Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iki defa başarı belgesi alan memura ne verilir

  1 ziyaretçi

  iki defa başarı belgesi alan memura ne verilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Memurlara Verilecek �d�l�n �artlar� Nedir Ve Temmuz Sonras�nda Tutar� Ne Kadar Oldu? - Memurlar.Net

  Memurlara Verilecek �d�l�n �artlar� Nedir Ve Temmuz Sonras�nda Tutar� Ne Kadar Oldu? - Memurlar.Net

  �� defa ba�ar� belgesi alanlara �st�n ba�ar� belgesi verilir. �st�n ba�ar� belgesi verilenlere, merkezde ba�l� veya ilgili bakan ve illerde valiler taraf�ndan uygun g�r�lmesi halinde en y�ksek Devlet memuru ayl���n�n yani Cumhurba�kanl��� �dari ��ler Ba�kanl��� ayl���n�n (ek g�sterge dahil) % 200'�ne kadar �d�l verilebilir.

  De�erlendirme �l��t� olmadan �d�l verilebilir mi?

  De�erlendirme �l��t� ��karmak kurumlar�n takdirine b�rak�lm��t�r, ancak �d�l verilmesinde de�erleme �l��t�n�n olmamas�n�n etkisi yoktur. Kamu kurum ve kurulu�lar� y�r�tmekte olduklar� hizmetlerin �zelliklerini g�z �n�nde bulundurarak memurlar�n�n ba�ar�, verimlilik ve gayretlerini �l�mek �zere, Devlet Personel Ba�kanl���'n�n uygun g�r��� al�nmak kayd�yla, de�erlendirme �l��tleri belirleyebilir. Do�rusu bu konuda de�erlendirme �l��t� belirleyen kamu kurumuna �uana kadar �ahit olamad�k. Halbuki Devlet Personel Ba�kanl���'n�n bu zamana kadar kamu kurumlar�n�n esas alaca�� de�erlendirme �l��tlerini ��karmas� gerekirdi.

  Memura verilecek �d�l tutar� nas�l hesaplan�r?

  Memura yap�lacak �d�lde esas al�nan unsur �st�n ba�ar� belgesi almaktad�r. �st�n ba�ar� belgesi verilenlere, merkezde ba�l� veya ilgili bakan ve illerde valiler taraf�ndan uygun g�r�lmesi halinde en y�ksek devlet memuru ayl���n�n (ek g�sterge dahil) % 200'�ne kadar �d�l verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500*0,179797 * % 200 = 3.416 TL'dir. Ancak, yap�lacak bu �deme maksimum tutar olup, kurumlar bu �demenin �st�nde �deme yapamazlarken alt�nda �deme yapabilirler.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Sabah Memurlar: Memura başarı belgeleri ve üstün başarı belgeleri nasıl verilecek?

  Sabah Memurlar: Memura başarı belgeleri ve üstün başarı belgeleri nasıl verilecek?

  MEVZUAT

  Başarı Belgesi Almanın Memura Sağladığı Faydalar

  Başarı Belgesi Almanın Memura Sağladığı Faydalar

  Değerli ziyaretçimiz,

  Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. KAMUAJANS - Memurlar biz, Kamudan Haber veren en iyi site olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

  Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda https://www.kamuajans.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

  Yazı kaynağı : www.kamuajans.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap