Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  izmir atatürk eğitim ve araştırma hastanesi nerede

  1 ziyaretçi

  izmir atatürk eğitim ve araştırma hastanesi nerede bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Karabağlar nerede, Otobüs, Metro, Tren veya Vapur ile nasıl gidilir?

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Karabağlar nerede, Otobüs, Metro, Tren veya Vapur ile nasıl gidilir?

  Karabağlar şehrinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi konumuna Toplu Taşıma

  Karabağlar, Türkiye'deki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Moovit, en yakın toplu taşıma durağından adım adım yol tarifi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

  Moovit, şehrinizde gezmenize yardımcı olacak ücretsiz haritalar ve canlı yol tarifleri sağlar. Saatleri, güzergahları, hareket saatlerini görüntüleyin ve gerçek zamanlı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi adresine ne kadar sürede ulaşabileceğinizi öğrenin.

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi için en yakın durak veya istasyonu mu arıyorsunuz? Hedefinize en yakın durakların listesine göz atın: Yeşilyurt Devlet Hastanesi; Yeşilyurt Huzurevi; İzmirspor; Köprü.

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi adresine Otobüs, Metro, Tren veya Vapur ile ulaşabilirsiniz. Yakında duran hatlar - Otobüs: 18, 19, 253, 520, 523, 879 Metro: İZMIR METROSU

  Sizi daha erken zamanda ulaştırabilecek başka güzergah olup olmadığını görmek ister misiniz? Moovit alternatif rotalar veya saatler bulmanıza yardımcı olur. Moovit Uygulamasından veya Web Sitesinden kolayca İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi için yol tarifi alın.

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi adresine en kolay yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz, bu nedenle Karabağlar konumundaki kullanıcılar dahil 930 milyondan fazla kullanıcı, toplu taşıma için en iyi uygulama olarak Moovit'e güveniyor. Ayrıca otobüs uygulaması veya tren uygulaması indirmenize gerek yoktur. Moovit, en doğru otobüsü veya metro saatlerini bulmanıza yardımcı olan tüm toplu taşıma araçlarının bir arada olduğu ulaşım uygulamanızdır.

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi için Otobüs, Metro, Tren ve Vapur fiyatları, ve tüm yolculuk ücreti hakkında bilgi için lütfen Moovit uygulamasını kontrol edin.

  Yazı kaynağı : moovitapp.com

  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konak nerede, Otobüs, Tren, Metro veya Vapur ile nasıl gidilir?

  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konak nerede, Otobüs, Tren, Metro veya Vapur ile nasıl gidilir?

  Konak şehrinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi konumuna Toplu Taşıma

  Konak, Türkiye'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Moovit, en yakın toplu taşıma durağından adım adım yol tarifi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

  Moovit, şehrinizde gezmenize yardımcı olacak ücretsiz haritalar ve canlı yol tarifleri sağlar. Saatleri, güzergahları, hareket saatlerini görüntüleyin ve gerçek zamanlı olarak Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresine ne kadar sürede ulaşabileceğinizi öğrenin.

  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi için en yakın durak veya istasyonu mu arıyorsunuz? Hedefinize en yakın durakların listesine göz atın: Şoförler Lokali; Üçyol Aktarma; Halil Rıfat Paşa; Yeşilyurt İtfaiye; İzmirspor; Karantina.

  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresine Otobüs, Tren, Metro veya Vapur ile ulaşabilirsiniz. Yakında duran hatlar - Otobüs: 15, 253, 681, 811 Tren: MENEMEN - CUMAOVASI Metro: İZMIR METROSU

  Sizi daha erken zamanda ulaştırabilecek başka güzergah olup olmadığını görmek ister misiniz? Moovit alternatif rotalar veya saatler bulmanıza yardımcı olur. Moovit Uygulamasından veya Web Sitesinden kolayca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yol tarifi alın.

  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adresine en kolay yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz, bu nedenle Konak konumundaki kullanıcılar dahil 930 milyondan fazla kullanıcı, toplu taşıma için en iyi uygulama olarak Moovit'e güveniyor. Ayrıca otobüs uygulaması veya tren uygulaması indirmenize gerek yoktur. Moovit, en doğru otobüsü veya metro saatlerini bulmanıza yardımcı olan tüm toplu taşıma araçlarının bir arada olduğu ulaşım uygulamanızdır.

  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Otobüs, Tren, Metro ve Vapur fiyatları, ve tüm yolculuk ücreti hakkında bilgi için lütfen Moovit uygulamasını kontrol edin.

  Yazı kaynağı : moovitapp.com

  �zmir Atat�rk E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi

  �zmir Gurabay� M�slimin Hastanesi'nden �zmir Atat�rk E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi'ne

  �limizde faaliyet g�steren ilk hastaneler az�nl�k hastaneleriydi. Bunlar; Hollanda Hastanesi (1670), Saint Antuan Hastanesi (1710), Rum Gureba Hastanesi ( Saint Haralambo, 1748), Frans�z Hastanesi (1749), Ermeni Gureba Hastanesi (1801), Millet–i Museviye Hastanesi (1843), �ngiliz Hastanesi (1850), �sko� Hastanesi (1882)dir. 1829 y�l�nda Karata� semtinde kiralanan bir binada sa�l�k hizmeti veren Askeriye Hastanesi ise yetersiz kal�yordu. Az�nl�k hastanelerinde T�rk ve M�sl�man grup tedavi olmak i�in y�ksek fiyat �demeleri ve Konsolosluk izni almalar� gerekmekteydi. ��z�m bir T�rk ve m�sl�man hastanesi a��lmas� idi. 1848 y�l�nda Emin Muhlis Pa�a taraf�ndan Sultan Abd�lmecid'in izni ile yap�m�na ba�lanarak 1851 y�l�nda tamamlanan ve hastanemizin temellerini olu�turan bug�nk� Konak Do�um Hastanesi binas�nda "Gurebay� M�slimin Hastanesi" hizmete girdi. �ki katl�, 60 yatak kapasiteli, ta� ve ah�ap bir bina idi. O zamanlar bir tabip, bir cerrah, bir eczac�, bir m�d�r ve bir katip ile hizmete ba�lam��t�r. 1851 y�l�nda Emin Muhlis Pa�a taraf�ndan "Gurebay� M�slimin Hastanesi Nizamnamesi" haz�rland�. Hastane y�netimi hay�rsever ki�ilerden olu�an bir heyete b�rak�ld�. �lk idare heyeti; Osmanzade Hac� H�sn� Pa�a Reis (Fahri Naz�r), Zeki Bey (S�hhiye M�fetti�i), Haf�z Tevfik (M�d�r), Mustafa Efendi (Sand�k Emini), T�ccar Hac� A�abeyzade Cemal Efendi (Aza), Cevahirci Hac� Haf�z Mehmet (Aza), Saat T�ccar� Ahmet Sait (Aza) idi. Hastanede 17 ko�u� (2’si hapishaneye, 4'� kad�nlara 11'i erkeklere ait) mescit, idare odas�, ameliyathane, kiler, mutfak, gaslhane, �ama��rhane, iki depo, iki muayene odas�, bir karantina odas�, eczane, eczane deposu mevcuttu. B�t�esi 1875 y�l�nda 1650 lira idi.

  1851 y�l�nda hizmete a��lan hastanemizin 1876 y�l�nda ilk T�rk Ba�hekimi Dr.Mustafa Enver’dir. Padi�ahtan her sene 44 lira 95 kuru� 84 para, hanlardan tart�lan meyve, saman kantariyesinden al�nan vergiler, ba���lar, hastaneye ait emlak gelirleri, hastane imbikhanesinde �retilen saf su ve g�lsuyu sat���ndan elde edilen gelir (ayda 35 lira), kadrolu iki mezarc�n�n �l�leri g�mmesi kar��l��� belediyeden y�lda al�nan 350 lira, yemi� �ar��s� hamall���ndan al�nan para, Ali Pa�a meydan has�lat�, tedavilere kar��l�k mal sand���ndan al�nan paralar, eczane ve laboratuvar gelirleri hastane gelirlerini olu�turmaktayd�. Yatak say�s� zamanla artan hastanenin, sava� y�llar�nda yatak say�s� 250’den 80’e indirilmi�, memur, doktor ve hizmetli kadrolar� daralt�lm��t�r. 1920 y�l�nda hastanenin bir k�sm� 15 doktorun g�rev ald��� “Amerikan K�z�lha� Hastanesi” olarak g�rev yapm��t�r. Cumhuriyetin ilk y�llar�nda (1923) �zmir Hilal-i Ahmer Cemiyetinin yard�m�yla hastaneye ilk rontgen makinas� al�nm��, 1926 y�l�nda bir dispanser yapt�r�lm��, 1931 y�l�nda iki katl� ek dahiliye binas� yapt�r�lm��t�r.1932 y�l�nda yatak kapasitesi 300 ��kart�ld�. 1851 y�l�nda "Gurebay� M�slimin Hastanesi" ismi ile bug�nk� Konak Do�um Hastanesi binas�nda hizmete giren hastanemizin ismi �nce “�zmir Memleket Hastanesi” sonra “�zmir Devlet Hastanesi” olarak de�i�tirildikten sonra 1982 y�l�nda �u anki yeri ve binas�yla “�zmir Atat�rk E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi” olarak hizmetine devam etmektedir. Hastanemiz bug�n yakla��k 900 doktor ve 1100 yata�� ile b�lgenin �nde gelen kurulu�u olarak hizmetine devam etmektedir.

  Yazı kaynağı : www.hastane.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap