Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi son dakika

  1 ziyaretçi

  kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi son dakika bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kahvehaneler 1 Haziran'da açılacak mı? Kahvede oyun oynamak serbest olacak mı? 31 Mayıs 2021 - Son Dakika Haberleri İnternet

  Kahvehanelerde oyun serbest mi son dakika 2021? Kıraathaneler kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor? - Son Dakika Haberleri İnternet

  Kahvehaneler 1 Haziran sonras� a��lacak m�? Son dakika kahvede okey oynamak serbest olacak m�?

  Kahvehaneler 1 Haziran sonras� a��lacak m�? Son dakika kahvede okey oynamak serbest olacak m�?

  Pandemi nedeni ile bir s�redir kapal� olan kahvehanelerin a��l�p a��lmayaca�� merakla ara�t�r�l�yor. Tam kapanma sonras� uygulanan kademeli normalle�me 1 Haziran'da sona eriyor. Vaka say�lar�n�n da d��mesi ile 1 Haziran itibariyle baz� yasaklar kald�r�ld�. Peki, Kahvehaneler 1 Haziran'da a��ld� m�? Kahvede oyun oynamak serbest olacak m�?

  1 HAZ�RAN'DA KAHVEHANELER A�ILACAK MI?

  Ba�kan Erdo�an'�n a��klamalar�na g�re kahvehaneler sabah 07:00 ile ak�am 21:00 saatleri aras�nda �al��abilecek. Ancak oyun yasa��na ili�kin bir a��klama yap�lmad�.

  KAHVEDE OYUN OYNAMAK SERBEST M�?

  Ge�ti�imiz aylarda a��lan kahvehanelerde oyun oynama yasa�� devam ettirilmi�ti. Kahvehanelerin a��lmas� halinde oyun yasa��n�n yeniden getirilip getirilmeyece�i hen�z bilinmiyor.

  1 HAZ�RAN NORMALLE�ME TAKV�M�

  Erdo�an, yapt��� konu�mada Kovid-19'la m�cadele kapsam�ndaki kademeli normalle�me s�recine ili�kin, �unlar� aktard�:

  "Haziran ay� boyunca soka�a ��kma s�n�rlamalar� hafta i�i ve cumartesi g�n� ak�am 22.00 ile sabah 05.00 saatleri aras�nda uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ay�nda bu k�s�tlama s�releri ve g�nleri, vaka ve vefat say�lar�ndaki de�i�ime, a��lamada kat edilen mesafeye g�re yeniden belirlenecektir. Yeme-i�me yerleri 07.00-21.00 saatleri aras�nda belirlenen kurallara g�re masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini s�rd�rebilecek. Bu mekanlarda soka�a ��kma k�s�tlamas� olan pazar g�n� ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, �ay bah�esi, hal� saha, spor salonu, lunapark gibi i�letmeler kurallar �er�evesinde pazar g�n� hari� 07.00-21.00 aras�nda yar�ndan itibaren �al��abilecek. �niversitelerin 2021-2022 e�itim ��retim y�l� akademik takvimi 13 Eyl�l itibar�yla ba�layacakt�r. Kamu kurumlar�ndaki esnek mesai uygulamas� yeni bir d�zenlemeye kadar devam edecektir. Spor kul�pleri genel kurullar�n� haziran�n ilk g�n�nden itibaren, di�er kurulu�lar da ikinci yar�s�ndan itibaren ger�ekle�tirebileceklerdir. A��k ve kapal� alanlardaki nikahlar ve nikah �eklindeki d���n t�renleri, belirlenen �artlara uygun �ekilde 1 Haziran'dan itibaren ba�layabilecek."

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kıraathanede oyun yasağı var mı?

  Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kıraathanede oyun yasağı var mı?

  Kahveler ve kıraathanelerde oyun yasağı var mı? Geçtiğimiz gün ki kabine toplantısı sonrasında yerinde ve kademeli normalleşme kararı alındı. Kararlar gereğince kahvehaneler çok yüksek riskli olmayan illerde açıldı. Peki, kahvelerde oyun yasağı var mı? İşte merak edilen detaylar...

  KAHVELERDE OYUN YASAĞI VAR MI?

  Kahvehaneler yurt genelinde saat 07.00 - 19.00 arasında açık olacak. 19.00'dan sonra ise tüm kahveler kapanacak. Ayrıca çok yüksek riskli haritada kırmızı renkle gösterilen illerde ise kahveler risk düşene kadar kapalı kalmaya devam edecek.

  Öte yandan her masada dezenfektan ve maske bulundurulması da zorunlu olacak. Bununla birlikte kesinlikle oyun oynanması da yasak. Yasağın risk durumunun ortadan kalmasıyla birlikte kaldırılması bekleniyor.

  ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

  Edirne: 107,43
  Balıkesir: 142,57
  Burdur: 105,36
  Konya: 119,28
  Aksaray: 123,08
  Sinop: 160,03
  Samsun: 262,17
  Amasya: 110,50
  Tokat: 166,50
  Ordu: 301,76
  Giresun: 264,71
  Gümüşhane: 114,58
  Trabzon: 239,52
  Rize: 213,10
  Osmaniye: 145,13
  Adıyaman: 116,20

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kahvehanelerde tavla, kağıt, okey ne zaman serbest olacak? - Takvim

  Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kahvehanelerde tavla, kağıt, okey ne zaman serbest olacak? - Takvim

  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

  "Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

  Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

  Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

  Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

  Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

  "İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

  Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap