Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  insan kulağının işitemediği sesleri ile iç organların görüntüsünü elde eden alet aşağıdakilerden hangisidir

  1 ziyaretçi

  insan kulağının işitemediği sesleri ile iç organların görüntüsünü elde eden alet aşağıdakilerden hangisidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İnsan Kulağıyla İşitilmeyen Sesler ve Bu Seslerin Kullanım Alanları

  İnsan Kulağıyla İşitilmeyen Sesler ve Bu Seslerin Kullanım Alanları

  Duyularımız sınırlıdır. Sesleri duyabilmemizi sağlayan duyu organımız yani kulaklarımız çevremizdeki tüm sesleri duyabilecek güçte değildir. Kulaklar farklı frekanslardaki titreşimleri algılayan duyu reseptörlerine sahiptir. Bu reseptörler iç kulağımızda yer alır. Ses dalgaları dış, orta ve iç kulak sırasını takip ederek salyangoz içindeki reseptörlere ulaşır ve buradan işitme sinirlerine geçip elektriksel mesajlar haline çevrilerek beyine aktarılır. Beyindeki işitme bölgesine ulaşan mesajlar ses olarak yorumlanır, bir anlam kazanır.

  Ses titreşimlerin sonucudur. Titreşim yapan her cisim bir ses çıkarır. Her sesin belli bir frekansı ( titreşim sayısı), hızı ve dalga boyu bulunmaktadır. Sesin bir saniyedeki (birim zaman) titreşim sayısı olan frekansın birimi Hertz olup Hz kısaltması kullanılır.
  Ses frekanslarının 3 seviyesi bulunmaktadır.

  *Düşük frekanslı sesler (İnfrasonik)
  *İşitme aralığındaki sesler
  *Yüksek frekanslı sesler (Ultrasonik)

  Duyabildiğimiz Ses Aralığı

  İİnsan Kulağıyla İşitilmeyen Sesler ve Bu Seslerin Kullanım Alanlarınsanların kulağı saniyede 20 Hz ile 20.000 Hz (20 Kilohertz) arasındaki titreşimlere duyarlıdır. Teorik olarak değerler böyle olsa da insanların en iyi işitebildiği ses frekans aralığının 250 Hz ile 3000 Hz arası olduğu saptanmıştır. Konuşma sırasında ses frekansı 200 Hz – 8000 Hz’e ulaşır. Kulaklarımızın maksimum işitebileceği ses aralığı 1000 Hz – 3500 Hz arasıdır. İnsanların yaşlanmasıyla duyma yetisinde azalmalar görülebilmektedir. 20-25 yaşlarından sonra işitilebilen üst sınır 20.000’den 15.000 Hz’e iner. Yaştan başka kişilerin yaptığı iş, cinsiyet gibi faktörler de işitme aralığında değişmelere yol açabilmektedir.

  İnsanların duyma aralıklarının altındaki ve üstündeki titreşimleri duyabilen canlılar var mıdır şeklinde bir soru yöneltilirse bunun cevabı evet olmalıdır.

  Kedi, kuş, at, köpek gibi hayvanlar bizim duyamadığımız frekansa sahip sesleri duyabilmektedir. Mesela köpekler 67 Hz-45 kilohertz arasını, kediler 48 Hz- 85 Kilohertz arasını duyabilmektedir. Mavi balinalar 2-20 Hz arasını duyabilirken filler için bu rakamlar 1-20.000 Hz olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvercinler ise 0,1 Hz gibi insanların duymasının mümkün olmadığı oldukça düşük frekansları duyabilmektedir. Birçok hayvanın depremleri önceden hissetmesinin ve deprem öncesinde garip davranmasının sebebi budur. Bizler ne yazık ki halen bu sesleri fark edebilecek aletler yapma ve depremlerin oluşturabileceği yıkım ve zararlardan kurtulabilme şansına sahip değiliz.

  Hangi Sesleri Duyamıyoruz?

  Dİnsan Kulağıyla İşitilmeyen Sesler ve Bu Seslerin Kullanım Alanlarıünyada sesin ulaşabileceği en yüksek frekans deniz seviyesinde bulunmak ve ortamın 22 santigrat derecede olmak şartıyla 3.4000.000.000Hz’e ulaşabilir. Bu olağanüstü ses frekansına göre bizim işitebildiğimiz aralık bir hiç sayılır. Buna rağmen işitebildiğimiz aralık doğal koşullarda bizlere yetmektedir. Bu demektir ki her sesi duyamıyoruz ve çok sınırlıyız. İnsan kendi vücudundaki kalp atışı gibi bazı sesleri de duyamaz. Kalp atışları ancak nabız olarak hissedilebilir. Eğer duyabilseydik geceleri uyumak çok zorlaşırdı, sürekli çıkan sese dayanmak imkânsız olurdu. Bir düşünün, karıncanın, böceğin yürürken çıkardığı ayak seslerini duysaydık her titreşim beynimizde değerlendirilip anlam kazandığı içindir ki aşırı derecede yorulurduk ve psikolojimiz dâhil sağlığımız bozulurdu. İnsanların belirli aralıktaki titreşimleri duymak üzere yaratılması sağlıklı bir bütün olarak yaşamını sürdürmesini sağlar.

  Evren de seslerle doludur. Yerküre üzerinde milyarlarca insanın hiçbiri dünyanın dönmesi sırasında çıkan sesleri, gezegenlerin, yıldızların seslerini çıplak kulakla duyamaz Ancak özel araçlarla kaydedilebilirler. Bunların başka yarasa, yunus gibi bazı hayvanların birbiri arasındaki iletişim seslerini, ultrason cihazlarında, sonar ve radar sistemlerinde kullanılan titreşimleri, hafif depremleri insan kulağı duyamaz.

  Duyamadığımız Seslerin Kullanım Alanları

  İİnsan Kulağıyla İşitilmeyen Sesler ve Bu Seslerin Kullanım Alanlarınsan kulağıyla duyabileceğinden daha düşük veya yüksek frekanslı sesler günlük hayatta fark edemesek de birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin bir TV uzaktan kumandasında, telsiz, TV, telefon ve radyolarda veri iletimini sağlayan sestir. Radarlarda, kızıl ötesi dürbünlerde, internet ve uydu erişiminde yine bizlerin duyamadığı sesler kullanılmaktadır.

  Tıpta kullanılan ultrasonografi cihazları da insan kulağıyla işitilemeyen ultrasonik (yüksek frekanslı) titreşimlerle çalışan ve görüntüleyen cihazlardır. Doktorlar kullandıkları stetoskop sayesinde insan vücudundaki akciğer, kalp gibi organların sesini dinleyebilmekte ve teşhis koyabilmektedir. Tıp ve haberleşme alanları dışında sismik araştırmalarda, petrol aramalarında, endüstride, sanayide de insan kulağının duyamadığı titreşimlerden yararlanılmaktadır.

  Sesle Yön Bulma

  Uçan bir memeli hayvan olan yarasaların gözleri görmese de çıkardığı yüksek frekanslı sesler yaşadıkları mağara gibi ortamlardaki duvarlara veya o ortamda bulunan başka canlılara çarparak geri dönmektedir. İşte yarasalar ortamdaki nesnelerin yön ve büyüklüğünü bu şekilde saptayarak hiçbir yere çarpmadan ilerleyerek avlarını bulabilmektedirler. Kullandıkları bu sistemden yola çıkarak bilim insanlarının araştırmaları sonucunda sonar cihazlar bulunmuştur. Bu cihazlarla araştırmacılar denizin taban haritasını çıkarabilmekte, batık gemilerin yerini bulabilmektedir. Aynı sistem balıkçılıkta kullanıldığında denizdeki balık sürülerini, hangi yöne hareket ettiklerini ve miktarlarını öğrenmek mümkün olabilmektedir.

  Yunuslar da suda çıkardıkları seslerin balıklara, balık sürülerine çarpması ve geri dönmesi sayesinde yerlerini saptar ve beslenebilir. Yunusların kendi aralarında iletişimi de bizlerin duyamadığı seslerle gerçekleşir.

  Duyabilmenin Güzelliği

  Dİnsan Kulağıyla İşitilmeyen Sesler ve Bu Seslerin Kullanım Alanlarıiğer duyuların varlığı kadar işitmek de önemli ve tamamlayıcıdır. Duygular, istekler sesle yani konuşarak anlatılır. Konuşabilmenin ve sesleri duyabilmenin ne derece önemli olduğunu işitme duyusu kaybedenleri görünce anlayabiliriz. Duyamayacağımız frekansta sesler olsa da yaşamımız sürüp giderken harika şarkılar dinler, filmler izler, telefon görüşmeleri yapar, işlerimizi hallederiz. Kuşların cıvıltısı olmadan, mırıldanan, miyavlayan bir kedinin sesini duymadan yaşamayı kim ister ki. İşitebilmek insanlar için büyük bir lütuftur.

  Yazar:Müşerref Özdaş

  Yazı kaynağı : www.bilgiustam.com

  ......................., insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek şiddetteki sesleri vü

  İnsan kulağının işitemeyeceği seslerle iç organların görüntüsünü elde eden alet aşağıdaki

  3. Sınıf Fen Bilimleri Sesin İşitmedeki Rolü konu anlatımı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Sesin İşitmedeki Rolü konu anlatımı

  İşitme için ses çok önemlidir. Böylece ağaçtaki kuşları duyarız, müzik aletlerini çalar ve dinleriz, rüzgarı duyarız, ağlayan bir bebeğin sesini kulaklarımızla işitiriz. Bu yüzden bazı sesleri duyabilmek için işitme bizim için çok önemlidir. İşitme işlemini kulaklarımız ile yaparız ve bu konuda bazı sesleri duyarız bazı çok hassas sesleri ise duyamayız.

   Sesin İşitmedeki Rolü

   İşitme ve duyma işlemini kulaklarımızla yaparız. Ancak her sesi duyamayız. Çünkü bir sesin işitilebilmesini sağlayan özellik o sesin şiddetidir. Yani sesin şiddeti kaynağından çıkan yüksekliği ya da düşüklüğüne bağlı olarak değişir. Mesela okulda teneffüse çıkarken teneffüsün zilini çok rahat duyarız. Ancak kar yağdığı zaman bir kar tanesinin sesini duyamayız.

   Bu sebepten dolayı insanlar belli şiddetteki sesleri duyarlar. Eğer çevremize düşük şiddetli bazı sesler oluşuyor ise, o zaman bunları biz duyamayız. Eğer etrafımızdaki bazı duyamadığımız seslerin şiddeti artış gösterir ise o zaman bunları duymaya başlayabiliriz. Şimdi buna bir örnek verelim ve daha iyi anlamaya çalışalım.

   Örnek: Mesela bazı zamanlar radyonun sesi kısık olduğu zaman müziği duyamayız. Ancak böyle olunca müziğin sesini açarız ve radyodaki şarkıyı bu sefer daha iyi duyarız. Bazen ise arkamızdan biri seslendiği zaman şiddeti düşük olduğu için duyamayız. Ancak o kişi sesini biraz daha yükseltince bu sefer onu duyarız. İşte böyle durumlarda sesin şiddeti yükselmiş ya da alçalmış olur.

   Sesin şiddetine bağlı olarak ayrıca bazı sesleri çok yüksek duyarız bazı sesleri ise daha alçak duyarız. Örneğin etrafımızda bazı insanlar bağırdığı zaman onların seslerini oldukça yüksek seviyede duyarız. Ancak bize uzak yerlerden bağıran insanların seslerini çok az duyarız. Bu da bize gelen seslerin şiddetinin düşük ya da çok yüksek olması sebebi ile gerçekleşmektedir. Tabii bu konuda kulağımızı ve duyma sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur.

   - Dinlediğimiz müziğin sesini çok fazla açmamalıyız.

   - Yüksek sesle patlayan bazı unsurların etrafında durmalıyız.

   - Çok fazla bağıran insanların yanına çok fazla yaklaşmamalıyız.

   - Televizyonun sesini çok fazla açmamalıyız.

   - Kulaklıkla müzik dinlerken ya da film izlerken sesi sonuna kadar açmamalıyız.

   Bu ve benzeri durumlarda dikkat ederek duyma sağlığımızı korumuş oluruz. Böylece etrafınızdaki sesleri her zaman rahatlıkla duyabilir ve onların ne olduğunu daha iyi biçimde anlayabiliriz. Peki çevremize neleri duyuyoruz?

   - İnsan sesleri

   - Kuş sesleri

   - Rüzgarın sesi

   - Gök gürlemesi

   - Televizyon ve radyonun sesi

   - Etrafımızdaki beyaz eşyaların sesi

   - Bir eşyanın kırılması ya da bir kağıdın yırtılması sesi

   - Ağaç yapraklarının hışırtısı

   Bu şekilde duyduğumuz etrafımızda daha birçok farklı ses bulunmaktadır. Bu sesler işittiğimiz sesin şiddetine bağlı olarak değişir ve buna göre bazılarını çok duyarız bazılarını ise az duyarız. Bu yüzden kulak sağlığımızı korumak için daima çok yüksek sesli yerlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz. Aynı zamanda banyo yaptıktan sonra kulağımızı dikkatli şekilde temizlemeliyiz. Ancak bunu yaparken kulağımıza zarar vermeyecek şekilde yapmamız çok önemlidir.

   Bazı zamanlar sesleri ayrıca yankı şeklinde duyarız. Bu durum sesin şiddetinin havada süzülerek farklı yerlere çarpması ile yaşanır. Bunu örnek verirsek boş bir binanın içinde bağırdığımız zaman ses hava ile beraber farklı yerlere çarpar ve yankı yapar. Bu da değişik titreşim ve ses şiddeti üzerine kulağımıza gelir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  2. İnsan kulağının işitemeyeceği kadaryüksek şiddetteki sesleri vücudagöndererek organların iç - Eodev.com

  2. İnsan kulağının işitemeyeceği kadaryüksek şiddetteki sesleri vücudagöndererek organların iç - Eodev.com

  Cevap:

  cevap. A şıkkı

  KOLAYYY GELSİN ARKADAŞ

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap