Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  insanların diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız

  1 ziyaretçi

  insanların diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız.

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız.

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız

  Merhaba,

  Bu durumda insanlar çeşitli özellikleri ile diğer canlılardan ayrılırlar. Bu şekilde çevre ile çeşitli etkileşime girerler.

  İnsanlar konusunda daha önceden cevapladığımız ödevlere bakarak bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz:

  İnsanlar ve çevre etkileşimi nasıldır:

  eodev.com/gorev/15245908

  Yazı kaynağı : eodev.com

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler

  Yüce Allah evrende canlı ve cansız pek çok  varlık yaratmıştır. Canlı varlıklar bitkiler, hayvanlar ve insanlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bu varlıklarda birbirlerini ayırt edici özellikleri vardır. Örneğin bitkilerin canlı olmalarına rağmen bir yerden başka bir yere hareket etme özellikleri yoktur. Buna karşı hayvanlar hareket etme ve her biri kendine özgü iş ve işler yapma yeteneğine sahiptirler. Tüm bu varlıklar doğar büyür ve kendilerine verilen ömür dolunca ölürler. Allah’ın yarattığı canlı varlıklardan biri olan insan da, diğer canlılar gibi doğar, beslenir ve büyür Her canlı gibi insanda ölümlüdür. Bunula beraber insanı diğer canlılarla karşılaştırdığınızda birçok farklı özelliğinin olduğunu anlarız.

  İnsan hem beden hem de ruh yönüyle yaratılmış bir mükemmel bir varlıktır. Kur’an-ı Kerimde insanın bu iki yönüyle beraber en güzel şekilde yaratıldığı ifade ediliyor. İnsanın beden yönü topraktan yaratılmıştır. İnsan beden yönüyle diğer canlılarla pek çok ortak özelliğe sahiptir. Bunula beraber insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği onun akıl ve ruh yönüyle ilgilidir.

  İnsan akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir varlıktır Bütün bu özelliklerden dolayı insan diğer canlılardan farklı ve Allah’ın yarattığı varlıklar arasında seçkin bir yere sahiptir Kur’an-ı Kerim’de geçen “Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık”(İsra suresi, ayet 70) ayeti insanın üstün ve değerli bir varlık olarak yaratıldığını belirtmektedir.

  Akıl: Akıl, insanı diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özelliğidir. Aklın mahiyetini bilmiyoruz fakat, onun hayatımızdaki etkilerini bilebiliriz.

  İnsanı, diğer canlılardan ayıran temel nitelik aklını kullanarak düşünme faaliyetinde bulunmasıdır. Gerçek­ten bizi diğer canlılardan ayıran en güçlü yapan şey, akıl ve bu aklın ürettiği bilgidir. Bazı hayvanlar bizden daha hızlı koşabilir, ancak biz herhangi bir hayvandan daha hızlı olmamızı sağlayacak arabalar yapabiliriz. Bazı hayvanların görme yetisi bizimkinden daha üstündür, ancak hiçbir hayvan, teleskop ya da mikroskop kullanan bir insandan daha iyi göremez.

  Kuşlar, bizden farklı olarak uçabilir, ancak bizler herhangi bir kuştan daha hızlı ve daha uzağa uçabilecek uçaklar üretmişizdir. Tüm bu örneklerde hayvanlarla aramızdaki farkı ortaya çıkaran şey arabalar, teleskoplar ve uçaklar icat etmemizi sağlayan, insan aklı ve bilgisidir. Bilgi ve akıl, güç demektir. İnsanoğlunu bütün canlıların en üstünü yapan işte bu akıl yetisi ve onun ürettiği bilgidir.

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri sahip olduğu duygulardır. Merhamet, şefkat, cömertlik, vicdan,  adalet, sabır, sevgi vb. bunları çoğaltmak mümkündür. İnsan yine bu duygular vasıtasıyla diğer varlıklardan ayrılır. Bu duyguları kendi hayatında geliştirdiği ve yansıttığı oranda diğer varlıklar arasındaki farklılıkları artar.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikler

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikler

  İnsanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellikleri araştırarak defterinize yazınız.

  İnsan dünyadaki diğer varlıklardan farklı donanımlar ile yaratılarak dünyaya gelmiştir. Allah Kuran’da “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”(Zariyat Suresi, 56.ayet) buyurmaktadır. Yani insanın dünyaya gönderiliş amacı diğer varlıklardan farklıdır. Bundan dolayı diğer varlıklardan ayıran belli başlı özellikler vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi insanın akıl sahibi ve düşünen bir varlık olmasıdır. İnsanın akıl sahibi olması, düşünme gücünün olmasını sağlamaktadır. İnsan evreni yaratan bir Allah’ın varlığına bu sayede ulaşabilir.

  İslam’da farz olan ibadetleri yapabilecek kişilerin yükümlülük şartları arasında ilk olarak akli dengesinin yerinde olması aranmaktadır. Eğer ki bir insanın akli dengesi yerinde değil ise Allah tarafından o kişinin ibadet etmek ve sorumluluklardan muaf tutulmuştur. İkinci ayıran özellik ize insanın irade sahibi bir varlık olmasıdır. Allah’ın insana verdiği cüz’i irade sayesinde insan, seçim yapabilme hakkına sahiptir. İyiyi ve kötüyü aklı sayesinde ayırt ettikten sonra iradesini kullanarak kendi seçimlerini kendisi yapar. Aynı zamanda insan “eşref-i mahlukat” olarak tanımlanmıştır. Yani yaratılmışların en şereflisi anlamına gelmektedir. Allah insana akıl vererek ve zeki olarak yaratarak, Kendisine muhatap kılmıştır. Bundan dolayı insanın Allah’a karşı en önemli görevi, kendisini yaratan Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmektir.

  Yazı kaynağı : www.tumdersler.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap