Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kaburga kırığı yatış pozisyonu

  1 ziyaretçi

  kaburga kırığı yatış pozisyonu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  3 Soruda “Kaburga Kırığı”

  Soru: Kaburga Kırığının Belirtileri Nelerdir?

  Cevap: Göğüs kafesimiz önde halk arasında iman tahtası denilen ‘’Sternum’’ adlı göğüs ön kemiği, arkada omur kemikleri ve bu iki yapının arasında birbirine yatay olarak uzanan 12 çift kaburgadan oluşur. Bu yapı kemik olmasına rağmen aslında esnektir ve kaburgalar arası kaslar yardımı ile nefes alma-verme işlemine yardımcı olur. Kaburgalarımız trafik kazaları ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırılabildiği gibi basit düşme, çarpma, künt yaralanma gibi nedenlerle de zedelenebilmektedir. Sadece dış etkenlerle değil ileri yaşlarda kemik erimesi olan hastalarda şiddetli öksürüğe bağlı olarak da kaburga kırığı oluşmaktadır.

  En önemli belirtisi kırık olan tarafta özellikle, nefes alıp vermekle gelişen şiddetli ağrıdır. Bazı kırıklarda kırık üzerine dokunulduğunda ağrı ve çıtırtı hissi alınabilir. Hasta yoğun ağrı nedeniyle nefes alırken zorlanır, uzanıp yatamaz, öksürüğünü engellemeye çalışır ve bu da balgamını çıkaramadığı için hırıltıya neden olur.

  Soru: Kaburga Kırığının Teşhisi Nasıl Konur?

  Cevap: Genellikle ağrıyla doktora başvuran hastanın hikayesinden yola çıkılarak şüphelenilir ve direk akciğer grafisinde kırık saptanır. Kaburga çatlaklarında ve kırılan yerin iki ucu birbirinden ayrılmamışsa röntgen filminde kırık saptanamayabilir. Ancak bu durum eşlik eden başka bulgu yoksa (akciğer sönmesi yani pnömotoraks, akciğer doku hasarı, kanama yani hemotoraks gibi…) tedavi yaklaşımını değiştirmeyeceğinden ve genelde hastanın bulgularından teşhis konulacağı için ileri tetkik gerektirmez. Diğer teşhis yöntemleri arasında ultrasonografi, bilgisayarlı göğüs tomografisi sayılabilir.

  Soru: Kaburga Kırığının Tedavisi Nasıl Yapılır? Alçıya Almak Gerekir Mi?

  Cevap: Kaburga kırığında tedavi ağrı kesici, kas gevşetici ve balgamın kolay çıkmasına yardımcı balgam sulandırıcı ilaçlar ile yapılır. Hastaya ıstırahat önerilir. Hafif oturur (450) pozisyonda yatması tavsiye edilir. Diğer kemiklerdeki kırıklarda kullanılan alçı tedavisi, göğüs kafesinin esnekliğinin nefes alıp-verme işlemi sırasında devam etmesi gerektiği için yapılmaz. Korse takması önerilmez. Ancak hastaya çok fazla öksürmesi gerektiğinde kırık olan tarafa eliyle ya da bir yastıkla bastırması önerilir. Genellikle hastalar ayaktan tedavi edilerek kontrole çağrılır ve en önemli tedavi ağrının uygun şekilde kontrol altına alınmasıdır. Hastayı evine gönderirken oluşabilecek komplikasyonlara karşı da uyarmak gerekir. Kırılan kaburgaların sivri ve düzensiz uç kısımları akciğere batarak kanama ve akciğer sönmesine neden olabilir. Nefes darlığında ani artış, ağrıda şiddetli yükselme gibi durumlarda kontrolü beklemeden acil servise başvurması önerilir.  Ağrı kesici haplar dışında interkostal blok dediğimiz iğne ile kaburga sinirine uyuşturucu ilaç vermek hastanın ağrı kontrolünde kullanılan diğer bir yöntemdir. Özellikle 3’den fazla kırığı olan yaşlı hastaların hastanede yatarak tedavi edilmesi daha uygun olacaktır.

  Kırıkların cerrahi tedavisi genellikle gerekmez. Ancak 3 veya daha fazla kaburganın 2 veya daha fazla yerinden kırılması sonucu solunum hareketleri bozulmuşsa cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavide kaburgalara plak ve vida uygulanarak göğüs kafesinin stabilizasyonu yani sabitliği sağlanır.

  Kaburga kırıkları akciğerde hasar yapmamışsa kemik uçlarının uçuca gelmesi ile hastanın durumuna göre en az 4 ila 6 haftada iyileşir. Ancak özellikle çok hareket eden, sigara içen ve sık öksüren kişilerde bu kırığın kaynaması gecikir. Eşlik eden akciğer hasarlarının olduğu hastalarda tam bir iyileşme 6 aya kadar sürebilir.

  Yazı kaynağı : www.tgcd.org.tr

  İlk yardım nedir? Kaburga kemiği kırıklarında hasta nasıl taşınır?

  İlk yardım nedir? Kaburga kemiği kırıklarında hasta nasıl taşınır?

  İlkyardım Nedir?

  Kaza durumunda olay yerinde Tıbbi Araç Gereç kullanılmadan İlaçsız yapılan müdahaledir.

  İlkyardımın Amacı? 
  • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
  • Hasta / yaralının durumunun. kötüleşmesini önlemek
  • İyileşmeyi kolaylaştırmak

  İlk yardım sertifikası hakkında detaylı bilgi almak için: https://www.yeniumitek.com/ilk-yardim-sertifikasi/

  TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIMIN AŞAMALARI

  KAZA YERİNDE EMNİYET TEDBİRLERİNİN ALINMASI

  • Araçlar yolun sağına park edilir, dörtlü lambalar yakılır.
  • Kaza 150 metreden görülecek şekilde ve kaza yapan aracın önü ile arkasına birer reflektör konur.
  • Yolun ortasında yatan yaralılar varsa, tekniğine uygun bir şekilde yolun kenarına alınır.

  YARALILARIN ARAÇTAN ÇIKARILMASI

  • Bir yaralı araçtan ideal olarak en az üç kişi ile baş, boyun ve gövde ekseni korunarak çıkarılır. Oturur pozisyondaki yaralılarda, tekniğine uygun yapılırsa, tek kişi ile de ideale yakın çıkarılabilir. Çokça yapılan kucaklama hareketi sakıncalıdır. Araç yan yatmışsa ya da dengesi iyi değilse, aracın güvenliği sağlandıktan sonra yaralılar araçtan çıkarılır.

  YARALILARA VERİLECEK POZİSYONLAR

  a)Kafa yaralanmalarında: Hasta yarı oturur duruma getirilir. Şahsın hangi kulağından kan geliyorsa, o taraf altta kalacak şekilde yan yatırılır. Hastanın burnu kanıyorsa hasta oturtulur, başı hafif öne doğru eğilir.

  b)Göğüs yaralanmalarında: Hasta yarı oturur veya oturur duruma getirilir. Yaralı taraf üzerine hafifçe yatırılır. Elbiseleri gevşetilir.

  c)Karın yaralanmalarında: Hastaya verilecek pozisyon yaranın yönüne göre değişir, Boyuna yaralanmalarda hasta sırtüstü yatırılır, ayakları uzatılır. Enine yaralanmalarda sırtüstü yatırılır, dizler karına doğru çekilir.

  d)Omurga, kalça ve bacaktaki kırıklarda: Hasta sırtüstü yatırılır.

  e)Şok durumunda: Hasta şok pozisyonuna alınır.

  f)Komadaki hastalar, kusan hastalar, solunum yolu ile zehirlenenler, solunum zorluğu olanlar: Sabit Yan Yatış Pozisyonu’na alınır.

  YARALILARIN TAŞINMASI

  • İlkyardımın dördüncü ve son aşaması yaralıların nakledilmesidir.
  • Yaralılar taşınırken, yaralanma tarzı ne olursa olsun, en ideali yaralıların sedye ile ve en az 4 kişi tarafından taşınmasıdır.
  • Sedye ile yaralılar taşınırken düz yolda yürürken ve ambulansa bindirilirken baş önde olacak şekilde taşınır. Ancak merdiven inerken veya çıkarken, hastanın başı daima yukarı tarafta olmalıdır. Hasta her durumda mutlaka gözlenmelidir.
  • Hasta ve yaralılar durumlarına göre en yakın hastaneye değil, en yakın uygun imkanları olan bir hastaneye nakledilmelidir. Yeni Ümit Src Kursu

  KIRIKLARDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

  1.Hasta sarsılmaz ve hareket ettirilmez.
  2. Kanama varsa durdurulur.
  3. Hasta taşınmadan önce kırık bölgesi hareketsiz hale getirilir.(Bunun için tahta gibi sert cisimler kullanılabilir.)
  4.Açık kırık varsa(kırık uçları görülüyorsa)kırık kemik parçalarına kesinlikle dokunulmaz ve bunlar yerleştirilmeye çalışılmaz. Yara üzerine temiz bir gazlı bez kapatılır. Yeni Ümit Src Kursu

  1-Köprücük Kemiği Kırıkları

  Genel kırık belirtilerine ek olarak, hangi köprücük kemiği kırılmışsa baş o tarafa bükülür. Kazazede kırık tarafındaki omzunu yükseltemez. Çok kez sağlam eliyle kolunu dirsekten destekleme gereğini duyar. Köprücük kemiği kırıklarında atel kullanılmaz. Omuzlar sargılarla sarılarak tespiti yapılır. Her iki omuza sarılan sargılar arka taraftan gerdirilerek birbirine bağlanır. Böylece omuzlar hareketsiz hale getirilir. Kırık olan köprücük kemiği tarafındaki ön kol üçgen sargı ile boyundan askıya alınır. Oturuş pozisyonunda sağlık kuruluşuna taşınır.

  2-Kol Kemiği Kırığı ( üst kol )

  Kırık belirtilerinin aynısı görülür. Atel omuz ile dirsek arasına yerleştirilerek sargı bezi ile sarılır. Sarılan üst kol gövdeye birleştirilerek ayrıca gövdeye sarılır. Sonrada kırık taraftaki ön kol üçgen sargı ile askıya alınır.

  3-Ön Kol Kemiği Kırığı

  Genel kırık belirtilerinin aynısı görülebilir. Kırk olan ön kola baş parmak yukarıya gelecek şekilde pozisyon verilir. Dirsek ile bilek arasına arkadan ve önden atel konur ve sarılır. Ön kola 90 derece açı yapacak şekilde üçgen sargı ile boyundan askıya alınır. Atel bulunmadığı durumlarda ceket veya gömlek eteği ön kol üzerinden çevrilerek göğüs üzerine iğnelenir.

  4-Kaburga Kemiği Kırıkları

  Bu kırıklarda genel kırık belirtilerine ek olarak görülen özel belirtiler : Kazazede de soluk alırken şiddetli ağrı ve batma görülür. Yüzeysel ve sık sık soluk alıp verir. Kırık akciğerlere batmışsa ağızdan açık kırmızı ve köpüklü kan gelir.

  Önce kazazedenin üzerindeki kalın giysiler dikkatlice çıkarılır , derin nefes verdirilerek göğüs ve sırt bölgesi enlemesine doğru üçgen sargı ile çok fazla sıkılmadan sarılır.

  Üst taraf kırıkları (Köprücük, kol, ön kol ve kaburga vb.) oturtularak hastaneye götürülür.

  5-Omurga ( Bel kemiği ) kırkları

  Omurga kemikleri başın arka-alt kısmından başlar; boyun ,sırt ve bel omurları şeklinde uzanır. Omurga kemiklerinin ortasında baştan aşağıya doğru uzanan omurga kanalı bulunur. Bu omurga kanalının içerisine sinirlerden oluşan omurilik yerleşmiştir. Omurga içerisinden geçen bu sinirler çevresini ve alt taraf organlarını besler.

  Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.

  Kalp durması: Bilinci kapalı kişide büyük arterlerden nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

  DEVAMI>>>

  Yazı kaynağı : www.srcbelgesiistanbul.com

  Kaburga kırığına ne iyi gelir, nasıl çabuk iyileşir? Kaburga kırığına ne yapmak gerekir?

  Kaburga kırığına ne iyi gelir, nasıl çabuk iyileşir? Kaburga kırığına ne yapmak gerekir?

  Kaburga kırığı ağrılı olduğundan dolayı bir takım ağrı kesiciler verilmektedir. Kaburga kırığına iyi gelen birçok şey bulunmaktadır.

  Kaburga Kırığına Ne İyi Gelir?

  1) Et Suyu

  Et suyu tüketmeniz kaburga kırığına oldukça iyi gelmektedir. Et suyu doğrudan kemiklerin hızlı bir şekilde kaynamasını sağlar. Bundan dolayı sadece kaburga kırıkları değil diğer bütün kemik kırıkları için de et suyu tüketimi önerilmektedir. Kaburga kırığı için düzenli olarak et suyu tüketmeniz durumunda hızlı bir şekilde iyileşme sağlandığını göreceksiniz. Et suyu besin değerleri bakımından çok zengindir. Bu şekilde kemiklerin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini ve kalsiyumu karşılar. Bu şekilde hızlı bir iyileşme görülür. Uzman doktorlar tarafından da kaburga kırığı yaşayan kişilere et suyu önerilmektedir.

  2) İstirahat

  Kemiklerin hızlı bir şekilde kaynaması için istirahat da oldukça önemlidir. Hastanın bu dönemde fazla hareket etmemesi ve devamlı olarak istirahat etmesi önerilmektedir. Kaburga kırığı için istirahat doktorlar tarafından da önerilir. Hastanın ağrı hissetmemesi için mutlaka istirahat etmesi gerekir.

  3) Sigarayı Bırakmak

  Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre sigara içen kişilerde kemik onarımı daha geç olmaktadır. Aynı zamanda sigara tüketimi kemik sağlığına da olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı kaburga kırığı yaşayan kişiler sigara içiyorsa mutlaka sigarayı bırakması gerekir. Sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı bir hayata merhaba der hem de kemiklerin hızlı bir şekilde kaynamasını sağlar. Sigarayı bırakmak kaburga kırığı için önem teşkil eder.

  Nasıl Çabuk İyileşir?

  1) Paşa Çorbası

  Kaburga kırığı için ve genel olarak kemik kırıklıkları için paşa çorbası önerilmektedir. Paşa çorbasını aşırıya tüketmemek de önerilmektedir. Kaburga kırığı için günde bir kez olmak üzere paşa çorbası tüketebilirsiniz. Böylece paşa çorbası kemik sağlığına doğrudan etki ettiği gibi hızlı bir iyileşme sağlamaktadır. Paşa çorbası vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi de sağlamaktadır. Paşa çorbası en çok tercih edilen besinlerdendir.

  2) Süt ve Süt Ürünleri

  Süt ve süt ürünleri kemik sağlığına olumlu etkisi vardır. Özellikle kemiklerin daha da güçlü olması için süt gereklidir. Süt yoğun miktarda kalsiyum içermekte ve kemik sağlığına doğrudan etki etmektedir. Süt ve süt ürünlerini düzenli bir şekilde tüketerek kemiklerin daha hızlı kaynamasını sağlayabilirsiniz. Süt sadece kalsiyum değil aynı zamanda protein de içermektedir. Vücudun bu dönemde ihtiyaç duyduğu tüm besin değerlerini karşılayan süt ürünleri uzman kişiler tarafından da tavsiye edilir.

  3) Egzersiz

  Hafif egzersizler kaburga kırığında iyileşme için önem teşkil etmektedir. Gün içerisinde yapabileceğiniz hafif egzersizler ile birlikte kaburga kırığını hızlı bir şekilde iyileştirebilirsiniz. Bu egzersizler mutlaka doktor tavsiyesi olmalıdır. Doktor tarafından verilen egzersizleri düzenli olarak uygulayarak kaburga kırığına ve kemik sağlığına olumlu etki edebilirsiniz.

  Kaburga Kırığına Ne Yapmak Gerekir?

  Kaburga kırığının bir takım belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilere sahipseniz kaburga kırığınız olabilir. Özellikle ağrılı bir süreçten geçeceğiniz için kaburga kırığı için mutlaka ilk olarak bir acile başvurmanız gerekmektedir. Acil doktorunun yapacağı müdahale ile birlikte kemiklerin kaynama süreci başlar. Aynı zamanda bu dönemde hafif ağrı kesiciler de alınabilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap