Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ihtiyar çilingir metni cevapları

  1 ziyaretçi

  ihtiyar çilingir metni cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İhtiyar Çilingir Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

  İhtiyar Çilingir Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

  İhtiyar Çilingir metni cevapları ve soruları, Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 154-155-156-157-158-159-160 (Sanat)

  İhtiyar Çilingir Metni Cevapları

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 154 Cevabı

  Hazırlık Çalışması

  1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

  2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.

  Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1883 yılında doğmuştur. Öğretmenlik, gazetecilik, milletvekilliği, büyükelçilik ve yazarlık yapmıştır. Hikâye ve roman türünde eserler vermiştir. Esendal, “Otlakçı, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Miras, Ayaşlı ve Kiracıları” adlı eserleriyle tanınmaktadır.

  İHTİYAR ÇİLİNGİR

  Koyunpazarı’nda bir ufacık dükkân; bir küçük ocak yanıyor, bir ufak çocuk körük çekiyor. İhtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük, minimini halkaları ateşte ısıtıp zincir bağlıyordu.
  Ne hoş manzara, gözüm ilişti. Dükkânın önünde kaldım. Bir çilingir dükkânı. Ufak kilitler, eski zaman kapı halkaları, menteşeler, hayvan zincirleri. Böyle ufak tefek şeyler yapıyor. Bunlardan pek çok da yapmış, dükkânın ötesine berisine asmış.
  — Kolay gelsin, usta.
  — Kolayı başına gelsin!..

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 155 Cevabı

  Bir tarafa dayanıp durdum. Adamcık, benimle hiç meşgul olmuyor göründü. Birer tarafı açık, ufak halkalar hazırlamış, bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu, kemali dikkatle1 kapıyor, bir parça büküyor. Onu tekrar ateşe verinceye kadar, evvelki hazır oluyor, böylece muntazam çalışıyordu. Emin olunuz ki, gayet dürüst ve muntazam bir zincir vücuda geliyor, bir cilası noksan kalıyordu. Şüphesiz, eski binalarda gördüğümüz o müzeyyen edavat2 böyle dükkânlarda, bu nezaketle, bu ihtimamla, bu kanaat ve feragatle işlenir, yapılırdı. Sanata böyle merbutiyyet-i dindarâne3 vardı. Her şeyi inkâr eden küfür devresi gelmemiş olsaydı, şüphesiz bu güzel şeyler sönüp gitmeyecekti.Ben oradayken, gençten bir adam geldi. Elinde bir değnek vardı. Demirciye uzattı. Bu değneğin ucuna beş on halka geçirilecek. Bu genç adam, onunla her sabah akşam bağa giderken, eşeği dürtecek.

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 156 Cevabı

  Demirci anladı, ses çıkarmadı, duvardan üç-beş halka aldı, sanatına vakıf bir adam sükûnetiyle değneğe taktı. Lakin, genç adam, usul hilafına1 değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak istiyordu. Çilingirle aralarında mübahase2 başladı. Çilingir, “Olmaz,” dedi, “bunun usulü böyledir.” Delikanlı, usulü bozmakta ısrar ediyordu: Canım sen tak. Nene lazım… Takılmaz evladım… Ben kırk yıldır bu sanatı işlerim. Canım, parasıyla değil mi? Sen takıver, ötesine karışma! İhtiyar, belki ısrar etmeyip takacaktı ancak “parasıyla” sözüne fena halde içerledi. Daha ziyade bir şey demeyerek değneği genç adamın elinden aldı, eski taktıklarını da sökerek iade ettikten sonra;  Biz para âşıklısı değiliz, var başka yerde yaptır, dedi. Düşündüm kaldım. Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı.

  1. ETKİNLİK

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 157 Cevabı

  a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.

  b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

  Körük: Körükten çıkan ateş demiri eritiyordu.
  Muntazam: Muntazam bir gol idi.
  Noksan: Onun çok noksan bir çalışma stili var.
  Usul: Usul bilmeyenler başarılı olmazlar.
  İçerlemek: Onun bu hareketine içerlemek doğruydu.

  2. ETKİNLİK 

  Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.

  3. ETKİNLİK 

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 158 Cevabı

  a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Hakan bu akşam sinemaya gidecek.
  O, bu akşam sinemaya gidecek.

  Bugün İstiklal Caddesi’nde sinema var mı?
  Bugün orada sinema var mı?

  Ara verilince ne görsek balkonda babamla benden başka kimse yok.
  Ara verilince ne görsek balkonda bizden başka kimse yok.

  b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.

  Bütün kitapları ben okudum.
  Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
  Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
  Sen bunları nereden öğrendin?
  Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
  Lütfen buraya gel

  4. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

  1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?

  2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?

  3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?

  4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?

  5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?

  6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

  5. ETKİNLİK 

  Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.

  Bu mesleğe nasıl başladınız?
  Bu meslekten ne kadar kazanıyorsunuz?
  Sizden sonra bu mesleği kim devam ettirecek?

  6. ETKİNLİK 

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 159 Cevabı

  Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

  Metnin Konusu: Yazarın gözüne bir çilingir dükkanı ilişmesi, gelen gencin parayla usulune uygun olmayan bir değnek yaptırmak istemesi ve demircinin bunu parayı önemsemeyerek yapmaması
  Metnin Ana Fikri: Sanat aşkı.

  7. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.

  (N) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
  (K) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
  (A) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
  (K) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
  (N) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
  (A) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
  (N) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
  (A) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

  8. ETKİNLİK 

  Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.

  Bence el işçiliği ile üretilen ürünler daha estetiktir. Çünkü fabrikada üretilen bütün ürünler aynıdır. Mekaniktir. Oysa el işçiliğindeki her ürün kendine hastır. Özeldir.

  9. ETKİNLİK 

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 160 Cevabı

  Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.

  BEN BÜYÜKÜM

  Üç yaşında minimini bir çocuk varmış. Küçücük elleri, küçücük ayakları, küçücük bir burnu varmış. Bu çocuğun bir de ağabeyi varmış. Ağabeyin elleri, ayakları, burnu kocamanmış. Küçük kardeş çok üzülürmüş. “Ben ne zaman büyüyüp ağabeyim gibi olacağım?” dermiş. Ağabeyi ile ellerini üst üste koyarlarmış, hep ağabeyin eli daha büyük çıkarmış. Ayaklarını üst üste koyarlarmış, yine büyüklük yarışını ağabeyi kazanırmış. Küçük kardeş ağabeyine çok kızarmış o zaman. “Ben senden büyüküm! Ben senden büyüküm!” diye bağırırmış. Ağabeyi yalnızca gülermiş ona.

  Aslında üç yaşındaki bütün diğer çocuklar gibiymiş o da. Bebek değilmiş elbette ama daha “büyük bir çocuk” da değilmiş! Annesi onu kucağına alıp, “Benim canım bebeğim.” diye saçlarını okşadığında, annesine de çok kızarmış. “Ben bebek değilim! Ben kocamanım, büyüküm!” dermiş. Annesi yalnızca gülermiş ona. Bu küçük kardeşin kendisi gibi küçücük oyuncakları varmış. Küçük hayvanları, küçük askerleri, küçük adamları… Renk renk arabaları… Hepsi de küçük çocuktan küçükmüş. En çok küçük ayısını ve Özgecan bebeğini severmiş küçük kardeş. Onlar da küçük kardeşten çok küçüklermiş. Bütün oyuncaklarının yanında küçük kardeş kocamanmış ama evde kimse bunun farkında değilmiş. Herkes ona hep, “Sen küçüksün!” der dururmuş.

  Bir gece yatağında yatmış, pencereden yıldızları seyrederken camda bir tıkırtı duymuş. “Tık tık tık!” Küçük kardeş bir de bakmış, minicik bir kuş. Gagası ile cama vuruyor. Hemen yatağından fırlayıp kuşun yanına gelmiş. “Yaklaş küçük kardeş.” demiş kuş. “Ben küçük değilim!” diye kızmış küçük kardeş. Kuş gülmüş. Demiş ki, “Ben dilek kuşuyum. Küçük çocukların dileklerini yerine getiririm. Senin bir istediğin var mı, küçük kardeş?” (…)

  Gelecek Derse Hazırlık

  Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

  (İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
  Guernica, Pablo Picasso
  (Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
  Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
  Son Akşam Yemeği/ Son Yemek), Leonardo Da Vinci
  (Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
  (Belleğin Azmi), Salvador Dali tabloları ünleriyle meşhurdur.

  Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.
  • Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.
  • Hazırlıklı konuşma yapmadan önce evde mutlaka birkaç defa prova yapınız.

  İspanya’nın Malaga kentinde, Jose Ruiz Blasco ile Maria Picasso Lopez’in oğlu olarak 25 Ekim 1881’de, yaratıcı bir ailede dünyaya gelen Pablo Ruiz Picasso, tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biridir. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken bile fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmiştir. 1892 yılında enstitüdeki eğitimi dışında babasının okulunda da resim dersleri almaya başlayan Picasso, babasının eserlerini dikkatle inceleyerek ilk sanatsal çalışmalarını yapmaya başlamıştır. Kübizm akımının kurucusu olan dünyaca ünlü sanatçı, uzun yaşamı boyunca eserleriyle modern sanata yeni bir vizyon kazandırmıştır.

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sanat Sayfa 154-155-156-157-158-159-160 İhtiyar Çilingir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  İhtiyar Çilingir Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe ATA)

  İhtiyar Çilingir Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-157-158-159-160 Cevapları konusunu paylaşmış bulunmaktayız. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

  İhtiyar-Çilingir-Metni-Cevapları-(6.-Sınıf-Türkçe)

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları İhtiyar Çilingir

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154 ATA Yayınları (İhtiyar Çilingir Metni)

  1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: 

  – Örgü
  – Cam sanatı
  – Bakırcılık
  – Ağaç işleri sanatı
  – Hat sanatı
  – Halı dokumacılığı
  – İleme sanatı
  – Çömlekçilik
  – Çini sanatı

  2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.
  Cevap: Yöremizde bulunan el sanatları:
  – Çömlekçilik
  – Bakırcılık
  – Örgü
  – Halı dokumacılığı

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 ATA Yayınları (İhtiyar Çilingir Metni)

  1) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.
  Cevap:

  b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.
  Cevap:
  Olayın üstüne körükle gitmemelisin.
  Muntazam bir gösteri oldu.
  Noksansız bir plan yapmışlar.
  Her ulus kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir.
  Söylediğin sözlere çok içerlemiş.

  Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.
  Cevap: — Canım, parasıyla değil mi?

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 ATA Yayınları (İhtiyar Çilingir Metni)

  a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisi Hakan, o, İstiklal Caddesi isimken, orada, babamla benden,  bizden kelimeleri isim yerine kullanılan kelimelerdir.

  b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.
  Cevap:
  Bütün kitapları ben okudum.
  Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
  Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
  Sen bunları nereden öğrendin?
  Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
  Lütfen buraya gel!(Gizli zamir sen)

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

  1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?
  Cevap: İhtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük diyerek betimlemektedir.

  2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?
  Cevap:Yazar dükkanın önünde dururken çilingir minimini halkaları ateşte ısıtıp zincir bağlıyordu.

  3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?
  Cevap:  Genç adam çilingirden değneğin ucuna 10 15 tane halka geçirmesini istemiş.

  4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?
  Cevap: Çilingir yapmak istememiştir çünkü  bu işin usulü bu değilmiş,

  5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?
  Cevap:  Çilingir gencin “Parasıyla değilmi?”sözüne içerlemiştir.

  6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
  Cevap:  Okuduğum metinde konuşmalar tırnak işareti içinde gösterilmemiştir.

  Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.
  Neden çilingir olmak istediniz?
  Çilingir olmak istediğinizde elinizde bir sermaye varmı’ydı?
  Küçükkendemi çilingir olmak isterdiniz?

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 159 ATA Yayınları (İhtiyar Çilingir Metni)

  Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

  Metnin konusu: Yazarın bir çilingirle karşılaşması ve çilingir de geçen olaylar metnin  konusudur.
  Metnin ana fikri: Metnin ana fikri sanata olan saygı ve aşktır.

  Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.
  Cevap:
  (N) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
  (K) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
  (A) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
  (N) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
  (A) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
  (N) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
  (N) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
  (A) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

  Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.
  Cevap: 
  El işçiliğiyle yapılan ürünler daha estetiktir çünkü insanlar onlara düşüncelerini ve yaşadıklarını katarlar.
  Fabrikalarda üretilen ürünler daha estetiktir çünkü tek bir makineden kusursuz olarak çıkarlar.

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160 ATA Yayınları (İhtiyar Çilingir Metni)

  Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.
  Cevap: 
  İsteğim mi? Sen küçücük bir kuşsun benim isteğimi nasıl gerçekleştirebilirsin ki?demiş.
  Ben küçüğüm ama benim büyük yeteneklerim var demiş kuş. Sen bana isteğini söyle ben sana bunu kanıtlayayım.
  Küçük çocuk beni büyük yapmanı istiyorum. Yapabilecek misin?
  Elbette bundan kolay ne var demiş kuş.
  Küçük çocuktan ayağa kalkmasını istemiş kuş , çocuk ayağa kalkmış ve bir anda 18 yaşındaki bir genç gibi olmuş.  Aynaya baktığında bu durumdan o kadar memnun kalmış ki günlerce kendine bakmalara doyamamış. Ailesi ona büyüdün artık sen her şeyi yapabilirsin evin tüm işlerini sen yapacaksın demişler. Çocuk bu durumdan görüntüsünden memnun kaldığı kadar memnun kalamamış. Aradan uzun zaman geçmiş ve çocuk çok sıkılmaya başlamış, arkadaşlarını özlemiş, aslında büyük olmanın o kadar da güzel bir şey olmadığını anlamış. Kuş gelsin diye sabahlara kadar uyumamış ve 1 hafta sonra kuş penceresine gelmiş konmuş. Kuşa yalvarmaya başlamış nolursun beni eski halime dönder. Kuş  ben büyük olmak istiyorum diye dolanmazsın artık ortalıkta diyerek ona eski haline çevirmiş. Bundan sonra asla küçük olmaktan yakınmayacağına söz vermiş küçük çocuk.

  Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.
  • Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.
  • Hazırlıklı konuşma yapmadan önce evde mutlaka birkaç defa prova yapınız.
  Cevap: 
  – Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
  – (İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
  – (Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
  – Guernica, Pablo Picasso
  – (Öpücük), Gustav Klimt
  – (Çığlık), Edvard Munch
  – (Son Akşam Yemeği/Son Yemek), Leonardo Da Vinci
  – (Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
  – (Adem’in Yaratılışı), Michelangelo Buonarroti

  Vincent Van Gogh (Yıldızlı Gece)

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160 ATA Yayınları (İhtiyar Çilingir Metni) (1)

  Hollanda’nın Groot Zundert kasabasında dünyaya gelen Vincent Van Gogh altı çocuklu bir ailenin ilk çocuğuydu. Kendisinden önce doğar doğmaz ölen kardeşinin adını vermişlerdi ona. Oda bu yükün altında hep ezilmiş kendisini kardeşinin yerini almış gibi hissetmiştir. Yoksulluk içinde yaşamıştır. Yoğun bir tempoda çalışmıştır ve bu onun hastalanmasına sebep olmuştur. Bir çok müze gezen ve dul kuzenine aşık olup karşılık alamayan Vincent resim teknikleri öğrenerek resim yapmaya adım atmıştır.

  Yazı kaynağı : www.turkcederskitabi.com

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İhtiyar Çilingir Metni Cevapları konusunun bulunduğu 6. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 154-157-158-159-160 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

  6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160. Sayfa Cevapları İhtiyar Çilingir Metni Cevapları

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

  1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: 

  – Çini sanatı
  – Hat sanatı
  – Cam sanatı
  – İşleme sanatı
  – Bakırcılık
  – Çömlekçilik
  – Ağaç işleri sanatı
  – Halı dokumacılığı
  – Örgüler

  2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.
  Cevap: Yöremizde bulunan el sanatları:

  – Çömlekçilik
  – Bakırcılık
  – Örgü
  – Halı dokumacılığı

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları

  a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.
  Cevap:

  Ö K K Ü R→ Körük

  A Z A T M U N M→ Muntazam

  S O K N A N→ Noksan

  L U U S→ Usul

  Ç E R İ M E K L E→ İçerlemek

  b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.
  Cevap:

  Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.
  Cevap: — Canım, parasıyla değil mi?

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

  a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Altı çizili kelime gruplarından Hakan, o ve İstiklal Caddesi kelimeleri isim; orada, babamla benden, bizden kelimeleri isim yerine kullanılan sözcüklerdir.

  b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.
  Cevap:

  Bütün kitapları ben okudum.
  Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
  Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
  Sen bunları nereden öğrendin?
  Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
  Lütfen buraya gel! (gizli zamir sen)

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

  1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?
  Cevap: Yazar, çilingiri, ihtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük şeklinde betimlemiştir.

  2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?
  Cevap: Yazar dükkânın önünde dururken çilingir halkaları ısıtarak birbirine geçirip kapatıyormuş.

  3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?
  Cevap: Genç adam, çilingirden değneğin ucuna beş on halka geçirmesini istemiş.

  4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?
  Cevap: Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir usulünün bu olmadığı için dediğini yapmak istememiştir. 

  5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?
  Cevap: Çilingir, gencin ”Canım, parasıyla değil mi?” sözüne içerlemiştir. Mesleğini severek yaptığından ve paraya kıymet vermediğinden içerlemiştir.

  6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
  Cevap: Konuşma çizgisi bazı kısımlarda kullanılmamıştır.

  Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.
  Cevap: Ben çilingir dükkânında olsaydım;

  – Bu işi neden bu kadar severek yaptığını,
  – Neden çocuğun istediğini ısrarla reddettiğini sorardım.

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları

  Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.
  Cevap:

  Metnin Konusu: İşini aşkla severek ve usulünce yapan yaşlı adamın başından geçen bir olay.

  Metnin Ana Fikri: Sanata olan aşk, işini severek yapmak.

  Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.
  Cevap:

  (N) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.

  (K) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.

  (A) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.

  (N) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.

  (A) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.

  (N) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.

  (N) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.

  (A) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

  Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.
  Cevap: 

  El işçiliğiyle yapılan ürünler daha estetiktir:
  El işçiliği sanatçının estetik anlayışından izler taşır. Yöresinin estetik anlayışına, kültürüne göre değişiklik göstereceğinden eşi benzeri yoktur.

  Fabrikalarda üretilen ürünler daha estetiktir:
  Fabrikada üretilen ürünler hesaplamalar, üzerinde çalışmalar sonucu yapılmaktadır. Yapılan her ürün birbirinin aynısı olduğundan kusursuzdur ve herkese hitap etmektedir. 

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

  Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.
  Cevap:
  Küçük çocuk ”hemen büyümek istiyorum” demiş. Kuş bu isteğini gözden geçirmesini istese de aynı dilekte ısrar etmiş. Kuş ”Pekala öyleyse” diyerek küçük çocuğu bir anda kocaman yapmış. Çocuk büyüyünce odasına sığmamaya başlamış. Boynu bükülmeye başlayınca evden çıkması gerektiğini anlamış. Zorlana zorlana kapıdan çıkmaya çalışmış. Sonunda kocaman olmuştu ama bu sefer de eve sığamıyordu. Bir müddet büyük olmanın tadını çıkarmak istemiş. Sokak sokak gezmiş, ormanlarda dolanmış, deniz kıyılarında gezmiş. Hava iyice kararınca korkmaya başlamış. ”Ben çok büyüğüm korkmama gerek yok” diyerek kendini kandırsa da çok korkuyormuş. Evini ve arabalarını da çok özlemiş. Ama eve dönüş yolunu da bilmiyormuş. Ağlamaya başlamış evini, ailesini, oyuncaklarını özlediğini sayıklayarak dakikalarca ağlamış. En başından beri onu izleyen kuş haline üzülerek yanına gelmiş. ”Artık büyük olmak istemiyor musun?” diye sormuş. ”Hayır istemiyorum. Lütfen beni küçült. Evime gitmek istiyorum” demiş. Kuş vakit kaybetmeden küçük çocuğu eski haline getirerek evine götürmüş. Sabah olduğunda koşarak annesinin yanına giden çocuk bu halinden çok memnun olduğunu büyümek istemediğini söylemiş. 

  Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.
  • Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.
  Cevap: 

  En meşhur ve bilindik ressamlar:
  Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
  – (İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
  – (Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
  – Guernica, Pablo Picasso
  – (Öpücük), Gustav Klimt
  – (Çığlık), Edvard Munch
  – (Son Akşam Yemeği/Son Yemek), Leonardo Da Vinci
  – (Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
  – (Adem’in Yaratılışı), Michelangelo Buonarroti

  LEONARDO DA VİNCİ

  Leonardo Da Vinci Rönesans döneminde yaşamıştır. 15 Nisan 1452 yılında İtalya’da dünyaya gelmiştir. Yaşadığı dönemin ünlü mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamıdır. En bilindik eserleri olan Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği ile tanınmaktadır.

  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

  6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 154-157-158-159-160. Sayfa, İhtiyar Çilingir Metni Cevapları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Nebakıyonla 14 Gün önce
  0

  9. Etkinlik mükemmeldi sarıyor onun dışında 7. Etkiniliklerin bazıları yanliştı hocama gösterdim ee sonra yok....👻

  Nebakı[email protected]

  Yorum yap