Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  istanbul merkezi yönetim temsilcisi ve adı

  1 ziyaretçi

  istanbul merkezi yönetim temsilcisi ve adı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetim Birimleri konu anlatımı

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetim Birimleri konu anlatımı

  Temel yönetimi gerçekleştiren organlara da merkezi yönetim birimi ismi verilmektedir. Bunun dışında iller ve ilçelerde de merkezi yönetime bağlı kurumlar bulunmaktadır. İllerin ve ilçelerin merkezi yönetime bağlı kurumlar tarafından yönetilmesine ise merkeze bağlı yönetim ismi verilmektedir.

   Yönetim Birimleri

   Merkezi yönetim başkentten sağlanmaktadır. Bunun yanında il ve ilçeler de merkeze bağlı yönetim ile yönetilmektedir.

   İllerin Yönetimi

   Türkiye kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacı ile il ve ilçelere ayrılmaktadır. İller merkez yönetime bağlı olan en büyük biri olarak ifade edilmektedir. İlleri her ile atanan valiler yönetmektedir. İlçe ise ile bağlı bulunan yönetim birimleridir. İlçeleri yöneten kişilere kaymakam ismi verilmektedir.

   Ülkemizde toplamda 87 il bulunur. Bu illere bağlanmış olan 957 adet ilçe bulunmaktadır.

   Hükümeti yani merkezi yönetimi ilçelerde temsil eden kişilere vali denilmektedir. Valiler iç işleri bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna teklif edilirler. Bakanlar kurulu karar verir Cumhurbaşkanı ise bu kararı onaylamaktadır. Valiler iç işleri bakanlığına çalışmaktadırlar. Ancak tüm bakanlıklara karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Valiler atanarak il yönetimine getirilmektedir. Seçim ile iş başı yapmazlar.

   Valilerin Görevleri;

  İllerde yasaları uygular, Bakanlar Kurulu ile diğer bakanlıktan gelen emirleri ve yükümlülükleri yerine getirir

  Konu ile ilgili bakanlıklar ile iletişime geçerek bulunduğu ilin kalkınması adına çalışmalar yapar.

  İllerde yaşayan vatandaşların şikayet ve önerilerini dinler. Bu konuda çalışmalar yapar.

  İllerin güvenlik ile ilgili konularından sorumludur. İldeki güvenliği korumak adına çalışmalar yürütür.

  Milli bayramlarımızda illerde düzenlenen kutlamalara katılır. Halk ile ilgilenir ve bayramlarını kutlar. Yapılan törenlere başkanlık etmektedir

  İlçelerin Yönetimi

   İllere bağlı olan idari birimlere ilçe ismi verilmektedir. İlçeler kaymakamlar ile yönetilen birimlerdir. Kaymakamlar Valiye bağlı olarak işlerini yürütürler. Kaymakamda İş işleri bakanlığı tarafından teklif edilir ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaktadır. Kaymakamlar seçimle ilçelere gönderilmezler. Atama yöntemi ile ilçelerde göreve başlarlar.

   Kaymakamların Görevleri;

  Kaymakamlar görev yaptıkların ilçelerin bağlı olduğu ildeki valilerin emirlerini yerine getirmek ile sorumludur.

  Göreve getirildikleri ilçelerde merkezi yönetimin yönetmelikleri ve yasalarını uygular.

  İlçelerin gelişmeleri ve ilerlemesi için çalışmalarda bulunur.

  İlçe de yaşayan halkın istek ve şikayetleri ile ilgilenir. Bu yönde çalışmalar yapar.

  Polis ve jandarma ile birlikte ilçe de güvenlikten sorumludur.

  Ülkemizin milli bayramlarında ilçedeki kutlamaları katılır ve başkanlık eder.

  Türkiye'deki Merkezi Yönetim Birimleri Nelerdir?

   Ülkemizde merkezi yönetim bakanlar kurulu, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığından oluşmaktadır. Merkezi yönetime yardımcı olan kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ise; Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatıdır.

   Kamu hizmetleri bakanlıklar arasında iş bölümüne ayrılmıştır. Bu da devletin daha düzenli bir kurum olmasını sağlamaktadır.

   Milli Eğitim Bakanlığı

   Milli eğitim bakanlığı Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan kişilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu bakanlıktır.

   Dış İşleri Bakanlığı

   Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler ile olan ilişkilerini düzenler.

   İç İşleri Bakanlığı

   Ülkemizin iç güvenliğinden sorumludur. Bunun yanında toplum huzur ve kamu hizmetlerinden de sorumlu olan bakanlıktır. Vatandaşlık ve nüfus ile ilgili konuların yürütülmesini sağlar. Kara yolunda trafiğin düzeninden sorumludur ve yapılan düzenlemeleri de denetler. İç işleri bakanlığı ülke de suç işlenmesini engeller. Suçluların yakalanmasından da sorumludur.

   Sağlık Bakanlığı

   Ülkede toplum sağlığı ile ilgili her türlü konuda hizmet vermekten ve toplum sağlığını korumaktan sorumludur.

   Kültür ve Turizm Bakanlığı

   Ülkemizin kültürel mirasını koruma ve her türlü turizm konuları ile ilgili alanlardan sorumludur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Merkeze Bağlı Yönetim Birimleri

  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

  Öz

  Sosyal politika, ulus devlet ölçeğinde ortaya çıkmış AB merkezli bir kavramdır. Bu kavram farklı sosyal ve siyasal güçler arasında mücadelelere konu olmuştur. Önceleri merkezi yönetimin eliyle yürütülen sosyal politika uygulamalarından çok büyük bir kesimi günümüzde yerel yönetimler eliyle yürütülmeye başlanmıştır. 1990’lardan önce mali kaynakların kısıtlı ve yetersiz olmasından dolayı sosyal politika alanında yerel yönetimlerin faaliyetleri geri planda kalmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren özellikle büyük kentlerde büyükşehir belediyelerinin elde ettiği deneyim ve başarılar ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yerel yönetimlere sosyal politika alanında geniş bir hareket alanı sağlamıştır.

  Yerel yönetimler halka en yakın yönetim birimleri olarak, halkın ihtiyaçlarını en iyi bilen ve ona en hızlı ve verimli şekilde cevap verebilen kurumlardır. Bu nedenle yerel yönetimlerin uyguladıkları sosyal politikalar önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki idari vesayet ve yerel özerklik ilişkisini yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları üzerinden incelemektir. Sosyal politika uygulamalarında merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisini değerlendirebilmek için örnek alan olarak İstanbul’un iki ilçesi seçilmiştir. Bunlar Kadıköy Belediyesi ve Esenler Belediyesi’dir. Bu iki belediyenin seçilmesinin nedeni, iki ilçenin siyasi, sosyo ekonomik ve kültürel açıdan farklılık göstermesi ve yerelin bu farklı ihtiyaçlarına yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları ile nasıl cevap verdiği Kadıköy ve Esenler Belediyesi üzerinden incelemektir. İki belediyenin hem Sosyal Yardım İşleri Müdürleri ile derinlemesine mülakat yapılacak hem de belediyelerin web siteleri incelenerek elde edilen veriler üzerinden karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır.

  Bu çalışmada merkezi yönetim ve yerel yönetim kavramlarına açıklık getirilerek, merkezi yönetimle yerel yönetim ilişkisi ele alınacaktır. Sosyal politika kavramı ve hedeflerinden bahsedilecek, aynı zamanda yerel yönetimlerin uyguladığı sosyal politikalara açıklık getirilecektir. Yerel yönetimleri düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yer alan yerel yönetimlerin uygulayacağı sosyal politikalara değinilecek ve merkezi yönetimin yerel yönetim üzerindeki vesayeti tartışılacaktır. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle paylaştıkları sosyal politika uygulamalarında, yerel yönetimlerin özerkliği, idari vesayetin sınırları tartışılacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisi seçilen iki belediye yönetimi örneğinin sosyal politika uygulamaları ile değerlendirilecektir.

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap