Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  izmir büyükşehir belediyesi işçi alımı

  1 ziyaretçi

  izmir büyükşehir belediyesi işçi alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli kişisel verilerinizdir.

  Web Sitemizde Sizden Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz talep edilmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili açıklamalar ilgili başlıklar altında ayrı bir paragrafla belirtilmiştir.

  Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

  Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

  Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacının yanı sıra istihdamınız için aşağıdaki amaçlarla da işlenmektedir.

  Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;

  Sistemimizde özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan engellilik durumu bilgisi, sağlık verisi olması dolayısıyla özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu bilgiyi paylaşmayı tercih etmediğiniz durumda, engelli adayı pozisyonunda istihdam edilmeniz gerekiyorsa, Kurum yeterli bilgiye sahip olamayacaktır.

  Özgeçmiş oluşturma esnasında metin olarak doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi özgeçmişiniz içerisine kaydetmekteyiz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, metin olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizin girilmemesi gerekmektedir.

  İş başvurunuzda, dosya yükleme özelliği kullanılarak yüklenen dosyalarda işlenmesini istemediğiniz kişisel veri bulundurmayınız.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

  Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla, ilçe belediyelerle, bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya İzmir Büyükşehir Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin alındığı Web sitemizde, Aydınlatma Metni onay kutucuğunun yanı sıra Kişisel Verilerinizin (Özel Nitelikli olanlar dahil) yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılması için vereceğiniz izin için ayrı bir onay kutucuğu bulunacaktır. Bu onay kutucuğunu işaretleyerek kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla paylaşmamız için tarafımıza açık rıza vermektesiniz. Kişisel Verilerinizin paylaşılmasına onay vermediğiniz takdirde verileriniz ilgili taraflarla paylaşılmayacaktır.

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

  Kişisel verileriniz beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

  Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması tarafınızın sorumluluğunuzdadır. Sistemimizde oluşturduğunuz özgeçmişte üçüncü kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz.

  Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

  Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.izmir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 1 no'lu Hol Konak / İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 1 no'lu Hol Konak / İzmir

  Yazı kaynağı : www.izmir.bel.tr

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 meslekten 46 personel alımı yapacak

  İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 meslekten 46 personel alımı yapacak

  İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok meslekten çok sayıda personel alımı yapacağına dair yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un İzmir iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İZENERJİ A.Ş bünyesine istihdam edilmek üzere 13 meslekten 46 personel alımı yapılacaktır. (NOT: Bu ilanın son başvuru tarihi geçmiş ise belediyenin güncel tüm iş ilanlarını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ)

  İBB İZENERJİ A.Ş personel alımları ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki okulların ilgili bölümlerinden mezun olmuş adaylardan yapılacaktır. İZENERJİ işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak olup, adaylar herhangi bir yazı veya sözlü sınava tabi tutulmayacaktır.

  Peki, İBB İZENERJİ A.Ş hangi meslek gruplarından kaç adet personel alımı yapacak? Başvuru tarih aralığı nedir? Başvurular nereye yapılacak? Detaylar aşağıda verilmiştir…

  İzmir Büyükşehir Belediyesi iz enerji; 2 Bulaşıkçı, 10 Büro Personeli, 3 Çağrı Operatörü, 3 Çağrı Operatörü (Engelli), 3 Danışma Personeli, 2 İnşaat Teknikeri, 3 Psikolog, 2 Sayaç Okuma Personeli, 2 Sosyolog, 5 Şoför, 2 Taşıma Personeli, 5 Temizlik İşçisi, 4 Vasıfsız İşçi olmak üzere toplam 46 personel alımı yapacak. Alım yapılacak meslekler ile ilgili aranan müracaat koşulları aşağıda verilmiş olup, bu şartlara haiz adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.

  İBB İZENERJİ iş başvuruları 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olup 6 Temmuz 2022 mesai bitimine kadar devam edecektir. Yukarıda belirtilen mesleklere başvurular “www.izenerci.com.tr” internet adresi üzerinden yapılacak olup, başvuru sayfasına adayların özgeçmişini eklemesi gerekmektedir.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ A.Ş bünyesinde alım yapılacak mesleklere ilişkin istenilen müracaat şartları ve yayınlanan resmi ilan içerikleri aşağıda verilmiştir…

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Adres: Hürriyet Bulvarı No: 18 Kat: 6 Daire: 12 Münir Birsel Plaza B Blok İsmet Kaptan Mahallesi Konak/İzmir

  Telefon 0232 411 77 00

  E-posta. [email protected]

  Yayınlanan resmi ilan içeriği ve müracaat şartları öğrenmek için BURAYA TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : kamuisilanlari.net

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

  İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ile kadrosunu güçlendiriyor ve her geçen gün çalışmalarına yenilerini ekliyor. İş ilanları arayanlar ise online olarak iş başvurusunda bulunabiliyor.

  Milyonlarca kişinin yaşadığı İzmir’de daha kaliteli hizmet sunabilmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından personel alımları yapılıyor. Yayınlanan iş ilanlarına vatandaşlar CV Bankası sayesinde online olarak başvurabiliyor. Personel alımı genellikle KPSS şartı aramadığı için bir çok vatandaş başvurmak istiyor. İzmir belediyeleri iş ilanları arasında anaokulları öğretmenleri de alınacak mı maaşları nedir belediyelerde pdr alımı var mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu yapmak isteyenlerin başvurularını nasıl yapacaklarını, şartlar ve iş ilanlarını sizler için paylaşıyoruz.

  İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji, İzelman, İzdoğa, İzsu gibi firmalar zaman zaman KPSS şartı aramadan işçi alımı yapıyor. Belirlenen süre içerisinde personel alımı başvuru formunu dolduran vatandaşlara uygun görülmeleri halinde ortalama bir hafta içerisinde geri dönüş sağlanıyor. Olumlu geri dönüş yapıldığı zaman vatandaşlar işe başlayış yapıyor.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu sayfası sayesinde personel alımları daha kolay hale geliyor. İş ilanlarını düzenli takip ederek alım olması halinde başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların CV Bankası sistemine başvuruda bulunması gerekiyor. Genellikle alımlar CV Bankası sistemi ile yapıldığından iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2022

  İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç olması durumunda personel alımı ilanlarını İŞKUR üzerinden paylaşıyor. İZFAŞ, İzdoğa, İzelman, İzenerji, İzsu, İzdeniz ve İzulaş tarafından açılan iş ilanlarına online başvuruluyor. Yayınlanan iş ilanlarında aranan şartlar, kadro, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, başvuruların nereden yapılacağı gibi bilgiler yer alıyor. Son zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilana çıkan personel kadroları;

  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki personel alımlarında yukarıdaki kadrolarda personel alımları yapılmıştır. İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanları düzenli olarak paylaşılacaktır.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

  İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ve iş ilanları genellikle CV BANKASI sistemi üzerinden yapılmaktadır. İş başvurusunda bulunmak isteyenler CV BANKASI sistemine girerek başvurularını yapabilir.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Formu’nu doldurmak için önce cep telefonunuza “Doğrulama Kodu“ gönderilecektir. Cep telefonu numarası ile doğrulamanızı yaptıktan sonra iş başvuru ekranına yönlendirileceksiniz.

  “Kaydet” tuşuna bastığınızda bilgileriniz doldurduğunuz şekilde başvurunuz tamamlanır. başvurunuz İş başvurusu değerlendirilebilmek için başvuru havuzuna ulaşacaktır. Personel ihtiyacı olması halinde bu havuzdaki bilgilerle başvuru sahiplerine ulaşılır.

  İş Başvurusu Sorgulama Nasıl Yapılır?

  İzmir Büyükşehir Belediyesine yapılan iş başvurusu CV Bankası sisteminden sorgulama yapılarak güncellenebiliyor.

  Takip Kodunu unutmanız durumunda Takip No Hatırlatma sayfasına giderek Tc Kimlik Numarası yazarsanız sisteme kayıtlı olan cep telefonunuza Takip Numaranız gönderilir.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA Personel Alımı

  İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzdoğa Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı ilanına çıkıyor. Personel alımına başvurmak isteyenler bir CV hazırlayarak başvuruda bulunabilirler. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA işçi alımı kadroları;

  Personel alımı başvuruları https://www.izmir.bel.tr/tr/InsanKaynaklari/259 linkteki CV bankası üzerinden yapılacaktır. Yukarıdaki “İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu” nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi vermiştik. Adımları takip ederek CV BANKASI linkinden yeni başvuru yapabilirsiniz.

  01.05.2022 tarihinde İZDOĞA için bir işçi alımı ilanı bulunmamaktadır.

  İzelman Personel Alımı

  İzleman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı kuruluşların personel ihtiyacını karşılamaktadır. İzelman daimi çalıştırılmak üzere personel alımı ilanları yayınlamaktadır. İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı sayfasında yayınlanan İzelman iş ilanlarına başvurmak isteyenler hazırlamış oldukları fotoğraflı özgeçmişlerini mail adresine göndererek iş başvurusunda bulunabilirler. Son zamanlarda İzelman tarafından yapılan personel alımları;

  Alılacak olan personelin mesleği, alınacak personel sayısı, niteliği ve başvuru tarihleri paylaşılmıştır.

  Başvurular sadece mail olarak, bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş şeklinde [email protected] adresine yapılacaktır.

  Başvuru yapılan adaylar arasından uygun görülen adaylara, bir hafta içinde çağrı yapılacaktır.

  01 Mayıs 2022 tarihinde İzelman için herhangi bir iş ilanı bulunmamaktadır.

  İzenerji İş Başvurusu

  İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzenerji KPSS şartı aramadan personel alımı yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin personel ihtiyacını karşılayan ve insan kaynakları firması olan İzenerji tarafından çıkarılan iş ilanlarıİ

  01 Mayıs 2022 tarihinde İzenerji için herhangi bir iş ilanı bulunmamaktadır.

  İş başvurusu sadece https://www.izenerji.com.tr/ internet adresi üzerinden CV bankasına online başvuru şekilde kabul edilmektedir. Başvuru sahiplerinin başvuru yapılmak istenen pozisyonu belirtmesi gerekmektedir. Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülen kişilere 1 hafta içerisinde dönüş yapılır.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz İş İlanları

  İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz personel alımları İŞKUR’a verilen ilanlarla yapılıyor. İzdeniz tarafıdan açılan iş ilanlarına iş başvurusu genellikle internet sitesi üzerinden CV Bankasına online olarak yapılıyor. Şu an kontrol ettiğimizde İzdeniz için herhangi bir iş ilanı görülmemektedir. (25.03.2022) Fakat yeni iş ilanları yayınlandığında hangi kodlara ihtiyaç duyulduğunu, iş başvuru tarihlerini ve diğer ayrıntıları burada yer vereceğiz.

  01 Mayıs 2022 tarihinde İzdeniz için herhangi bir iş ilanı bulunmamaktadır.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ İş İlanları

  İZFAŞ İş İlanları İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı sayfasında paylaşıyor. Şu an aktif bir iş ilanı görünmemekte fakat İZFAŞ daha önceki iş ilanları ile bir çok kadroda personel alımı gerçekleştirmiştir. Ancak İZFAŞ online iş başvuru formunu doldurarak iş başvurusunda da bulunabilirsiniz. Aşağıdaki kadroların dışında İŞKUR tarafından herhangi bir alım yapıldığı zaman bu sayfada ilgili alıma yer vereceğiz.

  İzfaş başvurabileceğiniz iş ilanları;

  İş başvurusu sadece mail olarak bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş ile [email protected] adresi üzerinden yapılabilecektir. Uygun görülen adaylara başvuru tarihi bitiminden itibaren bir hafta içerisinde dönüş yapılacaktır.

  İzfaş İş Başvurusu Formu

  Güncel iş ilanlarına Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasından göz atarak başvuruda bulunabilirsiniz.

  İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı olan şirketlerin iş ilanları bu sayfada zaman zaman güncellenerek yayınlanacaktır.

  Yazı kaynağı : www.kosgebdestekli.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap