Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ilk defa geçici hükümet kurma fikri hangi kongrede

  1 ziyaretçi

  ilk defa geçici hükümet kurma fikri hangi kongrede bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İlk defa hükümet kurma fikri nerede ortaya atılmıştır?

  KPSS Tarihİlk defa hükümet kurma fikri hangi kongrede ortaya atılmıştır?

  a) Erzurum
  b) Amasya
  c) Sivas
  d) Havza
  e) Dörtyol

  Cevap: Erzurum Kongresi

  Kurtuluş Savaşı yıllarında hükümet kurma fikri ilk defa Erzurum Kongresinde ortaya atılmıştır.

  Bu bilgi ÖSYM sınavlarında sık sık soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve milli mücadele dönemine yönelik mutlaka bilmemiz gereken bilgilerden biridir.

  Milli mücadele döneminde kurulacak yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır.

  KPSS Tarih dersine yönelik hazırladığımız tüm testlere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

  KPSS Tarih Testleri

  Yazı kaynağı : www.kpssguncelbilgi.com

  İLK defa hükümet kurma fikri hangi kongrede ortaya atılmıştır_?

  Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) - Tarih Bilimi

  Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) - Tarih Bilimi

  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu’daki Ermenilerin, Türklerin nüfus yoğunluğunu azaltma çalışmalarını engellemek amacıyla Erzurum’da bir kongre toplamayı kararlaştırdı. Doğu Anadolu’da Erzurum’u da içine alan bir bölge Ermeni Devleti’ne bağlanmak isteniyordu. Doğu Karadeniz’de, Trabzon’da da Pontus tehlikesi vardı. Bu tehditlere engel olmak için gerekli önlemler alınmalıydı.

  Erzurum, galip devletlerin çok kolay ulaşamayacağı bir konumdaydı. Ayrıca ordu birlikleri terhis edilirken burada bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, birliklerini dağıtmamıştı.

  Kazım Karabekir’in çağrısı üzerine Mustafa Kemal, 3 Temmuz’da Erzurum’a geldi. Mustafa Kemal, İstanbul Hükumeti tarafından görevinden alındığını öğrenince 8 Temmuz’da hem ordu müfettişliğinden hem de askerlikten istifa etti. İki Erzurum delegesinin istifası üzerine Erzurum Kongresi’ne delege seçilen Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi başkanlığına getirildi.

  Amasya Genelgesi’nde 10 Temmuz 1919’da Erzurum’da bir kongre toplanacağı belirtilmişti. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti’nin düzenlediği kongreye doğu illerinin temsilcileri katılacaktı. Kongrenin toplanma amacı, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına engel olmaktı. Mustafa Kemal, bu kongreye katılarak Millî Mücadele’ye doğu illerini de katmayı ve Sivas’taki kongreye bu illerden de temsilciler gelmesini sağlamayı amaçlamıştır. 10 Temmuzda toplanması gereken Erzurum Kongresi, çeşitli gecikmeler nedeniyle ancak 23 Temmuz 1919’da toplandı. Doğu illerinden temsilcilerin katıldığı kongrede Mustafa Kemal, kongre başkanı seçildi.

  Erzurum Kongresi Kararları

  Kongrede dokuz kişilik Temsil Heyeti seçildi ve başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Kongre kararları yurdun her yerine, İstanbul’daki işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilciliklerine gönderildi.

  Erzurum Kongresi; amacı ve toplanış şekli olarak bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Kongre kararlarıyla ilk kez millî sınırlardan ve Osmanlı Hükûmeti dışında bir hükûmet kurulmasından bahsedilmiştir. Manda ve himaye fikri ilk defa Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir. Mebusan Meclisi’nin açılması konusunda Osmanlı Hükûmeti’ne baskı yapılmıştır.

  Erzurum Kongresi, toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel bir kongredir. Ancak aldığı kararlar açısından ulusal bir nitelik taşır. Kongrede Mustafa Kemal’in başkanı olduğu dokuz kişilik bir Temsil Kurulu seçilmiş, Temsil Kurulunun geçici bir hükumet gibi çalışmasına karar verilmiştir. Saltanat ve hilafet makamlarının geleceği için herhangi bir karar alınmamıştır. Erzurum Kongresi, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın temel programı olmuş ve ardından toplanacak olan Sivas Kongresi kararlarına öncülük etmiştir. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal’in seçilmesi, onu Kurtuluş Savaşı’nın önderi durumuna getirmiştir.

  Erzurum Kongresi Kararlarının Değerlendirilmesi

  1. madde; vatan sınırlarından ilk kez söz etmesi ile ileride kabul edilecek olan Misakımillî kararlarının öncüsü olmuştur.

  3. madde ile; ilk kez geçici bir hükumet kurma fikri ortaya çıkmıştır. Böylece yeni bir devlet kurulabileceğinin işaretleri verilmiştir. Ayrıca, Doğu Anadolu’yu temsil eden bir Temsil Kurulu seçilmiştir.

  4. madde ile; egemenliğin ilk kez kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu söylenmiştir. Ulusal iradenin egemen kılınması anlayışı, yeni bir devletin kurulması sonucunu doğurmuştur.

  6. madde ile; ilk kez manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir.

  7. madde ile; İstanbul Hükumeti’nin çalışmalarının ulusal irade tarafından denetlenmesi amaçlanmıştır.

  Millî Mücadele’nin temelinin atıldığı Erzurum, hür ve bağımsız yaşama iradesinin de belgesidir. En büyük belgesi de millî mücadele tarihidir. Coğrafyayı “vatan”, kalabalıkları “millet” yapan ruh ve kudret bu şehirde barınır.

  Yazı kaynağı : www.tarihbilimi.gen.tr

  Heyet-i Temsiliye

  Heyet-i Temsiliye

  Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti, Temsil Kurulu, Temsilciler Heyeti), Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine başlayan ulusal direniş sırasında, ulusal bir meclisin (TBMM) kuruluşuna dek Millî Mücadelenin yürütme organı olarak görev yapmış kuruldur.

  İlk olarak Erzurum Kongresi delegeleri arasından doğu illerini temsil etmek ve kongrenin kararlarını uygulamak üzere seçilen 9 kişilik kurula Sivas Kongresi’nden sonra tüm yurdu temsil etmek görevini verilmiş ve üye sayısı 16 kişiye çıkarılmıştır.

  İstanbul hükûmetine alternatif bir geçici hükûmet olarak çalışan Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki kurul, 27 Aralık 1919'dan itibaren faaliyetlerini Ankara'da sürdürmüş ve Millet Meclisi’nin kurulmasında aktif rol oynamıştır.

  Erzurum Kongresi Heyet-i Temsiliyesi[değiştir | kaynağı değiştir]

  23 Temmuz – 7 Ağustos tarihlerinde toplanan Erzurum Kongresi dağılmadan önce tüzüğü gereği 9 kişilik bir temsilci kurul seçti. Bu kurul “Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”'nin temsilcisi idi.

  Dernekler Kanunu uyarınca verilmesi gerekli dilekçe olarak, Erzurum valiliğine sunulan 24 Ağustos 1919 tarihli bildiride, Temsilci Kurul üyelerinin isim ve kimlikleri şöyle yazılmıştı:[1]

  Kongre başkanı Mustafa Kemal, temsil kurulunun da başkanı idi. Kurulun üyesi dokuz kişi hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmadı.[1] Rauf Bey ile Bekir Sami Bey Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne katılmalarına kadar Mustafa Kemal ile birlikte bulundular.

  Mustafa Kemal ve beraberindeki Heyet-i Temsiliye üyeleri Sivas Kongresi’ne katılmak üzere 29 Ağustos 1919’da Erzurum’dan ayrıldı; 2 Eylül 1919’da Sivas’a ulaştı.[2]

  Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliyesi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Temsil Heyeti, Sivas’a geldiğinde Refet Bey onuncu kişi olarak diğer üyeler tarafından heyet üyeliğine kabul edildi. Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşti.

  Kongre’de Heyet-i Temsiliye, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"'nin temsil kurulu haline geldi. 11 Eylül’deki oturumda Heyet-i Temsiliye seçimi yapıldı; Erzurum Kongresi’nde seçilen eski heyet üyeleri aynen korundu; temsilcileri bulunmayan yörelerden seçilen yeni üyelerle heyetin üye sayısı 15’e çıkarıldı. Başkanlık görevi Mustafa Kemal’e verildi. Heyete geçici hükûmet kurma görevi verildi.

  Sivas Kongresi ile Temsil Heyeti’ne katılan üyeler şunlardır:

  Heyet-i Temsiliye’nin üye sayısı 16 kişiye çıkmış olsa da toplantılar ve kararlar 5-6 en fazla 10 kişi ile gerçekleşmiştir.[3]

  Heyet, kongreden sonra 108 gün Sivas’ta kaldı. Ankara’da oluşturulacak millet meclisi için tüm yurtta seçimlerin yapılması ile ilgilendi. 20-22 Ekim tarihinde Ali Rıza Paşa hükûmeti ile Amasya’da görüşme yaptı; bazı isteklerini İstanbul hükûmetine kabul ettirdi; meclisin Ankara’da toplanmasını karara bağladı. 18 Aralık 1919’da Ankara’ya gitmek üzere Sivas’tan ayrıldı.

  Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sivas’tan Ankara’ya 27 Aralık 1919’da varan Heyet-i Temsiliye kafilesi, beşi Heyeti-i Temsiliye üyesi (Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Mazhar Müfit Bey, Hakkı Behiç Bey, Şeyh Fevzi Efendi) olan 19 kişiden oluşuyordu.[2] Ankara’da kendilerine tahsis edilen Ziraat Mektebi’ne yerleştiler. Heyet-i Temsiliye’nin geçici merkezinin Ankara olduğunu duyuran bir bildiri yayımlandı.

  Keçiören tepesi yamacındaki Ziraat Mektebi, bir süre için Heyet-i Temsiliye’nin kararagahı oldu. Heyet, yeniden açılan Osmanlı Mebusan Meclisi’ne üye olarak İstanbul’a gidecek olan mebuslarla görüşmeler yaptı. Misak-ı Milli’yi hazırladı ve Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesini sağladı.

  TBMM’nin açılmasından kısa süre önce Heyet-i Temsiliye, Ankara Garı’ndaki “Direksiyon binası” adlı yapıya taşındı. TBMM’nin açılması ile Heyet-i Temsiliye’nin görevi sona erdi.

  Mecliste Mustafa Kemal Ankara Milletvekili olurken meclis başkanı olamadı.Ayrıca isteği olan Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felah-ı Vatan Grubu kuruldu. Diğer Heyeti Temsiliye üyelerinden Hüseyin Rauf Bey Sivas, Bekir Sami Bey Amasya, Refet Bey İzmir, Kara Vasıf Bey Sivas, Mazhar Müfit Bey Hakkâri, Ömer Mümtaz Bey Ankara, Hüsrev Sami Bey Eskişehir, Hakkı Behiç Bey Denizli, Ratipzade Mustafa Bey Niğde delegesi olarak mecliste yer aldı.

  Heyeti Temsiliye’nin Yayın Organları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Heyeti-i Temsiliye’nin Sivas’ta çalışmalarını sürdürdüğü dönemde halkı ve dünyayı çıkmak üzere olan savaş hakkında bilgilendirmek üzere haftada iki gün İrâde-i Milliye adlı gazete çıkarılmıştır. Sivas Kongresi’nde basın konusunun tartışıldığı 11 Eylül 1919 günü alınan kararla kurulmasına karar verilen gazete, ilk sayısını 14 Eylül 1919’da yayımladı. 10 Ocak 1920’de Hakimiyet-i Milliye Gazetesi yayına başlayıncaya Milli Mücadelenin yayın organı olma vasfını yitiren gazete, yayın hayatını 1922 sonuna kadar devam ettirdi.[4]

  Heyet-i Temsiliye Ankara’ya taşındıktan sonra kurulun yayın organı olarak Hâkimiyet-i Milliye çıkarıldı. Haftada iki gün dört sayfa yayımlanan gazetenin ilk sayısı 10 Ocak 1920’de yayımlandı.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap