Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ilk simyacılar değersiz metalleri altına çevirmeye amaçlamıştır

  1 ziyaretçi

  ilk simyacılar değersiz metalleri altına çevirmeye amaçlamıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Simyacıların tüm metalleri altına çevirmeye çalışmalarındaki amaç neydi?

  Simyacıların tüm metalleri altına çevirmeye çalışmalarındaki amaç neydi?

  Simya, temel amacı doğrultusunda metaller üzerindeki deneysel çabadan yararlanır. Tüm metaller, kükürt, cıva ve tuzdan oluşur. Tıpkı ana ilkeler gibi bu ilkeler de sentez halinde metallerde bulunur. Cıva, pasif ilke olarak ruh 'u simgelerken, tuz ise maddenin sembolüdür. Kükürt ise ortaya çıkan bütünlükteki enerjiyi, hareket ilkesini temsil eder. Her maddede geçerli olan denge sabiti, bize Altın Oran'ı vereceğinden, cıva, kükürt ve tuzun uygun oranı da altını verecektir bir simyacıya göre.

  Altın yukarıda da değindiğimiz gibi, sistemli ve güçlü bir semboldür. Simyacı için altına ulaşım, maddi ilkeden çok, bağıntılı olduğu ruhsal dönüşümle ilgilidir. Altın üzerine geliştirilen felsefe dizgenin kökeni Mısır'a dek takip edilebilir. Altının, göz alıcı güzelliği, şekil verilebilir ve paslanmaz niteliklerini, değişim ve mübadele aracı olarak değerini çok sayıda uygarlık gibi anlayan Mısırlılar aynı zamanda, Güneş'in özdeşimini yaparken inanç sistematiğinden yararlanmışlardı. Altın içinde hiç bitmeyen bir ışığa sahiptir. Ateşli elemenin sıradışı yükseklikteki oranı metafiziksel çağrışımları kaçınılmaz olarak besleyecektir. Süreç içinde Yunan'da özellikle Platon ve Aristo sistematiğinde, ateşe biçilen değerle ilişkili hale geldi. Onlara göre, ateş, yerküresel bir element olmasına rağmen, göksel bir gerçekliğe en çok yaklaşan elementti. Bu nedenle içinde hiç sönmeyen bir ateş barındıran altının göksel kürelerin en muhteşemi güneş ile özdeşimi kaçınılmazdı.

  Altının içerdiği ateş, herşeyi canlı bilen Mısırlının düşünsel dizgesinde büyük bir can buldu. Yerkürenin rahminde büyüyen metaller, yavaş ama kesintisiz bir biçimde, her varlık gibi mükemmelliğe doğru yol almaktaydı. M. Eliade, Türkçe'ye Babil Simyası olarak çevrilen kitapçığında, simyacının uğraşını, toprağın doğurganlığına bir müdahale olarak tanımlarken tam da bu noktaya parmak basmaktaydı:

  Öyüzden bir simyacı için altın her anlamda derin bir öneme sahiptir Tek o dönemin koşullarına göre değerli oldugu için değil .

  Yazı kaynağı : evrimagaci.org

  İlk simyacılar degersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır.bunu başaramamalarının nedeni - Eodev.com

  İlk simyacılar degersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır.bunu başaramamalarının nedeni - Eodev.com

  Cevap:

  Simyacılar, altını yok etme yeteneğinin, onu yaratma yeteneklerinin hızla ardından geleceğini varsaydılar. Simyacılar elbette asla altın yapamazlardı. Altın bir "element"tir, tamamen bir tür atomdan oluşan ve kimyasal işlemlerle başka tür atomlara bölünemeyen bir maddedir.

  Açıklama:

  Kaynak: https://www.washingtonpost.com/archive/1999/03/10/alchemy/b56cba8a-4f70-4efb-84a6-0cd1f78afc3b/

  Bu kaynak güzel, buradan daha fazla bilgi edinebilirsin.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  aşağidakı soruları yanıtlarmısınız 1:Simya neden bilim sayılamaz? 2:ilk simyacılar değersiz metalleri - Eodev.com

  aşağidakı soruları yanıtlarmısınız 1:Simya neden bilim sayılamaz? 2:ilk simyacılar değersiz metalleri - Eodev.com

  Cevap:

  1: Simya neden bilim sayılamaz?

  2: ilk simyacılar değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır. Bunu başaramamalarının nedenleri nelerdir.

  3:Simya Döneminde yaşadığınızı düşününüz. suyun element olmadığını söyleyebilmek için nasıl bir kanıt bulmanız gerekirdi?

  4: 16.yüzyılda yaşadığınızı düşününüz. Bu yüzyılda sizi, kimya ile ilgili neler beklemekletedir? O yüzyılda maddeyle ilgili bilinen yanlışlar nelerdir? Bu yanlışları düzeltmek ve kanıtlamak icin ne yapardınız?

  5:Eski çağ insanları deneme yanılma yolu ile yeni maddeler keşfetmişlerdir. Günümüzde de bu yol kullanılarak yeni madde keşfedildiğini düşünüyor musunuz? neden ?

  6: Kimyanın bilim olma sürecinin başlangıcı olarak hangi olay kabul edilmektedir.Neden?

  Açıklama:  

  Simya ile ilgili bazı bilgiler verelim.

  • Yaklaşık olarak 2500 yıllık bir geçmişi vardır.

  • Diğer adı da alşimidir.

  • Simya bir bilim dalı değildir.

  • Simyacılar doğada çok bulunan maddeleri altına çevirmek ya da öldürücü hastalıklara çare bulup devamında da ölümsüzlüğü bulmak üzere deneyler yapmıştır.

  • Simyacılar Felsefe Taşı adı verilen bir taşın bulunması ile ölümsüzlük iksirinin yapılabileceğine inanır.

  • Simyacılar maddeler ile yaptıkları çalışmalar sayesinde kimya biliminin doğmasına sebep olmuşlardır.

  • İbn-i Haldun, Isaac Newton ve Robert Boyle bilinen ünlü simyacılardandır.

  Simya nedir simya neden bir bilim dalı değildir? sorusunun yanıtı için;

  eodev.com/gorev/9703987

  #team1

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap