Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  idrarda blood pozitif ne demek

  1 ziyaretçi

  idrarda blood pozitif ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İdrarda Kan Görülmesi ve Nedenleri

  İdrarda Kan Görülmesi ve Nedenleri

  Şunu en başta belirtmek lazım ki tıpta “kum” diye bir hastalık yoktur. Yan ağrısı, idrarda yanma sızı, idrarın koyu renkte çıkması gibi şikayetlerle doktora başvurulduğunda yapılan idrar tetkikinde kan hücresi (eritrosit) ve/veya kristallerin görülmesi sonucu hastaya “kum döküyorsun” denir. Hem hasta tanı konduğu için rahatlamış olur hem de başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan tedaviye başlanır.

  Ancak hematüri (idrarda gözle veya tahlilde kan görülmesi) üriner sistem taş hastalığı dışında birçok hastalığa işaret edebilir. İdrarın kırmızı renkte olması rengi kırmızı olan bazı meyve sebzelerin (şalgam, pancar, siyah üzüm, siyah dut vs) yenmesinden sonra, kurşun ve civa zehirlenmelerinde, fenolfitalein içeren bazı müsil ilaçların kullanımında, compazine içeren bazı antipsikotik ilaç alımı, aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ve bazı antibiyotiklerin (rifampin gibi) alımından sonra da görülebilmektedir. Bu nedenle idrarda kanama mı var yoksa renk değişikliği mi söz konusu bunun ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak olan tam idrar tahlilinde bazı yazarlara göre 3 bazılarına göre ise 5’ten fazla kan hücresi (eritrosit) görülmesi “idrarda kan var” diyebilmek için yeterlidir.

  İDRARDA KANAMA SEBEPLERİ NELERDİR?

  İLK ÖNCE ŞİKAYETLER SORGULANMALIDIR

  İdrarında kanama saptanan hastanın ilk önce şikayetleri sorgulanmalıdır. Ağrı, ateş, bulantı, idrar yaparken yanma, idrarda pıhtı olup olmadığı, hastanın kullandığı ilaçlar, mevcut hastalıkları vs. kaydedilmelidir. Ardından muhtemel sebeplere yönelik tetkikler yapılmalıdır. Yan ağrısıyla beraber idrarda kanama daha çok taş hastalıklarına işaret ederken, idrar yaparken yanma ve idrar tahlilinde lökosit görülmesi ise idrar yolu enfeksiyonunu desteklemektedir. Hasta genç ise ve şikayetleri idrar yolu enfeksiyonu lehine ise ileri tetkik yapılmaya ihtiyaç duyulmayabilir, tedavi sonrası kontrol idrar tahlili yapılarak kanamanın devam etmediği görülmelidir.

  Gözle görülür kanama, tekrarlayan mikroskopik kanama ve/veya kanser için risk faktörlerinden en az biri var ise mutlaka ileri radyolojik tetkikler ve sistoskopi yapılmalıdır.

  İDRARDA KANAMAYA BAĞLI ÜROLOJİK KANSERLER İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

  Kanda üre/kreatinin değerinin bakılması ve eğer enfeksiyon düşünülüyorsa idrar kültüründen sonra bu hastaların idrar yollarının radyolojik tetkiklerle görüntülenmesi gerekmektedir. Her ne kadar ilk görüntüleme olarak ultrasonografi pratikte en çok kullanılmakta ise de otörler ilk seçeneğin ilaçsız tüm batın tomografisi olması gerektiğini savunmaktadırlar. Açıklanamayan gözle görülür idrarda kanama, tekrarlayan mikroskopik kanama ve/veya kanser için risk faktörlerinden biri var ise ultrasonografi veya ilaçsız batın tomografisi ve sistoskopi yapılması gerekliliği vardır. Hastanın kanamasının sebebi taş ise tomografi ile %99’un üzerinde tanı konabilmektedir.

  Gözle görülen veya mikroskopik hematürisi olan 1930 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların %12’sinde mesane kanseri, % 0,7’sinde böbrek tümörü saptanmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki idrar kanaması önemsenmeyecek bir durum değildir.

  SİSTOSKOPİ ALTIN STANDART OLARAK KABUL EDİLİR

  Mesane, prostat ve üretranın (alt idrar kanalı) en iyi görüntüleme yöntemi sistoskopidir. Sistoskopi lokal veya genel anestezi altında fiberoptik cihazlarla üretradan içeriye girilerek gerçek görüntülerle alt idrar yolu organlarının görüntülenmesidir.

  Başka bir sebebi olsa bile gözle görülen pıhtılı kanaması olan her hastaya sistoskopi yapılmalıdır. Görüntüleme yöntemleriyle sebebi izah edilemeyen ve özelliklede üriner kanser için risk faktörleri var ise sadece tahlilde görülen kanaması olsa bile sistoskopi yapılmalıdır. Eğer bu yöntemlerle (usg, CT, sitoloji ve sistoskopi) herhangi bir sebep saptanmazsa bile hastaların belli periyodlarla kontrolleri yapılmalıdır.

  SİSTOSKOPİ NASIL YAPILIR?

  Sistoskopi lokal, spinal veya genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezi ile sistoskopi yapılmasının avantajı hastaların anestezi (narkoz) almamış olmaları ve işlemden hemen sonra normal işlerine dönebilmeleridir. Spinal veya genel anestezi ile sistoskopinin avantajı ise kanamanın sebebi görülürse buna aynı seansta müdahale edilebilmesidir.

  Yazı kaynağı : centralhospital.com

  İdrarda Kan Saptanması Nedir? Sebepleri Nelerdir? Önemli Midir? Ne Yapılmalı?

  İdrarda Kan Saptanması Nedir? Sebepleri Nelerdir? Önemli Midir? Ne Yapılmalı?

  İletişim

  Bilgi almak için e-posta gönderebilir veya telefonla bize ulaşabilirsiniz.

  +90 (537) 440 62 02

  Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Cd. No:13, 34365 Şişli/İstanbul

  [email protected]

  Yazı kaynağı : drtepeler.com

  Eritrosit testi hangi hastalıkların tanısı için yapılır?

  Eritrosit testi hangi hastalıkların tanısı için yapılır?

  Eritrositler vücut için büyük önem taşıyan hücrelerdir. Yüksekliği çoğu zaman dokulara ve hücrelere yeterli kanın gitmediği anlamına gelirken düşüklüğü de çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir.

  Eritrosit testi nedir?

  Eritrosit, kırmızı kan hücrelerinin sayısını yorumlar. RBC olarak da bilinen eritrosit kısaca kan hücresi anlamına gelmektedir. Kanda en fazla eritrosit bulunmaktadır. Eritrosit, vücudun dokularıyla akciğerler arasında oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlamaktadır. Bu test iletam kan sayımı sırasında alınan kan örneğiyle RCB değeri ölçülmektedir. Ayrıca idrarda da eritrosit bakılabilmektedir. Eritrosit idrarda görünürse, kanın idrara karıştığı anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda idrarda da eritrosit görülebilir. İdrarda eritrosit görülmesi pek çok hastalığın da habercisi olabilmektedir. Genelde idrarda eritrosit görülmesinde kişiler koyu renkli idrar çıkarabilir. Hatta idrar tahlilinin sonucunda eritrosit görülürse hastaya genelde "kum dökmek" cümlesi kurulabilir. Ancak sadece kum ya da üriner sistem taş hastalığı dışında da eritrosit görülmesi mümkündür. Örneğin kırmızı olan bazı sebze ya da meyveler de idrarda kan gibi görülebilir, kurşun, civa zehirlenmelerinde, bazı bağırsak yumuşatan ilaçların kullanımında, bazı antibiyotiklerin kullanımı sonucunda da eritrosit görülebilir. Eritorsit testi de hem kanda hem de idrardan bakılabilen bir testtir.

  Eritrosit testi hangi hastalıkların tanısı için yapılır?

  İdrar yolu iltihabı, böbrek enfeksiyonu, mesanede, böbrekte taş, mesane ya da böbrek kanseri, prostat sorunları, bazı ilaçların yan etkilerini araştırmak için eritrosit testi istenebilir.

  Eritrosit testi nasıl yapılır?

  Hastanın kolundaki herhangi bir damardan alınan kandan ya da idrar örneği alınarak eritrosit testi uygulanabilir.

  Sık sorulan sorular 

  Eritrosit yüksekliği nedir?

  Alyuvarların görevi vücuttaki tüm dokulara oksijen taşımaktır. Ancak alyuvar sayısının çok yüksek olması farklı hastalıkların habercisi olabilir. Eritrosit yüksekliği, akciğer, kalp rahatsızlıklarıyla, böbrek hastalıklarıyla ilişkilendirilebiliyor. Eritrosit yüksekliği polistemit isimli bir rahatsızlığa da işaret edilmeli. Polistemi, eritrositin kanda yüksek bulunması anlamına da gelebilen bir sorundur. Doku oksijeninde azalma, aşırı miktarda tam kan nakli de eritrositi yükseltebilir. Fazla sigara içmek, ağır egzersiz yapmak,  hemokonsantrasyon da eritrositin yükseldiği durumlardandır. Vücudun susuz kalması, uyku apnesinde de eritsorit değeri yükselir. Eritrosit yüksekliği vücutta baş, karın ağrısı, bulanık görme, yorgunluk, cilt üzerinde kolay morarma, uyku bozukluğu gibi belirtilerle kendisini gösterebilir. Eritrosit testi, kanda kırmızı kan hücresi sayılarında oluşan herhangi bir değişikliği değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Tam kan sayımının vazgeçilmez bir parçası olan eritrosit, pek çok hastalık sebebiyle tahlillerde istenebilmektedir. İdrarda eritrosit görülmesinin sebepleri, böbrek taş hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonu, çeşitli böbrek hastalıkları, iyi huylu prostat büyümesi, böbrek kanseri, prostat kanseri, travmalar, ateşli hastalıklar şeklinde de sıralanabilir. Eğer idrarda kanama yani eritrosit görülürse ve hastada ağrı, ateş, bulantı, idrar yaparken zorlanma sorgulanmalıdır. Hastanın kullandığı ilaçlara, mevcut hastalıklarına göre teşhis sonrasında da tedavi haritası belirlenmektedir.

  Eritrosit düşüklüğü nedir?

  Eritrosit, demir eksikliği anemisi, kemik iliği hipoplazisi, aplazisi, pansitopeni, radyoterapi, kemoterapi, çeşitli sebeplerden dolayı kan kaybı gibi sebeplerle düşebilir. B12, folat eksikliği, vücutta ağır yanık, kaza ya da düşme sonucu travma, mide- bağırsak sisteminde kanamalar da eritrosit düşüşüne neden olabilir. Eğer eritrosit değeri düşükse yorgunluk, nefes sorunları, baş dönmesi, baş ağrısı, kalp atış hızında artış, soluk renkli ciltle belirti verebilir. Bazı ilaçlar, kanser, HIV, kanama sebepleriyle de eritrosit düşebilir. Eritrositte bir düşüş ya da artışı değerlendirmek için kırmızı kan hücresi sayımı yapılmaktadır. Eritrosit hemoglobin, hematokrit gibi değerlerle yorumlanır. Eritrosit, tam kan sayımı testlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

  Eritrosit değeri kaç olmalı?

  Diğer parametreler gibi eritrositin de olması gereken referans aralığı vardır. Bu aralık, yaşa, cinsiyete ve gebelik durumlarına göre değişebilir. Ancak ortalama olarak eritrosit değerleri erkeklerde 4.7–6.1 milyon hücre/mikrolitre, kadınlarda 4.2–5.4 milyon hücre/mikrolitre, yenidoğanlarda 4.8 - 7.2 milyon hücre/mikrolitre, çocuklarda 4.6 - 4.8 milyon hücre/mikrolitre olabilir. Hamilelikte de normal bir dönemdekinden daha düşük olabilir.

  Eritrosit değeri nasıl normale döner?

  Doktor, tam kan sayımını istedikten sonra eritrosit değerlerini diğer kan parametrelerine göre değerlendirir. Eritrosit değerlerinde bir farklılık gözlemlenirse, farklı tetkikler isteyebilir. Tüm tetkikler sonucunda bir tedavi yöntemi mutlaka önerecektir.

  Eritrosit kaç olursa tehlikeli bir durum vardır?

  İdrarda, kan hücrelerinin (eritrosit) 3 adetten fazla görülmesi kanamanın varlığını ortaya koyar. Kanda eritrosit değerleri ise erkeklerde 4.7–6.1 milyon hücre/mikrolitre, kadınlarda 4.2–5.4 milyon hücre/mikrolitre, yenidoğanlarda 4.8 - 7.2 milyon hücre/mikrolitre, çocuklarda 4.6 - 4.8 milyon hücre/mikrolitre dışındaysa bir sorun olabilir.

  Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.memorial.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap