Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  islam dünyasında farklı dini yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir

  1 ziyaretçi

  islam dünyasında farklı dini yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İslam dünyasında farklı dinî yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir, kısaca açıklayınız

  İslam dünyasında farklı dinî yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir, kısaca açıklayınız

  Yüce Allah, dini insanları kötülüklerden koruyup uzaklaştırmak ve iyiye yöneltmek için peygamberler vasıtası ile göndermiştir. Bunlar ilahi kurallardır ve değiştirilemezler. Din anlayışı ise dinin yorumlanma biçimidir ve bu yorumlar çeşitli unsurlardan dolayı farklılıklar oluşturmaktadır. Bu farklılıkların sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. İnsanın yapısı: her insan farklı yapı ve özelliklere sahip bulunmaktadır. Aynı filmi izleyen veya aynı kitabı okuyan iki kişinin bu konularda yaptığı yorumlar arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar din alimleri arasında da bulunduğundan, insan yapısı din anlayışının yorumlanmasına en büyük etken olmaktadır. İslam alimleri, yaptıkları farklı yorumlar neticesinde, farklı sonuçlara ulaşmışlar, bu da günümüze kadar gelmiştir.

  2. Yaşamış olduğu coğrafya: İslam alimleri yorumlarını yaparlarken, yaşamış oldukları coğrafyadan da oldukça etkilenmişlerdir

  3. Alınan dini eğitim: İslam alimleri din anlayışları ile ilgili yorumlar yaparken, eğitim aldıkları alimlerin yorumlama biçimlerinin doğrultusunda yorumlar yapmakta , bu da yorum farklılığı oluşturmaktadır

  4. Siyaset: İslam alimlerinden bazıları yaşadıkları ülkelerdeki siyaset doğrultusunda yorumlar yapmışlardır

  5. Dil: dil farklılıklarından dolayı da yorum farklılıkları bulunmaktadır

  6. Millet: İslam alimleri değişik milletlerden çıkmaktadır

  7. Toplum yapısı: toplum yapısı özellikle geleneklere çok etkili olmakta, bu gelenekler de bazen yorumlar üzerinde etkili olabilmektedir

  8. Kültür: İslam alimlerinin yetiştiği toplumların kültürü yorumlar üzerinde etkili olabilmektedir.

  9. Gelişmişlik düzeyi: Toplumların gelişmişlik düzeyleri, daha iyi anlayabilmeleri için yorumların da düzeylerini etkilemektedir.

  10. Anlayış biçimi: İslam alimlerinin anlayış biçimleri, yorum farklılıklarının en önemli sebebini oluşturmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  İslam dünyasında farklı dini yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

  İslam dünyasında farklı dinî yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?

  İslam dünyasında farklı dinî yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?

  İslam dünyasında farklı dinî yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

  İslam dininde yorum farklılıkları, Peygamber Efendimizin vefatından sonra başlamıştır. Dini yorumların ortaya çıkması ve farklılık arz etmesinin de bazı nedenleri bulunmaktadır. Dini yorumların da farklılık arz etmesinin de en öncelikli nedeni, insan yapısıdır. İnsanların farklı yapıda yaratılması, değişik özelliklere sahip olması, insan yapısının dini yorumların farklı olmasına etki eden sebepler arasında bulunmasının sebebidir.

  İnsanlar, aynı ana babadan gelmeleri hatta aynı yumurta ikizi olmalarına rağmen bile farklı düşünce ve algılama yapısına sahiptir. Aynı olayı seyreden bireylerin dahi farklı yorumlaması da bu duruma örnek olarak verilebilir. İslam alimlerinin de farklı yapısı sonrası, değişik sonuçlara erişen dini sonuçlara ulaşılması, dini yorumların çeşitlilik arz etmesinin nedenlerinden biridir.

  Müslümanların yaşadıkları coğrafyanın farklılık oluşturması, coğrafi özelliklerin tesirinin de dini yorumlara etkisi, farklı yorumların ortaya çıkmasının nedenlerindendir. Yaşadıkları coğrafyanın insan yapısına tesiri ile oluşan etkiler de bu farklılığın nedenleri arasında yer bulur. Ayrıca dini yorumlarda bulunan İslam Alimleri, eğitim gördükleri hocalarının izinden gitmektedir. Yorumlarında da hocalarının kendilerine öğrettikleri de yer almaktadır.

  Alınan dini eğitimin, dini yorumlarda farklılık oluşturmasının yanı sıra, siyaset ve politika da dini yorumların farklılık arz etmesinin nedenlerindendir. Devletlerin güttükleri siyasetin, dini farklılıklara etkisi bulunmaktadır. Arapça dışındaki farklı diller ve Arapça dilinin bu dillere aktarılmasında da farklılık gözlenmektedir. İslam alimlerinin farklı kültür ve milletlerden çıkması ile toplumun genel yapısı da bu farklılıkların nedenlerindendir.

  Yazı kaynağı : www.tumdersler.net

  Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

  Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

  Yüce Allah, dini insanları kötülüklerden koruyup uzaklaştırmak ve iyiye yöneltmek için peygamberler vasıtası ile göndermiştir. Bunlar ilahi kurallardır ve değiştirilemezler. Din anlayışı ise dinin yorumlanma biçimidir ve bu yorumlar çeşitli unsurlardan dolayı farklılıklar oluşturmaktadır. Bu farklılıkların sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. İnsanın yapısı: her insan farklı yapı ve özelliklere sahip bulunmaktadır. Aynı filmi izleyen veya aynı kitabı okuyan iki kişinin bu konularda yaptığı yorumlar arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar din alimleri arasında da bulunduğundan, insan yapısı din anlayışının yorumlanmasına en büyük etken olmaktadır. İslam alimleri, yaptıkları farklı yorumlar neticesinde, farklı sonuçlara ulaşmışlar, bu da günümüze kadar gelmiştir.

  2. Yaşamış olduğu coğrafya: İslam alimleri yorumlarını yaparlarken, yaşamış oldukları coğrafyadan da oldukça etkilenmişlerdir

  3. Alınan dini eğitim: İslam alimleri din anlayışları ile ilgili yorumlar yaparken, eğitim aldıkları alimlerin yorumlama biçimlerinin doğrultusunda yorumlar yapmakta , bu da yorum farklılığı oluşturmaktadır

  4. Siyaset: İslam alimlerinden bazıları yaşadıkları ülkelerdeki siyaset doğrultusunda yorumlar yapmışlardır

  5. Dil: dil farklılıklarından dolayı da yorum farklılıkları bulunmaktadır

  6. Millet: İslam alimleri değişik milletlerden çıkmaktadır

  7. Toplum yapısı: toplum yapısı özellikle geleneklere çok etkili olmakta, bu gelenekler de bazen yorumlar üzerinde etkili olabilmektedir

  8. Kültür: İslam alimlerinin yetiştiği toplumların kültürü yorumlar üzerinde etkili olabilmektedir.

  9. Gelişmişlik düzeyi: Toplumların gelişmişlik düzeyleri, daha iyi anlayabilmeleri için yorumların da düzeylerini etkilemektedir.

  10. Anlayış biçimi: İslam alimlerinin anlayış biçimleri, yorum farklılıklarının en önemli sebebini oluşturmaktadır.

  Din ve Din Anlayışı Arasındaki Farklar

  Din ile din anlayışı arasında şu farklılıklar bulunmaktadır:

  1. Din, Allah tarafından vahiy ile gelmiştir ve tektir. Din anlayışı, din alimlerinin yorumlarından oluşmaktadır.

  2. Dine eleştiri yapılamaz ve değiştirilemez. Din anlayışı, birçok unsurdan etkilendiğinden değişiklik gösterebilmektedir.

  3. Din anlayışı bireyseldir, din ise tüm insanlığı kapsadığından evrensel bir özelliğe sahiptir.

  4. Dini benimseme konusunda manevi olarak zorunluluk bulunmaktadır, dini anlayışın benimsenmesinde ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır

  5. Din anlayışı farklılıklarına rağmen dine ters düşemez

  Din Anlayışı Yorum Farklılıklarından Meydana Gelen Oluşumlar

  Din anlayışı ile ilgili yapılan farklı yorumlar sonucunda inançla ilgili, fıkhi ve tasavvufi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan inançla ilgili oluşumlar:

  Fıkhi oluşumlar

  Tasavvufi oluşumlar ise:

  Din Anlayışının Toplumlar için Faydaları Nelerdir?

  Din anlayışı, toplumlar için bazı konularda da faydalı olmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  1. İnsanların dini yaşamalarında kolaylık sağlamıştır

  2. İslam medeniyet ve kültürlerinin gelişimine katkıda bulunmuştur

  3. Fikir zenginliğini sağlamıştır

  4. İbadetlerin daha kolay yapılmasına katkı sağlamıştır.

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap