Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iyonik bileşiklerin adlandırılması 9. sınıf

  1 ziyaretçi

  iyonik bileşiklerin adlandırılması 9. sınıf bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İyonik Bileşiklerin Adlandırılması ve Yazılması

  İyonik bağlı bileşikler adlandırılırken, önce metalin adı (katyon adı) daha sonra ametal iyonunun adı (anyon adı) yazılır.

  Katyon iyonunun adı + Anyon iyonunun adı

  Katyon ve anyonların adlarını bilmek gerekir. İyonların adları aşağıda verilmiştir.

  Aşağıda kök olmayan İyonların oluşturduğu bileşiklere örnekler verilmiştir. Halojenler okunurken element adının sonuna -ür eki getirilir.

  Metal ve kökten oluşan bileşikler adlandırılırken metalin adından sonra kökün adı belirtilir. Değişken değerlik alan katyonun değerliği yay ayraç içerisinde verilir.

  Yazı kaynağı : www.eokultv.com

  Kovalent ve İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

  Kovalent ve İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

  İyonik ve kovalent bileşikleri adlandırırken sistematik adlandırma kullanılır. Sistematik adlandırma sayesinde adlandırılması yapılan bileşiğin sadece adına bakılarak kimyasal yapısı hakkında bilgi sahibi olunur ve karmaşıklık en aza iner. İyonik ve kovalent bileşikler farklı yöntemlerle isimlendirilir.

  İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

  İyonik bileşikleri oluşturan atomlarda meydana gelen elektron alış-verişinden dolayı elektron veren atoma katyon, elektron alan atoma anyon denir. Katyonlar elektron verdikleri için + yüklü, anyonlar ise elektron aldıkları için – yüklü olurlar. İyonik bileşikler adlandırılırken önce bileşikteki katyonun adı sonra da anyonun adı söylenir. Katyonların okunuşu elementin okunuşuyla aynıdır; ancak anyonlar okunurken elementin adının sonuna “-ür” eki eklenir. Böylece sofra tuzu olarak kullanılan NaCl bileşiği “sodyum klorür” şeklinde okunur. Buna bir istisna olarak oksijen oksit olarak isimlendirilir. Aşağıdaki görselde sıkça kullanılan katyon ve anyonları görebilirsiniz.

  Sık Kullanılan Katyonlar Tablosu

  Sık Kullanılan Anyonlar Tablosu

  Çok Atomlu İyonlarla Oluşan Bileşikler

  İki veya daha fazla atomdan oluşan iyonlara çok atomlu iyonlar denir. Çok atomlu iyonlarla oluşan iyonik bileşiklerin isimlendirmesi yine önce katyon, sonra anyon adı söylenerek yapılır. Örneğin KClO3 bileşiği K+ (potasyum) ve ClO3 (klorat) iyonlarından oluşmaktadır. Bu bileşiğin adlandırılması potasyum klorat şeklindedir. Aşağıdaki görselde sıkça kullanılan çok atomlu iyonları görebilirsiniz.

  İyonik Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması

  İyonik bir bileşiğin adını ve bileşikteki iyonların yüklerini bildiğimizde bileşiğin kimyasal formülünü yazabiliriz. Formül yazılırken şu kurallara dikkat edilir;

  İyonik Bileşiklerin Adlandırma Örnekleri

  METAL ADI + AMETAL ADI + ÜR ile adlandırılan bileşiklerin örnekleri:

  METAL ADI + KÖKÜN ADI şeklinde adlandırılan bileşiklerin örnekleri:

  Ca+2  +  CO3-2 → CaCO3

  Kalsiyum iyonu ve Karbonat iyonu bir araya gelerek Kalsiyum karbonat oluşturur.

  Eğer iki kök yan yana gelip bir bileşik oluşturuyorsa bunu da şu şekilde adlandırırız. İki kökün oluşturduğu bileşikler adlandırılırken önce pozitif (+) yüklü kökün adı sonra negatif (-) yüklü kökün adı okunur.

  NH4+ + SO4-2 → (NH4)2SO4

  Amonyum kökü ile Sülfat kökü bir araya gelerek Amonyum sülfat oluşturur.

  Metal birden fazla iyon yüküne sahip olabiliyorsa (demir II ve demir III gibi) metalin adının yanına o metalin bileşikteki yükünün sayısal değeri parantez içerisinde Romen rakamıyla belirtilir.

  Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması

  Kovalent bağlı bileşikler de iyonik bağlı bileşiklere benzer bir şekilde adlandırılır. Kovalent bağlı bileşiklerde elektronegatifliği az olan element, katyon gibi; elektronegatifliği çok olan element ise anyon gibi davranır ve bu şekilde isimlendirmelere dahil olurlar. Ancak ametaller atomlarını birden fazla değer alabildiği için birbirleriyle farklı oranlarda bileşik yapabilirler. Örneğin NO, NO2, N2O4 gibi kovalent bileşikler oluşabilir. Bu şekilde oluşan her bir kovalent bileşiğin adlandırması farklıdır ve sadeleştirme yapılmaz. Bu yüzden kovalent bileşikleri isimlendirirken latince sayılar ön ek olarak kullanılır.

  Bileşiklerin adlandırılmasında aşağıdaki gibi bir formül uygulanmaktadır.
  Birinci ametalin sayısı + birinci ametalin adı + ikinci ametalin sayısı + ikinci ametalin adı

  Latince Ön Ekler Hakkında Bazı Kurallar

  Kovalent Bileşiklerin Adlandırılma Örnekleri

  Birinci ametalin sayısı bir ise mono ön eki okunmaz.

  Kural dışı adlandırmada bileşikler genellikle yaygın isimleriyle isimlendirilmektedirler. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin yaygın isimleri verilmiştir.

  Yazı kaynağı : bikifi.com

  İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması-Formüllerinin Yazılması

  İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması-Formüllerinin Yazılması

  İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması-Formüllerinin Yazılması

  (Konunun Ayrıntılı Anlatımı ve Örnekler Üzerinde Ayrıntılı Açıklamalar Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

  Bu haberimizde İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması, Formüllerinin Yazılması konularından bahsedeceğiz.

  İyonik bileşiklerin adlandırılmasına geçmeden önce yaygın olarak kullanılan anyon ve katyonların adları ve yükleri bilinmelidir.

  İyonik Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması

  1- Öncelikle katyon (+) yüklü iyon, sonra anyon (-) yüklü iyon yazılır.

  2- Bileşikte toplam yük değeri sıfır (0) olmalıdır. Bunu sağlamak için iyonların değerlikleri çaprazlanarak elementlerin sağ alt köşelerine yazılır.

  UYARI 1: İyonların yükleri eşit ise sadeleştirme yapılır.
  UYARI 2: İyonların yükleri değerleri birbirinin katı ise en küçük katsayı olacak şekilde formülleri yazılır.

  İyonların kök olması durumunda kök parantez içine alınır. İyon değeri parantezin sağ alt köşesine yazılır.

  Metal-Ametal Bileşiklerin Adlandırılması

  Metalin Adı + Ametal İyonunun Adı = Bileşiğin Adı

  Metal-Kök Bileşiklerinin Adlandırılması

  Metalin Adı + Kökün Adı = Bileşiğin Adı

  Kök-Kök Bileşiklerinin Adlandırılması

  Katyon Kökünün Adı + Anyon Kökünün Adı = Bileşik Adı

  Kök-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması

  Katyon Kökünün Adı + Ametal İyonunun Adı = Bileşik Adı

  Değişken Değerlikli Metal Bileşiklerinin Adlandırılması

  Bazı metaller farklı bileşiklerde farklı (+) değerliğe sahip olabilir.

  (Konunun ayrıntılı anlatımını ve örnekler üzerinde açıklayıcı anlatımları aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

  YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

  Abone Olun

  Yazı kaynağı : kimyaogren.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap