Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ileriye ket vurma ile olumsuz aktarma arasındaki fark

  1 ziyaretçi

  ileriye ket vurma ile olumsuz aktarma arasındaki fark bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Olumsuz aktarma ve ileriye ket vurma fark� - Memurlar.Net - Forum

  E�er ikisini ayn� ��kta verirse soru k�k�nde

  psikomotor bir davran��sa -> olumsuz transfer

  e�er zihinsel ise -> ileriye ket vurma

  �rnek:

  2009 a giren Alinin �nceki y�l�n tarihini atmas� (ileriye ket vurma

  yukar�da g�r�ld��� gibi zihinsel bir engelleme var

  ------------------------------------------------------

  yeni ald��� buzdaolab�n�n kap�s�n�n yerini de�i�tiren Ay�e s�rekli eskiden a�t��� y�nde a�maya �al���yor (olumsuz transfer)

  g�rld��� gibi burda psikomotor bir durum var. bu y�zden bu olumsuz aktarma.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  olumsuz transfer

  ileriye ket vurma

  Olumsuz Transfer | Eğitim Bilimleri Notları KPSS | STS | KBYS

  Öğrenen kişi ya da organizmanın sahip olduğu kimi özellikler onun öğrenmesini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir.

  Türe Özgü Hazır Oluş(Doğuştan Donanım)

  Organizmanın herhangi bir davranışı öğrenebilmesi için gerekli olan biyolojik donanıma sahip oluşuna türe özgü hazır oluş denir.Bir türe ne öğretip ne öğretemeyeceğimizi biyolojik altyapı sınırlar, belirler.

  İnsan türü doğuştan konuşabilecek organlara sahiptir.

  Kuşlar dünyaya geldiklerinde kanatları vardır.Uçma ile ilgili doğuştan donanıma sahiptirler.

  Olgunlaşma

  Organizmanın doğuştan sahip olduğu yeterliklerin kendiliğinden(öğrenme olmaksızın) ortaya çıkarak ulaşabileceği düzeye ulaşmasına olgunlaşma denir.

  Genel Uyarılmışlık Hali

  Uyarılmışlık düzeyi, bireyin çevreden gelen uyarıcıları alma derecesidir.Herhangi bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin belli bir uyarılmışlık düzeyine gelmiş olması, yani çevreden gelen uyarıcılara belirli bir ölçüde açık olması gerekir.

  Genel uyarılmışlık halini başka bir şekilde yorumlamak gerekirse eğer, kişinin bilincinin açık ve tamamen uyanık olmasına, enerjisini yapacağı işe verebilmesine genel uyarılmışlık hali denir.Herhangi bir öğrenmenin yapılabilmesi için bireyin enerjisini yaptığı iş üzerinde yoğunlaştırması gerekir.Ekranda bu metni okurken, aynı zamanda gitmeyi düşündüğünüz tiyatroya, kimlerle gideceğinizi tasarlıyorsanız büyük olasılıkla öğrenme gerçekleşmeyecektir.

  Hani uzmanlar ebeveynlere, “çocuklarınızı masada ders çalıştırın, yatarak ya da uzanarak ders yapmasınlar” demesinin sebebi, yatarak ya da uzanarak yapılan ders sürecinde uykunun gelmesi ve genel uyarılmışlık halinin düşmesidir.

  Kaygı

  Organizmanın içinden gelen uyarılmışlıktır.

  Başka bir deyişle, geleceğe ilişkin olumsuz düşüncelerdir.

  Dikkat ederseniz eğer, öğrenmenin olması için genel uyarılmışlık hali ve kaygı optimum seviyede olması gerektiği kadar olmalıdır.

  Güdülenme(Motivasyon)

  Organizmayı çalıştıran enerjiye denir.Organizmayı bir işe başlatan, işi ısrarlı – kararlı bir şekilde devam ettiren her türlü içsel ve dışsal güç, güdülenmedir.

  Güdünün kaynağı fizyolojik ihtiyaçlarsa(açlık, susuzluk, cinsellik vb.) “birincil güdüler” etkisi altındadır.Doğuştan getirilen, öğrenilmemiş güdülerdir.Birincil güdülerin amacı organizmanın hayatta kalmasını sağlamaktır.

  ikincil güdüler” ise sosyal güdülerdir(sevgi, saygı, başarı, onaylanma vb.) Sonradan, öğrenme yoluyla kazanılmışlardır.

  Merak ettiği için, ilgi duyduğu için kişisel çabalamak ise “içsel güdülenme” dir.

  Öğrenme isteğinin çevrenin etkisiyle dışarıdan oluşması ise “dışsal güdülenme” dir.

  Öğrenmenin Aktarılması(Aktarma – Transfer)

  Duyuların veya psikafizik enerjinin bir noktaya odaklanmasıdır.

  Olumlu Transfer

  Öğrenilen bir bilginin ya da becerinin benzerini kolaylaştırmasıdır.

  Önceden öğrendiğimiz bir bilginin yeni bilginin öğrenilmesini kolaylaştırması ve hızlandırmasıdır.

  Matematiği biliyorsanız, fiziği daha rahat öğrenirsiniz.

  Olumsuz Transfer

  Önceki bilgi ya da davranışın yeni öğrenme durumunda yeni öğrenmeyi zorlaştırması ya da engellemesidir.

  Önceki bilginin, yeni bilgiyi öğrenilmesini zorlaştırması ve yavaşlatmasıdır.

  F klavyeyi öğrenmişse, Q klavyeyi öğrenirken F klavye bilgilerimden dolayı yavaş ve zor öğrenirim.

  Ya da

  Sol direksiyon kullanan bir şöföre sağ direksiyon bir araç verilirse o şöför vites atarken arabanın sağ kapısını yerinden söküyorsa işte bu da olumsuz transferdir.Çünkü önceki bilgisi olan sol direksiyon, sağ direksiyon öğreniminde zorluk çıkarıyor ve yavaşlatıyor.

  Ket Vurma

  Öğrenme süreciyle ilgili değil, hatırlama süreciyle ilgilidir.

  Öğrenilmiş bitmiş iki bilginin birbirlerini unutturması, karıştırması durumudur.

  Şimdi “İleriye Ket Vurma” ve “Geriye Ket Vurma” durumlarına değinmeden önce şöyle bir bilgi vereyim.

  Şimdi bakalım…

  İleriye Ket Vurma

  Her iki bilgide kişide vardır.Eski bilgi yeninin hatırlanmasını engelliyorsa ileriye ket vurmadır.

  Önceki bilginin sonraki bilgiyi unutturması, karıştırması durumudur.Haliyle önceki bilgi yani geri bilgi, sonraki bilgiyi yani ileri bilgiyi unutturduğu için, unutulan da ileri olduğu için, ileriye ket vurma oluyor.

  Geriye Ket Vurma

  Her iki bilgide kişide vardır.Yeni bilgi eskisinin hatırlanmasını engelliyor.

  Sonraki bilginin önceki bilgiyi unutturması karıştırmasıdır.Sonraki bilgi yani ileri bilgi, önceki bilgiyi yani geri bilgiyi unutturduğu için geriye ket vurma oluyor.

  Öncelik Etkisi

  Önceden öğrenilen bilgilerin sonraki öğrenilenlere göre daha iyi hatırlanmasıdır.

  Sonralık Etkisi

  En son öğrenilen bilgilerin önceki bilgilere göre daha iyi hatırlanmasıdır.

  Yazı kaynağı : egitimbilimlerinotlari.com

  Ket Vurma Nedir? İleri ve Geriye Ket Vurma Ne Demektir ?

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap