Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  imam nikahı kıyıldıktan sonra yapılması gerekenler

  1 ziyaretçi

  imam nikahı kıyıldıktan sonra yapılması gerekenler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dini Nikahtan Sonra Yapılması Gerekenler

  Dini Nikahtan Sonra Yapılması Gerekenler

  Dini Nikahtan Sonra Yapılması Gerekenler

  Dini nikah halk arasında İmam Nikahı olarak adlandırılan ve Müslümanlık inancında resmi nikahtan hariç olarak yapılması uygun görülen birliktelik sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir.


  Dini nikah halk arasında İmam Nikahı olarak adlandırılan ve Müslümanlık inancında resmi nikahtan hariç olarak yapılması uygun görülen birliktelik sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Dini bir ritüel olan bu eylem kişilerin evlenirken yerine getirilmesi gereken törenlerden biridir. Allah katında iki kişinin eş olarak nitelendirilmesi için bu nikahı gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  Dini Nikah Hangi Durumlarda Bozulur?


  Müslümanlık inancında boşanmak çoğu durumda gerekli görülmese de bazı durumlarda boşanmaya izin verilmektedir. Dini nikahın bozulması için erkeğin 3 kez “Boş Ol” demesi yeterlidir. Eşlerden herhangi birinin din değiştirmesi sonucunda da dini nikah bozulmaktadır. Kişilerin resmi boşanma işlemlerinden sonra da dini nikahları bozulmaktadır.

  Dini Nikah İçin Kaç Şahit Gerekir?


  Dini nikah sırasında eşlerin nikahlarına tanıklık ve şahitlik etmesi için iki kişi gerekmektedir. Şahit olarak sayılacak iki kişi İmam nikahı kıyılması için yeterlidir.

  Dini Nikah Kıymamak


  İslam inancında dini nikah mutlaka kıyılması gereken bir nikah türü olarak nitelendirilmiştir. Allah katında kişilerin birbirinin eşi olarak sayılabilmesi için bu nikahı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Hatta günümüzde resmi nikaha gerek olmadan da dini nikah kıyılabilmektedir. Fakat kişiler resmi nikah kıyarak ve dini nikahı gerçekleştirmeden de evlenebilmektedir.

  Dini Nikah İçin Vekalet Nasıl Verilir?


  Vekalet, yazılı olarak veya sözlü olarak verilebilmektedir. Telefon, internet gibi araçların kullanımının yaygınlaşması ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu araçlarla da vekalet verilebilir. Vekalet verilen kişinin güvenilir biri olması ve inancının kuvvetli biri olması gerekmektedir. Bu vekaleti kötü amaçlar ile veya yanlış kullanmayacak biri olmalıdır. “Beni şu kişiyle evlendirmek üzere seni vekil ettim” diyerek kişiler vekalet verebilmektedir.

  Dini Nikah İçin Nereye Başvurulur?


  Kişiler bu nikah türünü gerçekleştirmek için Allah’a hizmet eden bir Hocaya ihtiyaç duymaktadır. Kıyılacak nikah için herhangi bir engel olmaması durumunda Mehir ayarlanır ve bu ayarlama yapıldıktan sonra nikahı kıyacak Hocaya bildirilir. Ardından nikah işlemi gerçekleştirilebilir.

  Dini Nikahta Sadece Erkek Mi Boşar?


  İslam inancına göre boşama hakkı yalnızca erkeğe verilmiştir. Dini nikahı bitirme işlemi erkek tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Kadınların boşama hakkı bulunmamaktadır.

  Dini Nikah Tazelenir Mi?


  Dini nikah tazelenmesi mümkündür. Nikahın düştüğü durumlarda da tekrar dini nikah kıymak mümkündür. Ayrıca Dini nikah tazelemek kişilerin içlerini rahatlatan bir şey olarak nitelendirilmektedir. Şartlara uygun olarak nikah yeniden tazelenebilmektedir.

  Dini Nikah Ne Kadar Zamanda Düşer?


  Dini nikahın erkek tarafından bozulmasının ardından geçen 3 ay içinde nikah düşmektedir. Dini nikah hemen düşmemektedir. Belli bir süre geçtiği zaman bu nikah düşmüş sayılmaktadır.

  Dini Nikah Şart Mı?


  Müslüman bireyler evlenirken dini nikah kıymak zorundadır. Allah katında eş olarak sayılabilmeleri için bu nikah türünü gerçekleştirmek zorundadırlar aksi takdirde eş olarak sayılamazlar. Fakat yalnızca resmi nikah kıyarak evlenen kişiler de vardır.

  Dini Nikahtan Sonra Yapılması Gerekenler


  Dini nikah işlemi gerçekleştirildikten sonra kişiler artık eş olarak nitelendirilmektedir bu sebeple aynı evde yaşayabilirler. Erkek, kadını evine götürebilme hakkına sahip olmaktadır ve kişiler birlikte olabilirler. Dini nikah ile birlikte evlilik hayatı başlayabilir. Bunların dışında herhangi bir kural olmamaktadır.

  Dini Nikahtan Sonra İlişki Şart Mı?


  Dini nikah işleminin ardından kişiler ilişkiye girebilmektedirler fakat ilişkiye girmenin gerekliliği gibi bir şart olmamaktadır. Günümüzde resmi nikah işleminden sonra ilişkiye girilmesi daha normal bir hale geldiği için çoğu kişi bu şekilde davranmaktadır.

  Dini Nikah Kıyılmadan Önce Yapılması Gerekenler


  Öncelikle evlenecek tarafların mutlaka evlenmelerinde herhangi bir sorun yaşamayacakları kesinleştirilmelidir. Ardından bu nikah akrabalara duyurulmalıdır gizli kalmamalıdır. Evlenecek olan Kadın velisinden izin almalıdır. Ardından şahitler ayarlanmalıdır ve kadının hayatını güvenceye alacak miktarda mehir ayarlanmalıdır. En son olarak işlemi gerçekleştirecek Hoca ile iletişime geçilerek işlemler tamamlanmalıdır.

  Dini Nikah Resmi Nikahtan Önce Mi Sonra Mı Yapılır?


  Dini nikah, resmi nikah işleminden önce yapılabilir. Bu işlemin dinen hiçbir sakıncası yoktur. Müslüman kişiler için oldukça gereklidir ve kişinin gönül rahatlığı ile bağlantılıdır. Kişiler resmi nikah yaptırmadan önce dini nikah yaptırabilirler.

  Yazı kaynağı : gunceloku.com

  İmam nikahı nasıl kıyılır? Dini nikahta kaç şahit olması gerekiyor?

  İmam nikahı nasıl kıyılır? Dini nikahta kaç şahit olması gerekiyor?

  Evlenmeye karar veren Müslüman bir çiftin Allah katında nikahlı sayılabilmeleri için dini nikah kıymaları gerekir. İmam nikahın ilk şartı ise, evlenecek olan kişilerin ikisinin de Müslüman olmasıdır. Müslüman bir kadının gayrimüslim bir adamla dini olarak evlenmesi mümkün değildir. Müslüman bir erkeğin de hak dine mensup bir kadınla evlenmesine izin verilir, ancak bu durum Allah katında mekruh sayılır.  İmam nikahından önce tarafların evlenmelerinde herhangi bir engel bulunmadığı kanaatine varıldıktan sonra nikah işlemleri başlatılabilir. 

  İmam nikahının şartlarından herhangi birinin eksik olması durumunda nikah kıyılmamış sayılır ve tarafların evliliği gerçekleşmez. İmam nikahında dikkat edilmesi gereken şartlar şöyledir:

  Evlenen erkek, evlenecek olduğu kadına vermekte yükümlü olduğu ev, araba, altın gibi mal varlığıdır. Bir kadın nikahının mehirsiz olmasını talep edemez. Evlenen erkek, evlendikten sonra eşine mehirini vermek zorundadır. Kadın eğer mehiri almak istemiyorsa bağışlayabilir. Kadın, mehirim helal olsun dedikten sonra tekrar mehir talep edemez ve helal edilmiş sayılır. Kuran-ı Kerim’de mehirle ile ilgili şu ayeti kerime bulunmaktadır: ‘Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin; kendi arzuları ile mehrin bir kısmını size hediye ederlerse, onu da afiyetle yersiniz.’ (Nisa Suresi 4. Ayet)

  Dini nikah için gereken şartlar sağlandıktan ve evlenecek olan kadına verilecek mehir belirlendikten sonra imam nikahı kıyılmaya başlanabilir. Nikahı kıyacak olan kişi Allah’ın sıfatlarını, İslam’ın ve imanın şartlarını sayarak gelin ve damada bunları kabul edip etmediklerini sorar. Gelin ve damadın evet cevabını vermeleri ardından nikah kıyılır. Nikahı kıyan kişi ilk olarak nikah akdinin kaydedildiği kağıda gelinin adını ‘Ahmet kızı Ayşe’ olarak babasının adıyla birlikte yazar. Sonra damadın adını ‘Mehmet oğlu Süleyman’ şeklinde yazar ve şahitlerin adlarını da baba isimleriyle birlikte ekler. Son olarak da anlaşılan mehir miktarı yazılır. 

  Dini Nikah Duası

  İmam ilk olarak geline ‘Allahü Teâlâ'nın emri, Peygamber efendimizin sünneti, mezhebimizin imamı olan Ebu Hanife'nin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle, şu kadar Reşat altın mehr-i müeccel ve şu kadar Reşat altın mehr-i muaccelle, falan oğlu falanı kocalığa kabul ettin mi?’ sorusunu sorar ve gelin ‘Evet, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile falan oğlu falanı kocalığa kabul ettim’ cevabını verir. Aynı soru damada sorulur ve damatta kabul ettikten sonra şahitlere sorulur, şahitler de kabul eder. Böylece nikah kıyılmış olur. 

  İmam, ‘Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle. Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru. Allah’ım! Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Âmin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru!Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.’ Duasını ettikten sonra taraflar Allah katında nikahlanmış olurlar. 

  İmam nikahını herhangi bir cami hocası veya imamın kıyması zorunlu değildir. Allah’ın emir ve yasaklarını bilen, imam nikahı prosedürlerine hakim bir kimsenin kıyması da uygundur. Önemli olan gerekli şartların sağlanması ve Allah ve İslam inancı olan kişilerin bir araya gelebilmesidir.

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Nikahla ilgili sorular - Dinimiz İslam

  Nikahla ilgili sorular - Dinimiz İslam

  Sual: Dini nikâha niye “imam nikâhı” deniyor?
  CEVAP
  Hristiyanların nikâhlarını, kilisede papazlar kıydığı halde, papaz nikâhı denmiyor. Nikâh kıymasını bilen her Müslüman, her yerde, nikâh kıyabilir. Nikâhın, camide olması veya imamın kıyması, şart değildir. Doktor kıyarsa, doktor nikâhı, mühendis kıyarsa, mühendis nikâhı denmeyeceği gibi, imam kıyınca da, imam nikâhı denmez. Normal adı nikâhtır. Resmî nikâh muamelesiyle karışmaması için, dini nikâh deniyor. Yoksa nikâh, namaz gibi dinin bir emridir. Dini namaz veya imam namazı diye bir namaz olmadığı gibi, imam nikâhı da olmaz. Sadece, belediyede yapılan nikâh işlemleriyle karışmaması için, dini nikâh veya İslam nikâhı demeli, imam nikâhı dememeli.

  Sual: Kızla erkek varken, ikisinin babası şahit olsa nikah sahih olur mu?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Nikahta kız ve erkeğe üçer defa mı sorulur?
  CEVAP
  Evet, her ikisine ayrı ayrı üç kere sorulur.

  Sual: Farklı mezheptekilerin nikahı, iki mezhebe uygun mu kıyılır?
  CEVAP
  Bir mezhebe uygun olması kâfidir.

  Sual: Karı-koca nikah için aynı kişiye vekalet verebilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Evlenecek çocuk, babasının yanında çekindiği için, babası vekaleten konuşuyor. Asıl var iken, vekilin nikah kıyması caiz mi?
  CEVAP
  Baba kıyabilir.

  Sual: Nikahta şahidin biri yoksa, birine telefonla söylense caiz mi?
  CEVAP
  Şahitlerin bir arada bulunması lazımdır.

  Sual: Nikahta vekalet verilirken şartlar nelerdir?
  CEVAP
  Hiç bir şartı yok. (Beni falanca ile evlendirmek üzere seni vekil ettim) demek yeterlidir. Vekil edilen kişinin illâ kızın mahremi olması gerekmez.

  Sual: Şahitler gelinin ve damadın şahidi diye ayrılmalı mıdır?
  CEVAP
  Öyle bir şey yok. Sadece şahitlerin gelini ve damadı tanımış olmaları yeterlidir.

  Sual: İki bayram arası nikah olmaz deniyor bu doğru mu?
  CEVAP
  İki bayram arası nikah olur. Bir bayram günü Cumaya rastlamıştı. Bayram namazından çıkıp Cumaya gelene kadar pek çok zaman olmadığı için, iki bayram (Yani bayram ve Cuma) arasında nikahla uğraşmayın denilmişti. Yoksa Âişe validemizin nikahı da iki bayram arasında kıyıldı. Düşünülürse iki bayram arası olmayan gün yoktur. Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arası veya Kurban bayramı ile ramazan bayramı arası. Yani bir senenin bir kısmı Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasıdır, bir kısmı da Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasıdır.

  Sual: Bir kız dinimizde anne ve babasından izinsiz evlenebilir mi?
  CEVAP
  Evet. Hanefi mezhebinde ana babanın rızası şart değil. Diğer mezheplerde şarttır.

  Sual: Gayri sahih nikahlı, tecdid-i nikah yapsa, nikahlanmış olur mu?
  CEVAP
  Evet. Sahih nikahın sakatlanması ihtimaline karşı da, iki şahit yanında tecdid-i nikah lazım.

  Sual: Resmi nikahtan sonra dini nikah da yapıyoruz. Bir kız ile erkek evlenirken, imam olmasa, sadece kızın babası ile oğlanın babası olsa, Hanefi mezhebine göre başka şahit olmadan nikahlarını kendileri kıyabilir mi?
  CEVAP
  Evet kıyabilirler.
  İmam şart değildir. Oğlanın veya kızın babası nikahı kıyar. Hem de şahit olmaları sahih olur.

  Sual: Dini nikahım kıyılırken hayzlı idim. Hayzlı iken nikah kıyılırsa sahih olmaz diyorlar. Doğru mu?
  CEVAP
  Cünüplüğün nikahla alakası yoktur. Nikah sahihtir.

  Sual: Şafii’ye göre nikah nasıl yapılır?
  CEVAP
  Şafii’de nikahın doğru olması için, birinci şart, baliga olan kıza da velinin izin vermesi lazımdır. Veli, erkek akrabadır. Baba yoksa, babanın babası ve onun babasıdır. Bunlardan sonra, erkek kardeştir. Bundan sonra, erkek kardeş oğlu, sonra onun oğludur. Sonra amca, sonra amca oğlu ve onun oğludur. Bunlar yoksa, kadı [yani Kur'an-ı kerime göre yaşayan adil bir hakim] veli olur. Bu velilerden birini bulamazsa, orada salih bir arkadaşı veli tayin eder. Şafii’de, şahitlerin erkek olması ve fıskları belli olmaması şarttır.

  Bunları yapamazsa, Hanefi mezhebini taklit ederek nikah yaparlar.

  Sual: Şafii, nikahta salih şahit bulamazsa, Hanefi’yi taklit eder mi?
  CEVAP
  Salih insan bulunmazsa, Hanefi taklit edilir.

  Sual: Şafii’de, nikah için iki şahit yanında mı kadın vekalet verir?
  CEVAP
  Evet. Nikah için iki şahit yanında vekalet almak lazım.

  Sual: Kocası ile Şafii’ye göre nikahlanması gereken hanım, velilerden izin alma imkanı yoksa, Hanefi’yi taklit etse, caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Şafii’ye göre nikahlanmam lazım. Hanımın velileri fâsıktır. Hanım salih birini veli tayin edebilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Şafii’de, fâsıkın tevbe edip nikah şahitliği yapması caiz mi?
  CEVAP
  Salih şahit bulunmazsa, bildirilen hile-i şeriyye caiz olur. Fakat tevbenin şartlarına uymak gerekir.

  Sual: Şafii’de, hiç veli yoksa, nikahta, birini veli tayin etmek caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Ehl-i kitapla nikâh
  Sual:
  Müslüman erkek ile Ehl-i kitabın nikahlarının kıyılmasında bir fark var mı?
  CEVAP
  Nikahın kıyılmasında bir fark yoktur. Sadece, zimmi olan Hristiyan veya Yahudi, yani ehl-i kitap kadınla nikah kıyılırken, iki şahidin de, zimmi olması caiz olur. Zimmi, İslam devleti idaresinde yaşayan kitap ehli gayrimüslim demektir.

  Ölen eşinin cenazesine bakmak
  Sual:
  Karı kocadan biri ölünce, yaşayan, ölenin cenazesine bakabilir mi?
  CEVAP
  Kadın, ölen kocasına bakabilir, çünkü koca öldükten sonra nikâh, iddet bitinceye kadar [dört ay on gün] devam eder. Hanefî’de kadın ölünce, kocası buna bakamaz, çünkü kadın ölünce nikâh bozulur. Ama diğer üç mezhepte bakmak caizdir. (Redd-ül-muhtar)

  Erkek, ölen hanımının ellerine ve yüzüne, Hanefî’de bakabilir. Diğer yerlerine bakmak için bir ihtiyaç olursa, mesela teşhis için bakmak gerekirse, diğer üç mezhepten biri taklit edilip bakılabilir.

  Nikâh ne zaman kıyılır?
  Sual: İslam nikâhı, her gün kıyılabilir mi? Yoksa mübarek günleri mi beklemek gerekir?
  CEVAP
  Her gün, her gece kıyılabilir. Cuma gecesi veya cuma günü olursa, daha iyi olur.

  Evlenirken Amentü’yü bilmek
  Sual:
  Evlenecek kişilerin Amentü’nün esaslarını ezbere sayması şart mıdır?
  CEVAP
  Ezbere sayması şart değildir. Amentünün esasları, Allahü teâlânın sıfatları anlatılır. Bunlara inanıyor musun denir. Evet, inanıyorum derse mesele kalmaz. Birini bile kabul etmezse, Müslüman sayılmaz.

  Düğünden önce nikâh
  Sual:
  Düğünden bir ay önce, nikâhımız kıyıldı. Dinen de eşim olduğuna göre, hanım her isteğimi kabul etmek zorunda değil mi? Benden izinsiz sefere çıkabilir mi? Benimle birlikte sefere çıkmayı reddedebilir mi?
  CEVAP
  Kadın, mehr-i müecceli değil, mehr-i muacceli almadıkça, düğünü, halveti ve birlikte sefere çıkmayı istemeyebilir, yani sizin her isteğinizi kabul etmek zorunda değildir. Mehrin hepsi müeccelse, yani daha sonra verecekse, kadın, mehri almadığı için, kocası bunları menedemez. Mehr-i muacceli almayan kadın, kocasından izinsiz evden çıkabilir ve başka bir mahremiyle sefere gidebilir. (S. Ebediyye)

  Sual: Dinimizde evlenmemek yani aynı evde birlikte yaşamamak şartıyla, henüz buluğa ermemiş bir kızı sadece uygun birine nikâh etmek caiz mi?
  CEVAP
  Hanefi mezhebinde, babası nikâhı yapabilir ama kız baliğa olunca, istemezse bu kimseyi reddedebilir. (S. Ebediyye)

  Nikâh kıyılırken
  Sual:
  Dini nikâh kıyılırken, aldım, verdim, kabul ettim gibi geçmiş zaman olarak söylemek şart mıdır?
  CEVAP
  Evet, şarttır. Mesela, kabul ettin mi diye sormalı, cevap veren de, kabul ettim demelidir. Bunun gibi, soran emir şeklinde söyleyip, cevap veren geçmiş zaman şeklinde söylese de olur. Yani soran, benimle veya şununla evlenmeyi kabul et der, cevap veren de, kabul ettim derse, nikâh yine sahih olur. (S. Ebediyye)

  Şafii'de, kızın babası, (Kızımı sana nikâhladım) dese, damat da (kabul ettim) dese, nikâh sahih olmaz. (Nikâhını kabul ettim) demesi gerekir.

  Kızını verdin mi?
  Sual:
  Bir erkek evleneceği kızın babasına, iki erkek şahit yanında, kızını bana verdin mi dese, babası da verdim dese, nikâh sahih olur mu?
  CEVAP
  Kitaplarda şöyle deniyor:
  Kızın babasına, (Kızını bana zevce olarak verdin mi?) dese, o da (Evet) veya (Zevce olarak verdim) dese, nikâh olmaz. Evlenmeyi teklif edenin tekrar, (Kabul ettim) demesi lazımdır, çünkü önce sormuştu. Soruyla vekil yapılmaz. (Kızını bana zevce olarak ver) deseydi olurdu, çünkü emirle vekil yapmış olur. Bu vekilin cevabı, iki taraf adına söylenmiş olup, iki şahit de varsa, nikâh tamam olur. (Redd-ül-muhtar)

  Zina edenle nikâh
  Sual: Zinadan hamile kalan kadını veya nikâhlıyken hamile kalıp sonra ayrılan veya kocası ölen kadını nikâh etmek caiz midir?
  CEVAP
  Zinadan hamile kalan kadını, doğumdan önce, nikâh etmek caizdir. Eğer o kadınla zina eden başkası ise, çocuk olmadan önce cima caiz olmaz. (Feyziyye)

  Nikâhlıyken hamile kalan, sonra kocası ölen veya boşanan kadını, doğuma kadar nikâh etmek sahih değildir. Zina ettiği kadını nikâh etmek ve onunla cimada bulunmak helaldir. (S. Ebediyye)

  Kaybolan kişinin eşi
  Sual:
  Bir kadının kocası, Almanya’ya çalışmaya gitse, birkaç sene haber alınamasa, öldüğü kabul edilerek, karısı başkasıyla evlenebilir mi?
  CEVAP
  Evlenemez. Kesin öldüğü bilinirse evlenebilir. Din kitaplarında deniyor ki:
  Gaib olan [yani uzak ülkelere gidip yıllarca gelmeyen] kocasının öldüğü veya üç talak verdiği haberini âdil bir müslümandan öğrenen kadın, başkasıyla evlenebilir. Hâkimin, 90 yaşını dolduran gaibin öldüğüne hüküm edeceği Mecelle’nin 10. maddesinin şerhinde yazılıdır. Öldüğünü işitip veya boşadığını bildiren mektubunu alıp, başkasıyla evlendikten sonra birinci koca gelirse, ikincisinin nikâhı batıl olur. (Nimet-i İslam, S. Ebediyye)

  Dini nikâh yapılırken
  Sual: Dini nikâhı kızın vekiliyle mi, yoksa bizzat kendisiyle mi yapmak daha uygun olur?
  CEVAP
  Dinini iyi bilen bir kız olduğu bilinmiyorsa, nikâh bizzat kızın kendisi bulunarak yapılmalı. Çünkü eskiden herkese lüzumlu dini bilgiler öğretiliyordu. Şimdi ise, nikâhlanacak olanların çoğu bu bilgileri bilmiyorlar. Bilinmesi lazım olan bilgileri söyleyip, bunları tasdik ettiklerini söyledikten sonra nikâhı yapılır. Orada bulunanlar da anlatılanları duymuş, bilmiyorlarsa öğrenmiş olurlar.

  Şahitsiz nikâh olur mu?
  Sual: Halk arasında, şahit olmasa da, değişik şekillerde dînî nikâh kıyılabileceğini söyleyenler oluyor. Mesela, (Bir erkek, bir kadına sen benim namusumsun derse, o da kabul ederse veya bir erkek evleneceği kadına üç kere benimle evlenir misin derse, o da evet derse dînî nikâh kıyılmış olur) diyorlar. Yine bunlar gibi, (Allah, peygamber şahidimizdir) diyerek şahitsiz nikâh kıyanlar oluyor. Böyle nikâh olur mu?
  CEVAP
  Öyle nikâh sahih olmaz. Hanefî mezhebinde, ya iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahit olmazsa nikâh geçersiz olur. Şafiî’de ise sâlih iki erkek şahit ile kızın babasının bulunması şarttır. Kızın babası yoksa velisinin evliliğe izin vermesi gerekir.

  Dünya âhiret bacımsın
  Sual:
  Bir kadına, (Sen benim dünya âhiret bacımsın diyen kimse, o kadınla evlenemez, o kadın artık onun mahremi olmuş olur) deniyor. Bir de bir kadına, (Sen benim namusumsun denirse, nikâh kıyılmış olur) diyorlar. Böyle bir şey var mıdır?
  CEVAP
  Bunların hepsi hurafedir. Bir kimse, kendisine namahrem [yabancı] olan, yani nikâh düşen bir kadına ne söylerse söylesin, o yine yabancıdır, nikâh düşer. Bacımsın demekle bacısı olmaz, karımsın demekle karısı olmaz. Namusumsun demekle de, nikâh kıyılmış olmaz.

  Zinadan hamilenin nikâhı
  Sual:
  Yeni Zelanda’dan yazıyorum. Bir arkadaş, zina ettiği bayanla evlenmek istiyor, fakat kadın hamiledir. Buradaki hocalar, (Hamile bayanın nikâhı caiz değildir) diyorlar. Zinadan hamile kalan kadını nikâh etmek caiz değil midir?
  CEVAP
  Zinadan hamile kalan kadını nikâh etmenin, yani onunla evlenmenin caiz olduğu Bedayi, Bahr-ür-raık, İbni Abidin, Hindiyye gibi muteber kitaplarda bildirilmektedir.

  Zinadan hamile kadını doğurmadan önce nikâh etmek sahihtir, fakat doğum yapıncaya kadar vaty etmek [ilişkiye girmek] caiz olmaz. Nikâhtan hamile olan kadını, doğum yapıncaya kadar, nikâh etmek sahih değildir. (S. Ebediyye)

  Hanefî'de olduğu gibi, Şâfiî mezhebinde de zina eden kadınla evlenmenin caiz olduğu Mezahib-i Erbaa kitabında bildirilmektedir.

  Nikâha mani olmaz
  Sual: (Kız veya erkekten birinde sağlık açısından bir rahatsızlık varsa, mesela çocuğu olmayacaksa, frengi, AIDS gibi bulaşıcı bir hastalığı varsa, bunu evlenirken söylemezse nikâhları geçersiz olur) diyorlar. Böyle bir şeyin aslı var mı?
  CEVAP
  Böyle bir şeyin aslı yoktur. Hastalık, sakatlık gibi özürler nikâha mâni değildir.

  Nikâh tazelerken
  Sual: Nikâh tazelemek için yanımda bir kişi olsa, telefonla başka bir arkadaşı da arayıp her ikisinin duyacağı şekilde, tecdid-i nikâh duasını okusam, iki şahit yanında nikâh tazelemiş olur muyum?
  CEVAP
  Hayır, iki şahidin bir arada olup birbirini görmeleri ve sizin de evli olduğunuzu bilmeleri lazımdır. Nikâh tazelemek yeniden nikâh kıymak demektir. Kimlerin nikâhının kıyıldığını şahitlerin bilmeleri gerekir.

  Zina ve nikâh
  Sual:
  (Erkek zina ederse nikâha zarar vermez, fakat kadın zina ederse nikâh düşer) deniyor. Böyle bir şey var mı?
  CEVAP
  Hayır, bu yanlıştır. Zina büyük günahtır, ama kadın da zina etse nikâhı düşmez.

  Sual: Dinî nikah akdi yapılırken, bu akitte kadının veya kızın velisinin bulunması şart mıdır?
  CEVAP
  Konu ile alakalı olarak Mîzân-ül-kübrâda diyor ki:
  “Şafii ve Hanbeli mezhebinde, nikâh akdinin sahih olması için, kızın veya kadının velisinin bulunması şarttır. Kadın veli olmaz. Hanefi mezhebinde, kadın velisiz evlenebilir ve kendine birini vekil yapabilir. Fakat küfvünden başkasına varırsa, velisi mani olabilir. Maliki mezhebinde, kadın eşraftan ve zengin ise, velinin bulunması şarttır. Böyle değilse, kadını vekili evlendirebilir. Şafii ve Hanbeli mezhebinde, fasık veli olamaz. Hanefi ve Maliki mezhebinde ise olur.”

  Sual: Evlenecek gençlerin dinî nikâh akitlerini yapmak için mutlaka imamın olması mı gerekir?
  CEVAP
  Dinî nikâh akdinde imam bulunması, belli şeyler okuması şart değildir. Çünkü bu, "imam nikâhı" değil, "dinî nikâh" akdidir. Evlenecek bir Müslüman, önce gerekli kanuni işleri tamamlar sonra, düğünden önce, İslam nikâhını da yaptırır.

  Nikâhta bulunanlara, şeker, meyve veya şerbet gibi tatlı verilmesi, düğünde ise, etli ve tatlı yemek vermek, düğün ziyafetine çağırılınca, yemeğe gitmek, tef, davul çalarak düğünü tanıdıklara duyurmak sünnettir.

  Sual: Dinî nikâh akdi yapılırken, bu akitte kullanılan kelimeler dört mezhepte de aynı mıdır?
  CEVAP
  Dinî nikâh akdi yapılırken Şafii ve Hanbeli mezhebinde, tezvic veya nikâh kelimelerini söylemek şarttır. Hanefi mezhebinde, akdi, sözleşmeyi bildiren her kelimeyi söylemekle dinî nikâh akdi sahih olur. Maliki mezhebi de, Hanefi gibi ise de, Malikide mehri de söylemek lazımdır. Şafii mezhebinde, kızımı sana tezvic ettim dense, karşı taraf da kabul ettim dese, nikâhını veya tezvicini kabul ettim demese, nikâh akdi sahih olmaz. Hanefi, Hanbeli mezhebinde ve İmam-ı Şafii hazretlerinin diğer kavlinde sahih olur.

  "İmam nikahı" değil, "dinî nikâh"
  Sual:
  Evlenirken kanuni işlemlerden sonra dine uygun nikâh yapılmaktadır. Bu nikâh akdini imamın yapması gerekir ve ismine de imam nikâhı deniyor. Gerçekten bu nikâh imam nikâhı mıdır veya işin doğrusu nedir?
  CEVAP
  Nikâhta imam bulunması, belli şeyler okuması şart değildir. Bu, imam nikâhı değil, İslâm yani dinî nikahtır. Evlenecek bir Müslüman, önce belediyede evlenme memurluğuna başvurup, gerekli kanuni muameleleri tamamlamalı, evlendiğini nüfus cüzdanına yazdırmalıdır. Kanuna uygun işi bitirdikten sonra, düğünden önce, İslâm, dinî nikâhı da yapılır ve böylece Allahü teâlânın emri yerine getirilmiş olur. Kanuna uygun evlenmeyen, suç işlemiş olur, İslâm nikâhı yapmayan, günah işlemiş olur. Bunlara aldırış etmeyenin cezası, kat kat çok olur. Müslüman, suç ve günah işlememelidir. Suç işleyerek cezaya çarpılmak da günahtır.

  Nikâh akdinin uygun olması için
  Sual:
  Bir Müslüman, evlenirken yapılacak dinî nikâh akdinin uygun olması için nelere dikkat etmesi ve uyması gerekir?
  CEVAP
  Konu ile alakalı olarak Mîzân-ül-kübrâda deniyor ki:
  “Şafii ve Hanbeli mezhebinde, nikâhın sahih olması için velinin bulunması şarttır. Hanefi mezhebinde ise, kadın velisi olmadan da evlenebilir ve evlendirmesi için kendine birini vekil yapabilir. Fakat küfvünden başkasına varırsa, velisi mani olabilir. Maliki mezhebinde, evlenecek kadın eşraftan ve zengin ise, velinin bulunması şarttır. Böyle değil ise, kadını vekili evlendirebilir. Şafii ve Hanbeli mezhebinde, fasık, açıkça günah işleyen veli olamaz. Hanefi ve Maliki mezhebinde olur. Hanefi mezhebinde büluğa eren kızı rızası olmadan kimse evlendiremez. Üç mezhepte kadın ve velileri razı olunca, küfvün gayrısı ile evlenebilir. Hanbeli mezhebinde ise evlenemez. Şafii ve Maliki mezhebinde bir veli, kadını arzusu ile, küfvünün gayrısına veremez. Hanefi mezhebinde verebilir.

  Şafii mezhebinde, küfv, nesepte, soyda, sanatta, dinde, ayıpsız olmakta ve hür olmakta şarttır. Maliki mezhebinde küfv yalnız dinde olur. Hanefi mezhebinde ise, dinde, nesepte, soyda ve malda olur. Bütün mezheplerde, erkeğin Müslüman olması, kızın müşrik olmaması birinci şarttır. Hanefi mezhebinde, küfvüne varmayan kadını velileri ayırabilir. Diğer üç mezhepte veliler buna razı olmazlarsa, nikâh zaten sahih olmaz.”

  Sual: Dinî nikâh akdi yapılırken, şahitlerin Müslüman ve erkek olmaları mı gerekir, kadın da şahitlik yapabilir mi?
  CEVAP
  Şafii ve Hanbeli mezhebinde iki şahidin de adil, salih erkek olmaları lazımdır. Hanefi mezhebinde ise, bir erkekle iki kadının, fasık da olsa, şahitlikleri ile nikâh sahih olur.

  Sual: Bir kadınla bir erkek, şahitsiz olarak, Allah ve Resulü şahidimiz diyerek nikâh akdi yapabilir ve evlenebilirler mi?
  CEVAP
  Konu ile alakalı olarak İbni Abidinde deniyor ki:
  “Allahü teâlâ ve Resûlullah efendimiz şahittir diyerek yapılan nikâh sahih olmaz. Küfür olur diyenler de vardır.”

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap