Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  küçük ölçekli harita özellikleri

  1 ziyaretçi

  küçük ölçekli harita özellikleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Büyük ve Küçük Ölçekli Harita Özellikleri ve Farkları

  Büyük ve Küçük Ölçekli Harita Özellikleri ve Farkları

  ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

  1. Büyük Ölçekli Haritalar
  a. Plânlar:
  • Ölçeği 1/20.000′e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.

  b. Topografya Haritaları:
  • Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topografik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

  ÖRNEK:

  2. Küçük Ölçekli Haritalar
  • Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

  büyük ölçekli harita özellikleri

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  Küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir? Ölçeği kaçtır?

  Küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir? Ölçeği kaçtır?

  Pay ve paydası üzerinden ölçeklendirme ile beraber küçük ve büyük ölçekli haritalar bulunmaktadır. Tabii taşıdığı anlam ve amacına uygun şekilde günümüzde daha birçok değişik harita olduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle eğitim ile beraber daha birçok farklı alanda küçük ölçekli haritalar yaygın şekilde kullanılır.

  Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri Nelerdir?

  En çok merak edilen konular içerisinde küçük ölçekli haritaların özellikleri geliyor. Taşımış oldu özellikleri ile beraber küçük ölçekli haritalar, genel anlamda kendi yapısını oluşturur. Böylece oluşturduğu bu yapı ile beraber amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanım imkanı sağlar.

  - Paydası büyüktür.

  - Geniş alanı gösterir.

  - Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.

  - Oranı oldukça fazladır.

  Yukarıda verilen farklı özellikleri ile beraber küçük ölçekli haritalar öne çıkmaktadır. Özellikle dünyanın bütün farklı bölgelerini gösterme ayrıcalığı ile öne çıktığını söylemek mümkün. Bu sayede küçük ölçekli haritalar ile beraber dünyanın birçok farklı kıtası, ülkesi ile beraber değişik bölgelerini görme şansı elde edebilir. Üstelik bunun en önemli yanlarından biri şüphesiz bir bütün olarak dünyayı değişik parçalar halinde görme imkanı vermesidir.

  Küçük Ölçekli Haritaların Ölçeği Kaçtır?

  Merak edilen bir diğer konu içerisinde küçük ölçekli haritanın ölçeği yer almaktadır. Özellikle pay ve payda üzerinden öne çıkan ölçeği ile beraber, bu doğrultuda belli bir alanı gösterdiği öne çıkmaktadır. Daha doğrusu dünyanın gerçek örtüsü üzerinden ne kadar küçüldüğünü gösterir. Bu doğrultuda 1/500.000 ve daha küçük ölçekli haritalar şeklinde öne çıkar. Yani bu doğrultuda paydası daha fazla büyürken pay sürekli olarak 1 rakamı şeklinde sabit kalır. Bu sayede devamlı olarak payda üzerinden harita biraz daha küçülmekte ancak daha fazla alanı gösterme şansı tanımaktadır. Her ne kadar küçük ölçekli haritalarda detaylandırmasa bile, dünyayı bir bütün olarak görme noktasında önemli bir yere sahiptir.

  Küçük Ölçekli Harita Nedir?

  Ölçeği 1/500.000’den küçük olan haritalar küçük ölçekli harita şeklinde ifade edilir. Özellikle küçük ölçekli haritalar sayesinde dünyanın kıtaları ve ülkelerinin tamamı veya bir kısmı harita üzerinde görünür. Özellikle önemli bir kısmı üzerinden ülkelerin sınırları kapsamında bu ülkeleri nerede olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılır. Hem kuzey hem de güney olmak üzere ekvator çizgisi üzerinden Dünya haritasını tamamen görme şansı sağlanır. Bu sebepten dolayı küçük ölçekli haritaların önemli bir yer taşıdığını ifade etmek mümkün.

  Küçük Ölçekli Haritalar Nerelerde Kullanılır?

  Ölçeğine bağlı olarak günümüzde birçok değişik harita çeşidi bulunmaktadır. Ancak özellikle küçük ölçekli haritalar birçok farklı alanda kullanım imkanı vermektedir.

  - Stratejik çalışmalar

  - Askeri alan

  - Eğitim alanında

  - Keşiflerde

  - Günlük yaşamda ülkeleri görmek amaçlı

  Bu şekilde yukarıda verilen kullanım alanları ile beraber günümüzde küçük ölçekli haritalar önemli bir yer taşımaktadır. Özellikle askeri alanda ve stratejik durum için yaygın olarak kullanıldığını ifade etmek mümkün. Bu sayede paydasının büyük olması ile beraber bulunmak istenen yer çok daha kolay bir şekilde elde edilir. Tabii eğitim alanında yine çocuklar için öğrencilerin dünya çapındaki ülkeleri ve ülkelerin yerine anlaması konusunda büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı küçük ölçekli haritalar birçok alanda önemli bir yer tutar.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

  Harita ölçekleri nelerdir? Büyük ölçek nedir? Küçük ölçek nedir?

  Harita ölçekleri nelerdir? Büyük ölçek nedir? Küçük ölçek nedir?

  Ölçek, harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır. Diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır diyebiliriz.

  HARİTA ÖLÇEKLERİ NELERDİR?

  Ölçek iki şekilde gösterilir.

  Kesir ölçek: 

  Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 1/50.000, 1/500.000 gibi.

  Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir. Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir.

  Çizik (Grafik) Ölçek:

  Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir.

  Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir. Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olmasıdır.

  B. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

  1. Büyük Ölçekli Haritalar

  Plânlar: 

  Ölçeği 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.

  Topoğrafya Haritaları:

   Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

  Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  * Paydası küçüktür.

  * Dar alanları gösterir.

  * Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.

  * Küçültme oranı azdır.

  * Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.

  * İzohipsler arası yükselti farkı azdır.

  * Bozulma oranı azdır.

  2. Orta Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

  3. Küçük Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

  Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  * Paydası büyüktür.

  * Geniş alanları gösterir.

  * Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.

  * oranı fazladır.

  * Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme

  * İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.

  * Bozulma oranı fazladır.

  Yazı kaynağı : www.habervakti.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap