Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  inşaat ruhsatı için gerekli belgeler

  1 ziyaretçi

  inşaat ruhsatı için gerekli belgeler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İnşaat Ruhsat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

  İnşaat Ruhsat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

  İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için her hangi bir eksiklik görülmezse yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

  2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez. Ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

  İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER (200 M2 ALTI BİNALAR İÇİN)

  Yazı kaynağı : www.caglayancerit.bel.tr

  İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar | T.C. Efeler Belediyesi

  Yapı Ruhsatı Almak İçin İstenilen Belgeler

  Aşağıda bahsi geçen belgeler http://www.sultangazi.bel.tr/tr/imar-ve-sehircilikmudurlugu adresindentemin edilen ‘incelenen belgeler formu’ndaki sıraya göre düzenlenmelidir.

  ​a) başvuru
  1. Ruhsat müracaat dilekçesi,
  2. Tapu,
  3. Aplikasyon krokisi,
  4. Güncel imar durumu (1 yılı geçmemiş olmalı),
  5. İnşaat istikamet ve kot kesit rölövesi,
  6. Projeler: - Onaylı avan proje, - Mimari proje(5 takım), -Statik proje (betonarme çizim 3 takım, statik hesap 2 takım), -Elektrik tesisatı projesi (3 takım), -Sıhhi tesisat projesi (3 takım), -Kalorifer tesisatı projesi (3 takım), -Isı yalıtım projesi (3 takım), -Doğalgaz projesi (3 takım), -(Asansör varsa) Asansör projesi (3 takım),
  7. Zemin İnceleme Raporu,
  8. Fenni mesul noter onaylı taahhütnameleri: -mimari, -statik, -elektrik, -mekanik, -jeoloji, -şantiye şefliği

  b) m2 ve harç hesapları yapıldıktan sonra
  9. Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF),
  10. Yapı denetim sözleşmesi,
  11. Yapı sahibi veya yapı müteahhidi güncel ikametgâhı (son 6 ay),
  12. Hafriyat belgesi,
  13. Yıkım raporu (yerinde yapı var ise),
  14. Tapu yazısında otopark ile ilgili şerhin düşürülmüş olması gerekmektedir.
  15. Otopark taahhütnamesi,
  16. Otopark bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,
  17. Yapı ruhsatı almak için gerekli olan harç makbuzları,
  18. İnşaat harç hesabı belgesi,
  19. Borcu yoktur yazısı,
  20. Hissedar muvafakatnamesi (yer hisseli ise),
  21. Tapu yazısı,
  22. Müteahhite ait ticaret sicil kaydı,
  23. Damga pulu vergisi makbuzu,
  24. Yapı denetim bedeli makbuzu,
  25. Şantiye şefi sözleşmesi (2 nüsha),
  26. İski yazısı,
  27. Çıkma raporu (ön bahçe<1m ise),
  28. Teşekkül var ise sokak fotoğrafları.

  TADİLAT RUHSATIBAŞVURUSUNDA İSTENENLER

  a)başvuru
  1. Tadilat ruhsatı müracaat dilekçesi,
  2. yapıya başlanılmışsa kontr-gabari belgesi,
  3. güncel imar durum belgesi (1 yılı geçmemiş olmalı).
  4. Tadilat projeleri ve cd’si (dwg) (4 Takım).
  5. Fenni mesul taahhütnameleri: -mimari, -statik, -elektrik, -mekanik, -jeoloji, -şantiye şefliği

  b) m2 ve harç hesapları yapıldıktan sonra
  6. Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF),
  7. Yapı denetim sözleşmesi,
  8. Yapı sahibi veya yapı müteahhidi kanuni ikametgâhı,
  9. Tapuya otopark şerhi yazısı,
  10. Otopark taahhütnamesi,
  11. Otopark bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,
  12. Tadilat için hesaplanmış olan harç makbuzları,
  13. İnşaat harç hesabı belgesi,
  14. Borcu yoktur yazısı,
  15. Hissedar muvafakatnamesi (tadilat projelerinin onaylanması ve tadilat ruhsatının alınması ibareleri geçmeli.),
  16. Tapu yazısı,
  17. Müteahhite ait ticaret sicil kaydı,
  18. Damga pulu vergisi makbuzu,
  19. Yapı denetim bedeli makbuzu,
  20. Şantiye şefi sözleşmesi,
  21. İski yazısı,
  22. Çıkma raporu (ön bahçe<1m ise),
  23. Teşekkül var ise sokak fotoğrafları.

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

  İlk Müracaat Yeri:                        İkinci Müracaat Yeri:

  İsim :Mehmet ÇETİN                   İsim : Çağlar KIZILPINAR

  Unvan : İmar ve Şehircilik Müd.          Unvan : Yapı Ruhsat Şefi

  Adres : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi / İstanbul

  Tel : (212) 459 34 34  Dahili 3480 -3685

  E-Posta : [email protected]

  Yazı kaynağı : www.sultangazi.bel.tr

  Yapı Ruhsatı için gerekli evrak listesi

  escort ankara

  Yazı kaynağı : iosb.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap