Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kağıt paraların arkasındaki kişiler

  1 ziyaretçi

  kağıt paraların arkasındaki kişiler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  E9 Emisyon Grubu Banknotlarda Yer Alan Kişiler

  Basım ve ihraç yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Merkez Bankasına devredilen banknotlarda, Ülkemiz için önemli katkılarda bulunan tarihsel figürlere yer verilmiştir. 

  1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tedavüle giren E9 Emisyon grubu kâğıt paraların arka yüzlerinde, aşağıdaki önemli bilim ve sanat insanlarının resimleri bulunmaktadır: 

  Aydın Sayılı (1913-1993) - 5 Türk lirası

  Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, 1913 yılında İstanbul’da doğdu. Atatürk’ün isteği ile girdiği Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışında eğitim için açtığı sınavı kazandı ve Harvard Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nde yükseköğrenimini yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Columbia ve Cornell gibi önemli üniversitelerde de öğrenim gördükten sonra, 1942 yılında Harvard Üniversitesinden doktora derecesi alarak mezun oldu. Bu unvan, üniversitede ve bilindiği kadarıyla dünyada, bilim tarihi alanında verilen ilk doktora derecesiydi. Sayılı, Harvard Üniversitesinde bilim tarihi alanındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1943 yılında ülkesine geri döndü.

  1957 yılında Uluslararası Bilim Tarihi Akademisinin muhabir üyesi, 1961’de asli üyesi olan Sayılı; 1962-1965 yılları arası yine aynı kurumun başkanlığını üstlendi. 1946 yılında öğretim üyesi olarak göreve başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde, 1974’den 1983 yılına kadar kesintisiz olarak Felsefe Bölümü Başkanlığı yaptı. 1984 yılında kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezine başkan olarak atanan Sayılı, 1993 yılında bu görevinden emekli oldu.

  Ortaçağ bilim tarihine ışık tutan eserleri ile alanında oldukça önemli bir yer edinen Aydın Sayılı, ayrıca 1973 yılında Polonya hükümeti tarafından Kopernik Madalyasına, 1977 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülüne ve 1990 yılında UNESCO Ödülüne layık görülmüştür.

  Cahit Arf (1910-1997) - 10 Türk lirası

  1910 yılında Selanik'te dünyaya gelen Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, 1938 yılında Göttingen Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1962 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde görev  yapan Arf, daha sonra Robert Kolejinde matematik dersleri verdi ve 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kolu Başkanı oldu.

  Cahit Arf, kısa bir süre California Üniversitesinde konuk öğretim üyeliği yaptıktan sonra, 1967-1980 yılları arası Orta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışmalarına devam etti. Emekli olduğu dönemde, TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezinde çalışmalarını sürdüren Arf; 1985-1989 yılları arasında da Türk Matematik Derneği başkanlığını yürüttü.

  Cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanan Cahit Arf, sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalarla da tanındı. "Arf Değişmezi” (Arf Invariant), "Arf Halkaları” (Arf Rings) ve “Arf Kapanışı” (Arf Closure) gibi, literatürde kendi adıyla anılan çalışmalarıyla, matematik dünyasının önde gelen bilim insanları arasında yer aldı.

  Mimar Kemaleddin (1870-1927) - 20 Türk lirası

  1870 yılında İstanbul'da doğan Mimar Kemalettin, bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) temeli kabul edilen Hendese-i Mülkiye Mektebi’nde eğitim gördü ve asistanlık yaptı. 1895’te devlet tarafından Berlin’deki Charlottenburg Teknik Okulu’na  gönderilen Mimar Kemalettin, burada 2 yıl mimarlık eğitimi aldı.

  1908'de Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti adlı ilk meslek odasını kuran Mimar Kemaleddin, ayrıca Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncülerindendir. Klasik dönem Osmanlı ve Alman mimarilerinin belirgin özelliklerini sentezleyerek kendi alanında yeni bir tarz oluşturan Mimar Kemalettin’in öne çıkan eserleri şunlardır:   

  Fatma Aliye (1862-1936) - 50 Türk lirası

  Ülkemizin ilk kadın filozofu ve kadın romancılarından Fatma Aliye, 1862 yılında İstanbul’da doğdu. Kariyerine, 1889 yılında George Ohnet'in “Volonté” adlı romanını “Meram” adıyla Türkçe’ye çevirerek başladı. Bu çalışmasında “Bir Hanım” rumuzunu kullanan Aliye;  felsefe, yaşam öyküsü ve roman türündeki diğer yapıtlarında "Mütercime-i Meram" takma adını tercih etti. 

  1892 yılında “Muhadarat” isimli ilk romanını yayınlayan yazar, romanlarında çoğunlukla duygusal temalara yer verdi. 

  Kadınların sosyal hayata girmeleri konusunda da çalışmalar yapan Fatma Aliye, kız kardeşi Emine Semiyye ile birlikte Şefkat-i Nisvan (Kadınları Himaye) Derneği’ni kurdu. Bu dernekte; kadınların eğitimine destek olma ve küçük girişimlerle üretim sürecine katılmaları yönünde hizmet verdi.

  Bazı eserleri Fransızca ve Arapça’ya da çevrilen Aliye’nin biyografi ve eserleri, 1893 yılında Chicago’daki Dünya Kadın Kütüphanesi Sergisi ve Kataloğu’nda da yer bulmuştur. 

  Buhurizade Mustafa Efendi (Itri) (1640-1712) - 100 Türk Lirası

  Kaynaklarda doğum tarihi 1640 olarak kaydedilen Buhurizade Mustafa Efendi (Itri),  Klasik Türk müziğinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Müzik konusunda sahip olduğu yüksek kuramsal bilgi ve bestelerindeki melodi zenginliğiyle bilinen Itri;peşrev, saz semaisi, kâr, beste ve ilahi başta olmak üzere Türk müziğinin hemen her formunda eser vermiştir. 

  Itrî’nin ayrıca dinsel müziğe yaklaşımı ve yorumu, yeni bir tarzı yansıtır. Bayram namazlarında toplu olarak okunan “Segâh Kurban Bayramı Tekbiri”, kutsal emanetlerin ziyareti sırasında okunan “Segâh Salât-ı Ümmiye” ve “Segâh Ayin-i Şerif-i Mevlevi”; sanatçının en çok bilinen eserleri arasındadır.

  Yunus Emre  (1238-1320) -  200 Türk lirası

  Ülkemizin en büyük ozanlarından biri olan Yunus Emre’nin Anadolu’ya göç eden Türk boylarından olduğu ve 1238 yılında doğduğu kaynaklarda belirtilmektedir. 

  Medrese eğitimi gören Yunus Emre ayrıca; Arapça ve Farsça öğrenmiş, İran ve Yunan mitolojisiyle ilgilenmiş ve tasavvuf tarihini incelemiştir. Yanında yetiştiği Tapduk Emre’nin düşüncelerini halka anlatmak amacıyla Anadolu’da uzun süre seyahat ettiği bilinir.

  İslam tarihinin en büyük bilgelerinden biri olan Yunus Emre; yaşatmış olduğu Vahdet-i Vücud isimli inanış tarzıyla, Kuran'ın özüne inerek, tek olan yaratıcının sırlarını kavramaya ve kavratmaya çalıştı. 

  Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiir dilinin öncüsü olan Yunus Emre; bu sayede, tasavvuf düşüncesini kolay ve anlaşılır bir dille eserlerinde aktardı.

  Ayrıca, UNESCO kararı ile 1991 yılı, “Yunus Emre Sevgi Yılı” olarak ilan edilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.tcmb.gov.tr

  Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir? Kağıt paradaki kişiler

  Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir? Kağıt paradaki kişiler

  Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor.

  5 TL: Ordinaryus Profesör Doktor Aydın Sayılı
  10 TL: Profesör Doktor Cahit Arf
  20 TL: Mimar Ahmed Kemaleddin
  50 TL: Fatma Aliye Hanım
  100 TL: Buhurizade Mustafa Itrî
  200 TL: Yunus Emre

  Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?

  5 TL nin arkasındaki kişi Aydın Sayılı kimdir? (1913-1993)

  Dünya üzerinde bilim tarihi doktorasını bitiren ilk insan olan Aydın Sayılı, lise dönemindeki üstün başarısından ötürü dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın desteğini aldı ve yurt dışı sınavlarında dereceye girerek Harvard Üniversitesi'nde Bilim Tarihi okudu. Harvard doktorası da alan Sayılı, Bilim Tarihi konusunda doktora alan ilk kişi.

  10 TL nin arkasındaki kişi Cahir Arf kimdir? (1910-1997"

  Dünyaca ünlü bir matematikçi Cahir Arf, Arf Sabiti, Arf Halkaları ve Arf Kapanışları gibi terimlerin isim babası. Hesse-Arf Kuramı'nı geliştirdiği Alman matematikçi Helmut Hesse ile beraber çalıştı. Göttinden Üniversitesi'nde doktora yapan Cahit Arf, TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı

  20 TL nin arkasındaki Mimar Kemaleddin kimdir? (1870-1927"

  Ahmed Kemaleddin ya da bilinen ismiyle Mimar Kemaleddin, 1. Milli Mimarlık akımının en önemli temsilcisi. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen Hendese-i Mülkiye Mektebi'ni okuyan Kemaleddin, Hababam Sınıfı'nın çekildiği Çamlıca Kız Lisesi, Ankara Evkaf Apartmanı, Bebek Camii, Gazi Eğitim Fakültesi, TCDD Genel Müdürlük Binası, Edirne Garı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Vakıf Han Binaları gibi birçok eserin mimarı.

  50 TL nin arkasındaki Fatma Aliye Hanım kimdir? (1862-1936)

  Fatma Aliye Topuz ya da bilinen ismiyle Fatma Aliye Hanım, ilk Türk kadın romancısı. Ref'et (1898), Udi (1899), Enin (1910), Muhadarat (1892), Hayal ve Hakikat (1892) adında 5 romanı olan Fatma Aliye Hanım, Hayal ve Hakikat romanını Ahmet Mithat Efendi ile beraber yazmıştı.

  100 TL nin arkasındaki Itri kimdir? (1640-1712)

  Asıl ismi Buhurizade Mustafa olan ve çiçekçilik-meyvecilikle uğraştığı için Itrî lakabını alan Türk bestekar.

  Itrî'nin Neva Kâr'ı Klâsik Türk Musikisi repertuvarının en yetkin eseri olarak kabul edilmekte. Makamsal geçkiler, ezgilerin zengin ve orijinalliği bu eseri bir baş yapıt haline getiriyor. Kâr'ın sözleri ünlü İranlı şair Hafız-ı Şîrâzî'ye ait. Yine Segâh Yürük Semaisi olan "Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil" çok bilinen ve seslendirilen bir eser. Eserin güftesi Nefî'nin.

  Itrî'nin küçük formda (şarkı, türkü, köçekçe v.s.) hiçbir eseri günümüze kadar gelemedi. Eserlerin tümü büyük formlarda. Dini musikinin de çok önemli eserleri yine Itrî'ye ait. Bunlar arasında Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı Ümmiye, Cuma Salatı, Dilkeş-haveran Gece Salası, Rast Mevlevi "Na't-ı Mevlana" bütün İslam Dünyasında meşhur.

  200 TL arkasındaki Yunus Emre kimdir? (1240-1320)

  Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi Yunus Emre hakkında çok az şey biliniyor. Hayatını 'Erenler' makamına ulaşmak için adadı.

  Divan ve Risaletü'n Nushiye adlı iki eseri var. Divan adlı eserinde şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazıldı. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshaları (kopya) bulunuyor.

  Risaletü'n Nushiye adlı eserinin ise 1307'de yazıldığı sanılıyor. Eser, mesnevi tarzında yazıldı ve 573 beyitten oluşuyor. Dini, tasavvufî, ahlakî bir kitap. "Öğütler kitabı" anlamına geliyor.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Türk Lirasının (Banknotların) ve Madeni Paraların Arkasındaki Kişiler Kimler?

  Türk Lirasının (Banknotların) ve Madeni Paraların Arkasındaki Kişiler Kimler?

  Ülkemizde kullanımda olan kağıt paraların ve demir paraların arkasında kimler var? 200 TL'nin, 100 TL'nin, 50 TL'nin ve 20 TL'nin arka yüzünde hangi tarihi önemli kişiler vardır. Bu kişilerin paralarımızın arka yüzüne konulmasının sebebi nedir?

  Kullanımda olan kağıt banknotlar (kağıt paralar)  5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL olacak şekilde 6 tanedir. Bu banknotların her birinin ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, arka yüzlerinde ise tarihe adını yazdırmış önemli Türk büyükleri yer almaktadır.

  5 Türk Lirası’nın Arkasında Kim Var? 

  5 Türk Lirası’nın arka yüzünde Ordinaryus Profesör Doktor Aydın Sayılı bulunmaktadır. 1913’de İstanbul’da doğan Aydın Sayılı, 1993 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Ülkemizde bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlayan bilim adamlarından biri olan Aydın Sayılı, doktorasını Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır. 

  10 Türk Lirası’nın Arka Yüzünde Kim Var?

  10 TL’lik banknotların arka yüzlerinde Doktor Cahit Arf’in fotoğrafı bulunmaktadır.

  20 TL’nin Arkasında Kim Var?

  20 TL’lik banknotların arkasında Mimar Ahmed Kemaleddin’in fotoğrafı yer alır.

  1870 yılında İstanbul’da doğan Ahmed Kemaleddin, 1927 yılında Ankara’da ölmüştür. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncülerinden olan mimarın en önemli eserleri Ankara Palas ve Tayyare Apartmanı’dır. Diğer önemli yapıtlarından bazıları şunlardır;

  50 TL’nin Arkasındaki Kişi Kimdir?

  50 TL’lik banknotların arka yüzlerinde Fatma Aliye Hanım bulunur.

  Eserleri şunlardır;

  100 TL’nin Arkasında Kim Var?

  100 TL’lik banknotların arka yüzlerinde Buhurizade Mustafa Itri bulunmaktadır.

  Eserleri şunlardır;

  200 TL’nin Arka Yüzünde Kim Var?

  200 TL’lik banknotların arka yüzlerinde Yunus Emre’nin fotoğrafı bulunmaktadır.

  Türk şiirinin öncülerinden olan Yunus Emre 1238 yılında Eskişehir’de doğmuş, 1321 yılında yine Eskişehir’de ölmüştür. 
  Tasavvuf edebiyatında kendine has bir tarz kuran Yunus Emre, tekke şiirini özgün bir şekilde tekrar ortaya koymuş, halk şiirini ve divan şiirini etkilemiştir. Divan ve Risaletü’n Nushiyye isimli iki eseri vardır.

  Sonuç olarak Türk Lirası’nın arkasındaki Türk büyükleri şunlardır;

  Bozuk Demir Paralar

  Yukarıda kağıt paraları saydık. Kağıt TL'lerin dışında 6 adet de bozuk para vardır. Ancak bunlardan sadece bir tanesi TL cinsinden olup, diğerleri kuruş olarak sayılmaktadır. Bu paralar: 

  0,1 Liranın (1 Kuruşun) Ön ve Ara Yüzü

  Ön yüzünde  1 kuruş şeklinde yazı ile Kardelen Çiçeği vardır.

  1 TL 100 kuruştan oluşmaktadır. Dolayısı ile 100 tane 1 kuruş 1 TL eder.

  0,5 Liranın ( 5 Kuruşun) Ön ve Arka Yüzü

  Kullanımda olan 5 kuruşlar para üstü vermede oldukça işe yaramaktadır. Ancak bir çok küçük işletme maalesef bu kadar küçük bedeli vermedikleri için maalesef kendileri için hak edilmeyen bir katma değer oluşturmaktadırlar. 5 kuruşun arka yüzünde Gazi Mustafa Kelam Atatürk vardır. Ön yüzünde ise hayat ağacı motifi vardır. Ayrıca 5 kuruş yazılıdır.  Arka yüzün dış halkasında Türkiye Cumhuriyeti yazılıdır. 

  0,10 Lira (10 Kuruşun) Ön ve Arka Yüzünde Ne Var?

  Arka yüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk resmi varken, ön yüzünde ise "Rumi motifi işlenmiştir. Ayrıca 10 Kuruş ifadesi yazılıdır.  Arka yüzün dış halkasında Türkiye Cumhuriyeti yazılıdır. 

  0,25 TL ( 25 Kuruşun) Ön ve Arka Yüzünde Ne Var? 

   Arka yüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk resmi varken, ön yüzünde ise kufi yazı ile geçme desenler işlenmiştir. Ayrıca 25 Kuruş ifadesi yazılıdır.   Arka yüzün dış halkasında Türkiye Cumhuriyeti yazılıdır. 

  50  Kuruşun (0,50 TL'nin) Ön ve Arka Yüzü

  Arka yüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk resmi vardır.  Arka yüzün dış halkasında Türkiye Cumhuriyeti yazılıdır.  Ön yüzünde ise 50 kuruş yazılıdır. Ayrıca 15 Temmuz Köprüsü motifi işlenmiştir. 50 Kuruşlar basılırken ön yüzünde basılı köprü motifinin resmi ise Boğaziçi Köprüsüydü. Ancak 15 Temmuz sonrası bu köprümüzün ismi 15 Temmuz Köprüsü olarak değiştirilmiştir. 

  1 TL Madeni Paranın Ön ve Arka Yüzünde Ne Var?

  En büyük madeni paramız 1 TL'dir. 1 TL 100 kuruşa bedeldir. Yani 100 tane 1 kuruş 1 TL eder. Ön yüzünde halka içinde bitki motifi ve ortasında rumi motifi işlidir. Ayrıca tam ortasında 1 TL yazılıdır. Arka yüzünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi vardır. Arka yüzün dış halkasında Türkiye Cumhuriyeti yazılıdır. 

  Yazı kaynağı : yeni-kimlik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap