Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  imsaktan ne kadar sonra sabah namazı kılınır

  1 ziyaretçi

  imsaktan ne kadar sonra sabah namazı kılınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sabah Namazı İmsaktan Kaç Dakika Sonra Kılınır?

  Sabah Namazı İmsaktan Kaç Dakika Sonra Kılınır?

  Sabah namazının vakti konusunda Hanefi ve Şafi mezhepleri farklı uygulama yapmaktadır. 

   Sabah Namazı İmsaktan Kaç Dakika Sonra Kılınır? 

   Sabah namazının vakti imsak vaktinin girmesiyle başlamaktadır. Hanefi mezhebine göre sabah namazının vakti güneş doğana kadar olan vakitte kılınabilmektedir. Hanefi mezhebine cemaatle kılınan sabah namazını bir müddet tehir etmek mümkündür. Burada önemli olan güneşin doğuşundan önce namazı kılmaktır. Şafi mezhebine göre ise imsak vakti girdikten ve ezan okunduktan hemen sonra sabah namazını kılmak daha uygun olmaktadır. 

   Sabah namazı vakti imsak vakti girdikten hemen sonra kılınabilmektedir. Bununla beraber ezanı beklemek ve ezandan sonra kılmak da faziletli olmaktadır. 

   Sabah namazı için imsak vaktinden sonra kılmak kolaylığı bulunmasının yanında dikkat edilmesi gereken en önemli durum ise sabah namazının güneşin doğuş zamanına bırakılmamasıdır. Güneşin doğuşu esnasında kılınan namaz mekruh sayılmaktadır. Böyle bir durumda güneşin doğuşu beklemeli ve güneşin doğuşundan bir müddet sonra sabah namazı sünneti ile beraber kaza edilmelidir. 

   Sabah namazının vaktinde güneşin doğuşu esnasında namaz kılınmamasının sebebi ise güneşe tapanlara benzememek için olmaktadır. 

   Sabah namazı imsaktan hemen sonra belirli bir süre beklemeden kılınabilen bir namaz olmaktadır. İmsak vakti ise bölgelere göre belirlenen güneşin doğmasından belirli bir zaman önce olan vakittir. Sabah namazı vaktinin belirlenmesinde zaman aralığı ayrıntılı bir şekilde oluşturulmaktadır. Güneşin doğuş zamanı tam olarak belirlenmekte ve imsak vakti ona göre tespit edilmektedir. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Sabah Namazı İmsak Vaktinin Girmesiyle Kılınabilir Mi? İmsak Vaktinden Sonra Sabah Namazı Kılınır Mı?

  Sabah Namazı İmsak Vaktinin Girmesiyle Kılınabilir Mi? İmsak Vaktinden Sonra Sabah Namazı Kılınır Mı?

  İslam'ın ikinci şartı olan namaz en önemli ibadetler arasında ilk sırada gelir. Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namazlar arasında sabah namazı da vardır. Günün en erken saatte kılınacak olması nedeniyle diğer vakitlere göre biraz daha zahmetlidir. Ancak sabah namazının fazileti bir o kadar da fazladır. Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi sorusu da bu noktada birçok kişinin araştırdığı konulardan birisidir. İmsak vaktinden sonra güneş vaktine kadar sabah namazı kılınıp kılınmadığı merak edilir. İmsak vaktinden sonra sabah namazı kılınır mı ve sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi sorularının cevabına aşağıda yer verdik.

  SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNİN GİRMESİYLE KILINIR MI?

  Sabah namazının ne zaman ve ne zamana kadar kılınacağı yönünde pekçok araştırma yapılmaktadır. Günün en erken saatlerinde uyanarak farz olan ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler imsak vakti girdikten sonra sabah namazının kılınıp kılınamayacağı yönünde araştırmalar yapmaktadır. Özellikle Ramazan ayında sahura kalkanların imsak vaktinin girmesiyle sabah namazını kılmadan önce bu soru akıllarına takılır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular köşesinde bu soruya değinilmiştir. Buna göre sabah namazı vakti;

  Tan yerinin ağarması anlamına gelen ikinci fecrin doğmasından başlar ve güneşin doğmasına kadar sürer. İmsak vakti, bir diğer anlamıyla oruç yasağının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarması olarak nitelendirilir. Kur'an-ı Kerim'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır.

  İmsak vaktinin gelmesi ile birlikte sabah namazı vaktinin girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Aynı zaman da konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefiler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S= bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

  Bir başka hadiste ile şu ifadeler yer almıştır;

  Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

  SABAH NAMAZININ FAZİLETLERİ

  Namaz, sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamına gelir. İslam'ın temel şartlarından birisidir. İslam âlemi için farz olarak buyurulmuştur. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günlük kılınan beş vakit namaz mevcuttur. Bu vakit namazları arasında günün en erken saatte kılınan namazı sabah namazıdır. Çok erken saatlerde olması nedeniyle diğer vakitlere göre daha da zahmetlidir. Sabah namazı her ne kadar zahmetli olsa da fazileti de bir o kadar fazladır. Hadis kaynaklarında sabah namazını kılmanın faziletleri ile ilgili birçok bilgi yer almaktadır.

  İşte o hadislerden bazıları:

  "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

  "Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

  "O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

  Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

  Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

  "Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

  Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

  "Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Sabah namazı imsaktan sonra ne zaman kılınır?

  Sabah namazı imsaktan sonra ne zaman kılınır?

  Namaz, İslam'ın 5 şartından en önemlisidir. Kur'an'da ve hadislerde çok kez bahsi geçmektedir. Küfür ile iman arasındaki ince çizgi olarak ele alınmaktadır. Günün ilk namazı ise sabah namazıdır. Sabah namazı, günün bereketli geçmesi ve diğer namazların devamı için de önemlidir. Ramazanda sahurdan sonra sabah namazı vaktiyle ilgili bazı soru işaretleri oluşmaktadır. Peki, sabah namazı ne zaman kılınır, imsak vakti ya da sabah ezanının okunmasıyla kılınabilir mi? Tüm bu soruların yanıtlarını bu yazımızda ele aldık.

  SABAH NAMAZI İMSAKTAN SONRA NE ZAMAN KILINIR?

  Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

  Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail’in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve “Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.” (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

  SABAH NAMAZININ FAZİLETLERİ

  Namaz, sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamına gelir. İslam'ın temel şartlarından birisidir. İslam âlemi için farz olarak buyurulmuştur. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günlük kılınan beş vakit namaz mevcuttur. Bu vakit namazları arasında günün en erken saatte kılınan namazı sabah namazıdır. Çok erken saatlerde olması nedeniyle diğer vakitlere göre daha da zahmetlidir. Sabah namazı her ne kadar zahmetli olsa da fazileti de bir o kadar fazladır. Hadis kaynaklarında sabah namazını kılmanın faziletleri ile ilgili birçok bilgi yer almaktadır.

  İşte o hadislerden bazıları:

  "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

  VAKİTLERİN OLUŞMADIĞI YERDE NAMAZ NASIL KILINIR?

  Vakit, namazın şartlarından birisidir. İslam bilginleri arasında “vakit, namazın şartıdır” gerekçesiyle vakitlerin teşekkül etmediği yerlerde o vaktin namazının farz olmadığını söyleyenler varsa da, namazın asıl sebebinin ilahî hitap olduğunu esas alarak, bu yörelerde namazların takdirle kılınacağını söyleyen âlimler çoğunluktadır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 18-19). Hz. Peygamberin (s.a.s.) günlerin uzun olması sebebiyle vakitlerin somut olarak belirlenemediği kıyamet öncesi günlerde namazların takdir edilerek kılınması gerektiğini belirtmesi, (Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-sâat, 110) bu görüşe kaynaklık etmektedir. Bu hadis, vakitlerin oluşmamasının namazı düşürmeyeceğini ortaya koyduğu gibi, vakit oluşmayan bölge ve zamanlarda namazların, vakitleri takdir ederek kılınması gerektiğini açıkça göstermektedir.

  Anlaşılıyor ki, ilahî hitap, Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ve amelî tevatür gereği bütün Müslümanlar, bir günde yani 24 saatte 5 vakit namazla mükelleftirler. Aksi hâlde kutuplarda ve kutuplara yakın bölgelerde olduğu gibi dünyanın bazı yerlerinde yaşayan Müslümanların bir kısmı (altı ay gece altı ay gündüz olduğu için) yılda sadece beş vakit namaz kılacaklardır. Şu hâlde, bir bölgede herhangi bir namazın vakti gerçekleşmiyorsa veya tam olarak belirlenemiyorsa, o namazın vakti takdir edilerek yani namaz vakitlerinin oluştuğu en yakın bölgeye kıyaslanarak kılınır.

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap