Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ingilizce geniş zaman olumlu cümle örnekleri

  1 ziyaretçi

  ingilizce geniş zaman olumlu cümle örnekleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İngilizce Olumlu Cümleler

  Present Simple Tense (Geniş Zaman) Cümle Örnekleri

  Simple Present Tense Geniş Zaman Olumlu Cümle Örnekleri

  İngilizce Kelimeler

  İngilizce Deyimler

  İngilizce Atasözleri

  Phrasal Verbs

  Resimli kelimeler

  Tekerlemeler

  Fıkralar

  2.Sınıflar

  3.Sınıflar

  4.Sınıflar

  5.Sınıflar

  6.Sınıflar

  7.Sınıflar

  8.Sınıflar

  9.Sınıflar

  10.Sınıflar

  11.Sınıflar

  12.Sınıflar

  Yazı kaynağı : ingilizcebankasi.com

  Simple Present Tense Olumlu Cümleler 350’den fazla

  Simple Present Tense Olumlu Cümleler 350’den fazla

  Present Simple Tense (İngilizce Geniş Zaman ) olumlu cümlelerinde yardımcı fiil kullanmayız ve fiilin 1. halini kullanırız. (goworkspeakstudy gibi). Ancak eylemi yapan 3. tekil şahıs ise (he, she, it), fiil duruma göre s/es/ies eklerinden birini alır.

  Simple Present Tense Olumlu Cümle örneklerine geçmeden önce şu yapıları hatırlayalım.

  Arkadaşlar konuyu beğendiyseniz mutlaka yorum yapın, içeriğimiz geliştirmek için bu çok önemli.

  Simple Present Tense Olumlu Cümle Örnekleri

  Simple Present Tense’i (İngilizce Geniş Zaman) tüm detayları ile öğrenmek için İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı isimli makaleyi okuyunuz. Daha fazla örnek cümle için Simple Present Tense Örnekler bağlantısına tıklayınız. Bu konuyu yeterince öğrendiğinizi mi düşünüyorsunuz? O halde İngilizce Geniş Zaman Testleri bağlantısına tıklayınız.

  Yazı kaynağı : ingilizcecumle.com

  İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri

  İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri

  İngilizce Geniş Zaman, İngilizce öğrenme sürecine başlayanların karşısına çıkan ilk zamanlardan biridir. Simple Present Tense olarak bilinen geniş zaman, İngilizcede genel geçer kabul edilen çeşitli yargıların ifadesinde, kişilerin günlük hayatında rutine bağlı kalarak yaptığı eylemlerin ifadesinde ortaya konmaktadır.

  İçeriğin bu kısmında Simple Present Tense konu anlatımı verilecek, ifade edilen konuyla alakalı örnek cümleler sunulacaktır.

  İngilizce Geniş Zaman Tanımı Nasıl Yapılır?

  İngilizce zamanlar arasında ilk akla gelen ve temel zamanlardan biri olarak kabul edilen Simple Present Tense, yani geniş zaman tıpkı Türkçede olduğu gibi bir işin her zaman yapıldığını veya yapılmadığını ifade etmektedir. Her zaman tekrarlanan rutin işler için kullanılan Present Simple Tense, bunun yanında bilimsel gerçeklerin de ifadesinde yer almaktadır. Herkes tarafından aynı kabul edilen olaylar ve kişilerin hemfikir olduğu konulardan bahsedilirken kurulan cümleler Simple Present Tense kurallarına uygun olarak oluşturulmaktadır.

  İngilizce Geniş Zaman Kullanılırken Yapılan Hatalar Nedir?

  İngilizce geniş zaman kendi içinde çeşitli kurallara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yapıda cümle kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İngilizce öğrenenler zaman zaman bazı hatalar yaparak, uygun bir cümle kuramamaktadır. İngilizce geniş zaman kullanılırken yapılan hatalar genel olarak şunlardır:

  İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Nedir?

  Simple Present Tense, İngilizcede öğretilen ilk zamandır. Burada öğrenilen cümle dizimleri, diğer zamanlarda da öğrencilerin işine yaraması nedeniyle son derecede önemlidir.

  İngilizce cümle kurma kuralı SVO denilen özne + yüklem + nesne denklemine dayanmaktadır. Özne + yüklem + nesne kuralına bağlı kalınarak olumlu cümlede öznenin ardından fiilin ilk hali getirilmektedir. Ancak he/she/it öznelerinde fiile ”-s” takısı eklenmektedir.

  Olumsuz cümlelerde ise öznenin ardından cümledeki nesneye uygun olarak ‘’do/does not’’ kullanılmaktadır.  Present Simple Tense ile soru oluşturmak için ise yardımcı fiil olan ‘’do / does’’ ın başa getirilmesiyle cümle devam ettirilmektedir. Daha önce bahsedilen ”-s” takısı olumsuz ve soru cümlelerinde görülmemektedir.

  İngilizce geniş zaman gramer kuralları aşağıdaki gibidir:

  I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne….

  He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….

  I/You/ We/They + do not (don’t) + Fiilin ilk hali + Nesne….

  He/She/It + does not (doesn’t) + Fiilin ilk hali Nesne….

  Do + I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne …..?

  Does + He/She/It + Fiilin ilk hali + Nesne…..?

  Aşağıda verilen Simple Present Tense gramer kuralları tablosunu inceleyiniz.

  İngilizce geniş zamanda he/she/it şeklindeki üçüncü tekil şahıs öznelerine fiilden sonra getirilen ek ”-s takısı” olup; cümlenin Simple Present Tense ile kullanıldığının en temel kanıtlarındandır. Olumlu cümlelerde ”He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….” bir kullanım geçerli olup, olumsuz ve soru cümlelerinde ”-s eki” yerini ”does” yardımcı fiiline bırakmaktadır. Aynı zamanda ”s” eki bazı fiillerde ”-es” ya da ”-ies” şeklini alabilmektedir.

  Aşağıda verilen İngilizce s takısı kullanımı örneklerini inceleyiniz:

  İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Cümle Nasıl Kurulur?

  Simple Present Tense’de cümle kurmak, kişilerin genel olarak yaptığı veya yapmadığı, rutine binen işler, genel olarak kabul geçer kuralların varlığından bahsederken kullanılmaktadır. Buradaki en temel ayrım, he/she/it öznelerinde olumlu cümlelerde fiile getirilen -s takısının varlığıdır.

  Simple Present Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

  I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne….

  He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….

  I/You/ We/They + do not (don’t) + Fiilin ilk hali + Nesne….

  He/She/It + does not (doesn’t) + Fiilin ilk hali Nesne….

  Do + I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne …..?

  Does + He/She/It + Fiilin ilk hali + Nesne…..?

  İngilizce Geniş Zaman Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

  İngilizce geniş zaman olumlu cümlelerde I/You/We/They öznelerinde fiil yalın haliyle kullanılırken; He/She/It de ise fiil ardından bir ”-s eki” almaktadır.

  İngilizcede Simple Present Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

  İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

  İngilizce geniş zaman olumsuz cümlelerde I/You/We/They öznelerinde ”don’t” yardımcı fiilinin ardından cümlenin ana fiili yalın haliyle kullanılırken; He/She/It de ise fiil ardından bir  ”don’t”kullanımı ‘doesn’t’ halini almakta ve fiil yalın hale bürünmektedir.

  İngilizcede Simple Present Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

  İngilizce Geniş Zaman ile Edilgen Cümle Nasıl Kurulur?

  Edilgen yapı denildiğinde akla, İngilizce passive voice kullanımı gelmektedir. Passive voice yapısında, eylemi asıl olarak yapan kişi değil; eylemin genel olarak gerçekleşip gerçekleşmediği vurgulanmaktadır. Aynı zamanda eylemi yapan kişiden ziyade ona maruz kalan ifade edilmektedir. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki şekilde bir yapı ortaya çıkmaktadır.

  İngilizce Simple Present Tense ile edilgen (passive-voice) örneği aşağıdadır:

  İngilizce Geniş Zaman Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

  İngilizce Simple Present Tense ile soru cümlesi örnekleri aşağıdadır:

  Diğer başlıkta ise sırasıyla 5 olumlu 5 olumsuz 5 soru cümlesi ingilizce geniş zaman cümleleri verilmiştir.

  İngilizce Geniş Zaman Olumlu Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

  İngilizcede Geniş Zaman ile 5 olumlu soru cümlesi örneği aşağıdadır:

  İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

  İngilizcede Geniş Zaman ile 5 olumsuz soru cümlesi örneği aşağıdadır:

  Simple Present Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımında soru sorma şekli, cümlede yardımcı fiil olarak kullanılan am/is/are sözcüklerinin başa gelmesiyle oluşmaktadır. Passive cümlelerde özne değil, ondan etkilenen nesne vurgusu yapıldığından nesne gelmekte, bunun ardından ise fiilin üçüncü hali ve nesne eklenerek soru sorulmaktadır.

  Simple Present Tense edilgen olumlu ve olumsuz soru sorma şekli şöyledir:

  Aşağıda verilen Present Simple Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örneklerini inceleyiniz.

  İngilizcede geniş zaman ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

  İngilizcede geniş zaman ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

  İngilizce Geniş Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

  İngilizcede soru zarflı cümle, -Wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla kullanarak cümle kurmak şeklinde ifade edilmektedir.. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmakta olup bu soru kelimelerinin kendilerine özgü anlamları cümleye farklı bir soru sorma biçimi kazandırmaktadır. Soru zarfının gelmesinin ardından Simple Present Tense kurallarına uygun olarak soru sorulmaktadır.

  İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

  İngilizce Simple Present Tense ile soru zarflı cümle Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

  İngilizce Geniş Zaman Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

  İngilizce geniş zaman, günlük hayatta kişilerin belirli bir rutin içinde yaptıkları ya da yapmadıkları eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Günlük hayatın her alanında rahatlıkla kullanılan Simple Present Tense; kişilerin iş, aile ve ev hayatı gibi konulardan bahsetmesine de olanak sağlamaktadır.

  İngilizcede Bir Gün Simple Present Tense ile Nasıl Anlatılır?

  İngilizcede bir gün içinde yapılanlar Simple Present Tense ile ifade edilebilmektedir. Burada anlatılan olaylar kişilerin genellikle gerçekleştirdikleri/gerçekleştiremedikleri eylemlerden oluşmaktadır.

  Aşağıda verilen örneklerde bir günün Simple Present Tense ile aktarımını inceleyiniz:

  İngilizce Geniş Zaman Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

  İngilizce geniş zaman kullanımında to be olarak bilinen am/is/are; cümlelerde yardımcı fiil olarak ve fiilin yer almadığı yerlerde kullanılmaktadır. Böyle durumlarda ”I am”, ”I’m”, ”He/She/It is”, ”He’s, she’s, it’s” şeklinde ve ”You are, We are, They are” kullanımları ise; ”you’re, we’re ve they’re” olmaktadır.

  İngilizce Geniş Zamanla Yaz Tatili Nasıl Anlatılır?

  Simple Present Tense ile yapılan yaz tatilleri genellikle insanların düzenli olarak yaptığı eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Özellikle öğrencilerin yaptıkları tatiller benzer zamanlarda ve belli başlı olayları içerdiğinden, onlar geniş zaman ile tatillerini rahatlıkla aktarabilmektedir.

  İngilizce Geniş Zaman Exercises ve Quiz Örnekleri ve Çözümlemesi

  Simple Present Tense Exercises örnekleri ile , kişilerin bu zamanı daha iyi anlaması hedeflenmekte ve pek çok örnekle konu anlaşılır kılınmaktadır. Bu zamandaki alıştırmalar, genel olarak cümle kurma kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. İngilizce Simple Present Tense exercises örnekleri boşluk doldurma veya test şeklinde olabilmektedir.

  İngilizce Geniş Zaman Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi ve Çözümleri

  İngilizce Geniş Zaman Test Soruları ve Cevapları

  Simple Present Tense test ve quiz soruları aşağıdadır:

  1……… she come from London?

  A) Do b) Are c)Does d) Is

  İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. He sözcüğüne uygun olan yardımcı fiil ”does” olduğundan cevap C şıkkıdır.

  2.The sun …. at the east. (rise)

  A)rises b)rise b)rised d)risedes

  Present Simple Tense kurallarına göre he/she/it öznelerine uygun olanların ardından fiile -s takısı geldiğinden cevap A şıkkıdır.

  3. George ………his teeth twice a day. (brush)

  A)brush B)is brush C)brushes D)brushs

  Present Simple Tense kurallarına göre he/she/it öznelerine uygun olanların ardından fiile -s takısı geldiğinden cevap C şıkkıdır.

  4. Does …… gets up early every day?

  A) Do b) Are c)Does d) Is

  İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. He sözcüğüne uygun olan yardımcı fiil ”does” olduğundan cevap C şıkkıdır.

  5.They…………English in USA. (speak)

  A) speak B)speaks C) are speak D)spoke

  Present Simple Tense kurallarına göre I/You/We/They öznelerine uygun olanların ardından fiile -s takısı gelmediğinden cevap A şıkkıdır.

  İngilizce Geniş Zaman Alıştırması Yapmak için Worksheet

  Aşağıda Simple Present Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

  Simple Present Tense Worksheet

  İngilizce Geniş Zaman PDF Konu Anlatımı İndir

  Aşağıdaki Simple Present Tense alıştırmalar pdf dosyasını inceleyiniz.

  simple-present-tense-alistirmalar-pdf

  İngilizce Geniş Zaman Okullarda Nasıl Öğretilir?

  Present Simple Tense konusu, okullarda ilk defa öğretilen zamanlardan biri olup; diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin seviyelerine uygun olarak verilmektedir. Öğrencilerin sınıf atlaması ve İngilizce konusunda kendilerini geliştirmeleriyle birlikte öğrenciler diğer zamanları da öğrenmektedir. Bu nedenle ilk önce sırasıyla İngilizce zamanlar öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılarak ilerlenmelidir. Ardından konunun çeşitli ayrıntıları öğrencilere verilerek bilgi kalıcı hale getirilmelidir.

  6. Sınıflar için Simple Present Tense Örnekleri ve Çözümlemesi

  5. ve 6. sınıflar için İngilizce Geniş Zaman konu anlatımı, Present Simple Tense kurallarının en basit düzeyde verilmesi ve bu zamanın kullanım yerlerinden kısaca bahsedilmesinden oluşmaktadır.

  Present Simple Tense; İngilizcede bir rutinden bahsederken, genel olarak kabul gören durum ve olayların ifadesinde kullanılmaktadır. Bu zaman dünü, bugünü ve yarını kapsayıcı niteliktedir. Simple Present Tense gramer kuralları şöyledir:

  I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne….

  He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….

  I/You/ We/They + do not (don’t) + Fiilin ilk hali + Nesne….

  He/She/It + does not (doesn’t) + Fiilin ilk hali Nesne….

  Do + I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne …..?

  Does + He/She/It + Fiilin ilk hali + Nesne…..?

  5. ve 6. sınıflar için İngilizce Simple Present Tense Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

  9. Sınıflar için Simple Present Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

  9. sınıflar İngilizce Geniş Zaman konu anlatımına bakıldığında, bu zamanın artık nispeten daha derinlemesine inildiği görünmektedir. Önceki sınıflarda verilen bilgilerin tekrar edilmesi ve varolan bilgilere yenisinin eklenmesi nedeniyle 9.sınıf önemlidir. Present Simple Tense’in kullanım alanları, bu zamana uygun olan zarfler ve cümlelerin giderek daha zorlanması söz konusudur.

  Yazı kaynağı : www.getwordly.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap