Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  istasyon ve merkez arasındaki fark

  1 ziyaretçi

  istasyon ve merkez arasındaki fark bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Öğrenme Merkezleri

  Öğrenme Merkezleri

  ÖĞRENME MERKEZLERİ(ÖĞRENME İSTASYONLARI)

  Öğrenme istasyonu, öğrencilere yeni bir konu öğretmede en önemli öğretme stratejilerinden biridir.

  İstasyonlar:

   

  Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. İstasyon seçiminde bazen öğrenci bazen de öğretmen belirleyici olabilir. Öğrenciler farklı hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilecektir. Böylece bir konu da kazanmış oldukları üzerinde durmayacak ve kendi açısından boşa vakit geçirmemiş olacaktır. Öğrenci farklı aktivitelerle o konuda pratik yapacağı gibi, bazen arkadaşlarına öğretebilecek bazen de o konuyla ilgili proje hazırlayabilecektir. Örneğin; doğal sayılarla ilgili yapılan ön değerlendirmelerde öğrencilerin farklı giriş düzeylerine sahip olduklarının saptandığını varsayalım. Farklı giriş özelliklerinin saptanmasından dolayı öğretmen sınıfta beş farklı istasyon hazırlar. Her gün öğrenci panoya bakarak hangi istasyona gideceğini anlayabilmektedir.

  Öğretme istasyonu olarak adlandırılan birinci istasyonda öğretmen öğrencilere konuyu öğretir ve öğrenci alıştırmalar yaparken yönlendirmelerde bulunur. Öğrenciler alıştırmaları çözerken ikişerli gruplar halinde çalışırlar.

  İkinci istasyonun adı “İspat yeri”dir. Burada öğrenciler hesaplamalarını şekillerle ya da somut materyallerle göstermek, açıklamak ve savunmak durumundadırlar.

  Pratik yeri” istasyonunda öğrencilere hesaplama konusunda ek pratik sağlamaktadır. Öğretmen çeşitli çalışma yaprakları, bilgisayar programı ya da kitaptan faydalanabilir. Öğrenciler cevaplarını hesap makinesine ve cevap anahtarına bakarak kontrol ederler ve kendilerini değerlendirirler.

  Dördüncü istasyon ise “Mağaza istasyonu” olup, öğrenciler burada dükkânı işleten kişiye yardım etmek için çeşitli problemleri çözerler.

  Beşinci ve sonuncu istasyon ise “Projelerin” yapıldığı yerdir. Burada öğrenciler grup halinde ya da bireysel olarak matematiğin farklı şekillerde kullanılmasını gerektiren uzun dönemli projeler üzerinde çalışırlar. (Tomlinson, 1999).

  Öğrenme merkezi; sınıfın bir köşesinde öğretmek, öğrendiğini güçlendirmek amaçlı aktiviteler ve materyaller düzenlenmesi ile oluşturulur. Bir öğrenme merkezi, öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli bazı etkinliklerde bulunduğu bir odadadır. Bu merkezlerde öğrencilerin gereksinim duyduğu kitap, bilgisayar, fen deneyi, ses kayıt ve benzeri araç ve materyaller bulunur. Öğrenme merkezleri ya da öğrenme istasyonları olarak adlandırılabilen bu ortamlar, öğrencide yeni öğrenmeler sağlayabildiği gibi daha önce öğrenilenlerin pekiştirilmesine de fırsatlar tanır.

  Örneğin, Miller Araştırma – Öğrenme Merkezi’nde 7-8 yaş grubu öğrencileri için, içinde kelime oyunları, pek çok kitap, sözlük ve görsel materyaller bulunan Dil Merkezi hazırlanmıştır.

  Buna benzer olarak Mantık/ Matematik Merkezinde deney araçları, Legolar, dişli takımları ve matematik/fenle ilgili araç-gereçler; Müzik Merkezinde teyp, kasetler, CD’ler, öğretmen eşliğinde kullanılacak org, nota kâğıtları, basit enstrümanlar.

  Bedensel Merkezde öğrencilerin müzikle hareket edebilecekleri bir ortamda kuklalar, dramalar için kostümler; sessiz bir köşede Öze dönük Merkezde öğrencilerin dış ortamdan soyutlanarak yalnız çalışabilmeleri için kulaklıklar; Sosyal Merkezde satranç gibi oyunlar, birlikte oynanabilecek el yapımı oyuncaklar;

  Uzamsal (sanat) Merkezde renkli kâğıt ve kartonlar, boyalar, yapıştırıcı, makas. Renkli tebeşir, kil, pamuk, iplik, boncuk gibi malzemeler bulunmaktadır. Bu şekilde merkezler hazırlanması zaman ve maddi olanaklar gerektirmektedir, ancak bu merkezlerde kullanılacak malzemeler çok pahalı ve bulunmaz maddeler değildir. Pek çoğu sınıf ortamında hâlihazırda kullanılan materyallerdir ve aile işbirliği ile de elde edilebilirler. Rickett, Çoklu Zekâ kuramının sınıf ortamında her zaman kullanılabileceğini ve buna en uygun zamanın da çok karışık bir ünite bitirildikten sonra olduğunu vurgulamaktadır. Bu şekilde öğrenciler dinlendirilip, eğlenceli bir şekilde zekâ alanlarını kullanabilmektedirler. Rickett bu amaçla lise öğrencilerine zekâ alanlarını tanıtmış ve daha sonra bu alanlara göre gruplar oluşturmalarını istemiştir. Böylece 7 Zekâ Grubu oluşturulmuştur.

  Bu gruplardan hafta sonunda bir sınıf şiiri yaratmaları istenmiş ve sunum için 20 dakika süre verilmiştir. Mantık/matematik grubu sınıf öğretmeni olmuş, uzamsal grup sanat sunumlarından (çizme, boyama, video, resim gibi), dil grubu şiirin yazılmasından, müzik grubu şiir sunulurken arka plan müziklerinin hazırlanmasından, bedensel grup şiirdeki fiziksel hareketlerin planlanmasından (koreografi), sosyal ve öze dönük gruplar da diğer beş grubu bütünleştirmekten sorumlu tutulmuştur. Verilen süre sonunda öğrenciler, şiiri planladıkları gibi sunmuş ve sunum sonunda yapılan çalışmalar tartışılarak kalitesi incelenmiştir.

  Rickett, bu tür çalışmaların öğrenciler tarafından oldukça eğlenceli ve yararlı bulunduğunu vurgulamaktadır.

  Beckman, sınıf ortamında öğretilecek bir konunun geleneksel planlama biçimleriyle değil, zekâ alanlarının işe koşularak öğretilmesinin dersi daha zevkli hale getireceğini ve öğrenmenin daha kalıcı olacağını vurgulamaktadır. Örneğin, öğretmen geometrik şekilleri öğretirken (mantık/matematik), farklı diğer şekiller hakkında konuşup onları gösterebilir (dil), öğrencileri tahta ya da vücutlarını kullanarak o geometrik şekli hissetmelerine izin verebilir (bedensel), öğrenciler çevrede bulunan bu geometrik şekli ararken grup kurarak çalışabilir (sosyal) ve bulduklarını sınıfta tartışabilir, bu şekilleri çizerek anlatmaları istenerek bireysel çalışma ödevleri verilebilir (öze dönük), saman, kil, kürdan ve şekerler kullanılarak şeklin üç boyutlu halinin gösterilmesi istenebilir (uzamsal ve bedensel), geometrik şekli tahminle buldurmaya yönelik bilmeceler yazdırılabilir (dil) ya da bilmeceler şarkı sözü olarak kullanılıp çeşitli melodiler buldurulabilir (müzikal). Böyle bir yolla sunulan konu, bireysel farklılıkların ortaya çıkarılması, öğrenme ve başarının artırılması için çok yararlı olabilir

  Öğrenme İstasyonun Özellikleri

  İstasyonlarda öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenme çarkları (Lemzirkel)hazırlanmakta ve bu çerçevede zorunlu ve seçimli istasyonlar oluşturulmaktadır. Uygulamalarda:

  Zorunlu istasyonlarda tüm öğrenciler küçük gruplar halinde çalışırlar.

  Seçimli istasyonlarda ders süresi içinde vakit kaldığı takdirde gönünü öğrenci gruplan çalışabilir.

  Bazı uygulamalarda zorunlu istasyonlarda tüm öğrenci gruplan öğretmenin kontrolünde geleneksel eğitime benzer alıştırmalar yapabilirler.

  Bazı uygulamalarda ise, öğrenciler tamamen serbest olarak 2-3 ‘lü gruplar şeklinde (anlatılan konuda) kendi seçtikleri alt konularda ön hazırlık yaparak konuyu sunarlar ve sunulan konu tüm öğrenciler tarafından tartışılır.

  İstasyonlarda öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenme çarkı çalışmalarına başlamadan bazı konulara açıklık getirilmesi gerekir.

  Adı geçen soruların yanıtlanması sonucunda uygulamanın ana hatları ortaya çıkmaktadır. Genellikle sonuçta iki öğrencinin birlikte 10 dakika süre ile görsel ve işitsel araçlar ile desteklenen bir sunuş yapmaları önerilmektedir. Öğretmenin yönetici, yönlendirici, bilgi verici ve tartışmacı olarak katıldığı sunuş esnasında öğrencilerin konuyu ne kadar öğrendikleri saptanabilmektedir.

  Bu sunuş sonucunda öğrencilere not verilmekten kaçınılmamaktadır. İstasyonlarda öğrenme modeli yeni bir konu olduğundan konu ile ilgili kaynak sayısı çok azdır.

  Çalışma Yapmanın Zorlukları

  • Öğrenciler normal olarak sınıfın dışında ders islemekten mutludurlar ama bu durum öğrenme istasyonunda onların motivasyonunu düşürmemelidir.

  • Öğretmenler öğrenme istasyonu için bir yer seçerken ve öğrencilerin burada çalışmalarını planlarken, dışarıda çalışmanın zorluklarının farkında olmalıdırlar.

  • İçinde bulundukları durum, kitaplarda bir şey araştırmaktan çok farklıdır ve öğrencilere araştırmaları için gerçek dünyanın kaynakları yardımcı olacaktır.

  Günlük Hayatla İlişkisi

  Pek çok öğrenci, araştırdıkları şeyin önemini kendilerine ve diğer insanlara olan etkilerini hissederek anlarlar.

  Zaman Durumu

  Bir öğrenme istasyonu bir iki saati veya daha fazla ders saatini içerecek şekilde dizayn edilebilir. Pek çok durumda pratik çalışma planlanan zamandan daha fazla süre alır. Bu nedenle öğrenme istasyonu ilk kez kullanıldığında esnek bir çalışma planı yapılmalıdır.

  Diğer Öğretmenlerle İlişkisi

  • Öğrenme istasyonun hazırlanması, öğretmenler arasında bir takim çalışmasının başlamasını sağlayabilir

  • Öğrenme istasyonu adı verilen özel bir dokunmatik enteraktif tahta aracılığıyla; çeşitli video, ses ve animasyonları derslere entegre ederek çocukların ekranda gördükleriyle etkileşebilmesini sağlayan eğitim sisteminde, 12 farklı konudan kendi ilgi alanlarına uygun olan aktivitelere katılmaları sağlanabilir.
  span>
  Konu baslıkları ise şöyle; biyoloji, teknoloji, hedefler ve yasam, matematik, doğa bilimleri, ileti sim, yaratıcılık, dünya bilimleri, astronomi, edebiyat, konuşma, oyun, sanat ve ekonomi.

  Merkezlerin oluşturulmasında aşağıdaki noktalara dikkat edilir;

  ÖĞRENME MERKEZLERİNDE SINIF DÜZENİ:

  Plan ve Yerleştirme

  Öğrenme merkezleri aktivitenin yapılacağı yere göre ayrı ayrı yerlerde küçük gruplar halinde olmalıdır. Ama bazı öğrenme merkezleri daha başarılı olabilmek için gruplaşabilirler. Böylece kaynaklarını da paylaşabilirler. Bazıları diğer gruplardan ayrı olmalıdır çünkü bu gruplar sessiz ortamda ve karmaşadan uzak olmalıdırlar(kütüphane merkezi). Bazı gruplarda büyük alanlara gereksinim duyarlar.(drama merkezi dramalarını yapıp okuması için)

  Öğrenme merkezlerinin yerleri düzenlenirken, merkezler arasındaki geçişlerin rahat olup olmadığı göz önüne alınmalıdır. Şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:

  Öğrenciler rahat dolaşabiliyor mu sınıfta?

  Öğrenme merkezlerin özelliğine göre hareket alanları uygun mu?

  Gruplar Arası Sınırlar:

  Eğer her merkez açık, herkesin görebileceği şekilde olursa fazlasıyla dikkat çekici olabilir, özellikle küçük çocuklar için. Bunun için merkezler arasında görsellikle desteklenmiş perdeler deneyin, süsleyin. Örneğin renkli halılarla, çeşitli süslerle…

  Depolar:

  Öğrencilerin materyallere rahat ulaşabileceği depo oluşturun. Buradan rahatlıkla materyalleri alıp kullanabileceklerinden emin olun. Materyalleri koymak için etiketli içi görülebilen ya da sağlam kutular kullanın. Çocukların kendini yönlendirmelerini teşvik edebilirsiniz. Bunun için eşli çalışmalar için bilgisayara 2 sandalye koyabilirsiniz ya da resim masasına 4 sandalye koyup oyun oynamalarını sağlayabilirsiniz. Merkezleri inceledikçe benzer favoriler ve sürprizler arasında bir denge olduğunu görürsünüz. Materyal seçerken çocukları çeşitli öğrenme stillerine göre yerleştirmeye çalışın. Partnerle grupla ve kişisel aktivitelerin yanı sırageniş bir hüner alanı ve gelişmeye yönelik becerilere hazırlıklı olun.    

  Öğretmen, öğrencilerin merkezlerde yaptıkları çalışmalarla ilgili aşağıdaki gibi bir merkez planlama formu kullanabilir (Gregory & Chapman, 2002).

  Merkez Planlama Şablonu

           MERKEZLE İLGİLİ ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRMESİ:

   Adı: …………………..Merkezi:…………………….Tarih…………….

  Bu merkezde ………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………….öğrendim.

  Bugün çalıştığım merkezlerde:

  1 ………………………………………………………………………………

  2………………………………………………………………………………..

  Ben merkezde iken: ………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………

  Öğrenmeni nasıl derecelendirirsin?

  1          2          3          4                 

  Örnek Merkez Kontrol Listesi

  Adı:……………………..Merkezi:…………………Çalıştığı Konu:………….

  İş Alışkanlıkları:

  ·        Görevinden ayrılmaz.

  ·        İşi zamanında bitirir.

  ·        Uygun materyaller kullanır.

  ·        Görevlerini tamamlar.

  ·        Merkezin kurallarına uyar.

  ·        Zamanı akıllıca kullanır.

  ·        Sosyal becerilere sahiptir.

  ·        Materyalleri paylaşır.

  ·        Diğerlerini dinler.

  ·        Diğerlerine yardım eder.

  ·        Kendine ve diğerlerine saygı duyar.

  ·        Sabırlıdır.

  ·        Grupla çalışır.

  ·        Sırasını bekler.

  ·        Materyal ve fikirleri paylaşır.

  ·        Birisi konuşurken ona odaklanır.

  ·        Uygun iletişim kurar.

  ·        Diğerleriyle iyi çalışır.

  Yorumlar: ………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………..

   Kaynaklar:

  October 2003 | Volume 61 | Number 2 Teaching All Students Pages 72-75 Raising Expectations forv the Gifted Colleen Willard-Holt

  Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/ (Erişim Tarihi 17.02.2007)http://www2.aku.edu.tr/~gocak/yeni%20yonelimler/vesileistasyon.pdf

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi /5 : /64 – /72 [/999J ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ve EĞİTİME YANSIMALARI Nilay TALU

   http://www.egitimdergisi.hacettepe.edu.tr/200222F%20%C4%B0NC%C4%B0%20MORG%C4%B0L.pdf

  Fen Eğitiminde İstasyonlarda Öğrenme İle İlgili Bir Uygulama İnci MORGIL, Ayhan YILMAZ, Nuray YÖRÜK

  www.bodywalk.org/instructions.htm

  www.bilgecocuk.com / www.fastrackids.com.tr(ErisimTarihi 17.02.2007

  http://content.scholastic.com/browse/article.jsp?id=11897&FullBreadCrumb=All+Results>

  http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Arzu%20Yuksel.doc

  Yazı kaynağı : ogrenmemerkezi.wordpress.com

  İstasyon Tekniği Nedir? Sağladığı Yararlar Nelerdir?

  İstasyon Tekniği Nedir? Sağladığı Yararlar Nelerdir?

  İstasyon tekniği, tüm sınıfa her adımda (her istasyonda) bir önceki grubun çalışmalarına katkıda bulunarak devam etmeyi ve bitmemiş işler yapmayı öğreten bir yöntemdir.

  Bir istasyon seçiminde bazen bir öğrenci veya bir öğretmen belirleyici olabilir. Öğrenciler, hazır bulunuşluk seviyelerine bağlı olarak çeşitli öğrenme görevleri ve etkinlikleri ile yönlendirilir. Böylelikle bir kişi hak etmediği şeyle meşgul olmaz ve kendi başına zaman kaybetmez. Öğrenci bu konuyu çeşitli etkinliklerle uygulayabilir, bazen arkadaşlarına öğretebilir, bazen bu konuda bir proje hazırlayabilir. 30 kişiden fazla bir sınıfta (tüm öğrenciler katılır ve etkinlik sırasında) bu tür yöntemleri kullanmakta zorluklar olsa da öğretmen, sınıf gözlemcilerinin yarısını sınıfın içinden seçerek bu zorluğun üstesinden gelebilir.

  İstasyon tekniği uygulanırken tüm sınıf 3-4 veya daha fazla istasyona bölünebilir. Bu istasyonlar örnek yazma, sebep ve sonuç değişikliği, slogan yazma, afiş hazırlama, şiir ve hikâye anlatımı gibi istasyon durakları olabilir. Her istasyona giden öğrenciler belirlenir. Tüm öğrenciler bu etkinlikte rol alır. Her bir grup için bir istasyon şefi belirlenir. (Bu çalışma öğretmen tarafından da yapılabilir). Lider gruba rehberlik eder ve iş bittiğinde ürünleri toplar. Gruplar istasyonlara dağılmış durumda ve her grup gittiği istasyonda 10 dakika çalışmaktadır. 10 dakikalık süre sonunda gruplar yerlerini değiştirirler. Her bir grubun bu etkinlikte aktif olarak çalışması garanti altına alınır. Yeni istasyonu için yer değiştiren gruplar, kendilerinden önceki grubun yarım bıraktığı yerden devam eder. Kursun sonunda tüm grupların çalışmış olduğu materyaller bir araya getirilir.

  Yazı kaynağı : www.protopars.com

  İstasyon tekniği nedir ve nasıl uygulanır? İstasyon tekniği özellikleri ve faydaları

  İstasyon tekniği nedir ve nasıl uygulanır? İstasyon tekniği özellikleri ve faydaları

  Eğitim metotları ve öğretim sistemlerini sürekli olarak uyumlaştırmakta ve yenilemektedirler. Eğitim yöntemleri de bu nedenle çeşitlenir ve dönüşebilir.

   İstasyon Tekniği Nedir ve Nasıl Uygulanır?

   Öğretim sürecinde, öğrencilerin geliştirdikleri, üretkenlikleri bir çeşit öğretim tekniği olarak istasyon tekniği için düşünme becerilerinin de pek çok faydası vardır. İstasyon tekniğinde öğretmen ve sınıf tarafından bazı gruplara ayrılır. Oluşturulan bu gruplarda ise farklı özelliklere sahip olan öğrencilerin yer almasına çok dikkat edilir. Yani heterojen yapı olan gruplar oluşturulur. Her bir istasyonlarda bulunan çalışma süreleri, öğrencilerin seviyesine, çalışma konusu ve dersin süresine göre belirlenir.

   İstasyon Tekniği Özellikleri ve Faydaları

   İstasyon tekniğinin pek çok yararı vardır. İstasyon tekniğinin ise faydaları şunlardır:

  İstasyon tekniği öğrenciyi en merkezine alan bir öğrenme tekniğine sahiptir. Bu nedenle de öğrencilerin sürece aktif bir şekilde katılımına imkan sağlar.

  Öğrencilerin yaparak ya da yaşayarak öğrenmesine imkan tanır.

  Öğrencilerin yaratıcılıkları gelişir.

  İstasyon tekniğinin en önemli bir diğer faydası ise, yeteneklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmasıdır. Çünkü istasyon tekniğinde, öğrenciler becerilerini gösterme şansına sahiptir. Bu nedenle de öğrencilerdeki özel yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan oldukça etkili bir öğretim metodudur.

  İstasyon tekniğinde öğrenciler arasında bulunan işbirliği ve iletişim güçlenir. Bu nedenle de istasyon tekniği öğrencinin dışa dönük olmasına imkan tanır. Bu sayede dolaylı olarak sosyalleşmesine ve kendini ifade edebilmesine de imkan tanır.

  İstasyon tekniği sayesinde öğrencilerin değişik zeka alanlarını kullanmalarına da imkan verilir.

  İstasyon tekniğinin bir diğer faydası ise derse katılıma olumlu bir yönde katkı sağlamasıdır. Çünkü istasyon tekniği, içinde ilgi çekici etkinlikler olduğundan derse katılmak istemeyen öğrencilerin bile aktif bir şekilde katılımını sağlar.

  istasyon tekniği Yöntemi

   Öğretim sürecinde öğrencilerin üretkenliklerini ve düşünme becerilerini geliştirmek için bazı teknikler kullanılır. Bu tekniklerden en önemlilerinden birisi de istasyon tekniğidir. Başlanmış bir işe katkı sağlamak ya da başlanmış bir işi bitirmek amacı ile istasyon tekniğinde her istasyon farklı bir etkinliği de içerir. Sınıf kendi içinde gruplara ayrılarak istasyonlar oluşturulur ve istasyonlarda ise slogan yazma, afiş hazırlama, deneme ya da makale yazma, şarkı sözü yazma, öykü ya da şiir yazma, resim yapma gibi etkinlikler yapılır.

   İstasyon tekniğinde gruplara ayrılırken birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan öğrencilerin bir araya getirilmesine dikkat edilmesi gerekir. Yani başka bir deyişle heterojen grupların oluşturulması gerekir. İstasyonlardaki çalışma süreleri de öğrencilerin seviyesine, çalışmanın konusuna ve dersin süresine göre belirlenmesi gerekir.

   İstasyon Tekniğinin Sınırlılıkları

  Sınıfta gürültülü bir ortam ortaya çıkabileceği için etkinliği bütün sınıfa uygulamak da mümkün olmayabilir.

  Gruplarda bulunan tüm öğrenciler ortaya koyulan ürünlere aynı ölçüde katkıda bulunamayabilir. Başka bir deyişle ise, gruplardaki öğrencilerden bazıları bu süreçte pasif kalabilirler.

  Bütün sınıf öğretime katılır.

  İstasyon Tekniğinin Temel Aşamaları

  Öğrencilerin yetenek, ilgi ve yaratıcılıklarını kısa zaman içinde ortaya çıkarmak

  Yeni ve farklı bir ürün ortaya çıkarmak

  Öğrencilerin iş birliği içinde hep birlikte takım halinde çalışmalarını sağlamak

  Çekingen öğrencileri daha aktif bir hale getirmeyi sağlamak

  Öğrencilere verilen kurallara her zaman uyma alışkanlığı kazandırmak

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap