enfeksiyon, sepsis tablosunun gelişimi için olasılık arz eder. Sepsis, ağır sepsis ve septik şok şeklinde üç farklı aşaması olan sepsisin en yaygın görülen belirtileri şunlardır:

  Yukarıdaki belirtilerin görülmesi durumunda vücudunda herhangi bir enfeksiyonu veya enfeksiyon şüphesi bulunan hastalar mutlaka hastanelerin acil kliniklerine başvurmalıdır. Sepsisin kontrol altına alınmaması ile ikinci aşama olan ağır sepsis tablosu gelişir. Bununla birlikte görülen yaygın belirtiler şunlardır:

  Sepsisin en son aşaması olan septik şok durumunda ise yukarıdaki belirtilere ek olarak kan basıncının anormal derecede düşmesi ve kandaki laktik asit seviyesinin yükselmesi söz konusudur. Bu evrede organ yetmezliklerinin oluşumu kaçınılmaz bir hale gelir.

  Sepsis nedenleri nelerdir?

  Sepsis oluşumunda birçok enfeksiyon türü rol oynayabilmektedir. Bunlardan en yaygınları idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, karın içi enfeksiyonlar, menenjit, yara ve yanıklar, menenjit ve deri enfeksiyonlarıdır. Özellikle yaşlı bireylerde sepsise yakalanma olasılığı çok daha yüksektir. Geçirilen cerrahi operasyonlar sonrasında vücutta oluşan yaralar, sepsisin risk faktörleri arasında yer alır. Bunların yanı sıra gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin yarıda bırakılması gibi nedenlere bağlı olarak bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi, enfeksiyonların kontrol altına alınmasının önünde engel teşkil ettiğinden sepsise yakalanma riskini arttırır. Bazı hastalıkların tedavisinde veya organ nakli gibi durumlarda vücudun nakledilen organı kabul etmesi amacıyla kullanılan immün sistemi baskılayıcı ilaçlar da bağışıklık sistemini zayıflattığından enfeksiyonların sepsise yol açmasını kolaylaştırmaktadır. 1 yaş altı çocuklar, hamile kadınlar, kronik hastalığı bulunan kişiler ve yaşlı bireyler sepsis açısından risk grubunda yer almakta olup bu bireylerin en küçük enfeksiyonları dahi önemseyerek derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli tanı testlerini yaptırması gerekmektedir.

  Sepsis teşhisi nasıl konulur?

  Sepsisin yukarıda belirtilen semptomlarından birkaçının birden bulunması, sepsisten şüphe edilmesi gerektiğini işaret eder. Bu belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerde hekim tarafından hastanın detaylı öyküsünün alınmasının ve yapılacak fiziksel muayenelerin ardından birtakım tanı testleri istenir. Bunlardan ilki ve en önemlisi kan testleridir. Kanda enfeksiyon ve enfeksiyon belirteçlerinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Bunun yanı sıra pıhtılaşma sorunları, oksijen miktarı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, su ve elektrolit düzeyleri ile kan pH'ı yapılacak kan testleri ile değerlendirilir. Hastada görülen belirtiler ve kan bulguları bir arada değerlendirildikten sonra hekim tarafından gerekli görülmesi durumunda daha ileri tetkiklerin de yapılması gerekebilir. İdrardaki bakterilerin incelenmesi için idrar testi, enfeksiyon etkenlerinin araştırılması için yara ve mukus salgı testlerinden yararlanılabilir. Bunların yeterli gelmediği durumlarda akciğerlerin görüntülenebilmesi için röntgen, iç organlardaki enfeksiyonların araştırılması için bilgisayarlı tomografi (BT), safra kesesi ve yumurtalık gibi organlardaki enfeksiyonların görüntülenmesi için ultrason, yumuşak doku enfeksiyonlarının incelenebilmesi için manyetik rezonans (MR) uygulamalarından yararlanılabilir. Yapılan tetkikler sonucunda sepsis tanısı alan hastalarda belirtilerin ne şekilde ve hangi seviyede olduğu belirlenerek hastalığın hangi evrede olduğu tespit edilebilir. Elde edilen bulgular sonucunda tedavi süreci derhal planlanmalı, organ fonksiyonlarının korunabilmesi için gerekli uygulamalara bir an önce başlanmalıdır.

  Sepsis tedavisi nasıl yapılır?

  Sepsisin erken dönemde tespit edilmemesi ve dolayısıyla tedavi edilememesi durumunda septik şok tablosu meydana gelerek hastalık ölümle sonuçlanabilir. Hastalığın bu evreye gelmesini önlemek amacıyla, sepsis belirtileri ile kliniklere başvuran ve sepsis tanısı alan hastalarda tedavi için genellikle şu ilaçlarla tedavi uygulanır:

  Yukarıdaki ilaçların kullanımının yanı sıra şiddetli sepsis durumunda damar yolu ile sıvı desteği uygulanması gerekebilmektedir. Nefes darlığı ve solunum güçlüğü oksijenlenmeyi azaltacak seviyede ise hasta solunum cihazına bağlanmalıdır. Sepsise bağlı olarak böbrek fonksiyonları etkilenmiş ise kandaki zararlı atıklar, fazla su ve tuz vücuttan dışarı atılamayarak kanda birikecektir. Bunun önlenebilmesi için böbreklerde yetmezlik geliştiği durumlarda hasta, hekimin önereceği aralıklarla diyalize girmelidir. Sepsise neden olan enfeksiyon iltihap içeren bir apseden kaynaklı ise cerrahi operasyonlar veya drenaj uygulamaları yardımıyla hastalığa yol açan bu durum ortadan kaldırılır. Hastalar tedavi sürecinde yoğun bakım ünitelerine yatırılmalıdır ve sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Hastalığın kontrol altına alınması ve enfeksiyona bağlı semptomların ortadan kaldırılmasının ardından hastalar belirli bir süre daha müşahade altında tutulmalıdır. Organ ve dokularda meydana gelen hasarlara yönelik olarak uygulanacak tedavi süreci doktor tarafından ayrıca planlanır.

  Sepsis çok ciddi bir sağlık sorunu olduğundan ve yaşamı tehdit edebildiğinden bu tablonun oluşma ihtimalinin en aza indirilebilmesi adına gereken önlemler alınmalıdır. Bunun için hiçbir enfeksiyon hafife alınmamalı, mutlaka zamanında muayeneden geçilerek verilen öneriler doğrultusunda tedaviye başlanmalıdır. Eğer siz de vücudunuzda herhangi bir enfeksiyonun varlığına ilişkin belirtiler taşıyorsanız, enfeksiyona bağlı semptomlarınız gün geçtikçe ağırlaşıyor ve yukarıda belirtilen sepsis belirtilerinden bazılarını yaşıyorsanız sepsis ihtimali üzerinde durarak derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sepsisin erken evrede tespit edilmesi ve tedavinin hemen başlatılması durumunda organ yetmezliği oluşumunun önlenebildiği ve yaşamsal tehditlerin ortadan kaldırılabildiği unutulmamalıdır.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

  Yazı kaynağı : www.medicalpark.com.tr

  Kanda enfeksiyon neden olur, nasıl tedavi edilir? Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir?

  Kanda enfeksiyon neden olur, nasıl tedavi edilir? Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir?

  Vücudun herhangi bir kısmında gelişebilen ağır enfeksiyonun neticesinde bağışıklık sisteminin vermiş olduğu yoğun tepki ile birlikte organlarda ve dokularda hasarlar meydana gelebilmektedir. Tekli ya da çoklu organ yetmezliklerinden başlayarak ölüme kadar gidebilme riski bulunan bu ciddi tablo sepsis şeklinde adlandırılmaktadır.

  Mikroorganizmaların kana karışması ile beraber başlayan bu süreç kan zehirlenmesi biçiminde de bilinmektedir. Her çeşit enfeksiyona bağlı şekilde gelişebilecek olan sepsis, hayatı tehdit eden bir durum olmaktadır ve tedavisine ne kadar erken sürede başlanırsa organ hasarlarının engellenebilme olasılığı da o kadar yüksek olmaktadır. Sepsisin engellenebilmesi için enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır ve ilerlemeden tedavi edilmelidir.

  Kan Enfeksiyonu Nedir?

  Vücutta bir enfeksiyona sebep olan mikropların kana karışması ile beraber vücuttaki bağışıklık sisteminin bahsedilen bakterilere karşı çok büyük bir savunma tepkisi göstermesi ile kanda enfeksiyon ya da sepsis ortaya çıkmaktadır.

  Normal koşullarda vücudun kana karışmış olan bakterilere karşı bir bağışıklık cevabı geliştirmesi normal ve olması gerekli olan bir durumdur. Ancak bu cevap bazı durumlarda olması gerekli olandan çok daha kuvvetli olduğunda, organlara ve dokulara hasar verebilmektedir. Ağır nitelikteki sepsis vakalarında bütün vücutta iltihaplanmalar ortaya çıkmaktadır ve septik şok ismi verilen tablo ortaya çıkabilmektedir. Bu durum tansiyonda ciddi düzeyde bir düşüşü de yanı sıra getirmektedir ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir.

  Pek çok enfeksiyon sepsisle sonuçlanabilmektedir. Bunun engellenebilmesi için gerekli olan antibiyotik tedavilerinin ve intravenöz sıvı uygulamalarının vaktinde yapılması gerekmektedir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamile kadınlar, bir yaşın altında olan çocuklar ve 60 yaşın üstündeki erişkinlerde sepsisin gelişme riski diğer kişilere oranla bir hayli yüksektir.

  Kanda Görülen Enfeksiyonun Belirtileri Nelerdir?

  Geçirilmiş olan ağır enfeksiyonlarda sepsisin belirtileri fazla net olmayabilmektedir. Bu sebeple kandaki enfeksiyona bağlı şekilde görülen çeşitli semptomlar ile karıştırılabilmesi mümkün olmaktadır. Tanısı konulmuş ya da konulmamış her çeşit enfeksiyon, sepsis tablosunun gelişim süreci için olasılık arz etmektedir. Sepsis, ağır sepsis ve septik şok biçiminde üç farklı kısmı olan sepsisin en yaygın görülebilen belirtileri şu şekildedir:

  Ateşin 38 derecenin üstünde seyretmesi

  Kalbin atış hızının dakikada doksan atışın üstünde olması

  Solunumdaki hızın dakikada 20 soluğun üstünde olması

  Ürperme, üşüme ve titremenin görülmesi

  Nefes darlığı

  Şeklinde sıralanmaktadır.

  Kanda Görülen Enfeksiyonların Sebepleri Nelerdir?

  Sepsis oluşumunda pek çok enfeksiyon çeşidi rol oynayabilmektedir. Bunlardan en yaygın olanları; solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, zatürre, menenjit, yanıklar ve yaralar, deri enfeksiyonlarıdır. Özellikle yaşlı olan kişilerde sepsise yakalanma riski çok daha yüksek olmaktadır.

  Geçirilen cerrahi operasyonların sonrasında vücutta meydana gelen yaralar, sepsisin risk faktörleri içerisinde yer almaktadır. Bunların beraberinde lüzumsuz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin yarıda kesilmesi gibi sebeplere bağlı şekilde mikropların antibiyotiklere karşı bir direnç geliştirmesi, mevcut enfeksiyonların kontrol altına alınabilmesinin önünde engel teşkil etmesinden dolayı sepsise yakalanma riskini artırmaktadır.

  Kanda Enfeksiyonun Tedavisi Nasıldır?

  Sepsisin erken dönem içerisinde tespit edilmemesi ve dolayısı ile tedavi edilememesi durumunda septik şok adı verilen tablo meydana gelmektedir ve hastalık ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Hastalığın bu aşamaya gelmesini önlemek amacı ile sepsis belirtileri ile gerekli kliniklere başvuran ve sepsis tanısını alan hastalarda tedavi için genelde şu ilaçlar ile tedavi uygulanmaktadır:

  Düşük olan tansiyonun yükseltilmesine yardımcı olacak vazoaktif ilaçlar

  Enfeksiyonu engellemeye yardımcı olan intravenöz yol ile uygulanmakta olan antibiyotikler

  Kortikosteroid olan ilaçlar

  Kan şekerinin regüle edilebilmesini sağlamakta olan insülin enjeksiyonları

  Ağrı kesiciler

  Şeklinde ifade edilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap