Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır kompozisyon

  1 ziyaretçi

  iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır kompozisyon bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İman Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır konulu bir kompozisyon yazınız

  İman Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır konulu bir kompozisyon yazınız

  Soru : İman Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır konulu bir kompozisyon yazınız.

  Cevap : Aklen kabul, zihnen tasdik edilen ilâhî gerçekler, kalben de tasdik edilmez ise, gerçek bir îman meydana gelmez. Îman kalbe yerleşmedikçe de amele dönüşmez, davranışlara istikâmet veremez. Bununsa Hak katında hiçbir kıymeti olmaz. Nitekim Cenâb-ı Hak, ilâhî hakîkatleri okuyup bildikleri hâlde kalben hazmetmemiş oldukları için onunla amel etmeyen Benî İsrâil âlimlerinin hâlini, ciltlerce kitap taşıyan merkebe teşbih etmektedir.

  Bu yüzden ilâhî hakîkatleri bilmek, onları sırf zihne depolamak değildir. Bilmek, tefekkür ve tahassüs neticesinde hayat ve kâinattaki büyük nizâmın muammâsını çözerek bunun gereğiyle amel etmektir. Bunu yapacak olansa, îman nûruyla aydınlanmış bir kalptir.

  2. Örnek

  Bir şeyi söylediğimizde gerçekten inanıyor muyuz ya da bir şeye inandığımız da dile getiriyor muyuz? Kalpten inanmayıp söylediğinizde veya inanıp dile getirmiyorsak niye böyle yapıyoruz. İşte bu durumu en iyi açıklayan söz iman Kalp ile tasdik dil ile ikrardır. Tasdik inanmak ikrar ise Dile getirmek demektir şimdi bu sözü biraz düşünelim ve bu sözler biraz konuşalım.

  Bir şeye kalpten inanıyorsak ve o şeyi söyleyince bize bir şey olmayacak zaten Ayrıca o sözlüsü veya düşüncenin söylemek için cesaretimiz varsa açık açık dile getiririz ikrar ederim Peki ya buna cesaretimiz yoksa ve kalbimizde kalana kalbimizde tutuyorsa yanlış bir şey yapmış olur muyuz? Bir şey birinin zoruyla veya kendi kendini zorlayarak dile getirip gerçekten kalpten inanmayarak yanlış bir şey yapmış olur muyuz? Evet yanlış bir şey yapmış oluruz Çünkü iman kalbimizde olanı dışa söylemek ve başkasından korkmamak Ayrıca da söylediğimiz bir şeye kalpten inanmadan söylememeye gerektirir. Ama bu demek değil ki her kalbinizden geçeni açık açık söyleyelim Sadece bazı şeyleri söylemeli kimseden korkmamalıyız mesela geçmişte Müşrikler müminlere zorladığı için ısrarcı olarak Mümin olduklarını söylüyorlardı bunun gibi gidip gidip başka yerlerde uygunsuz zamanlarda kalbinizden geçeni açık açık ortaya söylememeliyiz.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır kompozisyon

  Merhaba
   

  İslam dininde bir kişinin Müslüman olabilmesi için önce Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna kalben iman etmesidir. Bunu yaparken ise kalbinde, içinde hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Biliriz ki, kalben tamamen iman etmeyen bir kişi Müslüman olamaz.

  Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammedin onu elçisi olduğuna iman eden kişinin bunu dili ile söylemesi gereklidir. Bunun için Kelime-i Şehadet getirmesi gereklidir. Yani, inandığı şeyi kendi ağzı ile ifade etmelidir, Kelime-i Şehadet şeklinde belirtilen Müslüman olmanın  gerekliliğini yapmalıdır. 

  Tabii ki de sadece Kelime-i Şehadet getirmek ile müminlerin, Müslümanlar'ın sorumluluğu bitmez. Allah'tan gelen bütün emirlerin ve yasakların koşulsuz olarak kabul edilmesi gereklidir. Helal kabul edilenlere izin verildiği ve haram kabul edilenlerden uzak durulması gerektiğini asla unutmamalıdır, buna göre yaşamını düzenlemelidir. Eğer herhangi bir tereddüt olduğunda imanımızda bir eksiklik vardır. Yani kısaca imanımız kalbimizde olduğu gibi dilimizde de olmalıdır.

  Bir sorumuz olduğunda Kur'an-ı Kerim, hadisler gibi çeşitli dini kaynaklar ilk bakacağımız yerler olmalıdır. Böylece aklımızdaki soru işaretlerini giderebilir ve daha iyi bir kul olabiliriz.

  Yazı kaynağı : www.odevciler.com

  iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır konulu kompozisyon

  iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır konulu kompozisyon

  iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır konulu kompozisyon bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İman Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır konulu bir kompozisyon yazınız

  İman Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır konulu bir kompozisyon yazınız

  Soru : İman Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır konulu bir kompozisyon yazınız.

  Cevap : Aklen kabul, zihnen tasdik edilen ilâhî gerçekler, kalben de tasdik edilmez ise, gerçek bir îman meydana gelmez. Îman kalbe yerleşmedikçe de amele dönüşmez, davranışlara istikâmet veremez. Bununsa Hak katında hiçbir kıymeti olmaz. Nitekim Cenâb-ı Hak, ilâhî hakîkatleri okuyup bildikleri hâlde kalben hazmetmemiş oldukları için onunla amel etmeyen Benî İsrâil âlimlerinin hâlini, ciltlerce kitap taşıyan merkebe teşbih etmektedir.

  Bu yüzden ilâhî hakîkatleri bilmek, onları sırf zihne depolamak değildir. Bilmek, tefekkür ve tahassüs neticesinde hayat ve kâinattaki büyük nizâmın muammâsını çözerek bunun gereğiyle amel etmektir. Bunu yapacak olansa, îman nûruyla aydınlanmış bir kalptir.

  2. Örnek

  Bir şeyi söylediğimizde gerçekten inanıyor muyuz ya da bir şeye inandığımız da dile getiriyor muyuz? Kalpten inanmayıp söylediğinizde veya inanıp dile getirmiyorsak niye böyle yapıyoruz. İşte bu durumu en iyi açıklayan söz iman Kalp ile tasdik dil ile ikrardır. Tasdik inanmak ikrar ise Dile getirmek demektir şimdi bu sözü biraz düşünelim ve bu sözler biraz konuşalım.

  Bir şeye kalpten inanıyorsak ve o şeyi söyleyince bize bir şey olmayacak zaten Ayrıca o sözlüsü veya düşüncenin söylemek için cesaretimiz varsa açık açık dile getiririz ikrar ederim Peki ya buna cesaretimiz yoksa ve kalbimizde kalana kalbimizde tutuyorsa yanlış bir şey yapmış olur muyuz? Bir şey birinin zoruyla veya kendi kendini zorlayarak dile getirip gerçekten kalpten inanmayarak yanlış bir şey yapmış olur muyuz? Evet yanlış bir şey yapmış oluruz Çünkü iman kalbimizde olanı dışa söylemek ve başkasından korkmamak Ayrıca da söylediğimiz bir şeye kalpten inanmadan söylememeye gerektirir. Ama bu demek değil ki her kalbinizden geçeni açık açık söyleyelim Sadece bazı şeyleri söylemeli kimseden korkmamalıyız mesela geçmişte Müşrikler müminlere zorladığı için ısrarcı olarak Mümin olduklarını söylüyorlardı bunun gibi gidip gidip başka yerlerde uygunsuz zamanlarda kalbinizden geçeni açık açık ortaya söylememeliyiz.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır kompozisyon

  Merhaba
   

  İslam dininde bir kişinin Müslüman olabilmesi için önce Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna kalben iman etmesidir. Bunu yaparken ise kalbinde, içinde hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Biliriz ki, kalben tamamen iman etmeyen bir kişi Müslüman olamaz.

  Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammedin onu elçisi olduğuna iman eden kişinin bunu dili ile söylemesi gereklidir. Bunun için Kelime-i Şehadet getirmesi gereklidir. Yani, inandığı şeyi kendi ağzı ile ifade etmelidir, Kelime-i Şehadet şeklinde belirtilen Müslüman olmanın  gerekliliğini yapmalıdır. 

  Tabii ki de sadece Kelime-i Şehadet getirmek ile müminlerin, Müslümanlar'ın sorumluluğu bitmez. Allah'tan gelen bütün emirlerin ve yasakların koşulsuz olarak kabul edilmesi gereklidir. Helal kabul edilenlere izin verildiği ve haram kabul edilenlerden uzak durulması gerektiğini asla unutmamalıdır, buna göre yaşamını düzenlemelidir. Eğer herhangi bir tereddüt olduğunda imanımızda bir eksiklik vardır. Yani kısaca imanımız kalbimizde olduğu gibi dilimizde de olmalıdır.

  Bir sorumuz olduğunda Kur'an-ı Kerim, hadisler gibi çeşitli dini kaynaklar ilk bakacağımız yerler olmalıdır. Böylece aklımızdaki soru işaretlerini giderebilir ve daha iyi bir kul olabiliriz.

  Yazı kaynağı : www.odevciler.com

  İslam ve İhsan

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap