Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ihlas okurken her defasında besmele çekilir mi

  1 ziyaretçi

  ihlas okurken her defasında besmele çekilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İhlas suresi okurken besmele çekilir mi?

  Sure veya âyet okurken besmele çekmek - Dinimiz İslam

  Ayetel Kürsi Okurken Euzü Besmele Çekilir Mi?

  Ayetel Kürsi Okurken Euzü Besmele Çekilir Mi?

  Ayetel kürsi okunurken, euzü besmele çekmek gerekir. Her dua da olduğu gibi besmele çekmek her zaman duanın değerini ön plana çıkaracaktır.

   Ayetel Kürsi Okurken Euzü Besmele Çekilir mi?

   İslam dininde farz ve sünnet olan bazı dualar bulunuyor. Her duanın farklı anlamları bulunduğundan kişiler bazı durumlara göre farklı dualar okuyabiliyor. Özellikle Ayetel Kürsi uzun olmasıyla bilinen bir dua türüdür. Bu duayı okuyan kişiler kötülüklerden korunmayı hedefler. Bakara suresinin bir ayeti olan Ayetel Kürsi, kişiler tarafından oldukça merakla araştırılıyor. Bu duayı merak eden kişiler, detaylı bilgilere ulaşmak adına araştırmalar yapabiliyor.

   Ayetel Kürsi okumak isteyen kişiler, euzü besmele çekerek duaya başlamalıdır. Bu dua çok önemli ve kişilere oldukça faydası olan bir duadır. İslam dininde yer alan bu dua ile kişiler kötülüklerden korunabilir. Oldukça fazla fazileti bulunan bu duaya mutlaka euzü besmele ile başlanmalıdır. Dualar okunurken besmele çekilmesi sünnet olarak kabul edilir. Bu nedenden dolayı Ayetel Kürsi duası da okunmadan önce euzü besmele çekilmesi gerekir.

   Kişiler dua veya sure okuyacağı zaman besmeleyle başlar. Ayetel Kürsi genellikle namazlardan sonra daha çok okunur. Fakat farklı faziletleri olan bir dua olması nedeniyle, pek çok farklı amaçla okunabilir. Özellikle kişiler kötülüklerden korunmak adına Ayetel Kürsi duasını gün içerisinde okuyabilir. Başlamadan önce euzü besmele çekerek, Ayetel Kürsi duasını okuyabilir.

  Ayetel Kürsi duasını okumak için Ayetel Kürsi linkine tıklayabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

  Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

  İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR? AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

  Bismillahirrahmânirrahîm.

  1- Kul hüvellâhü ehad

  2- Allâhüssamed

  3- Lem yelid ve lem yûled

  4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  İhlas Suresi Anlamı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  1- De ki; O Allah bir tektir.

  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

  3- Doğurmadı ve doğurulmadı

  4- O 'na bir denk de olmadı.

  AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

  "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

  Bir hadis-i şerifte:

  "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

  Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  "Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

  "Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

  "Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

  "Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  �hlas Suresi oku, �hlas Suresi arap�a nas�l okunur? �hlas Suresinin anlam� meali nedir?

  İhlas suresiyle ilgili hadisler sahih mi?

  Değerli kardeşimiz,

  Soru 1: 

  On kere İhlâs okuyana cennette bir köşk verilir. [İ. Ahmed]

  Cevap 1:

  Bu hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. (bk. el-Müsned, 24/376/h.no:15610) Bu rivayetin senedinde iki zayıf ravi bulunduğu için zayıf kabul edilmiştir. (bk. Feyzu’l-Kadir, 6/202; Mecmau’z-Zevaid, 7/145/h. no:11535)

  Soru 2:

  Yatarken yüz kere İhlâs okuyan cennete girer. [Tirmizi]

  Cevap 2:

  Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve “garip” olduğunu belirterek zaafına işaret etmiştir. (bk. Tirmizi, 5/168/h. no:2898)

  - Mubarekfuri de Tirmizi’nin bu rivayet için “garip” dediğine dikkat çekmiş ve bunu desteklemek için “senedinde ravilerden Hatim b. Meymun  gibi zayıf bir ravinin bulunduğunu” belirtmiştir. (bk. Tuhafetu’l-Ahvezi, 8/170)

  Soru 3:

  Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, cennette bir köşk verilir. [Haraiti]

  Cevap 3:

  “Sabah namazından sonra” ifadesini barındıran bir rivayete rastlayamadık.

  - Suyuti konuyla ilgili olarak “Kim ihlas suresini 11 defa okursa, Allah ona cennette bir köşk yapar.” şeklinde bir rivayete yer vermiştir. (bk. ed-Durru’l-Mensur, 7/270)

  Soru 4:

  Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'an-ı Kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. [Bezzar]

  Cevap 4:

  Bezzar’ın Müsned'inde böyle bir rivayete rastlayamadık.

  - Suyuti’nin tefsirindeki rivayet şöyledir: “Kim onu (İhlas suresini) 12 defa okursa, cennette kendisine 12 köşk bina edilir / verilir.” (bk. ed-Durru’l-Mensur, 8/676).

  - Aynı hadisi, Ebu Muhammed el-Hallal da rivayet etmiştir. (bk. Kitabu Fezaili Sureti’l-İhlas, 1/40) Fakat bu her iki kaynakta da hadisin tashihinden söz edilmemiştir.  

  Bununla beraber, bu son kaynağın tahric ve tahkikini yapan Muhammed b. İsmail el-İshaki, bu rivayetin uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. Tahkik ve Tahricu Aahadisi  Kitabi Fezaili Sureti’l-İhlas / Şebeketu’l-Ulumi’s-selefiye)

  Soru 5:

  Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez. [T. Kurtubi]

  Cevap 5

  İlgili hadisin tercümesi şöyledir:

  Hafız Heysemi, bu hadisin senedinde yer alan Mervan b. Salim el-Gifari’nin “metruku’l-hadis” (hadisleri kabul edilemez) bir ravi olduğunu bildirmek suretiyle bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/128/ h.no: 17075)

  Soru 6:

  İhlâs okuyan Müslümana cennet vacib olur.  [Nesai]

  Cevap 6:

  Ebu Umame’den nakledildiğine göre, Peygamberimiz (asm), İhlas suresini okuyan birisini gördü ve “Buna cennet vacip oldu.” diye buyurdu. (İbn Hanbel, 36/621/h.no:22290; Taberani/el-Kebir,8/215/h.no:7866) Ancak bu hadisin rivayetinde Ali b. Yezid adındaki ravi zayıf olduğu için bu rivayet zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/145/h.no:11532)

  Soru 7:

  Arefe günü, (Besmele ile) bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. [Ebu-ş-şeyh]

  Cevap 7:

  Sorudaki şekliyle değil de benzer bir rivayet şöyledir:

  Biz Ebu Şeyh’de böyle bir rivayete rastlayamadık. Ve bu hadisin tashihiyle ilgili kaynaklarda bir açıklamaya da rastlayamadık.

  Soru 8:

  Bin kere ihlâs okuyan kendini Allah Teâlâ'dan satın almış olur. [Râfi’î]

  Cevap 8:

  Bu hadisi Suyuti rivayet etmiştir. (bk.Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, 8/677)

  el-Elbani, bu rivayetin mevzu / uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. Daifu’l-Camii’s-sağir, 1/833/h. no: 5776)

  Burada İhlas suresinin faziletiyle ilgili bir değerlendirmeyi paylaşmakta fayda vardır. Muasır hadis alimlerinden Nasıruddin el-Elbani’ye göre; El-Hallal’ın “Fezailu sureti’l-İhlas” adlı kitabında yer alan ve “İhlas suresinin bin defa okunması” ile ilgili sahih bir hadis yoktur. Ona göre bu konuda sadece iki rivayet sahihtir:

  Bunlardan biri: “Kim İhlas suresini bin defa okursa, bu, Allah yolunda (istimal edilen) eğeriyle, dizginiyle tam techizatli bin attan Allah’a daha sevimlidir.” hadisidir.

  Diğeri de: “Kim İhlas suresini 21 bin defa okursa, nefsini Allah’tan satın almış olur.” manasındaki hadistir. (bk. el-Elbani, Silsiletu’l-Ahadisi’d-daifa, 6/333)

  Soru 9:

  Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur. [İbni Abdilber]

  Cevap 9:

  Bu hadis rivayeti için bk. Bezzar, el-Bahru’z-Zehhar, h. no: 7393; el-Camiu’s-Sağir, h. no: 1735.

  Bu rivayetin asıl sahibi olan Bezzar bunun zayıf olduğuna işaret etmiştir. (a.g.y) Elbani ise, açıkça bunun zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk.el-Elbani, Daifu’l-Camii’s-Sağir, 1/103/h.no:722)

  Soru 10:

  Üç şey kendisinde bulunan, cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa İhlâs sûresini okuyan, katilini affederek ölen. [Berika]

  Cevap 10:

  Görebildiğimiz kadarıyla, ilgili hadis rivayeti şöyledir: Hadis İbn Abbas’tan rivayet edilmiştir:

  Ebu Muhammed el-Hallal’ın rivayeti ise şöyledir:

  Hz. Ebu Bekir: “Ey Allah’ın Resulü! Bu müjde bunlardan yalnız bir tanesini yerine getiren kimse için de geçerli midir?” deyince, “Evet, bunlardan yalnız birini yapan da öyledir.” buyurdu. (bk. el-Hallal, Fezailu Sureti’l-İhlas, 1/99 / h.no: 53)

  Taberani’nin rivayet ettiği bu hadis rivayeti de zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h.no:10795) Zevaid’de önceki rivayet için de “zayıf” denilmiştir. (bk. a.g.e, h. no:13700)

  Soru 11:

  Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs sûresini yüz kere okuyan Müslümanın elli yıllık günahı affolur. [Beyheki]

  Cevap 11:

  Bu hadisi Beyhaki rivayet etmiştir. (bk. Beyhaki, Şuabu’l-İman, 4/151)

  Fakat, bu rivayette “yüz defa” yerine, “iki yüz defa” ifadesine yer verilmiştir. (a.g.y)

  Beyhaki bu hadis hakkında “Halil b. Murre bu rivayette teferrüd etmiştir / tek başına kalmıştır. Ancak bu şahıs, hadisleri yazılabilen zayıf ravilerdendir.” değerlendirmesini yapmıştır. (bk. a.g.y)

  - Aynı bilgiyi; daha uzun, benzer ifadeleri barındıran ve “yüz defa” kelimesinin kullanıldığı bir rivayeti İbn Asakir de rivayet etmiştir. (bk. Muhtasaru Tarihi’d-Dımaşk, 18/170)

  Soru12:

  50 defa İhlâs sûresini okuyan Müslümanın 50 yıllık günahı affolur. [Darimi]

  Cevap 12:

  Bu hadisi Darimi rivayet etmiştir. (bk. ed-Darimi, h.no: 3481)

  İbn Kesir, bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Tefsiru İbn Kesir, 8/524)

  Soru 13:

  Sual: Arefe günü okunan 1000 İhlas-ı şerifi okurken, namazlardan sonra okunan 11 İhlas-ı şerifi okurken, ilk başlarken euzü besmele çekilir, sûre aralarında ise sadece besmele çekilir diye biliyorum. Doğru mu? CEVAP: Evet, doğru.

  Cevap 13:

  Evet, doğrudur. Bazı alimlere göre surelerde besmele okunmaz demişlerse de alimlerin önemli bir kısmı Fatiha’dan sonra (euzu çekmeden) besmele okunabilir, hatta okunması müstehaptır. Bu sebeple, İhlas suresinin tekrarında da besmelenin okunması daha uygundur.

  Soru 14:

  Bir hadis-i şerif: Başkasının malını almaktan, zina, katillik ve içki gibi büyük günahlardan sakınmak şartıyla, İhlâs sûresini yüz defa okuyanın, elli yıllık [küçük] günahları affolur. [Beyhekî

  Cevap 14:

  Bu, Soru: 11 olarak geçmiş ve cevabı verilmiştir.

  İlave bilgi için tıklayınız:

  Üç ihlas suresi okumak bir hatim sevabı mı kazandırıyor?
  Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler ...

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap