Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  insanların grup içerisinde psikolojik sorunlarını çözmeye çalışan hizmet alanı

  1 ziyaretçi

  insanların grup içerisinde psikolojik sorunlarını çözmeye çalışan hizmet alanıi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİĞİN KONUSU - Saadet Emir Ortaokulu

  PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİĞİN KONUSU - Saadet Emir Ortaokulu

  "Rehberlik ve  psikolojik danışma kavramları, modern eğitimin çok önemli bir parçası haline gelmiş faaliyetleri ifade eden terimlerdir.  Özellikle rehberlik sözü daha 1938'lerde okul müfredat programlarımızda geçmiş olmakla beraber ,  daha çok 1950'lerden sonra sıkça konuşulup tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle 1970'den buyana da rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin "uzman" kişilerce yürütülen ayrı bir "yardım" ve "ihtisas" faaliyeti olarak okul eğitim programlarımızda yer almış olduğu memnuniyetle görülmektedir."(Mertol;1998,s.5)
          Aslında, bilen bir kimsenin bilmeyen kimseye yardımı, yol göstermesi, insan toplumları kadar eskidir. Yani rehberlik ve danışma kavramı, toplum yaşamının bünyesinde mevcuttur. İnsanoğlu öteden beri yabancısı olduğu bir durumla karşılaşınca veya bir derdi olunca, güvendiği birine derdini açması, sorun hakkında ondan fikirler alması, toplumsal yaşamda insan ilişkilerinin önemli bir yanını teşkil etmektedir. Kişi güvendiği birisine derdini açıp anlatmakla, sorunla ilgili yeni bilgiler, görüşler, soruna yeni bir bakış açıları kazandırabilir. Problemin karanlıkta kalmış yönlerini daha iyi görmeye başlayabilir. En azından içini boşaltıp baskıdan kurtulmuş, rahatlamış olabilir. Güvendiği kişinin akılcı, moral ve güç verici tavır ve sözleri sonucu kendinde yeni bir dayanma gücü bulup, sorunla uğraşma azmi kazanmış olur.
          Diş ağrısı çeken birini düşünelim. Çektiği ıstırabı dostuna anlatır. Dostu cevap verir: "Geçmiş olsun ! Bilirim, diş ağrısı çok ıstırap vericidir." Öteki devam eder: "Evet, geçen akşam yemeği yarıda bırakıp kalkmak zorunda kaldım. Lokmayı basar basmaz beynimde şimşek çaktı!" Sözü öteki alır "Ne zor değil mi! Benimde öyle olmuştu. Neyse ki falan dişçiye gittim de tedavi ettirip kurtuldum. Ama iyi bir dişçi." Problemli kişi, o dişçinin adresini alır.
          İşte bu küçük örnekte basit bir rehberlik işi cereyan etmiştir. Dostu, problemli kişiye bir anlayış göstermiş, önüne basit bir çözüm fikri sermiştir. Problemli kişi dişçiye gitmiş ve tedavi olmuştur. Dişi tedavi eden doktorun yaptığı tedavi, kişiye büyük bir yardımdır ama bir rehberlik ve danışma değildir. Halbuki dostunun konuşmasında da yardım vardır ama bu yardımda çekilen ıstırabı gerçekten anlayış, onunla hemhal oluş ve ortaya kişinin karar vermesine yardım edebilecek çözüm yolu koyuş vardır. İşte bu bir rehberliktir.
          Bu örnekte vuku bulan rehberlik ve danışma, tabii ki sistemli ve amaçlı yapılmış rehberlik ve danışma sayılmaz. Ama burada gene de psikolojik yardım cereyan etmiştir. Günlük hayatımızda bunun gibi daha bir çok psikolojik yardım etkileşimleri olup durmakta dır. Aynı şekilde, okullarımızda da bu çeşitten birçok "yardımlar" olmaktadır. Ama bunlar sistemli, bilinçli ve uzman kişilerce yapılmış psikolojik yardımlar olmaktan ziyade, karara vuku bulmuş yardımlardır ki bunlara "rehberlik" değil, "tesadüfi rehberlik demek mümkündür.
          "Duyan ve düşünen canlı bir varlık olarak her insan, günlük yaşantısında birçok problemlerle karşılaşıp durmaktadır. Aile-içi, meslek –içi toplumda kişiler arası  ilişkilerde ya da kendi iç dünyasında birçok sevinçleri, üzüntüleri, düşünceleri, kaygı ve heyecanları olup durmaktadır. Bazı tercihler yapmak, karalar almak, yeni uyumlar sağlamak durumundadır. Sorunların birçoğunu  kendi imkanları ile uygun bir çözüme kavuşturabilir. Ama bazılarının karşısında da  kendini köşeye kısılmış hissedebilir. Ya problemin çeşitleri, yönleri hakkında yeterli bilgiye, gerekli tecrübeye ve moral gücüne sahip değildir, ya da kendini iyi tanımamaktadır. Bu çabalarda kişinin dışardan birinin, "bilen" birinin yardımına ihtiyaç duyacaktır."(Tan;1992,s.12)

  REHBERLİK NEDİR?

  Buraya kadar yapılan açıklamalarda rehberliği şöyle tanımlayabiliriz:"Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru tercikler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik  ve profesyonel bir yardım sürecidir.
  Yardım kavramı ile kastedilen tavsiye vermek, akıl öğretmek, bireyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzı benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp, onun çeşitli seçenekleri tanımada ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.(Mertol,Arsoy ve Ergin;1998,ss.12-13)

  REHBERLİĞİN TEMEL TAŞLARI

      ·      "Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir. Rehberlik çalışmalarının etkili sonuçlar vermesi bir süre gerektirir. Rehberlik hizmetleri süreklidir, sadece okulda değil insanın bulunduğu her yerde vardır."(Kepçeoğlu; 1992, s.9)

  Bunun için, günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturur.
  Rehberlik anlayışında genel olarak birey değerlidir. Rehberlikte bireyin gücüne güvenilir. Bireye yardım edildiği takdirde kendi kendine yeterli hale gelebilir.

  REHBERLİK, PSİKOLOJİK DANIŞMAVE PSİKOTERAPİ

  Psikolojik Danışma faaliyetleri kişiye yardımı hedef alan rehberlik faaliyetleri içinde kendine has nitelikleri olan bir hizmet grubudur.
  "Psikolojik danışma, problemli kişi (danışan) ile, onun kişisel probleminin çözümüne yardımcı olabilecek uzman kişi (danışman) arasında , problemin çözümüne dönük olarak kişi kişiye ve yüz-yüze cereyan eden psikolojik bir yardım oluşumudur." (Mertol,Arsoy ve Ergin;1998,s.14)  Danışanla danışman arasında cereyan eden bu yardım oluşumu esasta, karşılıklı görüşmeler yolu ile gerçekleşir. Bu özel niteliği bakımından psikolojik danışma, danışanın seçmeler yapmasında, kararlar vermesinde, planlar yapmasında ve uygulamaya koymasında kişiye yardımı hedef alan bütün diğer rehberlik faaliyetlerinden farklıdır.
   Yüz-yüze, bir problem etrafında görüşmeye dayanan psikolojik danışma faaliyetleri, işaret edilen bu nitelikleri ile, rehberlik faaliyetlerinin özü, ana mihveridir. Kişiye yapılacak bütün rehberlik, dönüp dolaşıp yüz yüze olan bu psikolojik etkileşim görüşmelerine gelmektedir. Bütün rehberlik faaliyetlerinin sonal (nihai) amacı, kişiye problemini çözüp yeterli bir uyum ve denge sağlamasına yardım etmektir. Sınıflarda, ders dışı faaliyetlerde, sosyal ilişkilerde, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesini, yaşının gerektirdiği erginliğe en uygun şekilde ulaşmasını sağlamak için yapılan rehberlik faaliyetlerinin birçoğu, psikolojik danışmada gereken kişi kişiye, yüz-yüze olan etkileşim ilişkisini gerektirmez. Mesela, çocukların meslek seçmelerinde yardımcı olabilecek nitelikteki mesleklere ait kitap ve benzeri yayınları toplayıp çocukların istifadesine sunmak, bir rehberlik faaliyetidir ama bir psikolojik rehberlik değildir. Bu bakımdan diyebiliriz ki bütün psikolojik danışma faaliyetleri, rehberlik faaliyetleridir, ama rehberlik faaliyetleri, psikolojik danışma değildir.
  "Rehberlik ve psikolojik danışma kavram ve uygulamalarına giren birçok hizmet alanı vardır. Psikolojik danışma, rehberlik hizmetlerinin özünü ve merkezini oluşturmaktadır. Bireye verilen psikolojik yardım ilişkileri incelendiğinde rehberliğin psikolojik danışmada daha geniş kavram ve uygulama olduğu görülmektedir.
  Şurası da işaret edilmelidir ki okulda rehberlik uzmanının, bütün öğrencilere yapılacak yardımları bu çeşitten kişi kişiye veya karşı karşıya yardım ilişkileri haline getirmesi zaten mümkün değildir. Okulun tüm eğitim programı içinde yer alacak olan rehberlik faaliyetleri için, onun yapması gereken daha birçok faaliyet vardır. Ofisinde oturup zamanını sadece danışma görüşmeleri yapmaya ayıramaz. Rehberlik faaliyetlerinden bazıları da zaten doğrudan doğruya kişi kişiye danışma görüşmelerini gerektirmez. Ama bütün rehberlik faaliyetleri, kendi sorunlarını kendi başına çözebilecek erginliğe henüz ulaşamamış bireylere yardım için yüz yüze ilişkileri gerektiren psikolojik danışma oluşumuna en iyi hazırlığı sağlar.
   Psikolojik danışma ile psikoterapi arasında da ortaklık ve ayrılıklar vardır. Her ikisi de, esasta, problemli kişiye yapılan psikolojik yardım ilişkisidir. Her ikisi de danışanla uzman kişi arasında bir problemin çözümü için yüz yüze cereyan eden görüşmelere dayanır. Her ikisi de, kişiye yardım için, genelde aynı psikolojik teknikleri ve metotları kullanırlar.
   Bu ortak yönlere karşılık psikolojik danışma, "normal" saydığımız kişilerin günlük hayatta yapacakları uyumlara karşılaştıkları olağan seçme ve kara verme soruları ile uğraşır. Psikoterapi ise, kişilik bozulmalarına yol açmış kaygı ve nörotik davranışların hakim olduğu "normal dışı" kişilik sorunları ile uğraşır. O halde bir genelleme yapılmak istenirse, psikolojik danışma, genellikle bir okul, endüstri veya sosyal hizmet veren bir kurum ortamı içinde, "normal" kişilerin "normal" sayılan sorunlarıyla kişiye yardım için uğraşır. Psikoterapi ise genellikle bir klinik ortamda ve kökleşip derinleşmiş, sebepleri geçmişin karanlıklarında kaybolmuş sorunların yarattığı "normal dışı" kişilik sorunlarına yardıma çalışır.
          Şurası da hemen belirtilmelidir ki, "normal" le "normal dışı" arasındaki sınırı çizmek kolay değildir. Birinin nerede bitip diğerinin nerede başladığını tayin etmek zordur. Hele tek bir görüşmede bu teşhisi koymak hem zor hem de tehlikelidir. Bu konu, psikolojik danışma hizmetleri konusunda daha etraflı ele alınacaktır. 
          "Rehberliğin anlamı ilke ve kavramları, bütünü ile rehberliğin amacını yansıtırlar. Ancak, ayrı bir başlık altında rehberliğin amacını özetlemek gerektiğinde buna rehberlik kuram ve uygulamaları ile ulaşılmak istenen bir sonuç olarak, rehberliğin amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Günümüzde kendini gerçekleştirme, genel olarak psikolojik danışma ve rehberlik altında tüm hizmetlerin amacı olarak kabul edilmektedir."(Kepçeoğlu; 1992, s.13)

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN AMAÇLARI

          "Konusu incelendiğinde de anlaşıldığı gibi rehberlik ve psikolojik danışmanın amacı bireyin, kendini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak , kişisel- toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır.
          Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanan birey sonuç olarak şunları başarabilir:
  ·        Kendi yetenek ve ilgilerini, eğitim olanaklarını, içinde yaşamakta olduğu toplumun beklentilerini ve meslekleri tanımış olabilir.
  ·        Özyapısından gelen ya da doğal ve toplumsal çevresinin etkileri sonucu ortaya çıkan sorunlarını görebilmeli ve bunları çözümleyebilmelidir. Bedensel, devinişsel, bilişsel ve duyuşsal sorunlarının olası çözüm yollarını inceleyerek, bu yollardan uygun olanı kendi özgür iradesi ile seçebilmelidir.
  ·        Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmeli, yaşama karşı olumlu bir tutum göstermelidir.
  ·        Boş zamanlarını en uygun biçimde kullanabilmek için gerekli anlayış ve görüşü edinmiş olmalıdır.
  Görülüyor ki rehberlik ve psikolojik danışma; eğitimin amaçladığı kişinin bir bütün olarak gelişmesine, kendini gerçekleştirmesine yardım eden bir hizmet olarak belirmektedir."(Bakırcıoğlu; 2000, s.9)

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN İLKELERİ

          Rehberlik ilkeleri ve bu ilkelerle ilgili temel kavramlar bir kişinin genel olarak sahip bulunduğu rehberlik anlayışını gösterir.
  Rehberlik Anlayışı: Kısaca rehberlikle ilgili temel ilkeleri ve kavramları anlamadır. Rehberlik alanının boyutları;
  ·        Rehberliğin temel ilke ve kavramlarını anlama ile ilgili kavramsal
  ·        Rehberlikteki görev ve sorumlulukları kabul etmeye, hazır oluşla ilgili tutumsal
  ·        Kişiler arası beşeri ilişkilerle ilgili sosyal  boyutlardır.
  Rehberlik anlayışı bu üç boyut arasında rehberlik ilke ve kavramlarını anlama ile ilgili olan kavramsal boyut içinde yer almaktadır.
  Rehberliğin ilkelerini şöyle sıralayabiliriz:
   Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir: Rehberlik, bireye seçme özgürlüğü tanıyan çevrelerde var olabilir. Rehberliğin görevi bireyin bu özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesine ve doğru tercihler yapmasına yardımcı olmaya çalışmaktır.
   İnsan saygıya değer bir varlıktır: Saygı bir başkasını değerli bir varlık olarak algılamak, onun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak demektir. "Bir başkası" kavramı; dinini, ırkını, cinsiyetini, sosyal sınıfını, fiziksel ve psikolojik özelliklerini dikkate almaksızın, tüm insanları kapsayacak kadar yaygın olmalıdır.
   Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır:(Gönüllülük) Rehberlik hizmetleri, birinci derecede bireyi hedef alır. Onun iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güder. Bu nedenle bu hizmetten yararlanmak kişinin isteğine bırakılmalıdır.
   Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir: Rehberliğin fonksiyonu kişilik gelişimini gerçekleştirmek daha doğrusu gelişimini kolaylaştıracak koşulları sağlamak olarak tanımlanır. O zaman rehberlik hizmetlerinin kişiye bütün hayat basamaklarında verilmesi gerekir.
  Gelişim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte  her gelişim basamağının kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde bireyler zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle rehberliği sadece belli yaş dönemlerine özgü bir hizmet olarak görmemek, ihtiyacı olan herkese hangi gelişim döneminde bulunursa bulunsun yardı sağlamak gerekir.
   Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilişi sırasında danışmanın mahremiyetine saygı duyulmalı, onun sırlarını saklamaya özen gösterilmelidir. Psikolojik danışma oturumlarında danışmanın sağladığı güven ortamı içinde danışan bazen kendisine bile itiraf edemediği, söyleyemediği yaşantılarını danışmanla paylaşabilir. Danışman bunları, danışanın onayı olmaksızın hiçbir kurum ya da şahsa iletmemek durumundadır.
     Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilgililerin işbirliği ile yürütülmelidir: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu alanda yetişmiş uzmanların liderliğinde, öğretmen, yönetici ve diğer okul personelinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için el birliği ile çalışmalarını gerektirir.  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımdır. Kendini gerçekleştirme bütün canlılarda özellikle insanlarda görülen doğal bir eğilimdir. O halde bu hizmetler bütün bireylerin yararlanmasına açık olmalıdır.
   Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır: Her birey kendine özgü bir varlıktır, ilgi, yetenek, değer ve tutumlarıyla başkalarından farklılıklar gösterebilir. Farklı yaradılışı olan, farklı çevrelerden gelen bireylerin ihtiyaçları da farklıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireylerin birbirinden farklı eğitim ihtiyaçlarına dayalı bir ortamda gerçek manada  işlevini sürdürebilir. Rehberlik uzmanları bireysel farklara saygılı eğitim ortamlarının sağlanması hususunda çaba göstermelidir.
          Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireyin hem kendi isteklerini yerine getirmesine yardımcı olmalı, hem de topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmalıdır.
          Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri  ayrılmaz bir parçasıdır: Rehberlik eğitimden ayrı ama eğitim için yürütülen bir hizmet olarak anlaşılmalıdır.
   "Rehberlik anlayışını oluşturan temel ilkelerin belirgin bir açıklığa kavuşturulması, alanın bir bütünlük içinde gelişmesini sağlamak bakımından önemli bir Gerçektir." (Kepçeoğlu; 1992, s.32)
   "Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır."(Kepçeoğlu;1992, s.32)

   REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN SINIRLILIKLARI

          Rehberlik ve psikolojik danışmanlık  "her derde  deva" bir hizmet değil; sınırlılıkları olan bir hizmet bütünüdür.
          Sağlıklı etkin bir kişilik geliştirmek için ruhsal yardımla birlikte, diğer kişilik hizmetlerinin de karşılanması gerekir.
          Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile kişinin, kendisine tanıtılabilmesi için o; bedensel, devinişsel, bilişsel ve duyuşsal tüm yönleriyle tanınmaya çalışılmaktadır. ancak Rehberlik ve psikolojik danışmanlık Hizmetleri, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişinin kendisi, ailesi, öğretmeni, yöneticisi ile işbirliği yapılabildiği ölçüde gerçekleştirilebilmektedir. Öğrenciye, anne-babasına , toplumsal ekonomik koşullarına, öğretmen ve yöneticilerine karşın, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilemez.
          Rehberlikte, danışana karşın, onun sorununu çözmeye yer olmadığı gibi, onunla birlikte onun sorunu çözmeye de yer yoktur.(Bakırcıoğlu; 2000, ss.10-11)
          Rehberlikte uzmanından beklenen; bu hizmetlerden yaralanmak isteyen kişiye kendi gerçeklerini, sorunlarını ve çevresini tanıması için yardımcı olmaktır. Bu anlamdaki yardımla kişi; kendi güçlerini kullanarak sorunlarını çözebilecek ve kendini gerçekleştirebilecek duruma gelecektir.

  1.      Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yardımı bireye tek yönlü olarak dorudan doğruya yapılan bir yardım değildir: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yardımı karşılıklı yardım sonucu meydana gelir.
  2.      Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde ona kanat germek gibi bir anlayış yoktur: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışına göre birey güçlü bir varlıktır. Sunulan yardım ile birey sahip olduğu gücü kullanma ve daha da geliştirme olanağına kavuşur.
  3.      Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bireyin sadece duyusal yanı ile ilgilenmez:Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bir bütün olarak bireyin tüm gelişimi ile yakından ilgilenir. Buna göre sosyal, duyuşsal, zihinsel hatta fiziksel gelişim gösteren her türlü gelişim sorunu, mesleki ve eğitsel sorunlar ve tüm kişisel sorunlar Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın yakından ilgilendiği konulardır.
  4.      Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil araçtırlar: Yapılan testlerin, anketlerin sonucu öğrenciye dönük olmazsa hiçbir işe yaramaz.
  5.      Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bu yardımı alan birey bakımından akademik öğrenme konusu ya da ders değildir: Genel bir kural olarak rehberlik bireye bilgi verme işi değildir.
  6.      Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz ve ceza vermez: Okullarda Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetini bir disiplin ve kontrol aracı olarak görmek kesinlikle yanlıştır.(Bakırcıoğlu;2000,s.11) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yardımı ile öğrenci davranışları değişebileceği böylece öğrencilerin daha sağlıklı ve dengeli bir birey olabilmeleri açısından bir bağlantı kurulabilir.
  7.      Rehberlik ve psikolojik danışmanlık her türlü sorunu hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir: rehberliğin sağlanabilmesi için bireyin almaya açık olması gerekir. Almaya hazır ve istekli olmayan birey için yardımı sonuç vermeyebilir.(Kepçeoğşu; 1992, ss.23-24-25)

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Rehberlik ve eğitim

  Günümüze kadar eğitimin bir çok tanımı yapılmıştır. Yapılan bu tanımlardan bazıları eski görüşleri, bazıları ise yeni görüşleri yansıtır. Eski bilginler eğitimi; "dıştan içe doğru yapılan amaçlı ve sistemli etkiler"(Binbaşıoğlu;1986, s.10) olduğunu savunuyorlardı. Mesela Durkheim gibi 19. ve 20.y.y.'nin bazı ünlü düşünürleri eğitimi; "Yetişkinlerin gençler üzerinde yaptığı etkiler"(Binbaşıoğlu; 1986,s.10) olarak tanımlamışlardır. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalar ve görüşler çocuğun eğitilmesinde kendisinin de rolü olması gerektiğini savunuyor ve günümüzde eğitim programları bu anlayışa göre düzenlenmektedir.
  Eğitim programı kavramı öğrencinin gelişmesi için düzenlenen etkinliklerin tümüdür. Ayrıca konu alanlarından hız alan eğitim programlarının yerini öğrenciden hız alan eğitim programları aldığı için  rehberlik hizmetleri de eğitim programlarının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir tarafını oluşturmaktadır.
  Eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma, amaçları itibarıyla bireylerin kendilerini tanımalarına ve gerçekleştirmelerine yardım etmek suretiyle bireylerin davranışlarını değiştirmeye yöneliktirler. Eğitim sürecinin tamamlayıcı bir yanı olan rehberlik ve psikolojik danışma, eğitimin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olur. Amaçları aynı olan eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma bir birine benzeseler de bir birinden farklı kavramlardırlar. Mesela bu farklılığa bir örnek verecek olursak:  Eğitim diğer boyutlarındaki hizmetlerde denetim, yönetim, disiplin, yargılama, bilgi aktarma, sınav, not verme v.b. işlemler ve uygulamalar varken, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bu türlü uygulamalar yoktur. 
  Özet olarak şunu söyleyebiliriz: Eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma aynı şeyler değil;  rehberlik ve psikolojik danışma eğitimin tamamlayıcı bir boyutudur.

  Rehberlik ve Öğretim

  "Rehberlik ve psikolojik danışma bilgi verme açısından öğretime yaklaşsa da ikisi arasında çok farklar vardır." (İÜ Ed. Fak. Eğit. Bil. Böl. Ders Notları;s.32) Bu farkları şöyle sıralayabiliriz:
  ·        Öğretim toplu halde bulunan, oldukça kalabalık gruplar verilen bir hizmet iken, rehberlik ise bireysel bir yardımdır.
  Rehberlikte önce bireye sonra küçük gruplara yardım söz konusudur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri mutlak surette bu şekilde yapılması gerekir.  Bu demek oluyor ki öğretimde rehberlik için grubun büyüklüğü açısından gözlenen fark bu yüzden önemlidir.
  ·        Öğretim zorunlu lakin rehberlik hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir.
     Rehberlikte gönüllülük ilkesi esastır. Yani bu hizmetten isteyenler yararlanır. Rehberlik hizmetlerinin ise sınıflarda yürütüldüğü; bir mesleki tanıtma programı, toplu test uygulamaları, öğrenci gözlem fişleri ve öğrenciyi tanıma işlemleri gibi durumlarda bütün öğrencileri kapsadığı görülür. Demek ki bu gönüllülük ilkesi daha çok psikolojik danışma hizmetleri için geçerlidir.
  ·        Öğretimde hedeflenen davranışların ne ölçüde kazanıldığı sınavla değerlendirilir. Oysa rehberlikte gönüllülük ilkesi esas olduğu için böyle bir uygulama yoktur. Öğretim hizmetleri rehberlik ilkelerine göre yürütüldüğü vakit; değerlendirme esnasında öğrencinin kapasitesi göz önünde bulundurulacağından bu ikisi arasındaki fark giderek azalacaktır.
  ·        Rehberlik bireyin iç dünyasına, yaşantılarına, kısacası duygusal yönüne yönelmiş hizmetlerdir. Öğretim ise toplumun ve insanlığın kültürel mirasını bilgi olarak aktarıp, bu bilgilerden düşünme ve problem çözme gücünü geliştirmektedir. Rehberlik ise derslerde kazanılan bilgileri bütünleştirerek hayata uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

  OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ NEDEN GEREKLİDİR?

            Rehberlik ve psikolojik danışmanın ne olup ne olmadığı, ilkeleri, amaçları, sınırlılıkları ve yararlandığı bilim dallarından yukarıda bahsedilmiştir. Bunlara dayanarak rehberlik ve psikolojik danışmanın okullarda neden gerekli olduğu hususlarına bir göz atalım. Bu hususları şöyle sıralayabiliriz:
  ·        Okul çeşitlerinin artması
          Yaşamın gittikçe karmaşık bir yapı alması, hayata adam yetiştirmek ve hazırlamakla yükümlü olan okulların çeşidini de artırmıştır. Bu gün ilköğretimi bitiren bir çocuğun girebileceği bir çok orta dereceli okul mevcuttur. Bu okulların her birisinin giriş koşulları ve öğrenciye sağladığı avantajlar farklı farklıdır. İşte çocuğun ve ailesinin bu hususlarda yanlış bilgiler edinmemesi ve bocalaması için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır.
            "Öğrencinin karşılaştığı sorunlar yalnızca okul seçme problemi değildir. Girdiği okulun dalları arasından kendi yetenek, ilgi ve kişilik yapısına en müsait olanı seçmesi lazımdır. Ayrıca girdiği programda bir çok seçmeli ders olabilir. Öğrenciler bir çok seçmeli ders arasından kendi amaçlarına en uygunlarını seçme ve an programı aksatmadan zamanında mezun olamama problemleri ile karşılaşmamalıdırlar. Çocukların bu hususlarda da rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları vardır."(Tan;1992; s.32)
  ·        Okul yapısındaki değişme ve gelişmeler
          Bilim ve yaşamdaki değişiklerin bir sonucu olarak bu günkü okullar da kendi yapılarında değişikliklere gitme ihtiyacı duymaktadırlar. Ders sayısı artırıla biliniyor veya bazı derslerin süresi kısaltılıyor, bazı dersler konulup bazıları kaldırılıyor. Bu deşikliğe en güzel örnek olarak; bilgisayar ve yabancı dil derslerinin ilköğretimin birinci kademesinde zorunlu hale getirilmesini verebiliriz. Ayrıca herkesin çocuğunu okutmak istemesi ve yetersiz imkanlardan dolayı sınıflar kalabalıklaşmakta böyle olunca da herkese ayrı ayrı program uygulanamamaktadır. Bundan dolayı da sorunlar ortaya çıkmaktadır.
            Okulların bir başka işlevi de çocuğu demokratik yaşama hazırlamaktır. Çocuk okuldayken başkalarının haklarına saygılı olmayı öğrenecektir."Tüm bunlar yaşama etkin bir şekilde uyum gösterebilmek için gerekli birer davranıştır. Çocuğun bu davranışları kazanmasında rehberlik hizmetleri zorunludur."(Binbaşıoğlu;1986, s.16)
  ·       Boş zamanları değerlendirme gereksinimi
          Bilim ve teknikte sağlanan gelişmeler çalışma hayatında insan gücünden daha fazla tasarruf etmeyi sağlamıştır. Böyle olunca da insanların daha fazla boş zamanları olmuştur. İnsanların bu boş zamanlarını kendilerini geliştirmek için kullanmaları gerekir. Bu alışkanlığın da en iyi verilebileceği kurum okullardır. Okullarda da bu alışkanlığın kazandırılabilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç vardır.
  ·        Meslek seçiminin  önemi
          "İnsanların hayatlarında en önemli dönüm noktalarından birini yapacakları işi seçmeleri oluşturur. Bu bir anlamda gireceği okulu seçmek demektir. Bunun için çocuğun özellikleriyle yapacağı işin bağdaşması lazımdır. Bunu yapabilmek de ancak bilimsel bir inceleme yapmakla mümkün olur. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile öğrenciye bu konuda da yardım edilmiş olunur."(Binbaşıoğlu;1986,s.15)
  ·        Okullarda uyumsuzluk sorunları
          Okullardaki öğrenci sayısının artması bilim ve teknikteki ilerlemeler köyden kente göçlerin artması gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaşam her geçen gün karmaşık bir hal almaktadır. Bu da insanın çevresi ile etkin ve başarılı uyum sağlamasını güçleştirmektedir. Neticede de hırsızlık, yalan söyleme, okuldan kaçma, kabadayılık ve cinsi sapıklık gibi uyum sorunları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırabilmek için iyi bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti uygulanmalıdır.
            "Bu sorunun bir başka boyutu da şu sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır: Eskiden yapılan eğitim çalışmaları insan zihninin gelişmesine yönelik olduğu için duygusal yönü ihmal edilmişti. Oysa insan bilişsel ve duyuşsal yönleri ile bir bütündür.  Çocuğun duygusal yönünün de eğitilmesi ve onun başkaları ile olan ilişkileri ve duygusal  yaşamı da düzenlenmelidir. Bu da planlı bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti ile mümkün olacaktır."(Binbaşıoğlu;1986, s.16)
  ·        Öğrenci başarısızlıkları
          Okullarda önemli sayıda öğrenci başarısız olmaktadır. Bu başarısızlığın nedenleri okul koşulları, öğretmen kişiliği, öğretim yöntemi, aile, çevre hatta öğretim programının yetersizliği de olabilir. Sebep ne olursa olsun bu başarısızlığın sonucunda ülkemiz ekonomisi zarar görmektedir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile bu konuya da eğilerek sorunun çözümüne kendi imkanları dahilinde yardımcı olabilmektedir.
    İşte yukarıda sayılan ve daha da çoğaltılabilecek nedenlerden dolayı okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

  KAYNAKLAR

  BAKIRCIOĞLU, Rasim. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Yayınevi.1976
  BAKIRCIOĞLU, Rasim. İlk, Orta ve Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık, 2000
  KEPÇEOĞLU, Muharrem. Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: Yayınevi,1992
  KUZGUN, Yıldız. Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: ÖSYM Yayınları,1992
  MERTOL,Şengül; ERGİN,Hatice; ERSOY,Saniye. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ders notları. İstanbul: İÜ Edeb. Fak. Eğit. Bil. Böl. Ders Notları, 1998
  TAN, Hasan. Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. İstanbul: Yayınevi,1992

  Yazı kaynağı : saadetemiroo.meb.k12.tr

  Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri - Cevatpaşa Ortaokulu

  SOSYAL H�ZMET MERKEZLER� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; sosyal hizmet m�dahalesinin ve takibinin ger�ekle�tirilmesi, �ocuk, gen�, kad�n, erkek, engelli, ya�l� bireylere ve ailelerine koruyucu, �nleyici, destekleyici, geli�tirici, rehberlik ve dan��manl�k odakl� sosyal hizmetlerin, hizmete eri�im kolayl��� esas�yla bir arada ve gerekti�inde kamu kurum ve kurulu�lar�, yerel y�netimler, �niversiteler, sivil toplum kurulu�lar� ve g�n�ll�ler ile i�birli�i i�inde sunuldu�u, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���na ba�l� sosyal hizmet merkezlerinin, kurulu� ve i�leyi�ine, y�r�tecekleri hizmetlere ili�kin usul ve esaslar ile merkezde �al��an personelin g�rev, yetki ve sorumluluklar�n� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���na ba�l� sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 say�l� Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler Kanununun 4 �nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Alan taramas�: Kurum, kurulu� ve ki�ilerden gelen bilgiler de dikkate al�narak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalar�ndan yararlanacak aile ve bireylerin tespiti ile sosyal sorunlar�n analizi amac�yla ger�ekle�tirilen veri ve bilgi toplama faaliyetini,

  b) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakan�n�,

  c) Bakanl�k: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�,

  �) Hizmet b�lgesi: Sosyal hizmet merkezinin sorumlu oldu�u alan�,

  d) �l m�d�rl���: Aile ve Sosyal Politikalar il m�d�rl���n�,

  e) �l m�d�r�: Aile ve Sosyal Politikalar il m�d�r�n�,

  f) Komisyon: Bu Y�netmelikte belirtilen esaslar do�rultusunda �al��an sosyal hizmet komisyonunu,

  g) Merkez: Sosyal hizmet merkezini,

  �) M�d�r: Sosyal hizmet merkezi m�d�r�n�,

  h) M�d�r yard�mc�s�: Sosyal hizmet merkezi m�d�r yard�mc�s�n�,

  �) Risk haritas�: Alan taramas� ile elde edilen ve payda� kurumlardan sa�lanan veri ve bilgilere dayal� olarak olu�turulan ve sosyal hizmet deste�i sa�lanmas�n� gerektiren konular bak�m�ndan sosyal risklerin; konular, gruplar ve yerle�im alanlar� itibar�yla ayr� ayr� g�sterildi�i, puanlama usul ve esaslar� k�lavuz ile belirlenen ve merkez taraf�ndan her y�l g�ncellenen haritay�,

  i) (De�i�ik:RG-1/8/2013-28725) Sosyal inceleme: Birey, aile, grup ve topluluklar�n sosyal hizmet ve sosyal yard�ma ili�kin ihtiya� ve sorunlar�n�n tespiti ile hangi sosyal hizmet uygulamalar�ndan yararland�r�lmas� gerekti�i �nerilerini i�eren inceleme ve de�erlendirme faaliyetini,

  j) (Ek:RG-1/8/2013-28725) Meslek eleman�: Sosyal hizmet, psikolojik dan��manl�k ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, �ocuk geli�imi, ��retmenlik ile aile ve t�ketici bilimleri lisans programlar�ndan mezun olup merkezde �al��anlar�,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Merkezlerin Kurulu� Esaslar�, Hizmet �lkeleri ve G�revleri

  Merkezlerin kurulu� esaslar�

  MADDE 5 � (1) Her ilde en az bir merkez kurulur.

  (2) �l ve il�elerde birden fazla kurulacak merkez say�s� ilin t�m yerle�im birimlerini kapsayacak �ekilde hizmet b�lgelerine ayr�larak belirlenir. Hizmet b�lgesi, hizmet b�lgesi kapsam�na al�nabilecek il�e veya il�elerin co�rafi konumu, ula��m imk�nlar� ve ula��labilecek en yak�n merkeze uzakl�k, sosyal ve demografik yap�s� ile hizmetin sunumunda i�birli�i yap�labilecek kurum ve kurulu�lar�n varl��� gibi hususlar ile valili�in g�r��� dikkate al�narak Bakanl�k taraf�ndan belirlenir.

  (3) Merkezler Aile ve Toplum Hizmetleri Genel M�d�rl���n�n teklifi ve Bakan onay� ile ilgili y�l b�t�esine bu ama�la tefrik edilen �denek tutar� dikkate al�narak kurulur. Kurulu� onay�nda, merkezin yeri ve sorumlu oldu�u hizmet b�lgesi belirtilir.

  (4) Merkezlerin hizmete eri�im a��s�ndan kolayl�k sa�layacak yerle�im alanlar�nda ve di�er kamu kurum ve kurulu�lar� ile sosyal hizmet kurulu�lar�ndan ba��ms�z kendi hizmet binalar�nda hizmet sunmas� esast�r.

  (5) Merkezler ihtiya� duyulmas� halinde sunulacak hizmetlere eri�im kolayl��� sa�lamak amac�yla hizmetlerini, il m�d�rl���n�n gerek�eli raporu, valinin teklifi ve Bakanl���n onay� ile birden fazla binada y�r�tebilirler. Ek hizmet binas�n�n giderleri ba�l� oldu�u merkezin �dene�inden kar��lan�r, personel ve sorumluluklar� m�d�r taraf�ndan belirlenir.

  Hizmet ilkeleri

  MADDE 6 � (1) Merkezlerdeki hizmet sunumunda, esas al�nacak ilkeler �unlard�r:

  a) Birey, aile ve toplumun ihtiya�lar� esas al�n�r.

  b) Sorunlar�n yerinde tespiti ve ��z�m� esast�r.

  c) Hizmetler, sosyal sorunlar� ��zmeyi ve sosyal riskleri azaltmay� ama�lar.

  �) Hizmet politikalar�n�n belirlenmesinde alan tarama analizleri dikkate al�n�r.

  d) Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet b�lgesinin sosyal, ekonomik ve k�lt�rel yap�lar� dikkate al�n�r.

  e) Merkezde, birey ve ailenin kendi ba��na sorun ��zme kapasitesi ve sosyal refah�n� art�rmaya y�nelik �nleyici, e�itici, geli�tirici, rehberlik ve dan��manl�k hizmetleri verilir.

  f) (De�i�ik:RG-1/8/2013-28725) Hizmetin planlanmas� ve sunumunda hizmet b�lgesinde bulunan 29/5/1986 tarihli ve 3294 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanunu h�k�mlerine g�re kurulan sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vak�flar� ile di�er payda� kurum ve kurulu�larla i�birli�i yap�l�r.

  g) Toplumun bilgi ve fark�ndal���n� art�rmaya y�nelik e�itim, k�lt�r, sanat ve benzeri alanlarda faaliyetler yap�l�r.

  �) Hizmetler, merkezin sorumlu oldu�u hizmet b�lgesinin t�m�n� kapsar.

  h) Hizmet sunumu ve �nceliklerin belirlenmesi risk esasl� olarak yap�l�r.

  Merkezlerin g�revleri

  MADDE 7 � (1) Merkezlerin g�revleri �unlard�r:

  a) Aile b�t�nl���n�n korunmas� ve aile refah�n�n art�r�lmas�na y�nelik sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

  b) �ocuklar�n ve gen�lerin sa�l�kl� geli�imini temin etmek �zere; �ocuklara ve gen�lere y�nelik sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

  c) Kad�nlar�n toplumsal hayat�n t�m alanlar�nda hak, f�rsat ve imk�nlardan e�it bi�imde yararlanmalar�n� sa�lamak �zere; kad�nlara y�nelik sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

  �) Engellilerin ve ya�l�lar�n toplumsal hayata etkin bi�imde kat�lmalar�n� sa�lamak �zere; engellilere ve ya�l�lara y�nelik sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

  d) �ehit yak�nlar� ile gazilere y�nelik sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

  e) �ncelikle �ocu�un aile i�inde yeti�tirilmesi ve desteklenmesi amac�yla aileyi e�itim, dan��manl�k ve sosyal ekonomik desteklerle g��lendirmek.

  f) Korunmaya, bak�ma ve yard�ma muhta� birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere y�nlendirilmesini sa�lamak.

  g) Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan y�r�t�len sosyal hizmet faaliyetlerinin, Bakanl�k�a belirlenen ilke, usul ve standartlar �er�evesinde inceleme ve denetimini yapmak.

  �) Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ili�kin bilgileri, Bakanl�k�a merkez� bir sistemde olu�turulacak veri taban� arac�l���yla i�lemek.

  h) (M�lga:RG-1/8/2013-28725)

  �) Birey ve ailelere y�nelik e�itsel faaliyet ve projeler y�r�tmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler d�zenlemek; k�lt�r ve sanat faaliyetlerini ger�ekle�tirmek.

  i) Alan taramas�nda elde edilen bilgileri de�erlendirmek ve bunlar� ilgili uygulay�c� kurum ve kurulu�lara aktararak hizmetlerin geli�tirilmesine ve yeni hizmet modellerinin olu�turulmas�na yard�mc� olmak.

  j) Bakanl�k�a verilen di�er g�rev ve hizmetleri yapmak.

  ���NC� B�L�M

  Sosyal Hizmet Komisyonunun Olu�turulmas�, G�rev ve Yetkileri,

  Karar Alma S�re�leri

  Sosyal hizmet komisyonu olu�turulmas�

  MADDE 8 � (1) Komisyon, m�d�r veya m�d�r taraf�ndan g�revlendirilen yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda, merkezde �al��an farkl� birim ve bran�lardaki personelden olu�turulur.

  (2) Komisyon, m�d�r�n teklifi ve il m�d�r�n�n onay� ile ba�kan d�hil en az ��, en fazla yedi ki�iden olu�turulur. Komisyona asil �ye say�s�n� a�mamak �zere yedek �ye g�revlendirilir.

  (3) �htiya� halinde birden fazla komisyon olu�turulabilir.

  (4) Komisyon, haftada en az bir kez toplan�r. �htiya� duyulmas� halinde m�d�r�n �a�r�s�yla daha fazla say�da toplant� yap�labilir.

  Komisyonun g�rev ve yetkileri

  MADDE 9 � (1) Komisyonun g�rev ve yetkileri �unlard�r:

  a) Hizmet b�lgesinin sosyal, k�lt�rel ve ekonomik yap�s� ile alan tarama sonu�lar� ve risk haritas�n� esas alarak merkezin hizmet politikas�n� belirlemek.

  b) Birimlerden y�nlendirilen birey ve ailelere uygulanacak hizmeti belirlemek, uygulanan hizmetin devam�na, de�i�tirilmesine ve sonland�r�lmas�na karar vermek.

  c) (De�i�ik:RG-1/8/2013-28725) Evlat edinme, koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerine ili�kin karar vermek.

  �) Yat�l� kurulu�lara y�nlendirilecek ki�ilerin kabul�ne veya hizmetin sonland�r�lmas�na karar vermek.

  d) Merkez taraf�ndan verilmekte olan hizmetlere y�nelik olarak yap�lan itiraz, ihbar ve �ik�yetleri de�erlendirerek karar vermek.

  e) Merkezin faaliyetlerine y�nelik projeleri haz�rlamak ve y�r�tmek.

  f) Merkezin y�ll�k �al��ma program�n� haz�rlamak, �al��malar� izlemek ve raporlamak.

  Komisyonun karar alma s�reci

  MADDE 10 � (1) Komisyonda g�r���lecek konular birimler taraf�ndan toplant� �ncesi komisyona bildirilir.

  (2) Komisyonun g�ndemi ba�kan taraf�ndan belirlenir.

  (3) Kararlar �yelerin g�r��lerini a��klamalar�ndan sonra oy birli�i veya oy �oklu�u ile al�n�r. Komisyon karar�na kat�lmayan �ye taraf�ndan kar�� oy �erhi gerek�esiyle tutana�a yaz�l�r ve imzalan�r.

  (4) Komisyon taraf�ndan ihtiya� duyulmas� halinde birimlerden yeni bilgi ve belge istenebilir.

  D�RD�NC� B�L�M

  Hizmet Birimleri ve G�revleri

  Hizmet birimleri

  MADDE 11 � (1) Merkezlerde a�a��daki birimler bulunur:

  a) Ba�vuru, tespit ve izleme birimi.

  b) Uygulama birimi.

  c) E�itim ve dan��manl�k birimi.

  �) �ehit yak�nlar� ve gazilere hizmet birimi.

  (2) Birimlerde, hizmetlerin aksamadan y�r�t�lmesini sa�layacak say�da personel g�rev yapar. �htiya� halinde, personel birden fazla birimde g�revlendirilebilir.

  (3) Birimler aras�nda, merkez taraf�ndan sunulan hizmetlerin etkinli�ini ve verimlili�ini art�racak i�birli�i ve koordinasyon m�d�r taraf�ndan sa�lan�r.

  (4) Birimler taraf�ndan hizmetlerin planlanmas�nda ve sunumunda kamu kurum ve kurulu�lar�, yerel y�netimler, �niversiteler, sivil toplum kurulu�lar� ve g�n�ll�ler ile i�birli�i yap�l�r.

  Ba�vuru, tespit ve izleme biriminin g�revleri

  MADDE 12 � (1) Ba�vuru, tespit ve izleme biriminin g�revleri �unlard�r:

  a) Merkeze yap�lan ba�vurular� almak, ba�vurular� nedenlerine g�re tasnif ederek veri taban�na kaydetmek, ihtiya� duyduklar� hizmetlere y�nlendirmek, gerekti�inde merkez d���na y�nlendirdi�i ki�ilerin i� ve i�lemlerini bu kurum ve kurulu�larda takip etmek.

  b) Merkeze yap�lan ihbarlar� almak, ihbarlar� veri taban�na kaydetmek, do�rulu�unu yerinde tespit etmek, ihtiya� duyduklar� hizmet sunumunu ba�latmak, hizmetlere y�nlendirmek, gerekti�inde merkez d���na y�nlendirdi�i ki�ilerin i� ve i�lemlerini bu kurum ve kurulu�larda takip etmek.

  c) Alan taramas� yaparak elde edilen bilgileri veri taban�na kaydetmek, bu verilere g�re hizmete ihtiya� duyan birey ve aileleri yerinde tespit etmek, ihtiya� duyduklar� hizmet sunumunu ba�latmak, hizmetlere y�nlendirmek, gerekti�inde merkez d���na y�nlendirdi�i ki�ilerin i� ve i�lemlerini bu kurum ve kurulu�larda takip etmek.

  �) Alan taramas�yla elde edilen veriler sonucunda risk puanlamas� ve analiz yapmak, analiz sonu�lar�na g�re sosyal hizmet uygulamalar�na ili�kin �neriler haz�rlamak.

  d) �statistik verileri olu�turmak ve bu verileri rapor haz�rlamak.

  e) Sosyal politika uygulamalar�n�n belirlenmesine yard�mc� olmak i�in di�er kurum ve kurulu�lar�n istatistik ve verilerinden de faydalanarak hizmet b�lgesinin risk haritas�n� olu�turmak ve g�ncel tutulmas�n� sa�lamak.

  f) Merkez taraf�ndan birey ve ailelere y�nelik olarak yap�lan hizmetlerin sunumunu ve hizmet sonras�ndaki durumu yerinde izlemek ve de�erlendirmek.

  g) M�d�r taraf�ndan verilen di�er i� ve i�lemleri yapmak.

  Uygulama biriminin g�revleri

  MADDE 13 � (1) Uygulama biriminin g�revleri �unlard�r:

  a) Yat�l� kurulu�lara y�nlendirilecek ki�ilerin kabul�ne veya hizmetin sonland�r�lmas�na ili�kin i�lemleri yapmak ve bu i�lemleri sonu�lan�ncaya kadar takip etmek.

  b) Evl�t edindirme, koruyucu aile, g�n�ll� aile ve sosyal ekonomik destek i�lemlerini y�r�tmek.

  c) Evl�t edinen ailelerle, koruyucu ve g�n�ll� ailelere ihtiya� duyduklar� alanlarda e�itim ve rehberlik hizmeti sunmak.

  �) Mahkemelerce verilen bak�m, bar�nma ve dan��manl�k tedbirlerinin uygulanmas�na y�nelik i�lemleri y�r�tmek.

  d) Evde bak�m hizmeti, aile yan�nda destek, sosyal ve ekonomik destek gibi hizmetleri almas�na karar verilen birey ve ailelere ili�kin i�lemleri ba�latmak.

  e) Evinde ya�l� ve engelli bulunan aileler ile evde bak�m hizmeti alan ailelere ihtiya� duyduklar� alanlarda rehberlik hizmeti sunmak.

  f) M�d�r taraf�ndan verilen di�er i� ve i�lemleri yapmak.

  E�itim ve dan��manl�k biriminin g�revleri

  MADDE 14 � (1) E�itim ve dan��manl�k biriminin g�revleri �unlard�r:

  a) Birey ve ailelerin bilgi, bilin� d�zeylerini ve toplumsal ya�ama kat�l�mlar�n� art�rmaya y�nelik e�itici, sosyal, k�lt�rel ve sanatsal etkinlikler ile �zel g�n ve haftalarda faaliyetler d�zenlemek.

  b) Bakanl���n g�rev alan�na giren hizmet ve politikalar�n tan�t�m�na y�nelik faaliyet ve etkinlikler ger�ekle�tirmek.

  c) Sivil toplum kurulu�lar�, yerel y�netimler, g�n�ll�ler ile ilgili di�er kurulu�lar�n sosyal hizmetlere katk� ve kat�l�mlar�n� sa�lamaya y�nelik �al��malar yapmak, kamuoyunda bu do�rultuda fark�ndal�k olu�turacak etkinlikler ger�ekle�tirmek.

  �) Kad�n�n sosyal ve ekonomik stat�s�n�n y�kseltilmesine y�nelik programlar�n geli�tirilmesini ve uygulanmas�n� sa�lamak.

  d) �ocuk ve gen�lerin su�a s�r�klenmeleri �nleyecek zararl� al��kanl�k edinmelerini ve sokakta �al��t�r�lmalar�n� engelleyecek faaliyetler yapmak, bu konularda birey ve ailelerin sorumluluk bilincini art�rmaya y�nelik rehberlik ve dan��manl�k faaliyetlerini y�r�tmek.

  e) Ailenin refah�, mutlulu�u ve b�t�nl���n�n sa�lanmas�na y�nelik e�itici, geli�tirici, rehberlik ve dan��manl�k hizmetlerini y�r�tmek.

  f) Ailelerin veya bireylerin sorun ��zme bilgi ve becerilerinin art�r�lmas� y�n�nde e�itici, geli�tirici, rehberlik ve dan��manl�k hizmetlerini y�r�tmek.

  g) Merkez taraf�ndan uygulanmas�na karar verilen koruyucu, �nleyici, e�itici ve geli�tirici hizmetlerin sunulmas�n� sa�lamak.

  �) Engelli ve ailelerinin bilgi, bilin� d�zeylerini ve toplumsal ya�ama kat�l�mlar�n� art�rmaya y�nelik e�itici, sosyal, k�lt�rel ve sanatsal etkinlikler ile �zel g�n ve haftalarda faaliyetler d�zenlemek.

  h) Engelli ve ailelerinin sosyal ve ekonomik stat�s�n�n y�kseltilmesine y�nelik programlar�n geli�tirilmesini ve uygulanmas�n� sa�lamak.

  �) �stismar ve �iddetin �nlenmesi ile benzeri konularda �al��malar yapmak.

  i) M�d�r taraf�ndan verilen di�er i� ve i�lemleri yapmak.

  �ehit yak�nlar� ve gaziler biriminin g�revleri

  MADDE 15 � (1) �ehit yak�nlar� ve gazilere hizmet biriminin g�revleri �unlard�r:

  a) �ehit yak�nlar� ve gazilere y�nelik sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek.

  b) �ehit ve gazi �ocuklar�n�n e�itimi konusunda, ilgili kurum ve kurulu�lar ile g�n�ll� kurulu�lar�n da deste�iyle gerekli �al��malar� y�r�tmek.

  c) �ehit yak�nlar� ve gazilerin sosyal ve k�lt�rel bak�mdan desteklenmesi amac�yla gerekli �al��malar yapmak, bu konuda toplumsal duyarl�l��� g��lendirici faaliyetler y�r�tmek,

  �) Gazilerin toplumsal hayata uyumu y�n�nde �al��malar y�r�tmek.

  d) �ehit yak�nlar� ve gazilere y�nelik ilgili mevzuat kapsam�nda dan��manl�k ve rehberlik hizmetleri sunmak.

  e) �ehadet veya yaralanma haberinin al�nmas�ndan itibaren �ehit yak�n� ve gazi aileleri ile ileti�ime ge�mek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak, sorunlar�n� dinlemek, ��z�m �nerileri geli�tirmek.

  f) �ehit yak�nlar� ve gazilere y�nelik yap�lan faaliyetlere ili�kin d�nemlik istatistiki veriler haz�rlamak ve ilgili birimlere sunmak.

  g) �ehit ve gaziler ile ilgili veri taban�n�n olu�turulmas�n� ve bilgilerin g�ncelli�ini sa�lamak, veri taban� konusunda Bakanl�k aras�ndaki bilgi ak���n� sa�lamak.

  �) Sosyal ama�l� projeler geli�tirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kurulu�larla i�birli�i yaparak uygulatmak.

  h) M�d�r taraf�ndan verilen di�er i� ve i�lemleri yapmak.

  BE��NC� B�L�M

  Merkezde �al��an Personelin G�rev ve Yetkileri

  M�d�r

  MADDE 16 � (1) M�d�r�n g�rev ve yetkileri �unlard�r:

  a) Merkezin y�netim, mali ve teknik t�m i�lerini ilgili mevzuat do�rultusunda y�r�tmek, mevzuat de�i�ikliklerini takip etmek ve uygulanmas�n� sa�lamak.

  b) Merkez hizmetlerinin y�r�t�lmesi i�in gerekli plan ve programlar�n haz�rlanmas�n�, personel ve birimler aras�nda i�birli�i ve e�g�d�m� sa�lamak, denetimlerini yapmak.

  c) Merkez taraf�ndan sunulan hizmetlere daha kolay ula��lmas�n� sa�lamak i�in gereken �nlemleri almak.

  �) Merkezin bulundu�u b�lgede alan taramas� yap�lmas�n�, risk haritas� olu�turulmas�n� ve gerekli g�ncelleme �al��malar�n�n yap�lmas�n� sa�lamak.

  d) Merkez taraf�ndan elde edilen verilerin analiz edilerek sosyal hizmet modeli geli�tirilmesine katk�da bulunulmas�n� ve ilgili sosyal hizmet modellerinin uygulanmas�n� sa�lamak.

  e) Mesleki �al��malara ili�kin gerekli kay�tlar�n tutulmas�n�, standart formlar�n d�zenlenmesini, veri giri�lerinin yap�lmas�n�, istatistiksel bilgilerin haz�rlanmas�n�, i� programlar�n�n, faaliyet ve de�erlendirme raporlar�n�n haz�rlanmas�n� ve ilgili mercilere zaman�nda ula�t�r�lmas�n� sa�lamak.

  f) Merkez hizmetlerinin 6 nc� maddede belirtilen ilkeler do�rultusunda y�r�t�lmesini sa�lamak,

  g) Merkezde �al��an personelinin �zl�k haklar� ile ilgili i� ve i�lemlerin y�r�t�lmesini sa�lamak.

  �) Merkezin y�ll�k b�t�e teklifini haz�rlayarak il m�d�rl��� arac�l��� ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel M�d�rl���ne g�ndermek, �deneklerin amac�na ve performans program�na uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli harcanmas�n� sa�lamak.

  h) Merkezin ta��n�r ve ta��nmazlar�na ili�kin i� ve i�lemlerinin y�r�t�lmesini sa�lamak.

  �) Hizmet binas�n�n yang�n, sabotaj ve di�er afetlere kar�� korunmas�na y�nelik tedbirleri almak veya ald�rmak.

  i) Personelin hizmet i�i e�itim programlar�n�n haz�rlanmas� ve uygulanmas�n� sa�lamak.

  j) Merkez hizmet birimlerinde, y�netim i�levini g�rmek �zere birim koordinat�r� g�revlendirmek.

  k) Merkezdeki birimler ile di�er kurum, kurulu�lar aras�nda hizmetlerin aksamadan y�r�t�lebilmesi i�in gerekli koordinasyonu sa�lamak.

  l) �dari g�revlerinin yan� s�ra mesle�inin gerektirdi�i �al��malar ile amirleri taraf�ndan verilen di�er g�revleri yapmak.

  M�d�r yard�mc�s�

  MADDE 17 � (1) M�d�r yard�mc�s�, merkez hizmetlerinin y�r�t�lmesinde m�d�re yard�m eder ve hizmetlerin y�r�t�lmesinde m�d�re kar�� sorumludur.

  Meslek eleman� (De�i�ik madde ba�l���:RG-1/8/2013-28725)

  MADDE 18 � (1) Merkezde, sosyal �al��mac�, psikolog, sosyolog, �ocuk geli�imcisi, ��retmen, psikolojik dan��man ve rehber ��retmen ile aile ve t�ketici bilimleri b�l�m� mezunu olan meslek mensuplar� taraf�ndan a�a��daki g�revler yerine getirilir:

  a) Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere y�nelik, sorunlar�n ��z�m� i�in mesleki �al��malarda bulunmak, rapor d�zenlemek ve bunlarla ilgili i�lemleri y�r�tmek.

  b) Merkezin amac�, i�leyi�i ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tan�tmak.

  c) �lgili mevzuat uyar�nca �ng�r�len tedbirlerin uygulanmas� ile gerekli hizmet modelinin bireylere ve ailelere sunulmas�na y�nelik sosyal inceleme raporunu d�zenlemek ve amirine sunmak.

  �) �htiya� olmas� durumunda yat�l� kurulu�larda gerekli mesleki �al��malarda bulunmak

  d) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yap�lan �al��malar ile ilgili kay�tlar� tutmak, yap�lan mesleki �al��malarla ilgili rapor ve dosyalar� d�zenlemek, ar�ivlemek.

  e) �al��anlar�n hizmet i�i e�itim programlar�n�n haz�rlanmas� ve uygulanmas�nda g�rev almak.

  f) G�revlerini m�d�r�n g�zetiminde di�er meslek elemanlar� ile i�birli�i i�erisinde y�r�tmek.

  g) Genelge ve talimatlarla belirlenen g�rev tan�mlar� i�erisindeki di�er g�revleri ve m�d�r taraf�ndan verilecek g�revleri yapmak.

  Sosyal �al��mac�

  MADDE 18/A � (Ek:RG-1/8/2013-28725)

  (1) Sosyal �al��mac�n�n 18 inci maddede belirtilenlerin yan�nda di�er g�revleri �unlard�r:

  a) Sosyal hizmet sunulacak birey, aile, topluluk ve topluma y�nelik sorunlar� tespit etmek, de�erlendirmek ve ihtiya� duyulan hizmetleri belirlemek.

  b) Planlanan hizmetlere y�nelik bilimsel y�ntemlerde �ng�r�len m�dahale tekniklerine uygun mesleki �al��malarda bulunmak.

  c) Birey ve ailelerin desteklenmesi ve g��lendirilmesini sa�layacak mesleki m�dahaleler yapmak.

  �) Birey ve ailelere y�nelik mesleki uygulamalar� de�erlendirmek, izleme �al��malar�n� y�r�tmek ve yeni hizmet modelleri �nermek.

  d) Birey ve aileler hakk�nda d�zenlenen form ve raporlarla ilgili i� ve i�lemleri yapmak.

  Psikolog

  MADDE 19 � (1) Psikologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yan�nda di�er g�revleri �unlard�r:

  a) �htiya� duyulmas� halinde bireylerin psikolojik de�erlendirmelerini yapmak ve rapor haz�rlamak.

  b) Birey ve ailelere y�nelik psiko-sosyal alanda koruyucu, �nleyici ve dan��manl�k hizmetlerini ger�ekle�tirmek.

  c) Psikolojik sorunlar� olan bireyler i�in, ihtiya� duyulmas� halinde sa�l�k kurulu�lar�n�n psikiyatri b�l�mleriyle i�birli�i yaparak ortak programlar d�zenlemek ve y�r�tmek.

  �) Psikolojik de�erlendirme teknikleri ve g�zlem metotlar� kullanarak bireylerin yetenek ve ilgi alanlar�n� belirlemek, zamanlar�n� de�erlendirme ve uygun etkinliklere kat�lmalar� konusunda yard�mc� olmak.

  d) Klinik psikolojide uzmanl�k derecesine sahip olmak kayd�yla, davran��sal veya duygusal psikolojik sorunlar�n giderilmesi amac�yla aile ve aile bireylerine y�nelik bireysel ve grup �al��malar� d�zenlemek.

  e) Alan taramas� ve ba�vurularla ilgili yap�lacak mesleki de�erlendirme do�rultusunda dan��manl�k ve rehberlik hizmeti vermek.

  �ocuk geli�imcisi

  MADDE 20 � (1) �ocuk geli�imcisinin 18 inci maddede belirtilenlerin yan�nda di�er g�revleri �unlard�r:

  a) Merkeze yap�lacak ba�vuru, ihbar ve alan taramalar� veya herhangi bir �ekilde tespit edilen �ocuklar�n; geli�im d�zeylerini belirlemek, geli�imlerini izlemek, sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik olarak bu �ocuklara dan��manl�k hizmetlerini y�r�tmek.

  b) Geli�imlerinde davran�� bozuklu�u belirledi�i �ocuklar� kesin tan�, tedavi ve erken e�itim amac�yla uygun kurum veya kurulu�lara y�nlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kurulu�lardaki uzmanlarla i�birli�i i�inde merkez b�nyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

  c) Mesleki test, teknik ve y�ntemlerini kullanarak, �ocuklar�n geli�imlerini de�erlendirmek, geli�imleri ya�lar�na uygun olmayan �ocuklar i�in bireysel destekleyici e�itim programlar� haz�rlayarak uygulama s�recinde ailelere dan��manl�k yapmak ve uygulama sonu�lar�n� takip etmek.

  Psikolojik dan��man ve rehber ��retmen

  MADDE 21 � (1) Psikolojik dan��man ve rehber ��retmenin 18 inci maddede belirtilenlerin yan�nda di�er g�revleri �unlard�r:

  a) �ocuk ve gen�lerin geli�imlerini de�erlendirmek, sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik olarak �ocuklar ve ailelerine rehberlik ve dan��manl�k yapmak, �ocuklar� ve ailelerini gerekti�inde uygun kurum veya kurulu�lara y�nlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kurulu�lardaki uzmanlarla i�birli�i i�inde merkez b�nyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

  b) Ba�vurularla ilgili yapaca�� mesleki de�erlendirmeler do�rultusunda dan��manl�k ve rehberlik yapmak, rapor haz�rlamak.

  c) Ailelere, �ocuklar�n e�itimleriyle ilgili rehberlik ve dan��manl�k yapmak, e�itim programlar� �nermek.

  �) Hizmetin amac�na uygun nitelikteki ara�t�rma ve incelemelerde g�rev almak.

  Sosyolog

  MADDE 22 � (1) Sosyologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yan�nda di�er g�revleri �unlard�r:

  a) Toplumu, toplumsal ili�kileri, olaylar� ve toplumsal de�i�meleri ara�t�rmak ve ara�t�rma sonu�lar�na dayal� rapor haz�rlamak.

  b) Ulusal ve uluslararas� �rnekler ile merkezin hizmet b�lgesindeki toplumsal de�er ve yarg�lar� da dikkate alarak Bakanl�k hizmet alan� ile ilgili her t�rl� olay ve olguya dair sosyoloji odakl� �al��malar yapmak, rapor haz�rlamak.

  c) Bakanl�k taraf�ndan ya da di�er kurum ve kurulu�larla i�birli�i i�erisinde ger�ekle�tirilen sosyal hizmet alan�yla ilgili ara�t�rma, proje ve etkinlik �al��malar�nda g�rev almak, istatistik� verileri toplamak ve rapor haz�rlamak.

  �) Ba�vuru gruplar�n� ilgili sosyal, ekonomik, k�lt�rel, demografik, yatay ve dikey hareketlilik gibi de�i�kenler �zerinden incelemek, aralar�nda ba�lant�lar kurmak ve inceleme sonu�lar�n�n i�aret etti�i �al��malara ili�kin �neriler sunmak ve planlar yapmak, proje geli�tirmek.

  �statistik�i

  MADDE 23 � (1) �statistik�inin g�revleri �unlard�r:

  a) Kurum taraf�ndan ya da di�er kurum ve kurulu�larla i�birli�i i�erisinde ger�ekle�tirilen hizmet alanlar�yla ilgili ara�t�rma, proje ve etkinlik �al��malar�nda g�rev almak, sonu�lar� kullan�labilecek istatistik� verilere d�n��t�rerek veri taban�na kaydetmek, sosyologla i�birli�i halinde analiz raporlar� haz�rlamak ve analiz sonu�lar�na dayal� �neriler geli�tirerek ilgili birimlere iletmek.

  b) Ba�vuru gruplar� ve alan taramas� sonu�lar�n�, sosyal, ekonomik, k�lt�rel, demografik, yatay ve dikey hareketlilik gibi de�i�kenler �zerinden incelemek, aralar�nda ba�lant�lar kurarak inceleme sonu�lar�n�n i�aret etti�i �al��malara ili�kin �neriler sunmak, plan yapmak ve proje geli�tirmek.

  ��retmen

  MADDE 24 � (1) ��retmenin 18 inci maddede belirtilenlerin yan�nda di�er g�revleri �unlard�r:

  a) �ocuk ve gen�lerin geli�imlerini de�erlendirmek, sorunlar�n�n ��z�m� i�in �ocuklar ve ailelerini uygun kurum veya kurulu�lara y�nlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kurulu�lardaki uzmanlarla i�birli�i i�inde merkez b�nyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

  b) Ailelere, �ocuklar�n�n e�itimleri ile ilgili konularda g�rev alan�yla ilgili e�itim programlar� �nermek ve uygulamak.

  c) �ocuk ve gen�lerin e�itimleri ile ilgili konularda resmi ve �zel ��retim kurumlar�yla i�birli�i yaparak ortak programlar d�zenlemek ve y�r�tmek.

  �) Aile yan�nda sosyal yard�mla desteklenen korunmaya muhta� �ocuklar�n bir e�itim kurumuna g�nd�zl� veya yat�l� olarak devam�na; i� ve meslek edinmesi amac�yla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustan�n yan�na yahut kamuya ya da �zel sekt�re ait i�yerlerine yerle�tirilmesine y�nelik �al��malar yapmak.

  Aile ve t�ketici bilimleri b�l�m� mezunu olan personel

  MADDE 25 � (1) Aile ve t�ketici bilimleri b�l�m� mezunu personelin 18 inci maddede belirtilenlerin yan�nda di�er g�revleri �unlard�r:

  a) Ailelere, sahip olduklar� mali imk�nlar�n y�netimi ve geli�tirilmesi konusunda dan��manl�k yapmak, bu alanda kar��la��lan problemlerle ilgili ��z�m �nerileri geli�tirmek.

  b) Ailelere, kaynaklar�n planlanmas�, kontrol edilmesi, de�erlendirilmesi ve verimlili�in artt�r�lmas� konusunda rehberlik ve dan��manl�k yapmak.

  c) Ailelerin ve bireylerin t�ketici haklar� konusundaki bilincini art�racak e�itim programlar� ve e�itici materyaller haz�rlamak.

  Sa�l�k personeli

  MADDE 26 � (1) Sa�l�k personelinin g�revleri �unlard�r:

  a) Merkeze ba�vuran ailelere ve aile bireylerine verilecek koruyucu, �nleyici sa�l�k e�itimi hizmetlerini planlamak ve uygulanmas�na karar verilen e�itim programlar�nda g�rev almak, gerekti�inde ilgili sa�l�k merkezleri ile koordinasyon i�inde bu �al��malar� yapmak.

  b) Evde bak�m hizmeti alan ailelere y�nelik ve di�er hizmetlerle ilgili alan tarama �al��malar�na kat�lmak.

  c) Merkeze ba�vuran aile ve bireyleri, ihtiya� duyduklar� hizmeti alabilecekleri sa�l�k kurulu�lar�na y�nlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kurulu�lardaki uzmanlarla i�birli�i i�inde merkez b�nyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

  Ortak g�revler

  MADDE 27 � (1) G�revleri 18 ve 26 nc� maddeler aras�nda belirtilen personel, ilgili maddelerdeki g�revleri yan�nda a�a��daki g�revleri de yerine getirirler:

  a) �� programlar� ve alan taramas� �al��malar� ile faaliyet raporlar�n�n haz�rlanmas� ve uygulanmas�nda g�rev almak.

  b) G�rev alan� ve y�r�tt��� �al��malarla ilgili kay�tlar� tutmak, veri giri�lerini yapmak, raporlar� haz�rlamak ve ar�ivlemek.

  c) Kurum, kurulu� ve g�n�ll�lerle g�rev alan�yla ilgili yap�lacak i�birli�i �al��malar�nda g�rev almak.

  �) G�rev verilmesi halinde merkez b�nyesinde olu�turulacak �al��ma gruplar�nda g�rev almak.

  d) �al��ma programlar�n�n haz�rlanmas� ve uygulanmas�nda g�rev almak.

  e) G�rev alan�yla ilgili konularda e�itim programlar� �nerileri geli�tirmek, e�itim materyalleri haz�rlamak ve gerekti�inde uygulamak.

  f) Yerel kaynaklardan da faydalanarak hizmet b�lgesindeki toplumsal sorunlar�n ��z�m�ne katk� sa�layacak �neriler haz�rlamak.

  g) Hizmet verilen ki�ilere ait edinilen bilgiler gizli tutularak, mesleki etik ilkeleri �er�evesinde g�rev yapmak.

  �) Merkezin faaliyetleri ile ilgili mesle�inin gerektirdi�i di�er �al��malar� yapmak.

  h) M�d�r taraf�ndan verilen di�er i� ve i�lemleri yapmak.

  Di�er personel

  MADDE 28 � (1) Merkezlerde, idari, teknik, mali hizmetler ile di�er hizmetleri y�r�tmek �zere istihdam edilen personel, kadro ve g�rev unvanlar�n�n gerektirdi�i g�revleri ve g�rev unvanlar�yla ilgili olmak kayd�yla merkez m�d�r� taraf�ndan verilen g�revleri y�r�rl�kteki mevzuata uygun olarak yapar.

  Personelin e�itimi

  MADDE 29 � (1) Merkezde �al��an personel i�in, verilmesi zorunlu olan e�itimler yan�nda ayr�ca sosyal hizmet ve sosyal politika alan�na ili�kin teori ve uygulama esasl� hizmet i�i e�itim ve uyum e�itim programlar� da d�zenlenir.

  (2) Hizmet i�i e�itim ve uyum e�itimi programlar�, merkezin hizmet ve faaliyetlerini aksatmayacak �ekilde ger�ekle�tirilir.

  (3) Hizmet i�i e�itim ve uyum e�itim programlar� Bakanl�k�a planlan�r.

  ALTINCI B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Merkez hizmet binalar�

  MADDE 30 � (1) Merkez hizmet binalar�n�n �zelliklerine ili�kin standartlar Bakanl�k taraf�ndan belirlenir.

  Ba���

  MADDE 31 � (1) Merkeze yap�lan her t�rl� ayni ve nakdi ba���lar hakk�nda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mali Y�netimi ve Kontrol Kanununun 40 �nc� maddesi h�k�mleri uygulan�r. Merkezlere yap�lan ayni ba���lar ta��n�r i�lem fi�i kar��l���nda kabul edilir. Ta��n�r mallarla ilgili i� ve i�lemler 18/1/2007 tarihli ve 26407 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Ta��n�r Mal Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re ger�ekle�tirilir.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelikler

  MADDE 32 � (1) 7/10/2007 tarihli ve 26666 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl��� Aile Dan��ma Merkezleri Y�netmeli�i ile 11/7/2000 tarihli ve 24106 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl��� Toplum Merkezleri Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Mevcut hizmet binalar�n�n kullan�m�

  GE��C� MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihte faaliyette olan aile dan��ma ve toplum merkezleri, g�nd�zl� hizmet veren �ocuk ve gen�lik merkezleri ile ya�l� hizmet merkezlerinin binalar�n�n, merkez binas� olarak hizmet sunmaya elveri�li oldu�u Bakanl�k�a uygun g�r�lenler, (De�i�ik ibare:RG-1/8/2013-28725) kurulu� onay�n� m�teakiben faaliyetlerine merkez olarak devam ederler. Aksi takdirde bu yerler, Y�netmeli�in yay�mland��� tarihten itibaren en ge� bir y�l i�erisinde kapat�l�r. Kapat�lan kurulu�lar taraf�ndan sunulmakta olan hizmetler, en yak�n merkez taraf�ndan sunulmaya devam olunur.

  (2) Birinci f�kra uyar�nca kapat�lan kurulu�lar�n hizmet binalar�; bulundu�u b�lge n�fusunun fazlal���, co�rafi konumu, hizmetin gere�i ve i� yo�unlu�u gibi hususlar dikkate al�narak ihtiya� halinde merkez taraf�ndan (Ek ibare:RG-1/8/2013-28725) ek hizmet binas� olarak kullan�labilir.

  Merkezlerin giderleri

  GE��C� MADDE 2 � (1) Merkez olarak hizmet vermeye devam eden veya 2013 y�l� i�erisinde yeni a��lan merkezlerin her t�rl� giderleri, 2013 y�l� b�t�esine aile dan��ma ve toplum merkezleri, g�nd�zl� hizmet veren �ocuk ve gen�lik merkezleri ve ya�l� hizmet merkezleri i�in konulan �denekten kar��lan�r.

  Personelin devri

  GE��C� MADDE 3(De�i�ik:RG-1/8/2013-28725)

  (1) �l ve il�elerde;

  a) Kapat�lan veya merkeze d�n��t�r�len kurulu�lar�n m�d�r ve m�d�r yard�mc�lar� hari� t�m personelinin atamalar�,

  b) Bakanl�k il ve il�e m�d�rl�kleri ile g�nd�zl� ve yat�l� kurulu�larda g�rev yapan meslek elemanlar�n�n ihtiyaca g�re atama ve g�revlendirilmeleri,

  kurulu� onay�n� m�teakiben merkezlere valilik�e yap�l�r.

  (2) Meslek elemanlar� ihtiyaca g�re di�er sosyal hizmet kurulu�lar�nda g�revlendirilebilir.

  Faaliyete ge�memi� merkezlerin b�lgelerine hizmet sunumu

  GE��C� MADDE 4 � (Ek:RG-1/8/2013-28725)

  (1) Birden fazla merkez kurulacak illerde faaliyete ge�mi� olan merkezler, valilik�e yap�lacak planlama do�rultusunda hen�z faaliyete ge�memi� merkezlerin b�lgelerine de hizmet sunarlar.

  Y�r�rl�k

  MADDE 33 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 34 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : kms.kaysis.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 11 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap